Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme!
Adalet Bakanlığı Sınavları

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Şifre

100 Soruda İstinaf ve Temyiz - Muhammet Özekes

Stoğa girdiğinde e-posta ile haber ver
100 Soruda İstinaf ve Temyiz - Muhammet Özekes

"100 Soruda İstinaf ve Temyiz - Muhammet Özekes"

9786050500967
 • Ürün Fiyatı
 • 28.00 TL
 • Piyasa Fiyatı
 • Havale ile
 • 27.72 TL
 • Yayınevi
 • Yetkin Yayınları
 • Satılan Adet Miktarı
 • 13
 • Yazar
 • Muhammet Özekes
Stokta Yoktur


Özellikler
Yorumlar
Taksitler
İlgiliÜrünler
100 Soruda İstinaf ve Temyiz Medeni Usül Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi - Muhammet Özekes
 

İÇİNDEKİLER

1. Yargılamada Kanun Yoluna Neden İhtiyaç Vardır? 33
2. Bir Kanun Yolunun Temel Özellikleri Nelerdir? 34
3. Kaç Tür Kanun Yolu Vardır? 35
4. Her Başvuru Yolu ve Hukukî Çare, Kanun Yolu  Olarak Kabul Edilebilir mi? 36
5. İstinaf Neden Bir Kanun Yoludur? 36
6. İstinafın Amacı Nedir? 37
7. İstinafın Diğer Kanun Yollarından Farkı veya Benzerlikleri Nelerdir? 37
8. Yeni Kanun Yolu Sistemi Çerçevesinde Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvurunun Rolü Nedir? 39
9. Yeni Kanun Yolu Sistemi Çerçevesinde Dikkat Edilmesi Gereken Temel Hukukî Kaynaklar ve Metinler Nelerdir? 40
10. Yeni Kanun Yolu Sistemi Hakkında, Hangi Kaynaklardan ve Nasıl Sağlıklı Bilgi Edinilebilir? 40
11. İstinafla Birlikte Kanun Yolu Sistemimizde Ne Gibi Temel Değişiklikler Olacaktır? 41
12. İstinafla Birlikte Yargılama Hukukunda Ne Gibi Değişiklikler Olacaktır? 42
13. Diğer Hukuk Sistemlerinde İstinaf Kanun Yolu  Mevcut mudur? 43
14. Başka Ülkelerde İstinafın Kaldırılması Yönünde  Bir Akım Olduğu, Buna Rağmen Ülkemizde İstinaf Yokken Kabul Edildiği Yönündeki Düşünce Doğru mudur? 44
15. Hukukumuzda Daha Önce de Mevcut Olan İstinaf Yolunun, Cumhuriyetin İlk Döneminde Kaldırılmasının Sebepleri Nelerdir? 45
16. İstinaf Sisteminin Aleyhinde Olanların Dayandığı  Temel Hukukî Gerekçeler Nedir? 46
17. İstinaf Sisteminin Lehinde Olanların Dayandığı  Temel Hukukî Gerekçeler Nedir? 47
18. İstinaf, Adil Yargılanma İçin Zorunlu Mudur? 52
19. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde İstinaf Nasıl Değerlendirilmektedir? 53
20. İstinaf Mahkemeleri Nasıl, Ne Zaman ve Nerelerde Kurulacaktır? 54
21. İstinaf Ülke Genelindeki İçtihat ve Yargılama Birliğini Bozacak mıdır, Buna Karşı Tedbir Alınmış mıdır? 59
22. İstinafla Birlikte Yeni Kanun Yolu Ne Zaman Uygulanmaya Başlanacak, Mevcut Dava ve Dosyaların Durumu Ne Olacaktır? 61
23. Bir İlk Derece Mahkemesi Kararına Karşı, Hangi Yerdeki İstinaf Mahkemesine Başvurulacaktır;  Yetkili İstinaf Mahkemesi Neresidir? 64
24. Bölge Adliye Mahkemesinin Yargı Çevresi Nasıl Belirlenmektedir ve Değiştirilmektedir? 66
25. Hangi Kararlara Karşı İstinaf Yoluna  Başvurulabilir? 67
26. İstinafa Başvurmak İçin Hangi Sebeplerin Bulunması veya Hangi Gerekçelere Dayanılması Gerekir? 68
27. İstinaf Sebepleri Nasıl Gösterilmelidir ve  Bölge Adliye Mahkemesi Gösterilen İstinaf Sebepleri ile Bağlı mıdır? 69
28. İstinaf Yoluna Hangi Sürede Başvurulmalıdır? 70
