Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

Sayıştay Başkanlığından: DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR
2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme!
Adalet Bakanlığı Sınavları

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Kodu
Bayi Şifre

Anayasa Mahkemesi Kararlarında Devletin Resmi İdeolojisi - Hüseyin Murat Işık

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Anayasa Mahkemesi Kararlarında Devletin Resmi İdeolojisi - Hüseyin Murat Işık

"Anayasa Mahkemesi Kararlarında Devletin Resmi İdeolojisi - Hüseyin Murat Işık"

9786055263478
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 42.75
 • Piyasa Fiyatı
 • 45.00
 • Havale ile
 • 42.32
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Satılan Adet Miktarı
 • 1
 • Yazar
 • Hüseyin Murat Işık
Adet
Anayasa Mahkemesi Kararlarında Devletin Resmi İdeolojisi - Hüseyin Murat Işık


Özellikler
Taksitler
İlgiliÜrünler

Türk Anayasa Mahkemesinin, çağdaş demokratik rejimlerdeki Ana-yasa Mahkemelerinin tersine, hak ve özgürlükler temelli yorum ve yak-laşımlar yerine, -Cumhuriyet ve Devlet-i korumaya matuf yorum ve yaklaşımları esas almak suretiyle kararlarını verdiği ve dolayısıyla dev-leti bireye önceleyen bu yaklaşımın temelinde, -Kemalizm- veya -Atatürkçülük- adlı Cumhuriyetin/Devletin resmi ideolojisinin bulundu-ğu varsayımının, siyasi parti kapatma kararlarının içerik analizi yöntemi ile incelenmesi suretiyle değerlendirilmeye çalışılması, bu çalışmanın temel maksadıdır. Asli maksadı bu olan çalışmanın, tali maksadı da; haklarında -kapatılma davası- açılmış tüm siyasi partileri kapsayacak şekilde -karar incelemelerinin- yapılmaya çalışılmasıdır. Mevzubahis maksatların ne kadar hâsıl olduğu ise, okuyucularının takdirine kalmış bir şeydir. 
Bu çalışmanın ortaya çıkış sürecine gelecek olursak öncelikle şunları ifade etmemiz gerekir: Akademyadakiler yakinen bilirler ki doktora sü-reci bir akademisyenin -sırat köprüsüdür-. Böylesi zorlu bir süreci; la-zım gelen tüm şeylere sahip olsanız dahi tek başınıza aşabilmeniz mümkün değildir. Muhakkak surette, hem akademik hem de insani anlamda yardım görmeniz gerekir. Aksi takdirde başarısızlık mukad-derdir. Bu tespit, mesleğe nispeten geç intisap etmiş ve ciddi sağlık sorunları ve bürokratik sıkıntılar yaşamış benim gibi birisi için ise, iki kat geçerlidir. 
Bu minval üzere, eğer ortaya -akademik eser- namına bir şeyler çıkmışsa bunu herkesten önce iki kişiye borçlu olduğumu ifade etmeli-yim. Öncelikle, yüksek lisans yapmam noktasında beni yüreklendirdik-ten sonra akademiye intisabım için de beni teşvik ederek her türlü kolay-lığı sağlayan, lisans yıllarından itibaren yaşadığım çok ciddi sağlık so-runları nedeniyle ara verdiğim akademik çalışmalara kaldığım yerden yeniden başlayabilmem için beni yüreklendiren ve yine bu süreçte de her türlü yardımı esirgemeyen çok kıymetli hocam ve ağabeyim Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr Fazıl Hüsnü Erdem’e; taşradaki her araştırma görevlisinin kâbusu haline gelen -35. Madde-den mütevellit sıkıntılar ile her türlü bürokratik sıkıntıyı -kural merkezli- değil -insan merkezli- yaklaşımı ile çözen, benim gibi; evlen-miş, hastalanmış, yaşı geçmiş üstüne üstlük çocuk sahibi de olmuş, yani -bu işin naturasına aykırı ne varsa yapmış- (bu tespit kıymetli hocam Ah-met Çiğdem’e aittir) birisine, tam havlu atmak üzereyken destek çıkan ve -işi kolay kılan-, ve öğrencisi, memuru, arkadaşı veya bir başka -yakın- sıfatla kendisini tanıyan hemen herkesin -kalender-liğinde itti-fak edeceği G. Ü. İİBF Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı çok kıymetli, say-gıdeğer hocam Prof. Dr. Kemal Görmez’e sonsuz şükranlarımı arz ede-rim. 
Zarif kişiliği ve engin bilgisiyle yol göstericiliğinden son derece fay-dalandığım, tezimin fikir babası, danışman hocam Prof. Dr. Levent Köker’e olan şükran borcumun büyüklüğü izahtan varestedir. 
Doktora ders dönemindeyken, hemen her hafta Diyarbakır’dan yak-laşık 15-16 saatlik (kış aylarında 18 saate ulaşan) otobüs yolculukların-dan sonra, zevkle derslerini dinlediğim ve kendilerinden çok şeyler öğ-rendiğim, öğrencileri olmak ve rahle-i tedrislerinden geçmekle kendimi bahtiyar addettiğim hocalarım; Prof. Dr. Kadir Cangızbay, Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne, Prof. Dr. Atilla Yayla, Prof. Dr. Hayati Hazır, Prof. Dr. Ahmet Çiğdem ve Prof. Dr. Hikmet Kavruk’a emekleri için minnet-tarım. O stresli dönemde angaryalarımı yüksünmeden üstlenen sevgili asistan arkadaşlarım Kürşat Birinci, Hamdi Turşucu, İbrahim Sarıtaş ve Mehmet Kocaoğlu’na ne kadar teşekkür etsem azdır. Yine aynı dönem-de yalnızca evlerini değil yüreklerini de açarak beni misafir eden kıy-metli ağabeyim Necdet Seçkin ve ablam Leman Seçkin’in haklarını ödeyemem. 
Gerek bu çalışma sırasında gerekse diğer zamanlarda hep yardımla-rını gördüğüm mesai arkadaşlarım, İngilizce okutmanımız hocam Mu-harrem Tunç ve mümtaz akademisyen kardeşim Vahap Coşkun’a hep borçlu kalacağım kuşkusuzdur. Ticari kaygıları bir kenara bırakarak, pür akademik sayılabilecek bu çalışmayı yayınlamayı üstlenen ADALET YAYINEVİ çalışanlarına müteşekkirim. Kıldan ince, kılıçtan keskin -Sırat Köprüsü-nü geçerken sabırlarını çok zorladığım eşim ve çocuklarımın ise haklarını zaten ödeyemem. 
Hasseten sosyal bilimlerde yeni bir şeyler söylemenin zorluğunu; -güneşin altında söylenmedik hiçbir şey kalmamıştır- hakikatini bihakkın müdrik olarak; bu çalışmayı, eserlerinden istifade etmek suretiyle ancak ortaya çıkarabildiğim ve dolayısıyla kendilerine -deyn-i bî ifa- borçlu olduğum tüm müelliflerin emekleri önünde tazimle eğiliyorum. 
Önsözün sonsözü olarak da; bu çalışmada ortaya çıkan tüm hata ve eksikliklerin şahsıma, akademik anlamda faydalı sayılabilecek tüm şeylerin ise yukarıda sayılan zevata ait olduğunda ise kuşku yoktur. Okuyucuların kitap künyesinde yer alan iletişim bilgilerimden bana ulaşarak çalışmamın eksik ve hatalarını bildirmeleri beni çok mutlu edecektir.

 
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • SOSYAL BİLİMLERDE İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ VE ÇALIŞMADA TAKİP EDİLECEK USUL
 • I. -SOSYAL BİLİMLERDE İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ-9
 • II. -ÇALIŞMADA TAKİP EDİLECEK USUL-15
 • 1. -ÇALIŞMANIN USULÜNE DAİR-15
 • 2. -ÇALIŞMADA KULLANILACAK KAVRAMSAL ARAÇLAR-20
 • 3. -REFERANS İLKE VE KAVRAMLAR SETİNE İLİŞKİN ÖRNEK TABLOLAR-23
 • 3. 1. -ÖRNEK TABLO 1-23
 • 3. 2. -ÖRNEK TABLO 2-29
 • 3. 3. -ÖRNEK TABLO 3-41
 • 3. 4. -ÖRNEK TABLO 4-45
 • 3. 5. -ÖRNEK TABLO 5-48
 • 3. 6. -ÖRNEK TABLO 6-52
 • 3. 7. -ÖRNEK TABLO 7-55
 • 3. 8. -ÖRNEK TABLO 8-63
 • 3. 9. -ÖRNEK TABLO 9-68
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • ANAYASAL DEMOKRASİ BAĞLAMINDA ANAYASA YARGISI
 • I. -DEMOKRASİ KAVRAMI-69
 • II. -ANAYASACILIK DÜŞÜNCESİ VE ANAYASAL DEVLET-73
 • 1. -UZLAŞMA ALANLARI-75
 • 2. -ÇATIŞMA/GERİLİM ALANLARI-75
 • III. -ANAYASAL DEMOKRASİLERDE ANAYASA YARGISI-76
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • HAKLARINDA KAPATILMA DAVASI AÇILAN SİYASİ PARTİLER VE BU KARARLARIN İNCELENMESİ
 • I. -ŞEKLİ- HUKUKİ GEREKÇELERLE HAKLARINDA KAPATILMA DAVASI AÇILAN SİYASİ PARTİLER-83
 • 1. -İŞÇİ- ÇİFTÇİ PARTİSİ-83
 • 2. -TÜRKİYE İLERİ ÜLKÜ PARTİSİ-85
 • 3. -BÜYÜK ANADOLU PARTİSİ-86
 • 4. -YÜCE GÖREV PARTİSİ-86
 • 5. -BİZİM PARTİ-87
 • 6. -MUHAFAZAKÂR PARTİ-88
 • 7. -YENİ DÜZEN PARTİSİ-90
 • 8. -DOĞRU YOL PARTİSİ-91
 • 9. -BAYRAK PARTİSİ-93
 • 10. -(CUMHURİYET) HALK PARTİSİ-94
 • 11. -MİLLİYETÇİ ÇALIŞMA PARTİSİ-96
 • 12. -YEŞİLLER PARTİSİ-97
 • 13. -DEMOKRAT PARTİ-98
 • 14. -DİRİLİŞ PARTİSİ-99
 • 15. -TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ-100
 • 16. -ADALET PARTİSİ-101
 • 17. -BÜYÜK ADALET PARTİSİ-102
 • 18. -TÜRKİYE ADALET PARTİSİ-102
 • 19. -TÜRKİYE ÖZÜRLÜSÜ İLE MUTLUDUR PARTİSİ-103
 • 20. -DEVRİMCİ SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ-103
 • 21. -ANAYOL PARTİSİ-104
 • 22. -TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ-104
 • II. -HAKLARINDA BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜK İLKESİNE
 • AYKIRILIK GEREKÇESİYLE KAPATILMA DAVASI AÇILAN
 • SİYASİ PARTİLER VE BU PARTİLERE İLİŞKİN KARARLARIN
 • İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ-105
 • 1. -TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP) KARARI-105
 • 2. -TÜRKİYE EMEKÇİ PARTİSİ (TEP) KARARI-113
 • 3. -TÜRKİYE BİRLEŞİK KOMÜNİST PARTİSİ (TBKP) KARARI-119
 • 4. -SOSYALİST PARTİ (SP) KARARI-128
 • 5. -HALKIN EMEK PARTİSİ (HEP) KARARI-144
 • 6. -ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ PARTİSİ (ÖZDEP) KARARI-154
 • 7. -SOSYALİST TÜRKİYE PARTİSİ (STP) KARARI-165
 • 8. -DEMOKRASİ PARTİSİ (DEP) KARARI-176
 • 9. -SOSYALİST BİRLİK PARTİSİ (SBP) KARARI-187
 • 10. -DEMOKRASİ VE DEĞİŞİM PARTİSİ (DDP) KARARI-196
 • 11. -EMEK PARTİSİ (EP) KARARI-204
 • 12. -DEMOKRATİK KİTLE PARTİSİ (DKP) PARTİSİ-214
 • 13. -HALKIN DEMOKRASİ PARTİSİ (HADEP) KARARI-222
 • 14. -HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ (HAKPAR) KARARI-231
 • 15. -DEMOKRATİK TOPLUM PARTİSİ (DTP) KARARI-239
 • III. -LAİKLİK İLKESİNE AYKIRILIK GEREKÇESİYLE HAKLARINDA KAPATILMA DAVASI AÇILAN SİYASİ PARTİLER VE
 • BU PARTİLERE İLİŞKİN KARARLARIN İÇERİK ANALİZİ
 • YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ-248
 • 1. -MİLLİ NİZAM PARTİSİ (MNP) KARARI-248
 • 2. -HUZUR PARTİSİ KARARI-258
 • 3. -DEMOKRATİK BARIŞ HAREKETİ PARTİSİ (DBHP) KARARI-266
 • 4. -REFAH PARTİSİ KARARI-273
 • 5. -FAZİLET PARTİSİ KARARI-285
 • 6. -ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AKP) KARARI-298
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • SİYASİ PARTİ KAPATMA KARARLARININ
 • GENEL DEĞERLENDİRMESİ
 • I. -ŞEKLİ- HUKUKİ GEREKÇELERLE HAKLARINDA KAPATILMA DAVASI AÇILAN SİYASİ PARTİLERE İLİŞKİN KARARLARIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ-311
 • II. -BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜK İLKESİNE AYKIRILIK GEREKÇESİ
 • İLE HAKLARINDA KAPATILMA DAVASI AÇILAN SİYASİ PARTİLERE İLİŞKİN KARARLARIN GENEL
 • DEĞERLENDİRMESİ-312
 • III. -LAİKLİK İLKESİNE AYKIRILIK GEREKÇESİYLE HAKLARINDA KAPATILMA DAVASI AÇILAN SİYASİ PARTİLERE İLİŞKİN KARARLARIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ-347
 • SONUÇ-409
 • KAYNAKÇA-423
 •  
 • EKLER-435
 • EK - 1 -: -BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜK İLKESİNE AYKIRILIK SEBEBİYLE HAKLARINDA KAPATILMA DAVASI AÇILAN SİYASİ PARTİLER HAKKINDAKİ ESAS İNCELEMESİNDE KULLANILAN ŞABLON METİN-435
 • EK-2 -: -LAİKLİK İLKESİNE AYKIRILIK GEREKÇESİYLE
 • HAKLARINDA KAPATILMA DAVASI AÇILAN SİYASİ PARTİLER HAKKINDAKİ ESAS İNCELEMESİNDE KULLANILAN ŞABLON METİN-471
 • EK-3 -: -ŞEKLİ- HUKUKİ AYKIRILIK GEREKÇESİYLE HAKLARINDA KAPATILMA DAVASI AÇILAN SİYASİ PARTİLER
 • TABLOSU-491
 • EK-4 -: -BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞE AYKIRILIK GEREKÇESİYLE HAKLARINDA KAPATILMA DAVASI AÇILAN SİYASİ PARTİLER TABLOSU-493
 • EK-5 -: -LAİKLİĞE AYKIRILIK GEREKÇESİYLE HAKLARINDA KAPATILMA DAVASI AÇILAN SİYASİ PARTİLER
 • TABLOSU-495
 • EK-6 -: -HAKLARINDA KAPATILMA DAVASI AÇILAN TÜM
 • SİYASİ PARTİLER TABLOSU-497
 •  
 • TABLOLAR LİSTESİ
 • ÖRNEK TABLO 1 -(1 NUMARALI REFERANS İLKE VE KAVRAMLAR TABLOSU: ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI) - 23
 • ÖRNEK TABLO 2 -(2 NUMARALI REFERANS İLKE VE KAVRAMLAR TABLOSU: İNKILÂP KANUNLARI) - 29
 • ÖRNEK TABLO 3 -(3 NUMARALI REFERANS İLKE VE KAVRAMLAR TABLOSU: ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ/ 1961 ANAYASASINA GÖRE) - 41
 • ÖRNEK TABLO 4 -(4 NUMARALI REFERANS İLKE VE KAVRAMLAR TABLOSU: ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ/ 1982 ANAYASASINA GÖRE)- 45
 • ÖRNEK TABLO 5 -(5 NUMARALI REFERANS İLKE VE KAVRAMLAR TABLOSU: ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ İLKELERİ/ 1961 ANAYASASINA GÖRE)- 48
 • ÖRNEK TABLO 6 -(6 NUMARALI REFERANS İLKE VE KAVRAMLAR TABLOSU: ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ İLKELERİ/ 1982 ANAYASASINA GÖRE)- 52
 • ÖRNEK TABLO 7 -(7 NUMARALI REFERANS İLKE VE KAVRAMLAR TABLOSU: SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ İLKELER/ 648 SAYILI SPK’YA GÖRE)- 55
 • ÖRNEK TABLO 8 -(8 NUMARALI REFERANS İLKE VE KAVRAMLAR TABLOSU: SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ İLKELER/ 2820 SAYILI SPK’YA GÖRE)- 63
 • ÖRNEK TABLO 9 -(9 NUMARALI REFERANS İLKE VE KAVRAMLAR TABLOSU: KARARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER/ SAYISAL VERİLER) - 68
 • TABLO 1 TİP KARARI (GENEL BİLGİLER- SAYISAL VERİLER)-106
 • TABLO 1. 1. (TİP KARARI/ ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI)-106
 • TABLO 1. 2. (TİP KARARI/ İNKILÂP KANUNLARI)-108
 • TABLO 1. 3. (TİP KARARI/ ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ)-109
 • TABLO 1. 4. (TİP KARARI/ ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ İLKELERİ)-110
 • TABLO 1. 5. (TİP KARARI/ SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ İLKELER)-111
 • TABLO 2 TEP KARARI (GENEL BİLGİLER- SAYISAL VERİLER)-113
 • TABLO 2. 1. (TEP KARARI/ ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI)-114
 • TABLO 2. 2. (TEP KARARI/ İNKILÂP KANUNLARI)-115
 • TABLO 2. 3. (TEP KARARI/ ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ)-116
 • TABLO 2. 4. (TEP KARARI/ ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ İLKELERİ)-117
 • TABLO 2. 5. (TEP KARARI/ SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ İLKELER)-117
 • TABLO 3 TBKP KARARI (GENEL BİLGİLER- SAYISAL VERİLER)-119
 • TABLO 3. 1. (TBKP KARARI/ ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI)-120
 • TABLO 3. 2. (TBKP KARARI/ İNKILÂP KANUNLARI)-122
 • TABLO 3. 3. (TBKP KARARI/ ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ)-122
 • TABLO 3. 4. (TBKP KARARI/ ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ İLKELERİ)-124
 • TABLO 3. 5. (TBKP KARARI/ SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ İLKELER)-127
 • TABLO 4 SP KARARI (GENEL BİLGİLER- SAYISAL VERİLER)-129
 • TABLO 4. 1. (SP KARARI/ ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI)-129
 • TABLO 4. 2. (SP KARARI/ İNKILÂP KANUNLARI)-132
 • TABLO 4. 3. (SP KARARI/ ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ)-132
 • TABLO 4. 4. (SP KARARI/ ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ İLKELERİ)-136
 • TABLO 4. 5. (SP KARARI/ SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ İLKELER)-142
 • TABLO 5 HEP KARARI (GENEL BİLGİLER- SAYISAL VERİLER)-144
 • TABLO 5. 1. (HEP KARARI/ ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI)-145
 • TABLO 5. 2. (HEP KARARI/ İNKILÂP KANUNLARI)-147
 • TABLO 5. 3. (HEP KARARI/ ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ)-147
 • TABLO 5. 4. (HEP KARARI/ ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ İLKELERİ)-150
 • TABLO 5. 5. (HEP KARARI/ SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ İLKELER)-153
 • TABLO 6 ÖZDEP KARARI (GENEL BİLGİLER- SAYISAL VERİLER)-154
 • TABLO 6. 1. (ÖZDEP KARARI/ ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI)-155
 • TABLO 6. 2. (ÖZDEP KARARI/ İNKILÂP KANUNLARI)-157
 • TABLO 6. 3. (ÖZDEP KARARI/ ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ)-158
 • TABLO 6. 4. (ÖZDEP KARARI/ ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ İLKELERİ)-161
 • TABLO 6. 5. (ÖZDEP KARARI/ SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ İLKELER)-163
 • TABLO 7 STP KARARI (GENEL BİLGİLER- SAYISAL VERİLER)-165
 • TABLO 7. 1. (STP KARARI/ ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI)-166
 • TABLO 7. 2. (STP KARARI/ İNKILÂP KANUNLARI)-168
 • TABLO 7. 3. (STP KARARI/ ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ)-168
 • TABLO 7. 4. (STP KARARI/ ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ İLKELERİ)-171
 • TABLO 7. 5. (STP KARARI/ SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ İLKELER)-174
 • TABLO 8 DEP KARARI (GENEL BİLGİLER- SAYISAL VERİLER)-176
 • TABLO 8. 1. (DEP KARARI/ ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI)-177
 • TABLO 8. 2. (DEP KARARI/ İNKILÂP KANUNLARI)-179
 • TABLO 8. 3. (DEP KARARI/ ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ)-180
 • TABLO 8. 4. (DEP KARARI/ ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ İLKELERİ)-183
 • TABLO 8. 5. (DEP KARARI/ SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ İLKELER)-186
 • TABLO 9 SBP KARARI (GENEL BİLGİLER- SAYISAL VERİLER)-188
 • TABLO 9. 1. (SBP KARARI/ ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI)-188
 • TABLO 9. 2. (SBP KARARI/ İNKILÂP KANUNLARI)-190
 • TABLO 9. 3. (SBP KARARI/ ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ)-191
 • TABLO 9. 4. (SBP KARARI/ ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ İLKELERİ)-192
 • TABLO 9. 5. (SBP KARARI/ SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ İLKELER)-194
 • TABLO 10 DDP KARARI (GENEL BİLGİLER- SAYISAL VERİLER)-196
 • TABLO 10. 1. (DDP KARARI/ ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI)-197
 • TABLO 10. 2. (DDP KARARI/ İNKILÂP KANUNLARI)-199
 • TABLO 10. 3. (DDP KARARI/ ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ)-199
 • TABLO 10. 4. (DDP KARARI/ ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ İLKELERİ)-201
 • TABLO 10. 5. (DDP KARARI/ SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ İLKELER)-203
 • TABLO 11 EP KARARI (GENEL BİLGİLER- SAYISAL VERİLER)-205
 • TABLO 11. 1. (EP KARARI/ ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI)- 205
 • TABLO 11. 2. (EP KARARI/ İNKILÂP KANUNLARI)- 208
 • TABLO 11. 3. (EP KARARI/ ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ)-208
 • TABLO 11. 4. (EP KARARI/ ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ İLKELERİ)-210
 • TABLO 11. 5. (EP KARARI/ SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ İLKELER)-212
 • TABLO 12 DKP KARARI (GENEL BİLGİLER- SAYISAL VERİLER)-214
 • TABLO 12. 1. (DKP KARARI/ ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI)-215
 • TABLO 12. 2. (DKP KARARI/ İNKILÂP KANUNLARI)-216
 • TABLO 12. 3. (DKP KARARI/ ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ)-217
 • TABLO 12. 4. (DKP KARARI/ ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ İLKELERİ)- 219
 • TABLO 12. 5. (DKP KARARI/ SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ İLKELER)- 220
 • TABLO 13 HADEP KARARI (GENEL BİLGİLER- SAYISAL VERİLER)-222
 • TABLO 13. 1. (HADEP KARARI/ ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI)-223
 • TABLO 13. 2. (HADEP KARARI/ İNKILÂP KANUNLARI)-225
 • TABLO 13. 3. (HADEP KARARI/ ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ)-226
 • TABLO 13. 4. -(HADEP KARARI/ ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ
 • İLKELERİ)-228
 • TABLO 13. 5. -(HADEP KARARI/ SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ
 • İLKELER)-230
 • TABLO 14 HAKPAR KARARI (GENEL BİLGİLER- SAYISAL VERİLER)-231
 • TABLO 14. 1. (HAKPAR KARARI/ ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI)-232
 • TABLO 14. 2. (HAKPAR KARARI/ İNKILÂP KANUNLARI)-233
 • TABLO 14. 3. (HAKPAR KARARI/ ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ)-234
 • TABLO 14. 4. -(HAKPAR KARARI/ ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ
 • İLKELERİ)-235
 • TABLO 14. 5. -(HAKPAR KARARI/ SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ
 • İLKELER)-237
 • TABLO 15 DTP KARARI (GENEL BİLGİLER- SAYISAL VERİLER)-239
 • TABLO 15. 1. (DTP KARARI/ ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI)-240
 • TABLO 15. 2. (DTP KARARI/ İNKILÂP KANUNLARI)-242
 • TABLO 15. 3. (DTP KARARI/ ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ)-242
 • TABLO 15. 4. (DTP KARARI/ ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ İLKELERİ)-244
 • TABLO 15. 5. (DTP KARARI/ SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ İLKELER)-246
 • TABLO 16 MNP KARARI (GENEL BİLGİLER- SAYISAL VERİLER)-249
 • TABLO 16. 1. (MNP KARARI/ ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI)-249
 • TABLO 16. 2. (MNP KARARI/ İNKILÂP KANUNLARI)-252
 • TABLO 16. 3. (MNP KARARI/ ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ)-253
 • TABLO 16. 4. (MNP KARARI/ ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ İLKELERİ)-254
 • TABLO 16. 5. (MNP KARARI/ SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ İLKELER)-256
 • TABLO 17 HZP KARARI (GENEL BİLGİLER- SAYISAL VERİLER)-258
 • TABLO 17. 1. (HZP KARARI/ ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI)-259
 • TABLO 17. 2. (HZP KARARI/ İNKILÂP KANUNLARI)-262
 • TABLO 17. 3. (HZP KARARI/ ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ)-263
 • TABLO 17. 4. (HZP KARARI/ ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ İLKELERİ)-264
 • TABLO 17. 5. (HZP KARARI/ SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ İLKELER)-265
 • TABLO 18 DBHP KARARI (GENEL BİLGİLER- SAYISAL VERİLER)-267
 • TABLO 18. 1. (DBHP KARARI/ ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI)-267
 • TABLO 18. 2. (DBHP KARARI/ İNKILÂP KANUNLARI)-268
 • TABLO 18. 3. (DBHP KARARI/ ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ)-269
 • TABLO 18. 4. (DBHP KARARI/ ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ İLKELERİ)-270
 • TABLO 18. 5. (DBHP KARARI/ SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ İLKELER)-272
 • TABLO 19 RP KARARI (GENEL BİLGİLER- SAYISAL VERİLER)-274
 • TABLO 19. 1. (RP KARARI/ ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI)-274
 • TABLO 19. 2. (RP KARARI/ İNKILÂP KANUNLARI)-278
 • TABLO 19. 3. (RP KARARI/ ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ)-279
 • TABLO 19. 4. (RP KARARI/ ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ İLKELERİ)-281
 • TABLO 19. 5. (RP KARARI/ SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ İLKELER)-284
 • TABLO 20 FP KARARI (GENEL BİLGİLER- SAYISAL VERİLER)-286
 • TABLO 20. 1. (FP KARARI/ ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI)-286
 • TABLO 20. 2. (FP KARARI/ İNKILÂP KANUNLARI)-291
 • TABLO 20. 3. (FP KARARI/ ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ)-292
 • TABLO 20. 4. (FP KARARI/ ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ İLKELERİ)-294
 • TABLO 20. 5. (FP KARARI/ SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ İLKELER)-296
 • TABLO 21 AKP KARARI (GENEL BİLGİLER- SAYISAL VERİLER)-299
 • TABLO 21. 1. (AKP KARARI/ ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI)-299
 • TABLO 21. 2. (AKP KARARI/ İNKILÂP KANUNLARI)-303
 • TABLO 21. 3. (AKP KARARI/ ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ)-303
 • TABLO 21. 4. (AKP KARARI/ ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ İLKELERİ)-306
 • TABLO 21. 5. (AKP KARARI/ SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ İLKELER)-309
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Temmuz 2012
 • Baskı Sayısı
 • 1.Baskı
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Yazar
 • Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Murat Işık
 • Sayfa Sayısı
 • 498
 • Ebat
 • 16x24
 • Cilt
 • --