Ödeme Seçenekeleri

Üye Girişi

E-Posta
Şifre

Markalar

Son İncelenen Ürünler

Apartman, Site ve İşhanı Yönetimleri Hukuki ve Mali Rehber / Yrd. Doç. Dr. Özgür Biyan

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Apartman, Site ve İşhanı Yönetimleri Hukuki ve Mali Rehber / Yrd. Doç. Dr. Özgür Biyan

"Apartman, Site ve İşhanı Yönetimleri Hukuki ve Mali Rehber / Yrd. Doç. Dr. Özgür Biyan"

 • Tek Çekim Fiyatı
 • 38.70 TL
 • Ürün Fiyatı
 • 38.70 TL
 • Piyasa Fiyatı
 • 43.00 TL
 • Havale ile
 • 38.31 TL
 • Yayınevi
 • Yazar
Adet
Favori Ürünlerinize Ekleyin


Özellikler
Yorumlar
Taksitler
İlgiliLinkler
İlgiliÜrünler

Hukuki ve mali rehber, Yöneticilerin ve Yönetim şirketlerinin Başvuru kitabı. 

Mayıs 2013 İtibariyle Güncel Kanunlar
Yargı Kararları (tam metin)
Özelgeler (Muktezalar) (tam metin)
Yorumlu Açıklamalar
Örnek Dava Dilekçeleri
Sözleşme Örnekleri
Sıkça Sorulan Sorular

2012 yılı sonu itibariyle Türkiye’de satılmayı bekleyen konut stoku 800 binden fazla, Milyonlarca konut ise bir çok kişiye hizmet vermeye devam ediyor, Apartmanlar, siteler, toplu yapılar, rezidanslar, alışverişmerkezleri vb. inşaatlar hızla devam ediyor. Ve yapılan sitelerin yönetimlerinin ne kadar önemli olduğu giderek daha da farkedilmeye başlandı. 
Yönetim hizmetleri veren şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Apartman ve site yönetimlerine hizmet veren kişi ve kurum sayısı hiç de azımsanamayacak düzeye geldi. Profesyonel site yönetimi eğitimi ile ilgili programlar açan ve sertifikalar veren üniversiteler var artık. Site yöneticiliği profesyonel bir meslek halini alıyor. Bu işin ciddi bir bilgi birikime dayandığı kabul edilmiş durumda. İlerleyen yıllarda -yaşam merkezleri yönetimi kanunu-, -apartman ve site yönetimleri kanunu- vb. düzenlemeler yürürlüğe girerse şaşırmamak gerekir. 
İşte bu çalışma da 2006 yılından beri bu güncel gelişmeler karşısında sizlere en faydalı ve pratik kullanım sağlayan bilgiler için yeniden kaleme alındı, güncellendi ve genişletildi. Çeşitli paneller, organizasyonlar sırasında sıkça yaşanan problemler dikkate alınarak genişletilen bu çalışma özellikle tarafıma elektronik posta yoluyla sorular soran kat maliklerinin katkılarıyla daha da geliştirildi. Neler mi eklendi?
Apartman ve site yönetimlerinin muhasebe sistemine yardımcı olabilmesi için temel olarak ihtiyaç duyulan ve en çok kullanılan muhasebe hesaplarının gösterimi çalışmamıza eklendi. Basımı tarihine kadar gerçekleşen mevzuata yönelik düzenlemeler ilave edildi. Özellikle son günlerde gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda apartman ve site yönetimlerini yakından ilgilendiren düzenlemeler kaleme alınarak dahil edildi. Danıştay kararları, Maliye Bakanlığı özelgeleri kısmı genişletildi. Soru ve cevap kısmı okurlardan gelen sorunlar çerçevesinde yeniden düzenlendi. Faydalı olmasını dilerim. 

 

 • BİRİNCİ KISIM
 • KAT MÜLKİYETİ KANUNUÇERÇEVESİNDEKİ DÜZENLEMELER
 • A. -KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR-5
 • 1. -Apartman Kavramı-5
 • 2. -Toplu Yapı (Site) Kavramı-6
 • 3. -Kat Mülkiyeti Kavramı-7
 • 4. -Kat Maliki Kavramı-7
 • 5. -Kat İrtifakı Kavramı-8
 • 6. -Anagayrimenkul Kavramı-9
 • 7. -Ortak Yer Kavramı-9
 • a)-Apartmanlarda ortak yer-10
 • b)-Toplu yapılarda ortak yer-11
 • 8. -Diğer Kavramlar-12
 • 9. -Apartman ve Toplu Yapıların Kat Mülkiyeti Hukuku Karşısındaki Durumu-13
 • B. -KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ KURULMASI VE SONA ERMESİ-14
 • 1. -Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması-14
 • a)-Genel Kural-14
 • b)-Kat Mülkiyeti Kütüğü-14
 • c)-Kat Mülkiyetinin Kurulması-15
 • d)-Kat İrtifakının Kurulması-16
 • e)-Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve İrtifakının Kurulması-16
 • i)-Kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulmasının esasları-17
 • ii)-Kat mülkiyetinin kurulması-17
 • iii)-Kat irtifakının kurulması-18
 • iv)-Sözleşme ve Tescil-18
 • 2. -Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi-20
 • a)-Kat İrtifakının Sona Ermesi-20
 • i)-Anagayrimenkulün yok olması veya kamulaştırılması-20
 • ii)-Anayapının harap olması-20
 • iii)-Bildirme ödevi ve kaydın silinmesi-21
 • b)-Kat İrtifakının Sona Ermesi-22
 • c)-Ortaklaştırma (Şüyulandırma) Halinde Kat Mülkiyeti-22
 • C. -APARTMAN VE TOPLU YAPILARIN İDARİ ORGANLARI-23
 • 1. -Toplu Yapıların Üst İdari Kurulları-23
 • a)-Blok Kat Malikleri Kurulu-24
 • b)-Ada Kat Malikleri Kurulu-24
 • c)-Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu-25
 • 2. -Kat Malikleri Kurulu-25
 • a)-Genel Olarak-25
 • b)-Toplantı Zamanları ve Toplantı Yeter Sayıları-27
 • c)-Kat Malikleri Kurulunda Oy Hakkı, Vekalet ve Kararlar-29
 • d)-Hakimin müdahalesi-32
 • e)-Toplu yapılarda yönetim planının değiştirilmesi-33
 • f)-Kat malikleri kurulunun görevleri ve yetkileri-33
 • 3. -Yönetici-34
 • a)-Yöneticinin atanması-34
 • i)-Genel olarak-34
 • ii)-Toplu Yapılarda Durum-35
 • b)-Yöneticinin görevleri-35
 • aa)-Genel Yönetim İşlerinin Yürütülmesi-35
 • bb)-Defter Tutulması ve Belgelerin Saklanması-37
 • cc)-İşletme Projesinin Yapılması-37
 • c)-Yöneticinin İş Mevzuatı Yönünden Görev ve Yetkileri-38
 • d)-Yöneticinin sorumluluğu-39
 • e)-Yöneticinin hakları-39
 • f)-Yönetimin (yöneticinin) denetimi-40
 • g)-Yedek yönetici seçimi-40
 • h)-Yöneticilere tavsiyeler-41
 • 4. -Denetçiler-41
 • a)-Görev Denetimi-42
 • b)-Hesap Denetimi-43
 • c)-Denetimin Hukuki Sonuçları-44
 • i)-Azil-44
 • ii)-Tahliye-44
 • iii)-Dava Hakkı-44
 • d)-Denetimin Cezai Sonuçları-45
 • e)-Yöneticiye Karşı Dava Açma Hakkı Olanlar-45
 • D. -KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI-46
 • 1. -Kat Maliklerinin Hakları-47
 • a)-Bağımsız bölüm üzerinde-47
 • b)-Ortak yerler üzerinde-47
 • i)-Apartmanlarda-47
 • ii)-Toplu yapılarda-48
 • iii)-Bağlantılar-49
 • aa)-Bağımsız bölümlerle arsa payı arasındaki bağlantı-49
 • bb)-Bağımsız bölümlerle eklentiler ve ortak yerler arasındaki bağlantı-49
 • cc)-Ortaklığın (Şüyuun) giderilmesi ve öncelikle satınalma (Şüf’a) hakkı-50
 • iv)-Yenilik ve ilaveler-51
 • aa)-Faydalı olanlar: -51
 • bb)-Çok masraflı ve lüks olanlar-52
 • cc)-Bağımsız bölüm ilavesi-53
 • dd)-Temliki tasarruflar ve önemli işler-54
 • 2. -Kat Maliklerinin Borçları-54
 • a)-Temel kurallar-54
 • b)-Anagayrimenkulün bakımı, korunması ve zararı-55
 • c)-Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma-56
 • i)-Genel olarak-56
 • ii)-Toplu yapılarda durum-57
 • iii)-Bazı özellikli durumlar-58
 • d)-Sigorta anlaşması-59
 • e)-Ortak giderlerin teminatı-60
 • f)-Müsaade mecburiyeti-60
 • g)-Yasak işler-61
 • h)-Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti-65
 • 3. -Kat İrtifakı Sahibinin Hakları-66
 • 4. -Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları-66
 • E. -KAPICILAR-67
 • 1. -Kapıcıların İş Hukukundaki Yeri-67
 • 2. -Kapıcı Tanımı ve Unsurları-67
 • 3. -Kapıcıların Hizmet Sözleşmesi-67
 • 4. -Kapıcıların İş Süresi ve Ara Dinlenmesi-68
 • 5. -Kapıcıların Ücretleri, Yıllık İzinleri ve Hafta Tatilleri-69
 • 6. -Geçici Kapıcı Çalıştırma-70
 • 7. -Kapıcının Sigorta Ettirilmesi-70
 • 8. -Kapıcının Görev ve Sorumlulukları-70
 • 9. -Kapıcıya İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödenmesi-71
 • 10. -Kapıcı Konutlarının Durumu-72
 • a)-Kapıcı konutlarının asgari nitelikleri-72
 • b)-Kapıcı konutlarının tahliyesi-72
 • c)-Kapıcı konutlarından kira istenip istenmeyeceği-73
 • d)-Kapıcı konutları başka amaçla kiraya verilebilir mi?-73
 • e)-Kapıcıların elektrik, su vb. giderlere katılması-74
 • F. -APARTMAN VE SİTELERDE BALKONLARIN KAPATILMASI-74
 • G. -DEVRE MÜLK HAKKI-76
 • 1. -Genel Olarak-76
 • 2. -Devre Mülk Hakkının Niteliği ve Tesisi-77
 • a)-Devre Mülk Hakkı Tesis Edilecek Taşınmaz Mesken Nitelikli Olmalıdır-77
 • b)-Taşınmaz Müşterek Mülkiyete Konu Olmalıdır-78
 • c)-Devre Mülk Hakkı Müşterek Mülkiyet Payına Bağlı Bir İrtifak Hakkı Olarak Tesis Edilmelidir-78
 • d)-Hak Sahiplerince İmzalanan Devre Mülk Sözleşmesi Resmi Senede Eklenir ve Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesinde Gösterilir. -79
 • 3. -Devre Mülk Sözleşmelerinin Hukuki Mahiyeti-79
 • a)-Genel Olarak-79
 • b)-Devre Mülk Sözleşmelerinin Devre Tatil Sözleşmelerinden Farkı-80
 • c)-Devre Mülk Sözleşmelerinin İrtifak Hakkı Satışı Kapsamında Değerlendirilmesi-83
 • d)-Devre Mülk Sözleşmelerinin Kiralama Kapsamında Değerlendirilmesi-85
 •  
 • İKİNCİ KISIM
 • MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖDEVLER
 • A. -APARTMAN VE SİTELERİN MÜKELLEFİYET DURUMLARI-87
 • 1. -Gelir Vergisi Mükellefiyeti Açısından-87
 • 2. -Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Açısından-90
 • 3. -KDV Mükellefiyeti Açısından-91
 • 4. -Damga Vergisi Mükellefiyeti Açısından-92
 • B. -GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜKLER-92
 • 1. -Yasal Düzenlemeler-92
 • 2. -Yönetici ve Denetçilerin Kat Malikleri Arasından Seçilmesi-93
 • 3. -Yönetici ve Denetçilerin Kat Malikleri Dışından Seçilmesi-95
 • 4. -Diğer Özel Hizmetlerde Çalıştırılanlara Yapılan Ücret Ödemeleri-96
 • 5. -Ticaret Mahalli Olan İskânlarda Çalışanlara (Yönetici, Kapıcı, Kaloriferci Vb. ) Yapılan Ödemeler-99
 • 6. -Kısmen İşyeri, Kısmen Ticaret Mahalli Olan Yerlerde Çalışanlara (Kapıcı, Kaloriferci vb. ) Yapılan Ödemeler-101
 • 7. -Kapıcılara Yapılan Ödemelerin Durumu-103
 • 8. -Çalışanların -Asgari Geçim İndirimi- Karşısındaki Durumu-104
 • a)-Asgari Geçim İndirimi Nedir?-104
 • b)-Asgari Geçim İndiriminden Kimler Yararlanır?-105
 • c)-Asgari Geçim İndiriminin Tespiti-106
 • i)-Eş ve Çocuk Tabirinden Ne Anlaşılmalı?-107
 • ii)-Eşin Gelirinin Olmadığının Tespiti-107
 • iii)-Çalışanların Aile Durumlarının Tespiti-108
 • iv)-Yöneticiler Dikkat-108
 • 9. -İhbar ve Kıdem Tazminatlarının Durumu-108
 • a)-İhbar Tazminatı ve Hesaplanması-108
 • i)-İhbar tazminatı ve nedenleri-108
 • ii)-İhbar sürelerinin hesaplanmasında dikkat edilecek noktalar-109
 • iii)-İhbar süresini beklemeksizin hizmet akdinin sona erdirileceği haller-110
 • aa. -İşveren Bakımından-110
 • bb. -İşçi Bakımından-112
 • iv)-İhbar tazminatından yapılacak yasal kesintiler-113
 • v)-İhbar tazminatı ödemesinin gecikmesi nedeniyle ödenen faizler-114
 • vi)-İhbar Tazminatı Hesaplamasına Örnek Uygulama-114
 • b)-Kıdem Tazminatı ve Hesaplanması-115
 • i)-Kıdem tazminatının şartları-115
 • ii)-Kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkat edilecek noktalar-115
 • iii)-Kıdem tazminatı ile ilgili diğer hususlar-117
 • iv)-Kıdem tazminatının hesabında dikkate alınacak ödemeler-118
 • v)-Kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmayacak ödemeler-119
 • vi)-Kıdem tazminatı ile ilgili uygulama örneği-119
 • vii)-Kıdem tazminatından yapılacak vergi kesintileri-119
 • C. -KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜKLER-120
 • D. -DAMGA VERGİSİ AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜKLER-120
 • E. -BANKAYA YATIRILAN AİDATLARIN DURUMU-121
 • F. -APARTMAN VEYA SİTE YÖNETİMİ TARAFINDAN SERBEST MESLEK MENSUPLARINA YAPILAN ÖDEMELER-121
 • G. -VERGİ KİMLİK NUMARASI ALINMASI-123
 • H. -APARTMAN VEYA SİTE YÖNETİMİNİN BİR KOOPERATİF MARİFETİYLE YÜRÜTÜLMESİ HALİNDE VERGİSEL DURUM-123
 • 1. -Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu-124
 • 2. -Gelir Vergisi Kesintisi (Stopaj) Açısından-125
 • 3. -KDV Açısından-126
 • I. -APARTMAN VEYA YÖNETİMİNİN BİR ŞİRKET MARİFETİYLE YÜRÜTÜLMESİ HALİNDE VERGİSEL DURUM-128
 • 1. -Vekil Sıfatı ile Yönetim ve Hizmet-128
 • 2. -Müteahhit Sıfatı ile Yönetim ve Hizmet-129
 • 3. -Hizmetlerin Kısmen Vekalet Suretiyle, Kısmen de Müteahhit Sıfatıyla Yapılması-129
 • J. -APARTMAN VE SİTELERİN TUTMAK ZORUNDA OLDUĞU DEFTERLER-129
 • 1. -Vergi Kanunları Açısından-129
 • 2. -Kat Mülkiyeti Kanunu Açısından-130
 • a)-Karar Defteri (Kat Malikleri Kurulu Defteri)-130
 • b)-Gelir-Gider Defteri-130
 • c)-Denetim Defteri-131
 • d)-Belge Muhafaza Yükümlülüğü-131
 • e)-Defterlerin Kapanış Tasdiki Zorunluluğu-132
 • 3. -SGK Mevzuatı Açısından Yükümlülükler-132
 • K. -ORTAK YERLERİN KİRAYA VERİLMESİ KARŞILIĞINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU-133
 • 1. -Gelir Vergisi Kanunu Açısından-135
 • a)-Genel Olarak-135
 • b)-Konu ile İlgili Maliye İdaresinin Görüşleri-136
 • c)-Konu ile İlgili Yorumumuz: Yöneticilerin Dikkatine-139
 • 2. -Katma Değer Vergisi Açısından-140
 • L. -DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİNİN VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ-142
 • 1. -Devre Mülk Sözleşmelerinin Vergi Hukukundaki Yeri-142
 • 2. -Ticari Kazanç veya Kurum Kazancı Yönünden Değerlendirmeler-143
 • 3. -Gerçek Kişiler Yönünden Değerlendirmeler-145
 • 4. -Katma Değer Vergisi Yönünden Değerlendirmeler-146
 • M. -APARTMAN VE SİTELERDE MUHASEBE-148
 • 1. -İşletme Hesabı Esası-148
 • 2. -Bilanço Esası-150
 • 3. -Site Yönetiminde Tek Düzen Hesap Planı-152
 • a)-Dönen Varlıklar-152
 • b)-Duran Varlıklar-154
 • c)-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar-154
 • d)-Maliyet Hesapları-155
 • e)-Örnek Muhasebe Kayıtları-156
 • i)-Aidatların Tahsilatı (Nakden ve Banka Kanalı ile)-156
 • ii)-Genel Giderler-157
 • iii)-Gelir Elde Edilmesi-158
 • iv)-Bilanço Oluşturma-158
 • N. -APARTMAN VE SİTE YÖNETİMLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-159
 • 1. -Genel Yükümlülükler-160
 • 2. -İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri-160
 • 3. -İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları-161
 • 4. -Risk Değerlendirmesi-162
 • a)-Genel Olarak-162
 • b)-Risk Değerlendirmesinin Aşamaları-163
 • c)-Örnek Uygulama-164
 • d)-Risk Değerlemesi Yapılmazsa Ne Olur?-167
 • 5. -Çalışanların Eğitimi ve Bilgilendirilmesi-167
 •  
 • ÜÇÜNCÜ KISIM
 • KAT MÜLKİYETİ VE VERGİSEL HUSUSLARLA İLGİLİEMSAL YARGI KARARLARI, ÖRNEK ÖZELGELERVE SIKÇA SORULAN SORULAR
 • A. -ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI-169
 • B. -DANIŞTAY KARARLARI-177
 • C. -YARGITAY KARARLARI-184
 • D. -MUKTEZA (ÖZELGE) ÖRNEKLERİ-212
 • E. -SIKÇA SORULAN SORULAR-265
 • 1. -Ortak Alanın Kiraya Verilmesinde Belgelendirme ve Gelirin Elde Edilmesi-265
 • 2. -Kapıcıya Ödenen Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Diğer Hakedişlerin Durumu-266
 • 3. -Ortak Alanların Kiraya Verilmesinde Hak Sahipliği-267
 • 4. -Ortak Alanlardan Elde Edilen Gelirin Beyan Edilmesi-268
 • 5. -Yönetici Adayının Kat Malikleri Arasından Çıkmaması-268
 • 6. -Apartman Yönetiminin Mimardan Hizmet Alması-269
 • 7. -Güvenlik Elemanlarına Ödenen Ücretlerden Asgari Geçim İndirimi Yapılması-269
 • 8. -Apartman ve Site Yönetiminin Faiz Geliri Elde Etmesi-270
 • 9. -Konut Kapıcısının Çalışma Süreleri-270
 • 10. -Konut Kapıcısının Elektrik, Su, Doğalgaz Giderlerine Katılımı-271
 • 11. -Yöneticilere Verilen Ücretlerden Vergi Kesintisi Yapılması-271
 • 12. -Kapıcı Dairesinden Kira Talep Edilebilir Mi?-275
 • 13. -Kapıcıların Hakedişlerinde Kıdem Tazminatı-275
 • 14. -Site Yönetimine Ait Otoparkın İşletilmesi-276
 • 15. -Dış Cepheye Reklam Alınması-276
 • SONUÇ-277
 • YARARLANILAN KAYNAKLAR-279
 • EKLER-285
 • Ek 1-: -Kat Mülkiyeti Kanunu-287
 • Ek 2-: -Yapı Denetimi Hakkında Kanun-321
 • Ek 3-: -Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun-331
 • Ek 4-: -Konut Kapıcıları Tüzüğü-341
 • Ek 5-: -Konut Kapıcıları Yönetmeliği-345
 • Ek 6-: -İmar Yönetmeliği-349
 • Ek 7-: -Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği-365
 • Ek 8-: -Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) ve Ekleri-383
 • Ek 9-: -Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği-427
 • Ek 10-: -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Asansörlere Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği-435
 • Ek 11-: -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Asansörlere Ait Makina Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği-441
 • Ek 12-: -Sığınak Yönetmeliği-447
 • Ek 13-: -Zorunlu Deprem Sigortası-457
 • Ek 14-: -Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik-463
 • Ek 15-: -Apartman Yönetim Planı Örneği-469
 • Ek 16-: -Site Yönetim Planı Örneği-481
 • Ek 17-: -Aylık Bazda Yıllık Periyodik İşler Planı Örneği-497
 • Ek 18-: -Kapıcı Talimatnamesi Örneği-501
 • Ek 19-: -İmar Kanunu-505
 • Ek 20-: -Kimlik Bildirme Kanunu-539
 • Ek 21-: -Tebligat Kanunu-543
 • Ek 22-: -Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname-559
 • Ek 23-: -Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik-565
 • Ek 24-: -Otopark Yönetmeliği-703
 • Ek 25-: -Hizmet Sözleşmesi Örneği (KAPICI)-711
 • Ek 26-: -Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik-713
 • Ek 27-: -İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-725
 • Ek 28-: -İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-751
 • Ek 29-: -İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği-761
 • Ek 30-: -Kira Sözleşmesi (Meskenler/Konutlar İçin)-763
 • Ek 31-: -Kira Sözleşmesi (İşyerleri İçin)-767
 • Ek 32-: -Aile Durumu Bildirimi (Asgari Geçim İndirimi İçin)-771

 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Temmuz 2013
 • Baskı Sayısı
 • 4.Baskı
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Yazar
 • Yrd. Doç. Dr. Özgür Biyan
 • Sayfa Sayısı
 • 790
 • Ebat
 • 16x24
 • Cilt
 • --

Adınız
E-Posta Adresiniz
Güvenlik Resmi
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
Yorumunuz
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
Ürün Bilgisi
Adınız
Güvenlik Resmi
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
Varsa Kısa notunuz
Sabit Telefonunuz
Cep Telefonunuz
E-Posta
Önerilerinizi, yorumlarınızı, isteklerinizi ve hata bildirimleriniz ile ilgili ayrıntılarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Sipariş, üyelik ve diğer sorularınız için iletişim formları sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Bu bölümde yazılan açıklamalar sitede yayınlanmaz. Yorumlarınızın sitede yayınlanması için lütfen yukarıdaki yorum ekle bölümünü kullanınız

Açıklamanız
E-Posta
Güvenlik Resmi
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi


Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.