Yayınevleri

Ödeme Seçenekeleri

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Şifre

Üye Girişi

E-Posta
Şifre

Son İncelenen Ürünler

İdare Hukuku Dersleri / Ramazan Çağlayan

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
İdare Hukuku Dersleri / Ramazan Çağlayan

"İdare Hukuku Dersleri / Ramazan Çağlayan"

9786051464503
 • Ürün Fiyatı
 • 43.00 TL
 • Piyasa Fiyatı
 • 45.00 TL
 • Havale ile
 • 42.57 TL
 • Stok
 • 467
 • Yayınevi
 • Yazar

Adet
Favori Ürünlerinize Ekleyin


Özellikler
Yorumlar
Taksitler
İlgiliLinkler
İlgiliÜrünler
İdare Hukuku Dersleri
Ramazan Çağlayan
 •  
 • Birinci Bölüm
 • İDARE HUKUKUNUNGENEL KAVRAMLARI VE İLKELERİ
 • I. -İDARE HUKUKUNUN GENEL KAVRAMLARI-1
 • A. -İDARE KAVRAMI-1
 • 1. -Kelime ve Kavram Olarak İdare-1
 • 2. -Kamu İdaresi - Özel İdare Ayrımı-2
 • 3. -İdarenin Diğer Devlet Organlarından Ayrımı-3
 • a. -Organik Anlamda İdare-4
 • b. -İşlevsel Anlamda İdare-5
 • B. -İDARE HUKUKUNUN TANIMI, DOĞUŞU VE ÖZELLİKLERİ-9
 • 1. -İdare Hukukunun Tanımı ve İdare Hukuku Sistemleri-9
 • a. -İdare Hukukunun Tanımı-9
 • b. -İdare Hukuku Sistemleri-9
 • 2. -İdare Hukukunun Doğuşu ve Gelişimi-11
 • a. -Fransa’da İdare Hukukunun Doğuşu-11
 • b. -Türkiye’de İdare Hukukunun Gelişimi-13
 • 3. -İdare Hukukunun Özellikleri-17
 • C. -İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI-20
 • 1. -Asıl Kaynaklar-20
 • a. -Yazılı Kaynaklar-20
 • b. -Yazılı Olmayan Kaynaklar-22
 • 2. -Yardımcı Kaynaklar-22
 • D. -İDARE HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI-22
 • 1. -Kamu Gücü Kıstası-23
 • 2. -Kamu Hizmeti Kıstası-24
 • 3. -İdarî İşlev Kıstası-25
 • II. -İDARE HUKUKUNU ETKİLEYEN ANAYASAL İLKELER-26
 • A. -HUKUK DEVLETİ İLKESİ-26
 • 1. -Hukuk Devlet İlkesinin Anlamı ve Özellikleri-27
 • 2. -Hukuk Devleti-İdare Hukuku İlişkisi-31
 • B. -SOSYAL DEVLET İLKESİ-32
 • 1. -Sosyal Devlet İlkesinin Anlamı ve Özellikleri-32
 • 2. -Sosyal Devlet-İdare Hukuku İlişkisi-33
 • C. -EŞİTLİK İLKESİ-34
 • 1. -Eşitlik İlkesinin Anlamı ve Özellikleri-34
 • 2. -Eşitlik İlkesi-İdare Hukuku İlişkisi-35
 • D. -İDARENİN KANUNÎLİĞİ İLKESİ-36
 • E. -MERKEZDEN YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİM İLKESİ-38
 • 1. -Merkezden Yönetim-38
 • a. -Merkezden Yönetimin Özellikleri-39
 • b. -Merkezden Yönetimin Yararları ve Sakıncaları-39
 • c. -Yetki Genişliği İlkesi-41
 • 2. -Yerinden Yönetim-42
 • a. -Yerinden Yönetimin Özellikleri-42
 • b. -Yerinden Yönetimin Yararları ve Sakıncaları-43
 • F. -İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ-44
 • 1. -Hiyerarşi-45
 • a. -Hiyerarşinin Özellikleri-46
 • b. -Hiyerarşi Yetkisinin Kapsamı-47
 • 2. -İdarî Vesayet-49
 • a. -İdarî Vesayet Denetiminin Anlamı ve Amacı-49
 • b. -İdarî Vesayetin Özellikleri-51
 • c. -İdarî Vesayet Yetkisinin Kapsamı-52
 • III. -KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ-53
 • A. -KİŞİ KAVRAMI VE TÜRLERİ-53
 • 1. -Kişi Kavramı-53
 • 2. -Kişi Türleri-54
 • a. -Gerçek Kişiler-54
 • b. -Tüzel Kişiler-54
 • B. -KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN ÖZELLİKLERİ, TÜRLERİ VE YETKİLERİ-54
 • 1. -Kamu Tüzel Kişilerinin Özellikleri-54
 • 2. -Kamu Tüzel Kişilerinin Türleri-55
 • 3. -Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olduğu Yetkiler-55
 • İkinci Bölüm
 • TÜRK İDARE TEŞKİLÂTININ GENEL GÖRÜNÜMÜ
 • I. -MERKEZDEN YÖNETİM-58
 • A. -MERKEZ (BAŞKENT) TEŞKİLÂTI-58
 • 1. -Cumhurbaşkanı-58
 • a. -Cumhurbaşkanın Yürütmeye İlişkin Görev ve Yetkileri-60
 • b. -Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğu-64
 • c. -Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilâtı-65
 • d. -Devlet Denetleme Kurulu-66
 • 2. -Bakanlar Kurulu ve Başbakan-67
 • a. -Bakanlar Kurulu-67
 • aa. -Bakanlar Kurulunun Oluşumu-67
 • bb. -Bakanlar Kurulunun Çalışma Usûlü-68
 • cc. -Bakanlar Kurulunun İdari Görevleri-69
 • dd. -Bakanlar Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu-71
 • b. -Başbakanlık ve Başbakan-73
 • aa. -Başbakanlığın Görevleri-74
 • bb. -Başbakanın İdarî Görevleri-74
 • cc. -Başbakanlık Teşkilâtı-76
 • 3. -Bakanlıklar ve Bakanlar-79
 • a. -Bakanlık ve Bakan Kavramları-79
 • b. -Bakanların İdarî Görevleri-79
 • c. -Bakanlık Teşkilâtı-80
 • d. -İçişleri Bakanlığının Görevleri ve Teşkilâtı-82
 • 4. -Merkeze Yardımcı Kuruluşlar-84
 • a. -Danıştay-84
 • b. -Sayıştay-86
 • c. -Millî Güvenlik Kurulu-89
 • d. -Ekonomik ve Sosyal Konsey-90
 • B. -MERKEZİN TAŞRA TEŞKİLÂTI-92
 • 1. -İl İdaresi-93
 • a. -Vali-93
 • b. -İl Müdürlükleri (İl İdare Şube Başkanlıkları)-96
 • c. -İl İdare Kurulu-97
 • 2. -İlçe İdaresi-98
 • a. -Kaymakam-98
 • b. -İlçe Müdürleri (İlçe İdare Şube Başkanları)-100
 • c. -İlçe İdare Kurulu-101
 • 3. -Bucak İdaresi-101
 • a. -Bucak Müdürü-102
 • b. -Bucak Meclisi-102
 • c. -Bucak Komisyonu-102
 • 4. -Bölge İdareleri-102
 • II. -YERİNDEN YÖNETİM-103
 • A. -YER BAKIMINDAN YERİNDEN YÖNETİM İDARELERİ-103
 • 1. -İL ÖZEL İDARESİ-104
 • a. -İl Özel İdaresinin Görev ve Yetkileri-106
 • aa. -İl Özel İdaresinin Görevleri-106
 • bb. -İl Özel İdaresinin Yetkileri-107
 • b. -İl Özel İdaresinin Organları-109
 • aa. -İl Genel Meclisi-109
 • bb. -İl Encümeni-114
 • cc. -Yürütme Organı: Vali-116
 • c. -Diğer Hususlar-116
 • aa. -Görevden Uzaklaştırma-116
 • bb. -Komisyonlar-117
 • cc. -İl özel İdaresi Teşkilâtı-118
 • dd. -Denetim-118
 • ee. -Bütçe, Kesinhesap ve Borçlanma-119
 • ff. -Gelir ve Giderler-120
 • hh. -Diğer Kuruluşlarla İlişkiler-121
 • 2. -BELEDİYE İDARESİ-121
 • a. -Kuruluş, Görevler ve Yetkiler-121
 • aa. -Belediyelerin Kurulacağı Yerler-121
 • bb. -Belediyenin Görevleri-123
 • cc. -Belediyenin Yetkileri-125
 • b. -Belediyenin Organları-126
 • aa. -Belediye Meclisi-126
 • bb. -Belediye Encümeni-132
 • cc. -Belediye Başkanı-134
 • c. -Diğer Hususlar-136
 • aa. -Görevden Uzaklaştırma-136
 • bb. -Komisyonlar-137
 • cc. -Stratejik Plân ve Performans Plânı-138
 • dd. -Belediye Teşkilâtı-138
 • ee. -Belediyenin Denetimi-139
 • ff. -Bütçe, Kesinhesap ve Borçlanma-139
 • gg. -Gelirler ve Giderler-139
 • 3. -BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-140
 • a. -Büyükşehir Belediyesinin Kuruluşu-141
 • b. -Büyükşehir Belediyesinin Görevleri-142
 • c. -Büyükşehir Belediyesinin Organları-149
 • aa. -Büyükşehir Belediye Meclisi-149
 • bb. -Büyükşehir Belediye Encümeni-151
 • cc. -Büyükşehir Belediye Başkanı-151
 • d. -Diğer Hususlar-152
 • aa. -İhtisas Komisyonları-152
 • bb. -Büyükşehir Belediye Teşkilâtı-152
 • cc. -Büyükşehir Belediyesinin Gelirleri Giderleri-153
 • 4. -KÖY İDARESİ-154
 • a. -Tanım, Kurulması ve Kaldırılması-154
 • b. -Köy İdaresinin Görev ve Yetkileri-155
 • c. -Köy İdaresinin Organları-157
 • aa. -Köy Derneği-157
 • bb. -Köy İhtiyar Meclisi-157
 • cc. -Muhtar-158
 • d. -Görevden Alınma-159
 • e. -Köy Personeli-159
 • f. -Köy Bütçesi-160
 • 5. -Mahalle İdaresi ve Mahallî İdare Birlikleri-160
 • a. -Mahalle İdaresi-160
 • b. -Mahallî İdare Birlikleri-161
 • B. -HİZMET BAKIMINDAN YERİNDEN YÖNETİM İDARELERİ(KAMU KURUMLARI) -162
 • 1. -Ortak özellikleri-163
 • 2. -Çeşitleri-164
 • a. -İdarî Kamu Kurumları-165
 • b. -İktisadî Kamu Kurumları-165
 • c. -Sosyal Kamu Kurumları-166
 • d. -Bilimsel-Teknik-Kültürel Kamu Kurumları-166
 • e. -Düzenleyici Denetleyici Kamu Kurumları-167
 • C. -KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI-168
 • 1. -Meslek Kuruluşu Tanımı-168
 • 2. -Anayasada Öngörülen İlkeler ve Ortak Özellikler -168
 • 3. -Meslek Kuruluşlarının Görevleri-169
 • Üçüncü Bölüm
 • İDARENİN GÖREVLERİ(KAMU HİZMETİ-KOLLUK)
 • I. -KAMU HİZMETİ-171
 • A. -KAMU HİZMETİ KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ-171
 • 1. -Kamu Hizmeti Kavramı-171
 • 2. -Kamu Hizmetine Hâkim Olan İlkeler-175
 • a. -Devamlılık-176
 • b. -Değişebilirlik ve Uyarlanma-177
 • c. -Yararlanmada Eşitlik ve Tarafsızlık-178
 • d. -Kamu Hizmetlerinin Bedavalığı-180
 • B. -KAMU HİZMETİNİN YÜRÜTÜLÜŞ BİÇİMLERİ-180
 • 1. -Kamu Hizmetinin İdare Tarafından Yürütülmesi: Emanet Usûlü-181
 • 2. -Kamu Hizmetinin Özel Hukuk Kişilerince Yürütülmesi Usûlleri-182
 • a. -Müşterek Emanet Usûlü-182
 • b. -İltizam Usûlü-183
 • c. -Ruhsat (İzin) Usûlü-184
 • b. -İmtiyaz Usûlü-186
 • aa. -İçeriği ve Özellikleri-186
 • bb. -İmtiyazda Genel Kurallar-187
 • cc. -Tarafların Hak ve Yükümlülükleri-188
 • dd. -İmtiyaz Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Malların Paylaşımı-189
 • II. -KOLLUK FAALİYETİ-190
 • A. -GÜVENLİK VE KOLLUK KAVRAMLARI-190
 • 1. -Güvenlik Kavramı-190
 • a. -Devletin Güvenliğinin Sağlanması-191
 • b. -Kişilerin Güvenliğinin Sağlanması-194
 • 2. -Kolluk Kavramı-194
 • B. -KAMU DÜZENİ KAVRAMI VE UNSURLARI-195
 • 1. -Kamu Düzeni Kavramı-195
 • 2. -Kamu Düzeninin Unsurları-196
 • C. -KOLLUK TEŞKİLÂTI-200
 • 1. -İdarî Kolluk-Adlî Kolluk Ayırımı-200
 • 2. -Genel İdarî Kolluk- Özel İdari Kolluk Ayırımı ve Özel Güvenlik-205
 • a. -Genel İdarî Kolluk-205
 • b. -Özel İdarî Kolluk-208
 • c. -Özel Güvenlik-208
 • 3. -Görev Alanı, Görevliler, İşlemler ve Usûller-213
 • a. -Görev Alanı-213
 • b. -Kolluk Görevlileri-213
 • c. -Kolluk İşlemleri-214
 • d. -Kolluk Usûlleri-215
 • 4. -Kolluk Yetkilerinin Sınırları-217
 • 5. -Kolluk Yetkilerinin Yarışması-219
 • Dördüncü Bölüm
 • İDARENİN GÖREVLİLERİ
 • I. -KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI VE MEMURLUK MESLEĞİ-221
 • A. -YASAL DÜZENLEMELERDE KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI-221
 • 1. -Genel Olarak Kamu Görevlisi Kavramı-221
 • 2. -Yasal Düzenlemelerde Kamu Görevlisi Kavramı-222
 • 3. -Devlet Memuru-Diğer Kamu Görevlisi Ayrımı-224
 • 4. -Kamu Görevlilerinin Farklılıkları-225
 • B. -MEMURLUK MESLEĞİ VE İLKELERİ-226
 • 1. -Memurluk Mesleği-226
 • 2. -Memurluk Mesleğinin İlkeleri-227
 • 3. -Memurluğa Girişteki İlkeler-231
 • 4. -Memur Olabilmenin Genel Şartları-232
 • C. -ATAMA AŞAMALARI, İLERLEME VE ÇALIŞMA SAATLERİ-234
 • 1. -Atama Aşamaları-234
 • 2. -İstisnaî Memurluk-238
 • 3. -Memurların İlerlemesi-239
 • 4. -Çalışma Saatleri-240
 • 5. -Hizmet İçinde Yetiştirilme-241
 • II. -YÜKÜMLÜLÜKLER, YASAKLAR VE HAKLAR-242
 • A. -MEMURLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: ÖDEVLER-242
 • B. -MEMURLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN YASAKLAR-244
 • C. -MEMURLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN HAKLAR-245
 • III. -DİSİPLİN, CEZA VE HUKUKÎ SORUMLULUKLAR-248
 • A. -MEMURUN DİSİPLİN SORUMLULUĞU-248
 • 1. -Disiplin Cezalarının Çeşitleri-249
 • 2. -Disiplin Soruşturması Usûlü-252
 • 3. -Disiplin Cezalarına Karşı Başvuru Yolları-254
 • 4. -Disiplin Cezalarının Ortadan Kalkması-255
 • 5. -Görevden Uzaklaştırma-255
 • B. -MEMURUN CEZA SORUMLULUĞU-256
 • 1. -Memurların Korunması İhtiyacı ve İzin Sistemi-256
 • 2. -İzin Vermeye Yetkili Merciler-258
 • 3. -Ön İnceleme-259
 • 4. -İtiraz-259
 • C. -MEMURLARIN HUKUKÎ SORUMLULUĞU-260
 • 1. -Memurun İdareye Karşı Sorumluluğu-260
 • 2. -Memurun Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu-260
 • V. -MEMURLUĞUN SONA ERMESİ VE EMEKLİLİK-261
 • A. -MEMURLUĞU SONA ERDİREN HALLER-261
 • 1. -İstifa (Çekilme)-261
 • 2. -Mustafi (Çekilmiş) Sayılma-261
 • 3. -Memurluktan Çıkarılma (İhraç)-262
 • 4. -Koşullarda Eksiklik-262
 • 5. -Bağdaşmazlık-262
 • 6. -Ölüm-263
 • 7. -Emeklilik-263
 • B. -MEMURLARDA EMEKLİLİK-263
 • 1. -Emeklilik Sebepleri-263
 • 2. -Emeklilik Hakları-264
 • Beşinci Bölüm
 • İDARENİN YETKİLERİ(İDARÎ İŞLEMLER-İDARÎ SÖZLEŞMELER)
 • I. -İDARİ İŞLEMLER-265
 • A. -İDARİ İŞLEM KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ-265
 • 1. -İdarî İşlem Kavramı-265
 • 2. -İdari İşlemin Özellikleri. -268
 • 3. -İcrai İşlem-İcraî Olmayan İşlem-270
 • 4. -İdarî İşlem- Diğer İşlemler Ayrımı-274
 • B. -İDARÎ İŞLEMİN TÜRLERİ-277
 • 1. -Maddî Bakımdan İdarî İşlemler-277
 • a. -Düzenleyici İşlemler-277
 • b. -Birel (Bireysel) İşlemler-279
 • 2. -İrade Açıklayanların Sayısı Bakımından İdarî İşlemler-281
 • a. -Basit (Tek) İradeli İşlemler-282
 • b. -Kurul (Kolektif) İşlemler-282
 • c. -Birleşme (Karma) İşlemler-282
 • d. -Zincir (Aşamalı) İşlemler-282
 • 3. -Açıklanan İradenin Şekline Göre İdarî İşlemler-283
 • a. -Sarih İdarî İşlemler-283
 • b. -Zımnî İşlemler-283
 • B. -İDARÎ İŞLEMLERİN UNSURLARI-284
 • 1. -İdarî İşlemin Yetki Unsuru-285
 • a. -Yetki Unsurunun Özellikleri-285
 • b. -Yetkilerin Kullanımında İstisnalar-287
 • c. -Yetki Çeşitleri-291
 • aa. -Kişi Bakımından Yetki-291
 • bb. -Konu Bakımından Yetki-293
 • cc. -Yer Bakımından Yetki-294
 • dd. -Zaman Bakımından Yetki-294
 • 2. -İdarî İşlemin Biçim Unsuru-296
 • a. -İdarî İşlemin Şekli-296
 • b. -İdarî İşlemin Usûlü-301
 • 3. -İdarî İşlemin Sebep Unsuru-308
 • a. -Sebep Unsurunda Hukuka Aykırılıklar-310
 • b. -Sebeplerin Çokluğu ve Sebep İkamesi-314
 • 4. -İdarî İşlemin Konu Unsuru-316
 • a. -İmkânsız Bir Konuda İşlem Yapılması-317
 • b. -Hukuka Aykırı İşlem Tesis Edilmesi-317
 • c. -Sebep- Konu İlişkisinde Sakatlık-321
 • 5. -İdarî İşlemin Maksat Unsuru-323
 • a. -Kamu Yararına Yabancı Amaçla Hareket Edilmesi-325
 • b. -Kanunun Özel Maksadının Dışına Çıkılarak İşlem Yapılması-327
 • c. -Usûl Saptırması ve Maksatların Çokluğu-328
 • D. -İDARÎ İŞLEMLERLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR-330
 • 1. -Bağlı Yetki ve Tekdir Yetkisi-330
 • 2. -İdarî İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi-344
 • 3. -İdarî İşlemlerin Kaldırılması ve Geri Alınması-347
 • a. -İdarî İşlemlerin Kaldırılması-347
 • b. -İdarî İşlemin Geri Alınması-349
 • II. -İDARÎ SÖZLEŞMELER-352
 • A. -İDARÎ SÖZLEŞME KAVRAMI VE TÜRLERİ-352
 • 1. -İdarî Sözleşme Kavramı ve Kıstasları-353
 • 2. -Türk Hukukunda Sözleşme Türleri-356
 • B. -SÖZLEŞMELERİN AKDEDİLMESİ: İHALE-358
 • 1. -Genel Bilgiler-358
 • 2. -Kamu İhalelerine Hâkim Olan İlkeler-364
 • 3. -İhale Usûlleri-368
 • a. -Devlet İhale Kanununda İhale Usûlleri-369
 • b. -Kamu İhale Kanununda İhale Usûlleri-372
 • 4. -İhalenin Aşamaları-376
 • 5. -İhale Sürecinin Denetimi-384
 • a. -İhale Sürecinde İdarî Denetim-384
 • aa. -Kamu İhale Kurumu-384
 • bb. -Başvuru Esasları-387
 • cc. -İdareye Şikâyet Başvurusu-388
 • dd. -Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikâyet Başvurusu-390
 • b. -İhale Sürecinde Yargısal Denetim-392
 • C. -SÖZLEŞMELERDE TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI-398
 • 1. -İdarenin Yetkileri ve Yükümlülükleri-399
 • a. -İdarenin Yetkileri-399
 • b. -İdarenin Yükümlülükleri-401
 • 2. -Sözleşmecinin Hakları ve Borçları-401
 • a. -Sözleşmecinin Hakları-402
 • b. -Sözleşmecinin Borçları-402
 • D. -YENİ OLAYLARIN SÖZLEŞMEYE ETKİSİ-404
 • 1. -Fedüprens (Fait du Prince) Teorisi-404
 • 2. -Öngörülemezlik Teorisi-405
 • 3. -Mücbir Sebep-407
 • E. -İDARÎ SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ-409
 • 1. -Genel Olarak Sözleşmelerin Sona Ermesi-409
 • 2. -Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundaki Düzenlemeler-409
 • Altıncı Bölüm
 • İDARENİN MALLARI VE KAMULAŞTIRMA
 • I. -İDARENİN MALLARI-413
 • A. -TEMEL KAVRAMLAR-413
 • 1. -İdarenin Mal İhtiyacı-413
 • 2. -İdarenin Mal İhtiyacının Karşılanması-414
 • a. -Olağan Usûller-414
 • b. -Olağanüstü Usûller-416
 • 3. -Kamu Malı-Kamusal Mal Kavramları-416
 • 4. -Kamusal Mal-Kamunun Özel Malı Ayrımı-417
 • 5. -Tahsis Kavramı-419
 • a. -Tahsis İşlemi-419
 • b. -Tahsis İşleminin Kaldırılması-421
 • 6. -Mülkiyet-Kamu Mülkiyeti Kavramları-422
 • B. -KAMUSAL MALLARIN TASNİFİ-425
 • 1. -Oluşumları Açısından Kamusal Mallar-425
 • a. -Doğal Kamusal Mallar-425
 • b. -Sun’i (Yapay) Kamusal Mallar-425
 • 2. -Tahsis Cihetine Göre Kamusal Mallar-426
 • a. -Hizmet Malları-426
 • b. -Orta Malları-427
 • c. -Sahipsiz Mallar-427
 • C. -KAMUSAL MALLARIN ÖZELLİKLERİ-427
 • 1. -Kamusal malların Devir ve Ferağ Edilmezliği-428
 • 2. -Kamusal Malların Zaman Aşımı İle İktisap Edilmezliği-428
 • 3. -Kamusal Malların Özel Hukuk İşlemlerine Konu Olamaması-429
 • 4. -Kamusal Malların Kamulaştırılamazlığı-432
 • 5. -Kamusal Mallar Vergi Gibi Yükümlülüklerden Muaftır-433
 • 6. -Kamusal Mallar Özel Bir Korumaya Tabidir-433
 • D. -KAMUSAL MALLARDAN YARARLANMA-434
 • 1. -Kamusal Mallardan Yararlanmanın Genel İlkeleri-434
 • 2. -Malların Türüne Göre Yararlanma Biçimleri-434
 • 3. -Özel ve Özel-İstisnaî Yararlanma-436
 • II. -KAMULAŞTIRMA-438
 • A. -KAMULAŞTIRMA VE İLKELERİ-438
 • 1. -Mevzuattaki Düzenlemeler-439
 • 2. -Kamulaştırmanın Temel İlkeleri-440
 • B. -KAMULAŞTIRMANIN AŞAMALARI-444
 • 1. -Kamulaştırmada İdarî Aşamalar-444
 • 2. -Kamulaştırma İşleminde Adlî Aşama-447
 • C. -KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME VE MALİKİN GERİ ALMA HAKKI-450
 • 1. -Kamulaştırmadan Vazgeçme-450
 • 2. -Malikin Geri Alma Hakkı-451
 • D. -ACELE KAMULAŞTIRMA-451
 • Yedinci Bölüm
 • YENİ İDARÎ USÛLLER
 • I. -BİLGİ EDİNME USÛLÜ-454
 • A. -BİLGİ EDİNME USÛLÜNÜN KAPSAMI-454
 • 1. -Talep Edilebilecek Bilgi ve Belgeler-454
 • 2. -Başvuru Hakkı Olanlar-456
 • 3. -İdarelerin Bilgi Verme Yükümlülüğü-456
 • 4. -Bilgi Talep Edilebilecek İdareler-458
 • 5. -İdarelerin Bilgi Edinme Usûlüne İlişkin Yükümlülükleri-458
 • B. -BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI-459
 • C. -BİLGİ EDİNMEDE BAŞVURU USÛLÜ-462
 • 1. -Başvuru Dilekçesi-462
 • 2. -Başvuruların Kabulü ve Değerlendirilmesi-463
 • 3. -Başvuruların Cevaplandırılması-464
 • 4. -Bilgi veya Belgelere Erişim Usûlü ve Süresi-465
 • D. -İTİRAZ VE İTİRAZIN İNCELENMESİ-466
 • 1. -İtiraz Usûlü-466
 • 2. -İtirazı Değerlendirecek Merci-467
 • II. -KAMU DENETÇİLİĞİNE BAŞVURU USÛLÜ-469
 • A. -KURULUŞ VE GÖREVLER-473
 • 1. -Kamu Denetçiliği Kurumunun Kuruluşu-473
 • 2. -Kurumun Görevleri-475
 • 3. -Kurumun Görev Alanına Giren İdareler-477
 • B. -BAŞVURU VE İNCELEME USÛLÜ-478
 • 1. -Şikâyet Hakkı Olanlar-478
 • 2. -Başvuru Usûlü-478
 • 3. -İnceleme ve Araştırma-481
 • 4. -İnceleme ve Araştırmaya Etki Eden Haller-483
 • 5. -İnceleme ve Araştırma Sonucunda Verilecek Kararlar-483
 • a. -Karar Türleri-483
 • b. -Karara İlişkin Diğer Hususlar-484
 • Sekizinci Bölüm
 • İDARENİN SORUMLULUĞU
 • I. -İDARENİN SORUMLULUĞU VE TARİHİ GELİŞİMİ-487
 • A. -SORUMLULUK VE İDARENİN SORUMLULUĞU KAVRAMLARI-487
 • 1. -Genel Olarak Sorumluluk Kavramı-487
 • 2. -İdarenin Hukukî Sorumluluğu Kavramı-488
 • B. -İDARÎ SORUMLULUĞUN GELİŞİMİ VE HUKUKÎ TEMELİ-490
 • 1. -İdarî Sorumluluğun Doğuşu-490
 • a. -Fransız Hukukunda-490
 • b. -Türk Hukukunda-491
 • 2. -İdarî Sorumluluğun Hukukî Temeli-493
 • 3. -İdarî Sorumluluğun Bağımsızlığı-495
 • II. -İDARE HUKUKUNDA SORUMLULUK TÜRLERİ-496
 • A. -KUSUR SORUMLULUĞU-496
 • 1. -İdare Hukukunda Kusur Kavramı-496
 • 2. -Hukuka Aykırılık-Kusur İlişkisi: -499
 • 3. -Kusurun İspatı ve Kusur Karineleri-502
 • 4. -Kusurun Derecelendirilmesi-503
 • 5. -Hizmet Kusuru-Kişisel Kusur Ayırımı-506
 • 6. -Kişisel Kusurun Varlığında Davanın Açılması-509
 • B. -KUSURSUZ SORUMLULUK-513
 • 1. -Kusursuz Sorumluluğun Özellikleri-513
 • 2. -Kusursuz Sorumluluk İlkeleri-515
 • a. -Risk İlkesi Gereğince Sorumluluk-517
 • aa. -Risk Sorumluluğunun Özellikleri-518
 • bb. -Risk Sorumluluğuna Yol Açan Durumlar-518
 • b. -Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi Gereğince Sorumluluk-529
 • aa. -Özellikleri-531
 • bb. -Sorumluluğu Doğuran Haller-532
 • C. -ÖZELLİK ARZEDEN BAZI SORUMLULUK HALLERİ-538
 • 1. -Yasama Faaliyetinden Dolayı Sorumluluk-538
 • 2. -Uluslararası Sözleşmelerden Dolayı Sorumluluk-540
 • 3. -Yargısal Faaliyetlerden Doğan Sorumluluk-541
 • III. -İDARENİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI-544
 • A. -İDARÎ DAVRANIŞ-545
 • 1. -İdarî Davranışın Varlığı-545
 • 2. -Davranışın İdareye İsnadiyeti-545
 • B. -ZARAR-547
 • 1. -Zararın Varlığı-547
 • 2. -Zararın Şartları-548
 • C. -İLLİYET BAĞI-552
 • IV. -İDARENİN SORUMLULUĞUNU ETKİLEYEN HALLER-553
 • A. -MÜCBİR SEBEP-553
 • 1. -Mücbir Sebebin Şartları-554
 • 2. -Mücbir Sebebin Sonuçları-560
 • B. -BEKLENİLMEYEN HÂL-561
 • 1. -Beklenilmeyen Hâlin Şartları-562
 • 2. -Beklenilmeyen Hâlin Sonuçları-563
 • C. -ZARAR GÖRENİN DAVRANIŞI-563
 • 1. -Zarar Görenin Davranışının Şartları-563
 • 2. -Zarar Görenin Davranışının Sonuçları-568
 • D. -ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVRANIŞI-569
 • 1. -Üçüncü Kişinin Davranışının Şartları-569
 • 2. -Üçüncü Kişinin Davranışının Sonuçları-572
 • V. -ZARARIN TAZMİNİ-572
 • A. -SORUMLU İDARENİN TESPİTİ-573
 • 1. -Devlet Tüzel Kişiliği-573
 • 2. -Kamu Görevlisinin Birden Fazla Görev Üstlenmesi-573
 • 3. -Faaliyetin Birden Fazla İdare Ttarafından Yürütülmesi-573
 • 4. -İdarî Vesayet ve Arizi Görevliler-574
 • B. -ZARARIN TAZMİNİNE İLİŞKİN İLKELER-574
 • 1. -Nakden Tazmin İlkesi-574
 • 2. -Sorumluluk Nispetince Tazmin İlkesi-575
 • 3. -Taleple Bağlılık İlkesi-575
 • C. -ZARARIN MİKTARININ TESPİTİNDE İLKELER-578
 • 1. -Zararın Hesaplanma Tarihi-578
 • 2. -Tazminatın Türü-581
 • 3. -Tazminatta Faiz-581
 • YARARLANILAN KAYNAKLAR-583
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Eylül 2014
 • Baskı Sayısı
 • 2.Baskı
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Yazar
 • Ramazan Çağlayan
 • Sayfa Sayısı
 • 832
 • Ebat
 • 16x23
 • Cilt
 • --

Adınız
E-Posta Adresiniz
Güvenlik Resmi
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
Yorumunuz
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
Ürün Bilgisi
Adınız
Güvenlik Resmi
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
Varsa Kısa notunuz
Sabit Telefonunuz
Cep Telefonunuz
E-Posta
Önerilerinizi, yorumlarınızı, isteklerinizi ve hata bildirimleriniz ile ilgili ayrıntılarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Sipariş, üyelik ve diğer sorularınız için iletişim formları sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Bu bölümde yazılan açıklamalar sitede yayınlanmaz. Yorumlarınızın sitede yayınlanması için lütfen yukarıdaki yorum ekle bölümünü kullanınız

Açıklamanız
E-Posta
Güvenlik Resmi
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi


Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.