Üye Girişi

E-Posta
Şifre

Tüm Kategoriler

Yayınevleri

Güne Özel İndirimler

Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımlı Seti 2016

İdari Hakimlik Sınavına Hazırlık Tam Set Konu Anlatımlı 2016

  Ödeme Seçenekeleri

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları - Rona Serozan

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları - Rona Serozan

"Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları - Rona Serozan"

9786051520698
Adet


Özellikler
Yorumlar
Taksitler
İlgiliÜrünler

  Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Baki İlkay Engin, Başak Baysal, Rona Serozan, Tülay Aydın Ünver


"Hukuk öğretiminin temel amacının bilgi depolamadan hukuki problem çözme becerisinin kazandırılmasına yönlendirildiği ve bu doğrultuda sınav sorularının da problem ağırlıklı düzenlendiği son yıllarda pratik çalışma kitaplarının gitgide önem kazandığı dikkat çekmektedir. 

  Elinizde tuttuğunuz kitap işte bu eğilim doğrultusunda öğrencinin bu alandaki gereksinimini karşılamaya hizmet etmekte; açıkçası, birinci sınıf öğrencisini Medeni Hukuka Giriş, Kişiler Hukuku ve Aile Hukuku derslerinden gireceği sınavlara hazırlayıcı bir amaç gütmektedir. Burada cevaplı ve cevapsız sınav örneklerinin ve uygulama çalışmalarının en geniş yeri tutması da doğrudan doğruya bu amaca bağlıdır. Ama elinizdeki kitapta yalnız bu kadarla yetinilmiş değildir. Ayrıca öğrencinin problem çözerken, bu arada ödev hazırlarken ve mahkeme kararı incelerken (tahlil ederken) izlemesi gerekli yöntem konusunda da açıklamalar yer almaktadır; hukuki akıl yürütmenin temel ilkeleri öğretilmektedir. Dahası, çetrefil konuları özetleyen ve basite indirgeyen şemalar çizilmekte, sıkça kullanılan Latince Roma hukuku deyimlerinin ve özdeyişlerinin anlamları verilmektedir. 
İlk basısı kısa bir süre içinde tükenen kitabımızın gözden geçirilmiş bu ikinci basısı, karma sorulara yer verilmek suretiyle genişletilmiştir." 
(Önsöz'den)


 • Birinci Bölüm 
  YÖNTEM 
  I.Hukukçunun İzleyeceği Yöntemin Genel Esasları 
  II.Karar İncelemesi Yöntemi 
  III.Mesele Çözümü Yöntemi 
  İkinci Bölüm 
  GENEL BÖLÜM: KİŞİLER HUKUKU 
  I.Şemalar 
  Şema 1:Yasanın Uygulanması 
  Şema 2:Kanunların Zaman Açısından Yürürlüğü 
  Şema 3:Çeşitli Açılardan Hakların Sınıflandırılması 
  Şema 4:Hukuki İşlemin Hukuki Fiiler İçindeki Yeri ve Türleri 
  Şema 5:Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlük Türleri 
  Şema 6:Gerçek Kişiliğin Başlangıcı 
  Şema 7:Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi 
  Şema 8:Ehliyet Açısından Kişilerin Sınıflandırılması 
  Şema 9:Hısımlık 
  Şema 10:Kişilik Hakkının Korunması 
  Şema 11:Kişilik Haklarını Koruyucu Yaptırımlar 
  Şema 12:Tüzel Kişiler 
  Şema 13:Dernek Üyesinin Dernekten İhraç Kararına Karşı Açık Tutulan Başvuru Yolları 
  II.Çözülmüş Uygulama Çalışmaları 
  1.Uğursuz Davet 
  Borçlandırıcı İşlem/Tasarruf İşlemi/Emin Sıfatıyla Zilyetten İyi Niyetle Ayni Hak İktisabı/Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti/Kişilik Haklarının İhlali/Kişilik Haklarını Koruyucu Davalar 
  2.Yılbaşı Partisi 
  Borçlandırıcı İşlem/Tasarruf İşlemi/Tasarruf Ehliyeti/Emin Sıfatıyla Zilyetten İyi Niyetle Ayni Hak İktisabı/Ayırt Etme Gücünün Geçici Kaybı Halinde Haksız Fiil Sorumluluğu/Kişilik Haklarının İhlali 
  3.Cep Telefonu Alışverişi 
  Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti/Medeni Hukuk Yaptırımları 
  4.Çifte Satım 
  Alacak Hakkı/Tasarruf Yetkisi/Emin Sıfatıyla Zilyetten İyi Niyetle Ayni Hak İktisabı 
  5.Bilgisayar Satımı 
  Tam Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti 
  6.Kız Arkadaşa Alınan Mücevher 
  Borçlandırıcı İşlem/Tasarruf İşlemi/Yasal Temsilci/Sınırlı Ehliyetsiz/Yasak İşlem 
  7.Piyango Talihlisi Genç 
  Sınırlı Ehliyetsiz/Ehliyetsizlik Karşısında İyi Niyet/Yasal Temsilcinin Örtülü İradesi/Kişilik Hakkının İhlali/Tazminat 
  8.Kadersiz Gebe 
  Kişilik Hakkı/Vücut Bütünlüğünün İhlali/Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu/Basın Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali/Hukuka Uygunluk Nedenleri/Mağdurun Rızası/Ölüm Karinesi/Gaiplik/Cinsiyet Değişikliği 
  9.Çılgın Profesörün Deneyi 
  Kişilik Hakkı/Vücut Bütünlüğünün İhlali/Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu/Basın Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali/Hukuka Uygunluk Nedenleri/Mağdurun Rızası/Ölüm Karinesi/Gaiplik/Cinsiyet Değişikliği/Yapay Döllenme 
  10.Fakültesine Bağlı Öğrenci 
  Dernek Genel Kurulu Kararının İptali/Üyelik Hakkı/Dernek Üyesi Olmayan Kişilerin Dava Hakkı 
  III.Çözülecek Uygulama Çalışmaları 
  11.Kurallar Labirenti 
  Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu Kurallarının Türleri 
  12.Dara Düşen Malik 
  Hakların Türleri 
  13.Sözünü Tutmayan Antikacı 
  Borçlandırıcı İşlem/Tasarruf İşlemi/Hukuki İşlem Türleri/Hak Türleri/Hukuka Uygun Fiiller/İrade Beyanı Çeşitleri/Fiil Ehliyeti/Ayırt Etme Gücü 
  14.Paylaşılamayan Tablo 
  Borçlandırıcı İşlem/Tasarruf İşlemi/Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması 
  15.Emanete Hıyanet 
  Borçlandırıcı İşlem/Tam Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti/Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması 
  16.Soylu Ailesi 
  Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti/Geçici Olarak Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Halinde Haksız Fiil Sorumluluğu/Kişilik Hakkının İhlali/Hukuka Uygunluk Sebepleri 
  17.Böbrek Naklinde Aksilikler 
  Organ Nakli/Kişiliğin Korunması/Post Mortem Korunma 
  18.Yarışma Sonrası Gelen Şöhret 
  Yasal Erginlik/Sınırlı Ehliyetsiz/İşlem Ehliyeti/Kişilik Hakkının Korunması 
  19.Çürük Domates Çetesi 
  Sınırlı Ehliyetsizlerin Sorumluluk Ehliyeti 
  20.Şimşeksporlu Acar 
  Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti/Kişilik Hakkının Korunması 
  21.Acil Kan Gerekiyor! 
  Kan Nakli/Tıbbi Müdahaleye Rıza/Kişilik Hakkının Korunması 
  22.E'nin Başına Gelenler 
  Yargısal Erginlik İstemine ve Sakıncalı İşleme Velinin Oluru/Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hakların Bizzat Kullanılabilmesi/Yasak İşlemler 
  23.Ayılan Sarhoş 
  Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk/Yaş Küçüklüğü/Yasal Temsilcinin Olurunun Eksikliği/Borçlanma ve Tasarruf İşlemi 
  24.Onsekizinci Yaş Günü 
  Borçlanma ve Tasarruf İşlemi/Taşınır Mülkiyetinin Kazanılmasında Sebepten Soyutluk/Sebebe Bağlılık Tartışması 
  25.Bademcik Ameliyatında Terslik 
  İvazlı Hekimlik Sözleşmesine Yasal Temsilcinin Olurunun Gerekliliği/Küçüğün Ameliyata Rızası 
  26.Şimşekspor Kulübünün Münasebetsizlikleri 
  Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti/Yasak İşlemler/Kişiliğin İçsel ve Dışsal Koruması/Tüzel Kişilerde Organ Sorumluluğu 
  27.Çıplak Fotoğrafın Bedeli 
  Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar/Kişiliğin Kendine Karşı Korunması/işiliğin Dışa Korunması 
  28.Ülke Nüfusunu Artırma Derneği 
  Dernek Üyeliği/Dernek Üyeliğinden Çıkarma 
  29.Medeni Hukuk Vakfı 
  Vakfın Kuruluşu/Vakıf Senedi/Vakfın Amacı/Vakfın Örgütü 
  30.A'nın Başına Gelenler 
  Yorum ve Boşluk Doldurma/Kesin Hükümsüzlük/Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı 
  IV.İncelenecek Kararlar 
  1.Fiil Ehliyeti 
  Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, 27.9.2006, E. 2006/7629, K. 2006/9334 
  2.Kişilik Haklarının İhlali 
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 29.5.2002, E. 2002/4-447, K. 2002/465 
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 26.3.2003, E. 2003/4-161, K. 2003/201 
  3.Kişiliğin Başlangıcı/Kişilik Hakkının İhlali 
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 11.12.2002, E. 2002/13 1011, K. 2002/1047 
  4.Dernek Üyeliğinin Kazanılması/Derneğin Üye Alma Özgürlüğü 
  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 5.3.1987, E. 1987/614, K. 1987/1811 
  5.Dernek Üyeliğinden İhraç/İhraç Kararına Karşı İptal Davası 
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 8.5.2002, E. 2002/2-300, K. 2002/385 
  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 1.11.2007, E. 2007/5059, K. 2007/14643 
  6.Dernek Genel Kurul Kararının İptali 
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 29.4.1992, E. 1992/2-190, K. 1992/290 
  7.Vakfın Tescili Talebi 
  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 7.10.2002, E. 2002/8016, K. 2002/9295 
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 23.10.2002, E. 2002/18 911 K. 2002/856
  8.Vakıflarda Üyelik 
  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 10.6.2002, E. 2002/5582, K. 2002/6570 
  Anayasa Mahkemesi Kararı 17/4/2008, E. 2005/14, K. 2008/92 
  9.Vakıf Senedinde Değişiklik Yapılması 
  Yargıtay 18.Hukuk Dairesi, 31.1.2005, E. 2004/10957, K. 2005/138 
  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 22.12.2003, E. 2003/7274, K. 2003/10203 
  10.Vakfın Sona Ermesi 
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 11.2.2004, E. 2004/18 52, K. 2004/68 
  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 17.2.2003, E. 2003/187, K. 2003/778 
  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 7.10.2002, E. 2002/6044, K. 2002/9297 
  Üçüncü Bölüm 
  AİLE HUKUKU 
  I.Şemalar 
  Şema 14:Nişanlılığın Sona Ermesi 
  Şema 15:Evlenmenin Hükümsüzlüğü 
  Şema 16:Boşanma Sebepleri 
  Şema 17:Eşler Arasında Mal Rejimleri 
  Şema 18:Soybağının Kurulması 
  Şema 19:Baba ile Soybağı 
  Şema 20:Evlat Edinme 
  Şema 21:Dava Yoluyla Soybağını Etkileme Yolları 
  Şema 22:Nafaka 
  II.Çözülmüş Uygulama Çalışmaları 
  1.Parasız Saadet Olmaz 
  Nişanlanma Ehliyeti/Evlenmenin Nispi Butlanı/Boşanma Sebepleri/Aile Konutu/Eşlerin Evlilik Birliğini Temsili 
  2.Amansız Hastalık 
  Boşanmanın Genel Sebepleri/Boşanma Kararının Çocuklar Yönünden Sonuçları/Boşanmanın Mali Sonuçları/Boşanma Davası Devam Ederken Taraflardan Birinin Ölümü 
  3.Yalancının Mumu 
  Evlenmenin Nispi Butlanı/Küçük Düşürücü Suç İşleme Nedeniyle Boşanma/Aile Konutu/Boşanmanın Kişisel Sonuçları/Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi 
  4.Üvey Evlat 
  Evlenmenin Butlanını Gerektirmeyen Eksiklik/Boşanma Sebepleri/Soybağının Kurulması/Evlat Edinmenin Koşulları 
  5.Sadakatsiz Eşler 
  Soybağının Kurulması/Soybağının Reddi/Yasak İşlemler/Yasal Temsilci ile Küçüğün Menfaatinin Çatışması 
  6.Saf Erkeğin Babalığı 
  Tanıma ile Soybağının Kurulması/Tanımanın İptali 
  7.Yapay Döllenme I 
  Soybağının Kurulması/Soybağının Reddi 
  8.Yapay Döllenme II 
  Soybağının Reddi 
  III.Çözülecek Uygulama Çalışmaları 
  9.Babalık Kavgası 
  Bakım Nafakası/Soybağının Reddi 
  10.Hüsranla Biten Nişanlanma 
  Sınırlı Ehliyetsizin Nişanlanması/Nişanın Bozulması/Nişanın Bozulmasının Sonuçları 
  11.Paranoyak Damat 
  Nişanlanmanın Sona Ermesi ve Sonuçları/Evlenmenin Hükümsüzlüğü/Boşanma Nedenleri/Soybağının Kurulması 
  12.Lüks Hayat 
  Hukuki İşlem Türleri/Kişiliğin Sona Erdirilmesi/Babalık Davası/Evlat Edinme/Sınırlı Ehliyetsizin Hukuk İşlem Ehliyeti/Geçici Surette Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kişinin Haksız Fiil Sorumluluğu/Mal Rejiminin Tasfiyesi/Vakıf Kurma 
  13.Zoraki Evlilik 
  Evlenmenin Hükümsüzlüğü 
  14.Sahte Hayat 
  Nişanlanmanın Kurulması/Nişanın Bozulması ve Sonuçları/Evlenmenin Hükümsüzlüğü/Soybağının Kurulması 
  15.Pembe Dizi 
  Boşanma Nedenleri/Evlenmenin Hükümsüzlüğü/Evlat Edinme/Aile Konutu/Mal Rejimi 
  16.Gurbet Kuşu 
  Nişanlanma/Boşanma Nedenleri/Soybağının Reddi/Bakım Nafakası 
  17.Saf Aşık 
  Nişanlanmanın Kurulması/Evlilik Birliğinin Temsili/Aile Konutu/Evlenmenin Hükümsüzlüğü 
  18.On Yıllık Sır 
  Soybağının Reddi/Soybağının Reddi Davasında İspat Yükü/Tanıma 
  19.Nedir Bu Acele? 
  Evlenmenin Butlanını Gerektirmeyen Eksiklik/Soybağının Kurulması/Soybağının Reddi/Karineler Çakışması 
  IV.İncelenecek Kararlar 
  11.Aile Konutu 
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 4.10.2006, E. 2006/2 591, K. 2006/624 
  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 24.6.2010, E. 2010/9123, K. 2010/12688 
  12.Boşanma Sebepleri 
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 24.6.2009, E. 2009/2 231, K. 2009/286 
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 4.11.2009, E. 2009/2 402, K. 2009/484 
  13.Boşanma Protokolü 
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 27.5.2009, E. 2009/2 158, K. 2009/217 
  14.Boşanmada Maddi Tazminat 
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 4.7.2012, E. 2012/2 117, K. 2012/445 
  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 12.9.1994, E. 1994/7480, K. 1994/7974 
  15.Boşanmada Manevi Tazminat 
  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 16.5.2012, E. 2011/16923, K. 2012/13235 
  16.Yoksulluk Nafakası 
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 13.5.2009, E. 2009/3 165, K. 2009/186 
  17.Boşanan Kadının Soyadı 
  Anayasa Mahkemesi, 10.3.2011, E. 2009/85, K. 2011/49 
  18. Babalığın Tespiti 
  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 5.7.2012, E. 2012/6926, K. 2012/8542 
  19.Babalık Davasında Taraf Sıfatı 
  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 6.6.2011, E. 2010/7036, K. 2011/9937 
  20. Soybağının Reddi/Babalık Davası/Hak Düşürücü Süre 
  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 3.10.2006, E. 2006/13561, K. 2006/ 13008 
  Dördüncü Bölüm: KARMA SORULAR 
  1. Lüks Hayat: Hukuki İşlem Türleri/Kişiliğin Sona Erdirilmesi/Babalık Davası/Evlat Edinme/Sınırlı Ehliyetsizin Hukuk İşlem Ehliyeti/Geçici Surette Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kişinin Haksız Fiil Sorumluluğu/Mal Rejiminin Tasfiyesi/Vakıf Kurma 
  2. Büyük Sır: Hukuki İşlem Türleri/Mülkiyet Hakkının Kazanılması/Kişilik Hakkının İhlali/Dernek Üyeliğinden Çıkarma/ Nişanlanma Ehliyeti/Evlenmenin Hükümsüzlüğü/Boşanma Sebepleri/Soybağının Kurulması/Soybağının Reddi/Evlat Edinme/Mal Rejiminin Tasfiyesi 
  3. Aşkın Gözü Kördür: Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti/Dernek Üyesinin Yükümlülükleri/Dernekten Çıkarma Kararına İtiraz/Evlenmenin Geçerliliği/Kadının Soyadı/Aile Konutu/Eşlerin Evlilik Birliğini Temsili/Boşanma Sebepleri/Mal Rejimleri/Mal Rejimi Sözleşmesinin Geçerlilik Şartlarıı 
  4. Ünlü Aktörün Hazin Sonu: Borçlandırıcı İşlem/Tasarruf İşlemi/Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti/Sınırlı Ehliyetsizin Haksız Fiil Sorumluluğu/Kişilik Hakkının İhlali/Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi/Babalık Davasında İspat ve Süre 
  5. Talihsiz Çift: Mülkiyet Hakkının Kazanılması/Sınırlı Ehliyetsizin ve Tam Ehliyetsizin Sorumluluk Ehliyeti/Kişilik Hakkının Korunması/Kişilik Hakkının İhlalinde Hukuka Aykırılığı Kaldıran Sebepler/Kişilik Hakkını Koruyucu Davalar/Boşanma Sebepleri/Soybağının Kurulması/Soybağının Reddi 
  6. Paramparça Bir Aile: Yargısal Erginlik/Yerleşim Yeri/Kişiliğin Sona Erdirilmesi/Evlenmenin Geçersizliği/Soybağının Kurulması/Soybağının Reddinde İspat 
  Ek I: Latince Deyimler
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Ekim 2013
 • Baskı Sayısı
 • 2.Baskı
 • Yayınevi
 • On İki Levha Yayıncılık
 • Yazar
 • Baki İlkay Engin, Başak Baysal, Rona Serozan, Tülay Aydın Ünver
 • Sayfa Sayısı
 • 370
 • Ebat
 • 15x21
 • Cilt
 • --

Adınız
E-Posta Adresiniz
Güvenlik Resmi
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
Yorumunuz
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!


Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.