29. İstinaf Dilekçesi Nereye Verilecektir? 71
30. Elektronik Ortamda İstinaf Başvurusu Nasıl Yapılacaktır? 71
31. İstinaf Başvurusunda Hazırlanacak Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar Nelerdir? 73
32. İstinaf Dilekçesinde Nelere Dikkat Etmek Özellikle Önem Taşımaktadır? 74
33. İstinaf Başvurusunda Ödenmesi Gereken Harç ve Giderler Nelerdir? 75
34. İstinaf Başvurusu Usûlüne Uygun Değilse veya Ödenmesi Gereken Harç ve Giderler Ödenmezse  Bunun Sonucu Nedir? 76
35. İstinaf Dilekçesi Üzerine, Karşı Tarafın Buna  Cevap Verme İmkân ve Süresi Nedir? 77
36. Taraflardan Biri İstinafa Başvurup Diğer Taraf Başvurmazsa, Katılma Yoluyla İstinaf İmkânı Var mıdır? 77
37. İstinaf Dilekçeleri Verildikten Sonra Hangi İşlemlerin Yapılması Gerekir? 78
38. İstinaf Yoluna Başvurmaktan Feragat  Mümkün müdür? 78
39. İstinaf Yoluna Başvurmanın İcraya Etkisi  Ne Olacaktır? 80
40. İstinaf İncelemesi Hangi Temel Aşamalardan Oluşmaktadır? 82
41. İstinafta Ön İncelemenin Kapsamı ve  Konusu Nedir? 83
42. İstinafta Ön İnceleme Nasıl Yapılır ve Nasıl Karar Verilir? 84
43. İstinafta Esastan İnceleme Nasıl Yapılır? 84
44. İstinaf Mahkemesi, İnceleme Sırasında Hangi Yargılama Usûlünü Uygulayacaktır? 85
45. İstinafta Esastan İnceleme Hangi Kapsamda Yapılacaktır? 86
46. İstinaf Yargılamasında Duruşma Yapılması  Zorunlu mudur ve Nasıl Yapılacaktır? 87
47. İstinafta Duruşmasız İnceleme Yapılacak  Haller Nelerdir? 88
48. Bölge Adliye Mahkemesinin, Esasa Girmeden Duruşmasız İnceleme Yapabileceği  Haller Nelerdir? 89
49. Bölge Adliye Mahkemesinin, Esasa Girmekle  Birlikte Duruşmasız İnceleme Yapabileceği  Haller Nelerdir? 91
50. İstinaf İncelemesi ve Yargılamasında Tahkikatın  Temel Özellikleri Nelerdir? 93
51. İstinaf Mahkemesinde Neden Tahkikat Sınırlı Tutulmuştur? 94
52. İstinaf İncelemesinde Yapılamayacak Tahkikat  İşlemleri Nelerdir? 94
53. İstinaf Yargılaması Sonunda Verilecek Kararların Temel Özellikleri Nelerdir? 97
54. Bölge Adliye Mahkemesi, İstinaf Yargılaması Sonunda İlk Derece Mahkemesi Gibi mi Karar Verecektir? 98
55. İstinaf Yargılaması Sonunda, Yargıtay’ın Temyizde Yaptığı Gibi Onama, Bozma, Düzelterek Onama Şeklinde Karar Verilebilir mi? 99
56. İstinaf Mahkemesi Kararının İçeriğinde Neler Olmalıdır? 100
57. Bölge Adliye Mahkemesinde Kararlar, Hangi Usûlle Verilecektir ve Bu Kararlar Verilirken Nelere Dikkat Edilmelidir? 102
58. İstinaf Yargılaması Sonunda, İstinaf Başvurusu  Haksız Bulunursa Nasıl Bir Karar Verilmelidir? 103
59. İstinaf Yargılaması Sonunda İstinaf Başvurusu  Haklı Bulunursa Nasıl Bir Karar Verilmelidir? 104
60. İstinaf Başvurusunun Haklı ya da Haksız Olması Dışında Verilebilecek Karar Türü Var mıdır? 106
61. İstinaf Aşamasında Geçici Hukukî Koruma Kararı İhtiyacı Ortaya Çıkarsa (İhtiyatî Tedbir, İhtiyatî Haciz), Bu Talepler Bölge Adliye Mahkemesine Yöneltilebilir mi? 107
62. İlk Derece Mahkemesince Verilmiş Geçici Hukukî Koruma Kararları Hakkında, Tek Başına İstinaf Yoluna Başvurmak Mümkün müdür? 108
63. Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yoluna (Temyize) Başvurmak Mümkün müdür? 111
64. Yeni Kanun Yolu Sisteminde de Kanun Yararına  Temyiz Mevcut Mudur? 112
65. Hangi Kararlara Karşı Temyiz Yoluna  Başvurulabilir? 112
66. Hangi Kararlara Karşı Temyiz Yoluna  Başvurulamaz? 113
67. İlk Derece Mahkemesi Kararlarına Karşı Doğrudan Temyiz Yoluna Başvurmak Mümkün müdür? 114
68. Temyiz Yoluna Başvurmak İçin Hangi Sebeplerin Bulunması ve Hangi Gerekçelere Dayanılması  Gerekir? 116
69. Yargıtay, Gösterilen Temyiz Sebepleri ile  Bağlı mıdır? 117
70. Temyiz Yoluna Hangi Sürede Başvurulmalıdır? 117
71. Temyiz Dilekçesi Nereye Verilecektir? 118
72. Elektronik Ortamda Temyiz Başvurusu Nasıl Yapılacaktır? 118
73. Temyiz Başvurusunda Hazırlanacak Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar Nelerdir? 119
74. Temyiz Dilekçesinde Nelere Dikkat Etmek Önem Taşımaktadır? 120
75. Temyiz Başvurusunda Ödenmesi Gereken Harç ve Giderler Nelerdir? 121
76. Temyiz Başvurusu Usûlüne Uygun Değilse veya Ödenmesi Gereken Harç ve Giderler Ödenmezse  Bunun Sonucu Nedir? 121
77. Temyiz Dilekçesi Üzerine Karşı Tarafın Buna Cevap Verme İmkân ve Süresi Nedir? 121
78. Taraflardan Biri Temyize Başvurup Diğer Taraf Başvurmazsa, Katılma Yoluyla Temyiz İmkânı Var mıdır? 122
79. Temyiz Yoluna Başvurulmasından Sonra Ne Gibi İşlemler Yapılmalıdır ve Sonuçları Nelerdir? 122
80. Temyiz Yoluna Başvurmaktan Feragat  Mümkün müdür? 123
81. Temyize Başvurunun Kararın İcrasına Etkisi  Ne Olacaktır? 124
82. Temyiz İncelemesi Hangi Aşamalardan  Oluşmaktadır? 125
83. Temyizde Ön İncelemenin Kapsamı ve  Konusu Nedir? 126
84. Temyizde Ön İnceleme Nasıl Yapılır? 127
85. Temyizde Esastan İnceleme Nasıl ve  Hangi Kapsamda Yapılır? 127
86. Temyiz İncelemesinde Duruşma Yapılması  Zorunlu mudur? 128
87. Temyizde Duruşmalı İnceleme Ne Şekilde  Yapılacaktır? 129
88. Temyizde İncelemenin Temel Özellikleri Nelerdir? 130
89. Temyiz Sonunda Verilecek Kararların Temel Özellikleri ve İstinaftaki Kararlardan Farkı  Nedir? 131
90. Temyizde Esasa İlişkin Olmayan Kararlar  Nelerdir? 132
91. Temyizde Esasa İlişkin Karar Türleri Nelerdir? 132
92. Temyizde Onama Nasıl Olacaktır? 133
93. Temyizde Düzelterek Onama Nasıl Olacaktır? 134
94. Temyizde Bozma Kararının Kapsamı  Nasıl Olacaktır? 135
95. Temyizde Bozma Kararından Sonra Hangi İşlemler Yapılacaktır? 136
96. Bozma Kararından Sonra Dosya İlk Derece Mahkemesine Gönderilirse Neler Yapılacaktır? 138
97. Bozma Kararından Sonra Dosya Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilirse Neler Yapılacaktır? 140
98. Yeni Kanun Yolu Çerçevesinde Yargılamanın İadesi Yolunda Bir Değişiklik Olmuş Mudur? 142
99. Yeni Kanun Yolu Sisteminin Sağlıklı Uygulanabilmesi İçin, Avukatların Göz Önünde Tutması Gereken Hususlar Nelerdir? 143
100. Yeni Kanun Yolu Sisteminin Sağlıklı Uygulanabilmesi  İçin Hâkimlerin Göz Önünde Tutması Gereken Hususlar Nelerdir? 145

 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Mayıs 2016
 • Baskı Sayısı
 • 3.Baskı
 • Yayınevi
 • Yetkin Yayınları
 • Yazar
 • Muhammet Özekes
 • Sayfa Sayısı
 • 146
 • Ebat
 • 13x19
 • Cilt
 • --

Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi