Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

Sayıştay Başkanlığından: DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR
2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme!
Adalet Bakanlığı Sınavları

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Şifre

Altın Çizgi Türk vergi Sistemi ve Vergi Hukuku Sayıştay Sınavları Özgün Sorular - Aslan Değirmenci

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Altın Çizgi Türk vergi Sistemi ve Vergi Hukuku Sayıştay Sınavları Özgün Sorular - Aslan Değirmenci

"Altın Çizgi Türk vergi Sistemi ve Vergi Hukuku Sayıştay Sınavları Özgün Sorular - Aslan Değirmenci"

9786052450918
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 26.25 TL
 • Piyasa Fiyatı
 • 35.00 TL
 • Havale ile
 • 25.99 TL
 • Yayınevi
 • Algar Yayınevi
 • Satılan Adet Miktarı
 • 69
 • Yazar
 • Aslan Değirmenci
Adet
Altın Çizgi Türk vergi Sistemi ve Vergi Hukuku Sayıştay Sınavları Özgün Sorular - Aslan Değirmenci


Özellikler
Yorumlar
Taksitler
İlgiliÜrünler
Altın Çizgi Türk vergi Sistemi ve Vergi Hukuku Tamamı Çözümlü Özgün Sorular KPSS İdari Hakimlik Sayıştay Sınavlarına Hazırlık Aslan Değirmenci
 

Altın Çizgi, uzun yıllar sınav ve mülakat tecrübelerinin vermiş olduğu deneyim sonunda özenle hazırlanmış bir kitaptır.

ÖSYM’nin son yıllarda hazırlamış olduğu sınavlarda sınav ayrımı yapmaksızın, önceki yıllardan farklı olarak mevzuata yönelik soru sormaya başladığını düşünecek olursak Altın Çizgi, KPSS, İdari Hakimlik, Sayıştay (yazılı sınav dahil) ve diğer kurum sınavlarına hazırlanan arkadaşlar için önemli bir kaynak olacaktır.
 

Peki Neden Altın Çizgi?

1.Sorular hazırlanırken mümkün olduğu kadar ÖSYM’nin soru tarzına göre hareket edilmiştir. Bu kitabı hakkıyla bitirdiğinizde emin olun yukarıda bahsetmiş olduğum sınavlarda Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukukunda çıkan soruların hemen hemen tamamına doğru cevap vereceğinizden hiç şüpheniz olmasın.
 

 2. Bu kitap ile çalışırken aklınızda KPSS için çok ağır olduğu olgusu oluşmasın. Çünkü yukarıda bahsettiğimiz gibi ÖSYM artık sınav ayrımı yapmaksızın mevzuatın dilinde soru sormaya başladı. Sınavın KPSS veya İdari Hakimlik olmasının önemi yok. Yazarın geçmiş sınav tecrübeleri, her iki sınavda da vergi yönünden benzer soruların çıktığı şeklindedir
 

3. Soruların cevapları açıklanırken kanun maddeleri belirtilmiştir. Böylece takıldığınız ya da kanun maddesinin tamamına bakmak istediğinizde ilgili soru ile ilgili kanun maddesine rahatlıkla ulaşabilecek olacaksınız.
 

4.Soruların cevapları açıklanırken özellikle altını çizdiğim hususlara muhakkak dikkat edilmesi gerekir. Unutmayın ki Altın Çizgi’yi değerleştiren, altın haline getiren altı çizgili yerlerdir. Altı çizgili yerlere özenle dikkat edilmesi gerektiği hususunu altını çizerek vurgulamak isterim.


Önemli Not: Kitaptaki Son Değişiklikler.

Sayfa 113, 44. sorudaki tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
 1. Gecikme faizi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 1. Ay kesirleri dikkate alınır
 2. Ölüm durumunda mirasçılara geçer
 3. Vade tarihi ile tahakkuk tarihi arasında uygulanır
 4. Tüm kamu alacakları için uygulanmaz
 5. Tarhiyatın gecikmesi nedeniyle ödemenin gecikmesi halinde uygulanır
Yanıt:
GECİKME ZAMMI GECİKME FAİZİ
6183 Sayılı Kanunda düzenlenmiştir Vergi Usul Kanununda düzenlenmiştir
Tüm kamu alacakları için uygulanır Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim ve harçlarda uygulanır
Ölümle düşmez, mirasçılara geçer Ölümle düşmez, mirasçılara geçer
Ceza niteliğinde değildir Ceza niteliğinde değildir
Fer'i alacaktır Fer'i alacaktır
% 1,40 olarak uygulanır % 1,40 olarak uygulanır
Tahakkuk etmiş kamu alacağının vadesinin geçmesi halinde uygulanır Tarhiyatın gecikmesi nedeniyle ödemenin gecikmesi halinde uygulanır
Günlük olarak hesaplanır Ay kesirleri dikkate alınmaz
Vade tarihi ile ödeme tarihi arasında uygulanır Vade tarihi ile tahakkuk tarihi arasında uygulanır
Vergi ziyaı suçunda uygulanır Vergi suçlarında uygulanmaz
Asgari tutar belirlenmiştir ( 1 TL) Asgari tutarı yoktur
 
Yanıt, A seçeneği.
 
Sayfa 37, 165. Soru aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
165. Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması durumunda aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
 1. Özel usulsüzlük cezası
 2. Ziyaa uğratılan verginin bir katı oranında vergi ziyaı cezası
 3. Ziyaa uğratılan verginin üç katı  oranında vergi ziyaı cezası
 4. I. derece usulsüzlük cezası
 5. II. derece usulsüzlük cezası
                                                                                                                   Yanıt, D seçeneği.
 
 
 
Sayfa 111, 40. soru aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
40. Aşağıdaki kamu alacaklarından hangisine tecil uygulanmaz?
 1. Özel Tüketim Vergisi
 2. Kurumlar Vergisi
 3. Gelir Vergisi
 4. Stopaj Vergisi
 5. Damga Vergisi
Yanıt:
TECİLİN UYGULANMAYACAĞI ALACAKLAR
 • Pişmanlıkla verilen beyan
 • Vuk. 376 gereği ceza indirimi
 • Özel Tüketim Vergisi
 • Özel İletişim Vergisi
 • Geçici Vergi
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Fonlar
 • Ecrimisil
 • Ek verilen vergiler
 
Yanıt, A seçeneği.
Sayfa 10, 41. soru aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
41. İdarece tarh edilen vergi hangi belgeye dayanılarak tarh edilir?
 1. İhbarname   
 2. Tahakkuk fişi
 3. Beyanname  
 4. Tutanak        
 5. Yoklama fişi
 
Yanıt:
 İkmalen ve, re’sen yapılan tarhiyatlar mükellefe ihbarname ile tebliğ olunur.
İdarece tarh olunan vergi, 131 inci madde mucibince tanzim edilen yoklama fişine müsteniden tarh olunur.                                                                                  Yanıt, E seçeneği.
 
 
Sayfa 1 Vergi Usul Kanunu soruları kapak kısmı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
213 SAYILI
VERGİ USUL KANUNU
AÇIKLAMALI SORULARI
 
VERGİ USUL KANUNUNU BEYNE GİDEN KAN GİBİDİR.
DİĞER KANUNLAR, VERGİ USUL KANUNUNDAN BESLENİR.
TEMELİ SAĞLAM YAPALIM.
GERİYE İNCE İŞÇİLİK KALSIN.
HADİ BAŞLAYALIM
 
 
 
 
Sayfa 44, 181. Sorunun yanıt kısmı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
181. Mükellef hakkında 1.200 TL’lik fatura düzenlemediği gerekçesiyle 240 TL özel usulsüzlük cezası düzenlenmiştir.  Aşağıdakilerden hangisi cezayı tamamen  kaldırmaz?
a) Ödeme
b) Yanılma
c) Cezada indirim
d) Ölüm
e) Zaman aşımı
               
Yanıt:
 
Cezanın Ödenmesi ve Kalkması:
 1. Ödeme
 2. Yanılma ve görüş değişikliği
 3. İzaha davet
 4. Pişmanlık ve ıslah
 5. Ölüm
 6. Mücbir sebepler
 7. Zamanaşımı
 8. Vergi cezalarında yapılan hatalar
 9. Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme
 10. Uzlaşma
 
Vuk.Madde 376:   İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:
 1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,
 2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının yarısı;
 İndirilir.
İndirim Miktarı: 80 TL
Diğer seçenekler ise cezayı tamamen kaldırır.
                                                                  Yanıt, C seçeneği.
 
Sayfa 25, 2. Sorunun yanıt kısmı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
2. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanundaki (I) sayılı listeye göre vergilendirilen taşıtlar, hangi ölçüye göre vergilendirilir?
 1. Motor gücü ve ağırlığı
 2. Yaşına
 3. Azami toplam ağılığı ve yaşına
 4. Azami toplam ağırlığına
 5. Motor silindir hacmi, yaşına ve değerine göre
 
Yanıt:
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler motor silindir hacmi, yaşına ve değerine göre vergilendirilir.                                       Yanıt, E seçeneği.
 
Sayfa 47, 189. ve 190. Sorular kanun değişikliği kapsamında  yeniden düzenlenmiştir.
 
189. Aşağıdaki cezalardan hangisi hakkında tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunulur?
 1. Vergi ziyaı cezası
 2. Usulsüzlük cezası
 3. Özel usulsüzlük cezası
 4. Beyanname vermeme cezası
 5. Kaçakçılık suçu nedeniyle uygulanan cezalar
 
                                                            Yanıt, A seçeneği.
 

 
I. Kaçakçılık fiilleri sonucu salınan suçlar
II. Özel usulsüzlük cezaları
III. Usulsüzlük cezalar
190. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hakkında tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulamaz?
 1. I ve III
 2. Yalnız II
 3. II ve II
 4. I, II  ve III
 5. Yalnız I
 
Yanıt:
Vuk.Ek Madde 1:  
Uzlaşmanın Konusu:
Mükellef tarafından, ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı  (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza hariç) tahakkuk edecek miktarları konusunda, vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten dolayı idare bu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde mükellefler ile uzlaşabilir.
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
Maliye Bakanlığı, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek (7103 Sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 27.03.2018 tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilenler hariç olmak üzere 27.03.2018)vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında(*) (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilecek ceza hariç) tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin verebilir.
Uzlaşma İkiye Ayrılır:
 1. Tarhiyat öncesi: Kaçakçılık fiilleri sonucu salınan suçlar, özel usulsüzlük cezaları ve usulsüzlük cezaları hakkında uygulanmaz
 2. Tarhiyat sonrası: Kaçakçılık fiilleri sonucu salınan suçlar, özel usulsüzlük cezaları ve usulsüzlük cezaları hakkında uygulanmaz.
  Yanıt, D seçeneği.
 
 
Sayfa 87 14.Soru  kanun değişikliği kapsamında  yeniden düzenlenmiştir.
 
14.  Ağıdakilerden hangisi risturn istisnasından yararlanabilir?
 1. Taşıma kooperatiflerinin ortaklar için hesapladıkları risturnlar
 2. Tüketim kooperatiflerinin ortaklar için hesapladıkları risturnlar
 3. Üretim kooperatiflerinin ortaklar için hesapladıkları risturnlar
 4. Taşıma kooperatiflerinin ortaklar için hesapladıkları risturnlar
 5. Kredi kooperatiflerinin ortaklar için hesapladıkları risturnlar
 
 
 
 
Yanıt
11. Risturn istisnası
(14 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile değiştirilmiştir. Değişik bölüm: RG-23/12/2017-30279)
7061 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yapılan ve 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle, kooperatif ortaklarının yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanmayarak iade edilen kısımlar ile tüketim kooperatiflerinin, ortaklarının kişisel ve ailevi gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları malların değerine göre hesapladıkları risturnlara ilişkin kurumlar vergisi istisnası korunmuş; münhasıran üretim ve kredi kooperatiflerine tanınan risturn istisnası, Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan kooperatif muafiyetine ilişkin olarak yapılan düzenleme çerçevesinde yürürlükten kaldırılmıştır.
 
                                               Yanıt, B seçeneği.
 
Sayfa 86  12.Soru  kanun değişikliği kapsamında  yeniden düzenlenmiştir.
 
12.Kurumların en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde bulunan taşınmazların satışından elde ettikleri kazancın yüzde kaçlık kısmı Kurumlar Vergisinden muaftır?
a) 10       b) 20      c) 50       d) 75      e) 100
 
 
Yanıt:
Taşınmazlar için % 50
Diğer varlıklar için : %75 
 • Baskı Tarihi
 • Ocak 2018
 • Baskı Sayısı
 • 1. Baskı
 • Yayınevi
 • Algar Yayınları
 • Yazar
 • Aslan Değirmenci
 • Sayfa Sayısı
 • 176
 • Ebat
 • 16x24
 • Cilt
 • --

Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi