Üye Girişi

E-Posta
Şifre

Tüm Kategoriler

Yayınevleri

Güne Özel İndirimler

Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımlı Seti 2017

İdari Hakimlik Sınavına Hazırlık Tam Set Konu Anlatımlı 2017

Ödeme Seçenekeleri

Son İncelenen Ürünler

28 MART 2015 KAYMAKAMLIK SINAVININ FORMATI ÜZERİNE AÇIKLAMA, ÖNERİ VE ÖRNEKLER
 
SINAVIN FORMATI
 
İlk kez KPSS ön koşulu olmadan 28 Mart 2014 Pazar günü yapılacak Kaymakamlık Sınavının bir diğer yeniliği de sınav formatı olacaktır.
 
Sınav formatı pek çok adayın düşündüğü gibi sayfalarca açıklama ve anlatımın olacağı KLASİK  YAZILI SINAV ASLA OLMAYACAKTIR.
 
Sınav AÇIK UÇLU SINAV formatında olacaktır.
 
Klasik test formatı olan çoktan seçmeli sorularda aday soru hazırlayanın uygun gördüğü en doğru tek seçeneği bulmak zorundayken; 
 
Açık uçlu sınavda aday ilgili konudaki bilgi, birikim, kavrayış ve hâkimiyetine dayanarak soruda isteneni muhakeme, mantık ve yorumlama beceri ve yeteneğiyle birkaç kelime ya da nadiren birkaç cümleyle yazılı olarak kendisi ifade veya formüle etmektedir.
 
Açık uçlu sınavda verilen soru cümlesi ya da paragrafına ilişkin olarak adaydan beklenen zihinsel beceri kapasitesi şu hususları kapsamaktadır:

- Analiz ve sentez etme

- Çıkarım yapma

- Değerlendirme
 
- Yorumlama 
 
- Muhakeme yapma
 
- Mantığını bulma
 
- Bütünden parçaya veya parçadan bütüne ulaşma
 
- Farklı unsurlar arasında ilişki kurma
 
- Farklı çözümler sunma
 
- Çıkarım yapma
 
- Benzerlikleri ya da farklılıkları bulma
 
- Tutarsızlıkları saptama vb. gibi
 
ADAYLARA TAVSİYELERİM
 
Bu yeni sınav formatından dolayı öncelikle heyecanlanmayın, asla korkmayın, zihninizi tüm tereddüt ve belirsizliklerden temizleyin.
 
Bir kere sınavın konularının hiçbiri (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, iktisat, Türkçe vb.) değişmedi. 
 
Bir kere açık uçlu soru formatında bilgi esastır. Konuları tam olarak bilmeden, kavramadan sorulara cevap vermeniz hiçbir şekilde mümkün değildir.

Çoktan seçmeli sınavda bazı soru 
kalıplarını ezberleyerek, önsezilerle tahmini cevaplar vererek ya da sınav tüyolarıyla belki mümkündü ancak açık uçlu sınav sisteminde bu imkânsızdır.
 
Açık uçlu sınav sisteminde sizden emin olarak bilgilerinize dayanarak yorum, değerlendirme ve muhakemede bulunmanız beklenmektedir.
 
Öyleyse ne yapılmalı ve bu sınava nasıl emin şekilde hazırlanmalı?
 
1) Sınav kapsamındaki Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, iktisat, Türkiye’nin sosyo-ekonomik Yapısı vb. gibi her konuyla ilgili olarak en güvendiğiniz, başarısı tutarlı biçimde yıllar içinde kanıtlanmış, biçim ve içerik olarak kurum sınavlarına yönelik hazırlanmış konu anlatımlı tek bir kaynak temin ediniz.
 
2) Bu kaynağı sınava kalan önümüzdeki 60 günlük süre içinde en az üç kere dikkatle ve kemali ciddiyetle okumanız gerekmektedir. İlk okumanız muhtemelen 6-7 gün sürebilir, ancak ilk okumanızı yaparken önemli bulduğunuz ve dikkatinizi çeken yerlerin altını çizer, kendinizce şifreler koyar ve üzerine minik notlar alırsanız, ikinci okumanızda süre yarısına, üçüncü okumanızda ise üçte birine inecektir.
 
3) Aynı alandaki bu üç okumayı arka arkaya değil, her bir dersi sırayla bitirerek döngüsel olarak yapınız. Yani Anayasa-İdare-iktisat…vb okuması bittikten sonra tekrar baştan başlayınız.
 
4) Zihninizi boğmamak ve beyninizin sağ ve sol loblarını eşit şekilde kullanmak adına aynı anda (yarım gün+yarım gün biçiminde) örneğin Anayasa ile iktisat ya da idare ile 
 
Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısı beraber çalışılabilir.
 
5) Konu anlatımından sonra sınav sorumluluğu kapsamındaki konularda elinizde bulunan çoktan seçmeli çıkmış ya da kaymakamlık sınavı hedeflenerek hazırlanmış özgün soru bankalarına da en 1 veya 2 kere göz atmanız gerekmektedir. Sınavın formatı artık çoktan seçmeli olmasa da, daha önce yüzlerce soru ÖSYM uzmanlarınca sorulduğu için, buralardan her konudaki temel bilgilerin öğrenilmesi, tekrarı ve özümsenmesi sağlanacak, hatta çok muhtemel pek çok açık uçlu soru, daha önceki çoktan seçmeli sorularda vurgulanan bilgilerle rahatlıkla yanıtlanabilecektir.
 
SIK SORULAN SORULARA CEVAPLAR
 
1) Sınava sadece en geç 18 Şubat2015’e kadar mezun olup elinde en azından geçici mezuniyet belgesi olan Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler 
 
Fakültelerindeki herhangi bir bölümden MEZUN öğrenciler katılabilecektir.
 
2) Sınava girebilmek için KPSS’ye daha önce girmiş olma şartı aranmamaktadır.
 
3) Sınava hazırlanırken yararlanılacak temel kaynaklara ilişkin bir tavsiye listesini en geç 
 
25 Ocak 2015 gecesi facebook sayfamda ve daha sonra bu yazımı okuduğunuz diğer sanal ortamlarda yayınlayacağım.
 
NOTLAR
 
1) Kaymakamlık sınav ilanını İçişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında 
 
(http://www.icisleri.gov.tr/kaymakam-adayligi-sinav-ilani-2015) bulabilirsiniz.
 
2) ÖSYM’nin 3 Kasım 2013 tarihli Türkçe, tarih,coğrafya vb. alanlarda 30 adet soru 
 
örneği olan açık uçlu deneme sınavına muhakkak bakmanızı öneririm: 
 
http://www.osym.gov.tr/dosya/1-70060/h/ausdeneme20130101skyedek.pdf
 
3) Yine ÖSYM’nin YDUS için hazırladığı 6 adet açık uçlu soru bulunan örnek şablonuna 
 
bakılmasını öneririm: http://www.osym.gov.tr/dosya/1-70016/h/img09614.pdf
 
ANAYASA VE İDARE HUKUKUYLA İLGİLİ AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ
 
1. 
 
I. İçişleri Bakanı-Vali
 
II. Vali-Kaymakam
 
III. Kaymakam-Köy Muhtarı
 
a) Yukarıdaki idari denetim ilişkilerinde diğerlerinden farklı olanı yazınız. (1 puan)
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
b) Farklı olan denetim ilişkisinin ismini yazınız. (1 puan)
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
c) a)’da yazdığınız denetim ilişkisinin Başbakan ile Merkez Başkanı arasındaki denetim 
 
ilişkisinden hukuki dayanak olarak farkını belirtiniz. (1 puan)
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
2. 
 
I. Türkiye İnsan Hakları Kurumu
 
II. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 
III. Radyo ve Televizyon Üst Kurumu
 
IV. Vakıflar Genel Müdürlüğü
 
V. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
 
VI. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
 
a. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında farklı bir bütçede 
 
düzenlenen idari birimi yazınız. (1 puan)
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
b. Farklı bir merkezi idareye “bağlı/ilgili/ilişkili” olan idari birimi yazınız. (1 puan)
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
c. Anayasal statüye sahip olan idari birimleri yazınız.
 
………………………………………………………………………………………………………………………… (1 puan)
 
………………………………………………………………………………………………………………………… (1 puan)
 
d) Merkezi idareyle hukuki bağlılığı “ilişkili” olan idari birimleri yazınız. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… (1 puan)
 
………………………………………………………………………………………………………………………… (1 puan)
 
3. “Milli egemenlik” ilkesi ilk kez …………….. (1 puan) Anayasası ile düzenlenmiş, 
 
egemenliğin “yetkili organlar” eliyle kullanılacağı yönündeki hüküm ise ……………. (1puan) 
 
yılında Anayasamıza girmiştir.  
 
4. 1982 Anayasasında yer alan “Halkoylamasına, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahalli genel seçimlere iştiraki temin için, kanunla para cezası dâhil gerekli her türlü tedbir alınır.” hükmü, seçimlerin ………………………………. (1 puan) ilkesinin bir istisnasıdır.
 
5. 
 
I. Yüksek Seçim Kurulu
 
II. Kanun Hükmünde Kararname
 
III. Uluslar arası Antlaşmalar
 
IV. Kamu Denetçiliği Kurumu
 
V. Olağanüstü Hal
 
Anayasamızda “Yasama” başlığında sayılan kurumlardan veya hükümlerden olmayanları yazınız.
 
………………………………………………………………………………………………………………………… (1 puan)
 
………………………………………………………………………………………………………………………… (1 puan)
 
6. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanının üyelerinin tamamını seçmekle görevli ve yetkili olduğu yargı organlarını yazınız.
 
………………………………………………………………………………………………………………………… (1 puan)
 
………………………………………………………………………………………………………………………… (1 puan)
 
7. Anayasa Mahkemesi’nin denetleyemediği TBMM kararlarını yazınız.
 
………………………………………………………………………………………………………………………… (1 puan)
 
………………………………………………………………………………………………………………………… (1 puan)
 
………………………………………………………………………………………………………………………… (1 puan)
 
8. 
 
a) 1982 Anayasasına göre, yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç …………………….. (1 puan) ve toplu olarak işlene suçlarda en geç …………………….. (1 puan) içinde hâkim önüne çıkarılır.
 
b) Yukarıdaki hüküm 1982 Anayasasında “……………………………………………………........” (1 
 
puan) madde kenar başlığı altında ve ………………………….. (1 puan) statü hakları 
 
kategorisinde düzenlenmektedir.
 
9. Temel Hak ve Hürriyetleri düzenlemeyen tek Anayasası ……………….. (1 puan) Anayasasıdır.
 
10. 1982 Anayasasına göre, seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça:
 
…………………………………………………………………… (1 puan)
 
…………………………………………………………………… (1 puan)
 
…………………………………………………………………… (1 puan)
 
…………………………………………………………………… (1 puan)
 
11. Aşağıdaki kavramları birer cümleyle açıklayınız.
 
a) Yasama kısıntısı (1 puan): 
 
b) Yasama sorumsuzluğu (1 puan):
 
c) Yasama fonksiyonunun genelliği (1 puan):
 
d) Yasama dönemi (1 puan):
 
e) İstimval (1 puan):
 
f) İkame yasağı (1 puan):
 
g) Tevsii Mezuniyet (1 puan):
 
h) Kolektif işlem (1 puan):
 
Kaymakamlık Sınavı İçin Önemli Açıklama 2

28 MART KAYMAKAMLIK SINAVI KONULARI,  AĞIRLIKLARI VE KAYNAK TAVSİYESİ
 
Sınav ilanı çerçevesinde sınavda sorumlu olacak konular ve ağırlıkları şöyle belirlenmiştir:
 
Alan Bilgisi (%60) (30 soru):
 
Anayasa Hukuku (%10) (5 soru) 
 
İdare Hukuku (%20) (10 soru)
 
Türkiye’nin İdari Yapısı (%8) (4 soru) 
 
Türkiye’de Mahalli İdareler (%7) (3 soru) 
 
Ekonomi (%15) (8 soru)
 
Genel Yetenek ve Genel Kültür (%40) (20 soru): 
 
Türkçe (%15) (8 soru) 
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (%5) (2 soru),
 
Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı (%10) (5 soru)
 
Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (%10) (5 soru)
 
Burada belirtilen soruların sayısı, konular içerisindeki yaklaşık oranıdır. Soruların konu içerisindeki oranı %20 oranında eksik veya fazla olabilecektir.
 
Önemini göstermek için konuların ağırlığını sıralayacak olursak:
 
Anayasa ve İdare Hukuku : % 45
 
İktisat ve Türkiye Ekonomisi : % 25
 
Türkçe : % 15
 
Demokratikleşme ve İnsan Hakları : % 10
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi :  %5
 
KAYNAKLAR
 
ANAYASA – İDARE HUKUKU (% 45):
 
1. Bu iki alanda Savaş Yayınevinden çıkan “İDARE HUKUKU” ve “ANAYASA HUKUKU” kitaplarımı ayrı ayrı tavsiye ediyorum.

Zamanı yetersiz olan adaylar bu ikisinin bir arada yer aldığı Savaş Yayınevinden çıkan “KANUNNAME” isimli kitabımı tavsiye ederim. Ancak Kanunname kitabımın alınması halinde muhakkak bununla birlikte çıkmış 3500 Anayasa-İdare Hukuku sorusunun yer aldığı İDEAL Soru Bankasının da temini gereklidir. (Ayrı ayrı olan ANAYASA HUKUKU ve İDARE HUKUKU kitaplarımda İDEAL’deki sorular zaten yer aldığı için, İDEAL Soru bankasının temini gerek bulunmaktadır.)
 
2. Soru Bankası olarak aziz dostum ve kardeşim kaymakam Ahmet Gazi Kaya ile birlikte 
 
sadece kaymakamlık sınavına yönelik olarak hazırladığımız KAS (KAYMAKAMLIK SORU BANKASI) son derece önemlidir.
 
Bu kitapların test biçiminde olduğu, sınavda ilk kez uygulanacak açık uçlu sınav sistemine uyum sağlamayacağı düşünülebilir. 
 
Öncelikle şu ana kadar açık uçlu sınav yapılmamış, dolayısıyla bu konuda örnek soru bankası ya da kitabı bulunmamaktadır. ÖSYM’nin daha önce kullandığı çoktan seçmeli test usulünde binlerce soru bulunmaktadır. Bunların tamamına yakın bilgi temelli sorulardır. Kaymakamlık sınavıyla ilgili daha önceki açıklamamda, açık uçlu sınav sisteminin adayların sübjektif değerlendirme ya da kanaatlerini öğrenme amacına yönelik olmayıp, temel bilgilerin özümsenip kavranması, analiz edilmesi, bilgi temelli çıkarımda ve değerlendirme bulunma, ifade edebilme becerisini ölçmeye matuf olduğunu belirtmiştim.

Bu çerçevede konu anlatımlı kaynakların okunmasından sonra, daha önce çıkmış soruların hızla gözden geçirilmesi, konu anlatımında öğrenilen bilgilerin oturmasına ve içselleşmesine katkı sağlayacaktır. Ancak adayların çıkmış soruların cevaplarını, cevap anahtarına bakarak seçeneklerin üzerine işaretleyerek okumaları zaman kazanmaları açısından çok önemlidir. 
Bu 
pratik ve pragmatik yolu adaylara tavsiye ederim.
 
İKTİSAT VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (% 25):
 
Kadim Dostum Yüksel Bilgili kardeşimin şu kitapları yeterli olacaktır:
 
MİKRO İKTİSAT
 
MAKRO İKTİSAT
 
İKTİSAT OKULLARI
 
TÜRKİYE EKONOMİSİ
 
DEMOKRATİKLEŞME VE İNSAN HAKLARI (% 10):
 
Yine kıymetli kaymakam kardeşim Kaymakam Ahmet Gazi Kaya ile beraber hazırladığım Savaş Yayınevinden sadece kaymakamlık sınavına özgü İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME kitabımı tavsiye ediyorum
 
TÜRKÇE (% 15) & ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ (%5):
 
Bu konularda en güvendiğiniz, kapsamına ve tutarlılığına inandığınız kitaplara çalışınız.
 
Ancak şunu belirteyim: Türkçe soruları sınavı kazanmada oldukça belirleyicidir ve üstelik adaylar içeriği ve niteliği son yıllarda dönüşüme uğrayan Türkçe sorularında çok zorlanmaktadır. Türkçeyi dikkate alıp kemali ciddiyetle çalışmanızı öneririm.
 
Tarihte de klasik soru tarzının ötesinde yeni içeriğe sahip sorular gelmeye başlamıştır.

Adayların tarih ve Türkçe’de içeriği ve formatı yeni soru tarzına uygun olarak yenilenmiş ve geliştirilmiş güncel ve güvenilir kaynaklara bakmaları tavsiye olunur.Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.