Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme!
Adalet Bakanlığı Sınavları

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Şifre

Avukatlar ve Hakimler İçin Medeni Usul Hukuku - İsmail Ercan

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Avukatlar ve Hakimler İçin Medeni Usul Hukuku - İsmail Ercan

"Avukatlar ve Hakimler İçin Medeni Usul Hukuku - İsmail Ercan"

9786051522173
 • Ürün Fiyatı
 • 90.25 TL
 • Piyasa Fiyatı
 • 95.00 TL
 • Havale ile
 • 89.35 TL
 • Yayınevi
 • On İki Levha Yayıncılık A. Ş.
 • Satılan Adet Miktarı
 • 7
 • Yazar
 • İsmail Ercan
Adet
Avukatlar ve Hakimler İçin Medeni Usul Hukuku - İsmail Ercan


Özellikler
Yorumlar
Taksitler
İlgiliÜrünler
 • "Avukatlar ve Hâkimler için Medeni Usul Hukuku" adlı kitabımız bir el kitabı niteliğinde olup amacı, uygulayıcılara özlü olarak usul hukukun kuramsal temelini ile uygulamadaki görünümünü yansıtmaktır. Uygulayıcılar için önem taşıyan görev ve yetki, tebligat, taraf teşkili, taraf değişikliği, belirsiz alacak davaları, kısmi dava, ön inceleme, ıslah, ticari defterlerle ispat, belgelerin ibraz zorunluluğu, ihtiyati tedbir, harçtan bağışık (= muaf) olan dava ve kararlar, özel mahkemeler ve yargılama usulleri ile yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi konuları bu baskıda ayrıntılı olarak işlenmiş; Yargıtay'ın son içtihatlarına da irdelenerek yer verilmiştir. Kitabın hacmimin büyümemesi ve uygulayıcılardaki zaman darlığı göz önüne alınarak içtihadın tamamı değil, özü verilmiştir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Yasası, birçok değişiklik ve yenilik getirmiştir. Kitapta eski Yasayla karşılaştırmalı olarak bu değişiklik ve yenilikler ekseninde özel hukuk yargısı incelenmiştir. Kitabın 3. basısında, kitap baştan sona gözden geçirilerek yenilenmiş ve bazı yeni konular eklenmiştir.

 • BİRİNCİ KISIM 
  Usul Hukukuna Giriş

 • Birinci Bölüm 
  Temel Kavramlar 
  I. TERİM SORUNU
  II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ
  III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI
  IV. USUL KURALLARININ UYGULANMA ALANI
  VI. ÇEKİŞMELİ YARGI - ÇEKİŞMESİZ YARGI AYRIMI

 • İkinci Bölüm 
  Yargı Örgütü 
  I. GENEL OLARAK
  II. YARGI YERLERİ (MAHKEMELER)

 • Üçüncü Bölüm 
  Yargı Görevlileri 
  I. YARGIÇLAR (= HAKİMLER)
  II. AVUKATLAR

 • DÖRDÜNCÜ bölüm 
  Yazı İşleri 
  I. GENEL OLARAK
  II. YAZI İŞLERİ PERSONELİ 
  III. MAHKEMELER VE HUKUK DAİRELERİNDE TUTULACAK KAYITLAR
  IV. DOSYA VE BELGELER 
  V. UYAP

 • İKİNCİ KISIM 
  USULİ UYUŞMAZLIKLAR 
  Birinci bölüm 
  Yargı Yolu Uyuşmazlıkları 
  I. GENEL OLARAK
  II. UYUŞMAZLIK TÜRLERİ

 • İkinci Bölüm 
  Görev Uyuşmazlıkları 
  I. GENEL OLARAK
  II. GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ
  III. GÖREVSİZLİK KARARI

 • Üçüncü Bölüm 
  Yetki Uyuşmazlıkları 
  I. GENEL OLARAK
  II. YETKİ KURALLARI
  III. YETKİ KURALLARININ NİTELİĞİ
  IV. YETKİ SÖZLEŞMESİ

 • Dördüncü Bölüm 
  İş Dağılımı Uyuşmazlıkları

 • Beşinci Bölüm 
  Yargı Yeri Belirtilmesi Uyuşmazlıkları 
  I. GENEL OLARAK
  II. USUL

 • ÜÇÜNCÜ KISIM 
  USULİ İŞLEMLER 
  Birinci Bölüm 
  Usul İşlemlerinin 
  Genel Kuramı 
  I. KAVRAM
  II. TÜRLERİ
  İKİNCİ Bölüm 
  Süreler, Adli Tatil ve Eski Hale Getirme 
  I. SÜRELER
  II. ADLİ TATİL
  III. ESKİ HALE GETİRME 
  A. Genel Olarak
  B. Usul

 • ÜÇÜNCÜ Bölüm 
  Tebligat 
  I. TEMEL KAVRAMLAR 
  II. TÜRLERİ
  III. TEBLİGAT ÇIKARTABİLECEK MERCİLER 161 
  IV. TEBLİGAT GİDERLERİ 161 
  V. TEBLİGAT YAPILABİLECEK KİŞİLER 162 
  VI. TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ YER 167 
  VII. TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ ZAMAN 172 
  VIII. TEBLİGATIN YAPILMASI 172 
  IX. TEBLİĞ OLANAKSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN KAÇINMA 174 
  X. İLANEN TEBLİGAT 176 
  XI. YURT DIŞI TEBLİGAT 179 
  XII. TEBLİGATIN YOKLUĞU VE USULSÜZLÜĞÜ 181 
  XIII. TEBLİGAT SUÇLARI 183

 • DÖRDÜNCÜ KISIM 
  DAVA

 • Birinci Bölüm 
  Davanın Tarafları ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler 
  I. TARAFLARIN EHLİYETLERİ 187 
  II. DAVA ARKADAŞLIĞI 236 
  III. DAVAYA KATILMA (= MÜDAHALE) 245 
  IV. DAVANIN İHBARI 254

 • İKİNCİ Bölüm 
  Dava Koşulları 
  I. GENEL OLARAK 261 
  II. TÜRLERİ 263

 • ÜÇÜNCÜ Bölüm 
  Dava Türleri 
  I. İSTENEN HUKUKSAL KORUNMAYA GÖRE 
  II. İSTEM (= TALEP) SONUCUNUN NİCELİĞİNE GÖRE 
  III. DAVA KONUSU HAKKIN NİTELİĞİNE GÖRE

 • DÖRDÜNCÜ Bölüm 
  Davanın Açılması 
  I. DAVANIN AÇILMASI USULÜ
  II. DAVANIN AÇILDIĞI TARİH
  III. TENSİP TUTANAĞI 
  IV. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI
  VI. KARŞI DAVA

 • BEŞİNCİ Bölüm 
  Davanın Aşamaları 
  I. DİLEKÇELER AŞAMASI
  II. ÖN İNCELEME AŞAMASI
  III. TAHKİKAT (= İNCELEME) AŞAMASI
  IV. SÖZLÜ YARGILAMA AŞAMASI
  V. KARAR AŞAMASI

 • ALTINCI Bölüm 
  Dava Sırasındaki 
  Özel Durumlar 
  I. DAVANIN ISLAHI
  II. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI
  III. DAVADAKİ ARA SORUNLAR
  IV. DAVADA HUKUKSAL YARDIM (= İSTİNABE)
  VI. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI

 • BEŞİNCİ KISIM 
  İSPAT 
  Birinci Bölüm 
  Genel İspat Kuramı 
  I. KAVRAM 391 
  II. İSPAT ZORUNLULUĞU OLMAYAN DURUMLAR
  III. İSPAT YÜKÜ
  IV. İSPAT ÖLÇÜSÜ

 • İKİNCİ Bölüm 
  Kanıtlar 
  I. KAVRAM
  II. TÜRLERİ
  III. KANIT SÖZLEŞMESİ
  IV. İSTİCVAP (SORGUYA ÇEKİLME)

 • ALTINCI KISIM 
  GEÇİÇİ HUKUKSAL KORUMA 
  Birinci Bölüm 
  İhtiyati Tedbir 
  I. GENEL OLARAK
  II. KOŞULLARI
  III. İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLEMEYECEK DURUMLAR
  IV. USUL

 • İKİNCİ Bölüm 
  Kanıtların Tespiti ve 
  Diğer Geçici Hukuksal Korumalar 
  I. KANITLARIN TESPİTİ
  II. DİĞER GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMALAR
   •  
   •  
   •  
 •  
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Mart 2015
 • Baskı Sayısı
 • 3.Baskı
 • Yayınevi
 • On İki Levha Yayıncılık
 • Yazar
 • İsmail Ercan
 • Sayfa Sayısı
 • 775
 • Ebat
 • 17x24
 • Cilt Tipi
 • --

Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi