Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre

Ödeme Seçenekeleri

Son Tekrar Soru Bankası

Hakimlik Kampı

Külliyat Adli Soru

Kaymakamlık Kampı

Konsensus Adli-İdari

İdari Hakimlik Kampı

Konsensus KPSS

KPSS A Hukuk Konu

Beşi Bir Yerde Kaymakamlık

Adli Hakimlik Seti

İdari Hakimlik Seti

KPSS A Nokta Atış Soru Seti

Bankacılık Soru Seti

Eğitim Bilimleri Konu

Adli ve İdari Hakimlik

Ücretsiz Kargo

Haberler

Ödeme Seçenekleri
‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ Açıklandı (10.11.2017)
Anayasa Değşiklikleri
KORSAN KİTAPÇIYA HAPİS YOLU
Doç. Dr. Ahmet Nohutçu Yönergesi
Kas Tutturdu!

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri - Tan Tahsin Zapata 2016

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri - Tan Tahsin Zapata 2016

"Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri - Tan Tahsin Zapata 2016"

9786059414678
 • Ürün Fiyatı
 • 38.50 TL
 • Piyasa Fiyatı
 • 55.00 TL
 • Havale ile
 • 38.12 TL
 • Stok
 • 298
 • Yayınevi
 • Savaş Yayınevi
 • Yazar
 • Tan Tahsin Zapata
Adet
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri - Tan Tahsin Zapata 2016


Özellikler
Yorumlar
Taksitler
İlgiliÜrünler

Borçlar Hukuku  Genel Hükümler
Altın Seri


17. BASKI
EKİM 2016

 


MÜFETTİŞLİK- UZMANLIK- KAYMAKAMLIK-
HAKİMLİK- KPSS- SMMM SINAVLARINA HAZIRLIK

FAKÜLTELER İÇİN YARDIMCI KAYNAK

ALTIN SERİ

 

• BORÇLAR HUKUKU GENEL KISIM KONU ANLATIMI  TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORUAR
 

 TAN TAHSİN ZAPATA

 

                                                           İÇİNDEKİLER
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

 

1. . BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU VE KAPSAMI..................... 1

I) TANIMI VE KONUSU............................................................................ 1

II) KAPSAMI............................................................................................ 2

 

2. BORÇLAR HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI.................................... 2

I-) BORÇ VE BORÇ İLİŞKİLERİ................................................................ 2

II) BORÇ İLİŞKİSİNİN TARAFLARI VE EDİM............................................ 3

1-) Alacaklı.......................................................................................... 4
2-) Borçlu............................................................................................ 4
3-) Edim............................................................................................. 4
A) Edim Kavramı ve Edimin Özellikleri.............................................. 4

B) Edimin Çeşitleri........................................................................... 6

a) Yerine Getiriliş Tarzına Göre Edim............................................ 6
b) Borçlunun Kişisel Özelliklerinin Önem Taşıyıp Taşımamasına Göre
Edim................................................................................................................... 7
c) Belirleniş Tarzına Göre Edim..................................................... 7
d) İfa Süresine Göre Edim........................................................... 10
e) Bölünebilir Edim - Bölünemez Edim........................................ 11

III-) BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR........................................... 11

1-) Alacak Hakkı ve Talep........................................................................ 11
2-) Fer’ i Haklar...................................................................................... 12
3-) Tali Haklar........................................................................................ 12
4-) Yenilik Doğuran Haklar..................................................................... 12
5-) İtiraz ve Def’ i ler............................................................................... 14

IV-) BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER........................... 19

1-) Asli Edim.......................................................................................... 19
2-) Tali Edim ......................................................................................... 19
3-) Yan edim yükümleri.......................................................................... 19
 

3. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER................................... 20

 1. NİSBÎLİK İLKESİ.............................................................................. 20

II) KUSUR SORUMLULUĞU İLKESİ........................................................ 22

III) İRADE SERBESTÎSİ İLKESİ.............................................................. 22

IV) SÖZLEŞMELERDE İVAZLIK (KARŞILIKLILIK) İLKESİ...................... 23

 

4. BORÇLAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI............................................... 23

I) KANUNLAR........................................................................................ 23

II) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER........................................... 23

III) TÜZÜKLER...................................................................................... 24

IV) YÖNETMELİKLER........................................................................... 24

V) ÖRF VE ADET HUKUKU.................................................................... 24

VI) HÂKİMİN YARATTIĞI HUKUK......................................................... 24

VII) MAHKEME İÇTİHATLARI VE DOKTRİN.......................................... 24

 

5. SORUMLULUK...................................................................................... 24

I) KAVRAM............................................................................................ 24

II) KAPSAMI.......................................................................................... 25

 

6. EKSİK BORÇLAR................................................................................... 25

I) EKSİK BORÇ KAVRAMI ...................................................................... 25

II) EKSİK BORÇLARIN TÜRLERİ............................................................ 26

III) EKSİK BORÇLARIN NİTELİKLERİ.................................................... 27

 
 
İKİNCİ BÖLÜM
BORCUN KAYNAKLARI

 

BİRİNCİ AYRIM
HUKUKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN BORÇLAR

1. HUKUKİ İŞLEMLER.............................................................................. 29

I) KAVRAM............................................................................................ 29

II) TÜRLERİ.......................................................................................... 29

1-) Taraf Sayısı Bakımından Hukuki İşlemler...................................... 29
A-)  Tek Taraflı Hukuki İşlemler ...................................................... 29
a-) Ulaşması gerekli tek taraflı hukuki işlemler............................ 29
b-) Ulaşması gerekli olmayan tek taraflı hukuki
işlemler................................................................................ 30
B) Çok Taraflı Hukuki İşlemler......................................................... 30
a-) Sözleşmeler.......................................................................... 30
b-) Kararlar................................................................................ 32
2-) Malvarlığına Yaptığı Etki Bakımından Hukuki İşlemler.................. 32
A-) Borçlandırıcı İşlem .................................................................... 32
B-) Tasarruf İşlemi.......................................................................... 32
C-) Borçlandırıcı işlem ile tasarruf işleminin ince noktalarına değinelim               33
3-) Etkilerini Doğurdukları Zaman Bakımından
Hukuki İşlemler........................................................................... 34
A-) Sağlararası Hukuki İşlemler....................................................... 34
B-) Ölüme Bağlı Hukuki İşlemler..................................................... 34

2. SÖZLEŞMELER..................................................................................... 35

I) SÖZLEŞMELERDE TARAFLARIN UYUŞMASI...................................... 35
1-) İrade ........................................................................................... 35
2-) İrade Beyanı (İradenin Açıklanması)............................................. 35
3-) İrade ile Beyan Arasında Bir Takım Uyumsuzluk Halleri:
Latife Beyanı (Şaka) ve Zihni Kayıt ............................................... 36
4-) İrade Beyanına Hukukun Sonuç Bağlaması................................... 38

II-) SÖZLEŞMELERİN KURULMASI....................................................... 38

1-) GENEL OLARAK.......................................................................... 38
A-) Sözleşme bir hukuki işlemdir..................................................... 38
B-).................................... Sözleşmeden bahsedebilmek için iki tarafın
varlığı şarttır.............................................................................. 38
C-) Sözleşmede karşılıklı irade açıklaması olması gerekir.................. 38
D-) Sözleşmede irade açıklamaları birbirine uygun olmalıdır............ 39

II) ÖNERİ (İCAP)................................................................................... 39

1-) Genel Olarak................................................................................ 39
2-) Bir İrade Beyanının Öneri Sayılabilmesi İçin
Gerekli Unsurlar........................................................................... 41
 • Öneri Olarak Kabul Edilen İrade Beyanı
  Sözleşmenin Esaslı Unsurlarını İçermelidir.................................. 41
B) Öneride Bulunan Önerisiyle Bağlı Kalmak
Niyetinde Olmalıdır................................................................... 42
C) Öneri Yöneltilmesi Gerekli Bir İrade Beyanıdır............................. 42
3. Ismarlanmayan Bir Şeyin Gönderilmesi.......................................... 44
4. Öneriye Davet............................................................................... 44
5. Önerinin Bağlayıcılığı.................................................................... 45
A) Kabul İçin Belli Bir Süre Tayin Edilen Öneride (Süreli Öneri)
Bağlayıcılık Süresi...................................................................... 45
B) Kabul İçin Belli Bir Süre Tayin Edilmeksizin
Yapılan Öneride (Süresiz Öneri) Bağlayıcılık
Süresi........................................................................................ 46
a) Öneri hazır olan bir kimseye yapılmışsa................................... 46
b) Öneri Hazır Olmayan Bir Kimseye Yapılmışsa......................... 46
5-) Önerinin Geri Alınması................................................................. 48
6-) Ölüm ve Ehliyet Kaybı Halinde Öneri Hükmünü
Yitirir mi?..................................................................................... 49
A-) Öneride Bulunanın Ölmesi veya Ehliyetini Kaybetmesi ............. 49
B-) Öneride Bulunulan Kişinin Ölmesi Veya Ehliyetini Kaybetmesi.. 49

III) KABUL............................................................................................ 50

IV)...... SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU VE SONUÇLARINI (HÜKÜMLERİNİ)
DOĞURDUĞU AN.............................................................................. 51

1. Hazır Olanlar Yönünden................................................................. 51
2. Hazır Olmayanlar Yönünden.......................................................... 51

 

3. SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI........................................ 56

I) BÜTÜN SÖZLEŞMELER İÇİN ARANAN ŞARTLAR................................ 56

1-) Sözleşme Yapma Ehliyeti Olmalıdır............................................... 56
A) Tam Ehliyetliler.......................................................................... 56
B) Tam Ehliyetsizler........................................................................ 56
C) Sınırlı Ehliyetsizler...................................................................... 57
D) Sınırlı Ehliyetliler....................................................................... 58
2-) Sözleşmenin Konusu Emredici Hukuk Kurallarına, Kamu Düzenine, Genel Ahlaka ve Şahsiyet Haklarına Aykırı Olmamalıdır................................................................................. 59
3-) Sözleşmenin Konusu İmkânsız Olmamalıdır.................................. 59
4-) İrade Beyanları Muvazaalı Olmamalıdır........................................ 61
A) Kavram....................................................................................... 61
B) Çeşitleri...................................................................................... 61
C) Muvazaanın Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması........................ 62
D) Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları................................................ 63
E) Muvazaalı İşlemlerde Üçüncü Kişilerin Korunduğu Haller............ 64
F-) Muvazaanın İspatı..................................................................... 65
5-) ............. Sözleşmenin Taraflarının İradeleri Sakatlanmamış Olmalıdır               66
A-) Genel Olarak............................................................................. 66
B-) Yanılma (Hata).......................................................................... 66
a) Kavram.................................................................................. 66
b) Esaslı Yanılma Halleri............................................................ 67
c) Esaslı Sayılan Temel Yanılması............................................... 69
d) Yanılmanın Hüküm ve Sonuçları............................................. 71
e) İade sorumluluğu................................................................... 76
C-) Aldatma (Hile) .......................................................................... 81
a) Kavram.................................................................................. 81
b) Şartları.................................................................................. 82
c) Üçüncü Kişinin Hilesi............................................................. 83
d) Sonuçları............................................................................... 85
D-) Korkutma................................................................................. 85
a) Kavram.................................................................................. 85
b) Genel Olarak Korkutmanın Şartları......................................... 86
c) Hukuksal Korkutma................................................................ 87
d) Sonuçları............................................................................... 88

II-)................... BAZI SÖZLEŞMELERDE ARANAN GEÇERLİLİK ŞARTLARI               91

1-) Aşırı Yararlanma(Gabin) Bulunmamalıdır...................................... 91
A-) Şartları...................................................................................... 92
B-) Aşırı Yararlanmanın (Gabinin) Hüküm ve Sonuçları.................... 94
2-) Sözleşme Şekle Aykırı Olmamalıdır............................................... 96
A) Genel olarak............................................................................... 96
B) Kanuni Şekil ve Türleri................................................................ 97
a) Sözlü Şekil.............................................................................. 98
b) Adi Yazılı Şekil....................................................................... 98
c) Resmi Yazılı Şekil.................................................................... 99
d) Şekle tabi sözleşmelerde değişiklik yapılması.......................... 99
C) Genel İşlem Koşulları.................................................................. 99
a) Genel Olarak.......................................................................... 99
b) Kavram ve Şartları................................................................ 100

III-) SÖZLEŞMELERİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ............................................ 107

 • Kavram...................................................................................... 107
B-) Çeşitleri..................................................................................... 107
a) Yokluk....................................................................................... 107
b) Hükümsüzlük(Geçersizlik)........................................................ 108

 

4. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELERİN
YORUMU VE UYARLANMASI.............................................................. 110

I) SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ.................................................................. 110

II) SÖZLEŞMELERİN YORUMU............................................................ 110

III) SÖZLEŞMELERİN UYARLANMASI.................................................. 111

1-) Genel Olarak............................................................................... 111
2-) Şartları....................................................................................... 112

 

5. SÖZLEŞME YAPMA VAADİ (ÖN AKİT).................................................. 112

I) KAVRAM VE ŞEKLİ........................................................................... 112
II) HÜKÜM VE SONUÇLARI.................................................................. 113

 

6. SÖZLEŞME ÖNCESİ SORUMLULUK
(CULPA İN CONTRAHENDO)............................................................... 113

 

7. SEBEBİ GÖSTERİLMEDEN BORÇ TANINMASI..................................... 114

 
8. TEMSİL............................................................................................... 114
I) . TEMSİL KAVRAMI VE BENZER KURUMLARDAN FARKI.................. 114
1-) Organ-Temsil.............................................................................. 115
2-) Haberci-Temsilci........................................................................ 115
3-) Vekil-Temsilci............................................................................. 115
II) TEMSİLİN ÇEŞİTLERİ...................................................................... 116
1-) Kanuni Temsil- İradi Temsil........................................................ 116
2-) Dolaylı Temsil- Doğrudan Temsil................................................. 117
III) DOĞRUDAN DOĞRUYA TEMSİLİN ŞARTLARI................................. 117
1-) Temsil Olunan Adına Hareket Edilmelidir.................................... 117
2-) Temsilci Olduğunu Bildirme ve İstisnaları................................... 118
3-) Temsil Yetkisinin Bulunması....................................................... 118
IV-) TEMSİL YETKİSİ............................................................................ 119
1-) Genel Olarak .............................................................................. 119
2-) Temsil Yoluyla Yapılan İşlemlerin Özellikleri............................... 119
3-) Temsil Yetkisinin Kapsamı.......................................................... 121
A-) Genel Yetki................................................................................ 122
B-) Özel Yetki.................................................................................. 122
V) TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ................................................ 123
VI) SONA ERMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI...................................... 125
VI) YETKİSİZ TEMSİL........................................................................... 126

 

9. BORÇLARIN İFASI............................................................................... 131

I-) GENEL OLARAK.............................................................................. 131

II-) İFA VE FİİL EHLİYETİ.................................................................... 131

1-) BORÇLU YÖNÜNDEN................................................................. 131

2-) ALACAKLI YÖNÜNDEN ............................................................. 131

3-) BORCUN İFASINDA TASARRUF YETKİSİ.................................... 132

III-) İFADA BORÇLUNUN ROLÜ........................................................... 132

1-)GENEL OLARAK.......................................................................... 132

2-) BORÇLU TARAFINDAN İFA........................................................ 132
3-) ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İFA................................................ 133

4-) ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İFASININ SONUÇLARI ÖZELLİKLE HALEFİYET 134

A-) Kavram ................................................................................... 134
B-) Halefiyet Halleri...................................................................... 135
C-) Halefiyetin Hüküm ve Sonuçları ............................................... 137
IV-) İFADA ALACAKLININ ROLÜ.......................................................... 137
1-) KURAL....................................................................................... 137
2-) İFAYA ALACAKLININ KATILMASI.............................................. 137
3-) İFADA ALACAKLININ YERİNİ TUTAN KİŞİLER........................... 137
A-) Alacaklının Yetkili Kıldığı Kişiye Yapılan İfa ............................. 137
B-) Alacaklının Rızası Aranmaksızın İfanın Alacaklıdan Başkasına
Yapılabilmesi İmkânı................................................................ 138
C-) İfanın Alacaklıdan Başkasına Yapılma Zorunluluğu................... 138
a-) Alacaklının İsteğine Göre..................................................... 138
b-) Kanun Gereği İfanın Başkasına Yapılması Zorunluluğu......... 139

V-) İFANIN KONUSU............................................................................ 139

1-) GENEL OLARAK......................................................................... 139

A-) İFA YERİNE EDİM (İfa Yerini Tutan Edim)............................... 140
B-) İFA AMACIYLA EDİM (İfa Uğruna Edim).................................. 140
VI-) KISMİ İFA...................................................................................... 141
1-) KURAL....................................................................................... 141
2-) BORCUN KISMEN İFASININ MÜMKÜN OLDUĞU HALLER......... 142
VII-) ÇEŞİTLİ EDİMLERİN İFASININ ÖZELLİKLERİ............................. 143
1-) PARÇA BORÇLARINDA İFA......................................................... 143
2-) ÇEŞİT (CİNS) BORÇLARINDA İFA............................................... 143
3-) SEÇİMLİK BORÇLARDA İFA....................................................... 144
4-) .............. ALACAKLI VEYA BORÇLUNUN BİRDEN ÇOK VE BORCUN
BÖLÜNEMEYEN BİR BORÇ OLMASI HALİNDE İFA.................... 145
5-) PARA BORÇLARINDA İFA.......................................................... 146
A-) Kural: Ülke Parasıyla Ödeme.................................................... 146
B-) Yabancı Para ile Ödeme............................................................ 146
a. Aynen Ödeme Kaydı Varsa.................................................... 146
b. Aynen Ödeme Kaydı Yoksa.................................................... 147
C-) Para Değerindeki Değişmelere Karşı Önlemler.......................... 149
D-) Para Borçlarında Faiz............................................................... 149
a) Kavram, Hukuki Niteliği ve Çeşitleri...................................... 149
b) Faiz Oranları........................................................................ 150
E-) Para Borçlarında Mahsup..................................................... 151
VIII-) İFANIN İSPATI............................................................................ 152
1-) Genel Olarak............................................................................... 152
2-) İfanın İspatına Yarayan Araçlar................................................... 152
A-) Makbuz................................................................................... 152
B-) Senet....................................................................................... 153
IX-) İFA YERİ....................................................................................... 155
1-) İFA YERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?.................................................. 155
2-) İFA YERİNİN TARAFLARIN ANLAŞMASIYLA BELİRLENMESİ.... 155
3-) İFA YERİNİN BORÇLAR KANUNUNA GÖRE BELİRLENMESİ...... 156
A-) Para Borçlarında İfa Yeri........................................................... 156
B-) Parça Borçlarında İfa Yeri......................................................... 156
C-) Diğer Borçlarda İfa Yeri............................................................. 157
X-) İFA ZAMANI................................................................................... 158
1-) KAVRAM.................................................................................... 158
2-) ÖNEMİ...................................................................................... 158
3-) İFA ZAMANININ BELİRLENMESİ.............................................. 158
 • Süreye Bağlanmamış Borçlarda (Muaccel Borçlarda).................. 158
B-) Süreye Bağlanmış Borçlarda (Müeccel Borçlarda)...................... 159
2-) ERKEN İFA (ZAMANINDAN ÖNCE İFA)...................................... 160
A. Kural ve İstisna......................................................................... 160
B. Erken İfanın İndirime Yol Açmaması (BK. m. 96)......................... 161
XI-) KARŞILIKLI BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE İFA................... 161
1-) GENEL OLARAK......................................................................... 161
2-) ÖDEMEZLİK DEF’İ..................................................................... 162
A-) Kavram...................................................................................... 162
B-) Ödemezlik Def’inin Şartları......................................................... 162
C-) Ödemezlik Def’inin Kullanılması ve Hükmü................................ 163
3-) BİR TARAFIN BORÇ ÖDEMEKTEN ACZİ HALİNDE DİĞER TARAFIN DEF’İ VE SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI.................................................................................................. 163
A-) GENEL OLARAK........................................................................ 163
B-) ŞARTLARI.................................................................................. 164
C-)SONUÇLARI................................................................................ 164
XII-) ALACAKLI YÜZÜNDEN BORCUN İFA EDİLEMEMESİ ÖZELLİKLE
ALACAKLI TEMERRÜDÜ................................................................. 165
1-) ALACAKLI TEMERRÜDÜ............................................................ 165
A. Kavram .................................................................................... 165
B. Alacaklı Temerrüdünün Şartları................................................. 165
a-) Alacaklının Edimi Kabulden Kaçınması................................ 165
b-) Kaçınmanın Haklı Bir Sebebe Dayanmaması........................ 166
C. ALACAKLI TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI............................... 167
2-) ........................... ALACAKLIYA İLİŞKİN SEBEPLERLE BORCUN İFA
EDİLEMEDİĞİ DİĞER HALLER.................................................. 171

 

10. BORCUN İFA EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN SORUMLULUĞU.......... 171

I) GENEL OLARAK............................................................................... 171

II) BORCUN KÖTÜ İFA EDİLMESİ........................................................ 172

1-) Kavram ...................................................................................... 172
2-) Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesinin Sonuçları.......................... 172

III) BORÇLUNUN SORUMLU OLDUĞU İFA İMKÂNSIZLIĞI     172

1-) Kavram ...................................................................................... 172
2-) İmkânsızlığın Çeşitleri................................................................ 173
A-) Sözleşmenin Yapılmasından Önceki İmkânsızlık ....................... 174
B-) Sözleşmenin Yapılmasından Sonraki İmkânsızlık ...................... 175
IV-) SÖZLEŞME ÖNCESİ KUSURLU DAVRANIŞ
(CULPA IN CONTRAHENDO)........................................................... 177
V-) BORCA İFA EDİLMEMESİNİN GENEL SONUÇLARI........................ 178
1-) GENEL OLARAK......................................................................... 178
2-) İFA DAVASI VE CEBRİ İCRA....................................................... 178
3-) BORÇLUNUN TAZMİNAT SORUMLULUĞU................................. 181
A-) GENEL OLARAK...................................................................... 181
B-) BORÇLUNUN TAZMİNATTAN SORUMLU
OLABİLME ŞARTLARI.............................................................. 181
a) Borç Hiç Veya Gereği Gibi İfa Edilmemiş Olmalı..................... 181
b) Zarar Meydana Gelmiş Olmalı............................................... 181
C-) TAZMİNATIN KAPSAMI........................................................... 185
D-) BORÇLUNUN BORCA AYKIRILIKTAN DOLAYI SORUMSUZLUK ANLAŞMASI          186
VI-) BORÇLUNUN İFA YARDIMCISININ FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞU (BK. md. 116)     190
1-) GENEL OLARAK......................................................................... 190
2-) SORUMLULUĞUN ŞARTLARI..................................................... 190
3-) BORÇLUNUN, YARDIMCI ŞAHSIN FİİLLERİNDEN SORUMLU
OLMAYACAĞINA DAİR YAPILAN SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI 192
A-) GENEL OLARAK...................................................................... 192
B-) KURAL.................................................................................... 193
C-) İSTİSNA................................................................................... 193
4-) YARDIMCI ŞAHISLARIN ALACAKLIYA KARŞI
SORUMLULUĞU......................................................................... 194
5-) ......................................... BORÇLUNUN YARDIMCI ŞAHSA DÖNÜP
BAŞVURMASI (RÜCU ETMESİ)................................................... 194
6-) .................................... ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU İLE
YARDIMCI ŞAHSIN FİİLLERİNDEN DOĞAN
SORUMLULUĞUN KARŞILAŞTIRILMASI..................................... 194
VII-) BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ........................................................ 198
1-) KAVRAM.................................................................................... 198
2-) KOŞULLARI............................................................................... 198
A-) TEMERRÜDÜN GENEL ŞARTLARI.......................................... 198
a) Borç Muaccel Olmalı............................................................ 198
b) Borcun İfasının Mümkün Olması.......................................... 198
c) . İhtar Ya Da İhtar Yerini Tutan Bir Durum
Bulunmalı........................................................................... 199
d) Borçlunun Kusurunun Gerekmemesi..................................... 203

3-) TEMERRÜDÜN SONUÇLARI ..................................................... 204

A-) TEMERRÜDÜN GENEL SONUÇLARI....................................... 204

 1. Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı .......................................... 205
b) Kazadan Dolayı Sorumluluk................................................. 206
B-) TEMERRÜDÜN PARA BORÇLARI İLE İLGİLİ SONUÇLARI....... 207
a) Temerrüt Faizi (Gecikme Faizi-Geçmiş Günler Faizi) ............ 207
 1. Aşkın (Munzam) Zararın Tazmini......................................... 208
C-) KARŞILIKLI BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE
TEMERRÜDÜN SONUÇLARI.................................................... 212
a) Genel Olarak........................................................................ 212
b) Karşılıklı Borç Yükleyen Bir Sözleşme Bulunmalı................... 212
c) . Süre (Mehil) Verilmeli veya Süre (Mehil) Verilmesini 
Gerektirmeyen Bir Durum Bulunmalıdır .............................. 212
d) Süre Verilmesine Gerek Olmayan Haller ............................... 214
e) Borcun İfa Edilmemesi Halinde Alacaklının Hakları.............. 215
D-) SÜREKLİ EDİMLİ SÖZLEŞMELERDE BORÇLU
TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI.......................................... 218

 
a) Genel Olarak.................................................................... 218
b) Alacaklının Hakları.......................................................... 218
4-) TEMERRÜDÜN SONA ERMESİ................................................ 228
5-) KISMİ TEMERRÜT................................................................... 228
 

İKİNCİ AYRIM

HAKSIZ FİLLERDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ

 

1. KUSURA DAYANAN SORUMLULUK.................................................... 229

I) KAVRAM.......................................................................................... 229
 1. HAKSIZ FİİLİN ŞARTLARI............................................................... 230
1. HUKUKA AYKIRI FİİLİN VARLIĞI ............................................... 230
A) Genel Olarak............................................................................. 230
B) Hukuka Aykırılığı Gideren Haller............................................... 231
a) Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)........................................... 231
b) Zorunluluk Hali (Zaruret Hali).............................................. 233
c) Kendiliğinden Hak Alma....................................................... 235
d) Rıza..................................................................................... 236
e) Üstün Nitelikte Özel Yarar..................................................... 237
f) Kamu Yararı.......................................................................... 237
C-) Ahlaka Aykırı Fiil Ne Demektir?................................................ 238
2) ZARAR........................................................................................ 238
A) Kavram.................................................................................... 238
B) Zararın Çeşit Ayrımları.............................................................. 239
4) İLLİYET BAĞI.............................................................................. 242
A) Kavram..................................................................................... 242
B) İlliyetin Kesilmesi .................................................................... 243
C) Birden Fazla Sebebin Varlığı Halinde İlliyet ve İlliyetin Çeşitleri 243
D)Fail, Meydana Gelen Tüm Zararlardan Sorumlu mudur?               245

5) KUSUR........................................................................................ 248

A) Kavram.................................................................................... 278

B) Kusurun Çeşitleri (Kast-İhmal).................................................. 249
C) Kusur Açısından Fiil Ehliyeti..................................................... 250

 

2. KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ................................................. 252

I) GENEL OLARAK............................................................................... 252

1-) Dikkat ve Özen İlkesi (Olağan Sebep Sorumluluğu)...................... 252
2-) Hakkaniyet İlkesi....................................................................... 253
3-) Tehlike İlkesi.............................................................................. 253
II) ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU (BK. M. 66)......................... 255
1-) Kavram...................................................................................... 255
2-) Sorumluluğun Şartları................................................................. 256
3-) Sonuçları.................................................................................... 259
4-) Adam Çalıştıranın Sorumluluğu ile Yardımcı Şahsın Fiillerinden Doğan
Sorumluluğun Karşılaştırılması................................................... 260
III). HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞU  (BK. m. 67)               262
1-) Kavram...................................................................................... 262
2-) Şartları....................................................................................... 262
3-) Sonuçları.................................................................................... 265
IV) EV BAŞKANININ SORUMLULUĞU (M.K. md. 369).......................... 265
1-) Kavram...................................................................................... 265
2-) Şartları....................................................................................... 266
3-) Sonuçları.................................................................................... 266
V) YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞU (BK. M. 69)................................. 267
1-) Sorumluluğun Dayanağı ve Kapsamı.............................................. 267
2-) Sorumluluğun Şartları................................................................. 268
3-) Sonuçları.................................................................................... 272
VI) TAŞINMAZ MALİKİNİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU (M.K. m 730). 271
1-) Sorumluluğun Dayanağı ve Kapsamı.............................................. 274
2-) Sorumluluğun Şartları................................................................. 275
3-) Sonuçları................................................................................... 280
4-) Yapı Maliki İle Taşınmaz Malikinin Sorumluluğunun Karşılaştırılması              280
VII) TEHLİKE SORUMLULUĞU........................................................... 283
 1. Kavram...................................................................................... 283
 2. Şartları....................................................................................... 285
 3. Sonuçları.................................................................................... 285
VIII) MOTORLU TAŞIT ARACI İŞLETENİN SORUMLULUĞU................. 286

 

3. ZARAR VE TAZMİNİ............................................................................ 288

I) İSPAT............................................................................................... 288

II) ZARARININ TAZMİNİ..................................................................... 289

1-) Genel Olarak .............................................................................. 289

2-) Malvarlığı Zararının Tazmini....................................................... 289

III) ŞAHIS VARLIĞI ZARARININ HESAPLANMASI               289

1-) Yaralanma Halinde..................................................................... 290
2-) Ölüm Halinde............................................................................. 291
IV) TAZMİNATIN TAYİNİNDE DİKKATE ALINACAK UNSURLAR.......... 292
V) ZARARIN BELİRLENMESİ............................................................... 293
VI) GEÇİCİ ÖDEMELER....................................................................... 293

 

4.MANEVİ TAZMİNAT............................................................................. 294

I) GENEL OLARAK .............................................................................. 294

II) ŞAHSİYET HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE MANEVİ TAZMİNAT.. 294

1-) Genel Olarak............................................................................... 294
2-) Manevi Tazminat İsteminin Şartları............................................ 295
3-) Manevi Tazminatın Miktarı ve Şekli............................................. 296
4-) Ölüm ve Bedensel Zarar Halinde Manevi Tazminat...................... 297
III) ZAMANAŞIMI VE DEF’İ HAKKI...................................................... 298
1-) Zamanaşımı Süreleri................................................................... 298
2-) Ceza Kanunundaki Zamanaşımı Süresinin Uygulanması.............. 299
3-) Daimi Def’i Hakkı....................................................................... 299
4-) Rücu Alacaklarında Zamanaşımı................................................. 300

5. AYNI ZARARDAN BİRDEN FAZLA KİMSENİN SORUMLULUĞU.......... 302

1-) Kavram........................................................................................... 302
2-) Dış İlişki......................................................................................... 303
3-) İç İlişki........................................................................................... 304
 
ÜÇÜNCÜ AYRIM
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN
DOĞAN BORÇLAR

I) KAVRAM............................................................................................... 306

II-) SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN ÖZELLİKLERİ .................................... 307

III-) SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASININ ŞARTLARI............................. 308

A) Hukuki Sebebin Haklı Bir Nedene Dayanmaması ............................. 310
B) Borç Olmayan Şeyin Ödenmesi......................................................... 311
IV-) SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI..................... 312
1-)  Geri Verme Borcu............................................................................ 312
2-) Masrafların Ödenmesi..................................................................... 313
V) SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASININ AÇILAMAYACAĞI HALLER...... 314
V) SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASINDA ZAMANAŞIMI VE DEF’İ HAKKI 316
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI

 

1. İBRA..................................................................................................... 321

I) KAVRAM.......................................................................................... 321

II) KOŞULLARI..................................................................................... 321

III) SONUÇLARI................................................................................... 322

 

2. YENİLEME (TECDİT)........................................................................... 323

I) KAVRAM.......................................................................................... 323

II) KOŞULLARI.................................................................................... 324

III) CARİ HESAPTA YENİLEME............................................................ 325
SONUÇLARI......................................................................................... 325
 

3. ALACAKLI VE BRÇLU SIFATININ AYNI ŞAHISTA BİRLEŞMESİ.......... 326

I) KAVRAM.......................................................................................... 326

II) KOŞULLARI.................................................................................... 327

1-) Geçerli Bir Borç İlişkisinin Varlığı................................................ 327
2-) Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Aynı Kişide Birleşmesi....................... 327
III) SONUÇLARI................................................................................... 327

 

4. KUSURSUZ İMKÂNSIZLIK.................................................................. 328

I) KAVRAM.......................................................................................... 328
II) KOŞULLARI.................................................................................... 329
1-) Borcun İfası İmkânsız Hale Gelmiş Olmalı................................... 329
2-) İmkânsızlık Sonradan Ortaya Çıkmış Olmalı................................ 329
3-) İmkânsızlıkta Borçlunun Kusuru Bulunmamalıdır....................... 330
III) SONUÇLARI................................................................................... 330
1-) Borcun Sona Ermesi.................................................................... 330
2-) İade Yükümlülüğü...................................................................... 331
A) Karşılıklı Borç Yükleyen Bir Sözleşmenin Varlığı......................... 331
B) Karşı Edimin Borçluya İfa Edilmiş Olması Gerekir...................... 331
C) Yasa Veya Sözleşme İle Bu Kuralın Aksinin Kararlaştırılmamış Olması
Gerekir..................................................................................... 331
3-) Borçlunun Bildirim ve Önlem Alma Yükümlülüğü........................ 332
4-) Kısmi İmkânsızlık....................................................................... 333
5) Aşırı İfa Güçlüğü.......................................................................... 334

 

5. TAKAS................................................................................................. 336

I) KAVRAM.......................................................................................... 336

II) KOŞULLARI.................................................................................... 337

1-) Alacak ve Borçların Karşılıklı Olması............................................ 337
2-) Alacak ve Borçlar Aynı Cinsten Olmalı......................................... 338
3-) Alacaklar ve Borçlar Geçerli Olmalıdır......................................... 338
4-) Alacaklar Muaccel Olmalı............................................................ 339
III) TAKASIN MAHSUPTAN FARKI....................................................... 339
IV-) TAKASIN KULLANILMASI ............................................................ 340
1-) Kural.......................................................................................... 340
2-) İstisna....................................................................................... 340
V-) TAKASIN HUKUKİ NİTELİĞİ.......................................................... 341
VI-) TAKASIN HÜKÜM VE SONUÇLARI................................................ 342

 

6. ZAMANAŞIMI...................................................................................... 344

I-) KAVRAM......................................................................................... 344

II-)BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI................................ 344

III) KOŞULLARI................................................................................... 345

1-) Zamanaşımına Tabi Olan Bir Borcun Varlığı Gerekir..................... 345
2-) Borcun Muaccel Olması.............................................................. 346
IV-) YASADA ÖNGÖRÜLEN ZAMANAŞIMI SÜRELERİ.......................... 346
A) Haksız Fiiller ve Sebepsiz Zenginleşme Süre................................. 346
B) Genel Süre.................................................................................. 346
C) Beş Yıllık Süre............................................................................. 346
D) Sürelerin Hesabı......................................................................... 347

V) ZAMANAŞIMININ DURMASI VE KESİLMESİ.................................... 347

1-) Zamanaşımının Durması ve Sonuçları.......................................... 347
2-) Zamanaşımının Kesilmesi ve Sonuçları....................................... 348
VI) SÜRELERİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMALAR.............. 349
VII) ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT (VAZGEÇME)................................ 349
VIII) ZAMANAŞIMININ HÜKÜM VE SONUÇLARI ................................ 350
1-) Asıl Borç ve Fer’ileri Bakımından................................................. 350
2-) Usule İlişkin Nedenlerle Davanın Reddi Halinde Ek Süre............. 350
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNDE ÖZEL DURUMLAR

 

1. MÜTESELSİL BORÇLULUK (PASİF TESELSÜL)................................... 353

I) Kavram............................................................................................. 353

II) Kaynakları....................................................................................... 353

1) Sözleşmeden Doğan Müteselsil Borçluluk..................................... 353
2) Kanundan Doğan Müteselsil Borçluluk......................................... 354
3) Mahkeme Kararına Dayanan Müteselsil Borçluluk........................ 355
III) Müteselsil Borçluluğun Hüküm ve Sonuçları.................................... 355
IV) Def’i ve İtirazlar.............................................................................. 358
1) Ortak Def’i ve İtirazlar.................................................................. 358
2) Kişisel Def’i Ve İtirazlar................................................................ 359
3) Rücu Hakkının Koşulları.............................................................. 360
4) Rücu Hakkının Sonuçları.............................................................. 361

 

2. MÜTESELSİL ALACAKLILIK................................................................ 365

I) KAVRAM VE GENEL OLARAK........................................................... 365

II) MÜTESELSİL ALACAKLILIĞIN KAYNAKLARI.................................. 365

1-) Sözleşmeye Dayanan Müteselsil Alacaklılık................................. 365
2-) Kanuna Dayanan Müteselsil Alacaklılık....................................... 366

III) MÜTESELSİL ALACAKLILIĞIN HÜKÜM VE SONUÇLARI               366

 

3. HUKUKİ İŞLEMLERDE KOŞUL (ŞART)............................................... 368

I) KAVRAM.......................................................................................... 368

II) ŞARTIN BENZER KAVRAMLARDAN FARKI .................................... 368

1-) Şart ve Vade............................................................................... 368
2-) Şart ve Mükellefiyet (Yükleme)................................................... 368
3-) Sonuç......................................................................................... 369

III) ŞARTIN TÜRLERİ........................................................................... 369

1-) İradi Şart-İradi Olmayan Şart...................................................... 369
2-) Olumlu (Müspet) Şart-Olumsuz (Menfi) Şart............................... 370
3-) Geciktirici Şart - Bozucu Şart....................................................... 370
A) Geciktirici (Taliki – Erteleyici) şart............................................. 370
B) Bozucu (İnfisahi) Şart................................................................ 371

IV) ŞARTIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI.................................................. 371

1-) Hukuki İşlemin Şarta Bağlanabilmesi.......................................... 371

2-) Şartın Hukuka, Ahlaka Uygun Olması ve İmkânsız Bulunmaması. 372

V) GECİKTİRİCİ ŞARTIN HÜKÜM VE SONUÇLARI................................ 372

VI) BOZUCU ŞARTIN HÜKÜM VE SONUÇLARI..................................... 375

 

4. BAĞLANMA PARASI (PEY AKÇESİ) ve CAYMA PARASI
(CAYMA TAZMİNATI).......................................................................... 377

I) KAVRAMLAR.................................................................................... 377

II) BAĞLANMA PARASI (PEY AKÇESİ).................................................. 377

III) CAYMA PARASI (ZAMANI RÜCU – PİŞMANLIK AKÇESİ)               378

 

5. CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART).............................................................. 379

I) KAVRAM ......................................................................................... 379

II) CEZA KOŞULUNUN TÜRLERİ......................................................... 380

1-) Seçimlik Ceza Koşulu.................................................................. 380

2-) İfaya Eklenen Ceza Koşulu.......................................................... 380
3-) İfa Yerine Ceza Koşulu (Dönme Cezası)........................................ 381
IV) SONUÇ........................................................................................... 384

 

6. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME................................................ 386

 

7. ÜÇÜNCÜ KİŞİ (BAŞKASI) YARARINA SÖZLEŞME............................... 388

I) KAVRAM.......................................................................................... 388

II) BENZER KURUMLARDAN FARKI................................................... 388

III) TÜRLERİ....................................................................................... 389

1-) Üçüncü Şahıs Lehine Tam Sözleşme............................................ 389

2-) Üçüncü Şahıs Lehine Eksik Sözleşme.......................................... 389

IV) BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ ŞAHSA KARŞI SAHİP
OLDUĞU SAVUNMA İMKANLARI................................................... 389

 
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNDE TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ

 

1. ALACAĞIN DEVRİ (ALACAĞIN TEMLİKİ)............................................ 392

I) GENEL OLARAK............................................................................... 392

II) SÖZLEŞMEYE DAYANAN DEVRİN KOŞULLARI............................... 393

1-) Mevcut veya İleride Doğacak Bir Alacağın Varlığı......................... 393
2-) Alacağın Devrine Bir Engel Bulunmaması................................... 393
A) Kanun Hükmü Gereği Alacağın Devrine İmkan Bulunmayan Haller 393
B) İşin Mahiyeti Gereği Devredilemeyen Alacaklar......................... 393
C) Sözleşme Gereği Devredilemeyen Alacaklar................................ 394
3-) Alacaklı ile Üçüncü Kişi Arasında Yazılı Devir Sözleşmesinin Yapılması            394
4-) Devredenin Tasarruf Yetkisi Olmalıdır......................................... 395
III) DEVRİN HÜKÜM VE SONUÇLARI.................................................. 395
1-) Yeni Alacaklının Borçlu Karşısındaki Durum................................ 395
2-) Eski Ve Yeni Alacaklı Arasındaki İlişki ve Hükümleri               399
 

2. BORCUN ÜSTLENİLMESİ (BORCUN NAKLİ)....................................... 406

I) KAVRAM VE BENZER KURUMLARDAN FARKI................................. 406

II) BORCUN İÇ ÜSTLENİLMESİ (BORÇLU İLE BORCU ÜSTLENECEK KİŞİ ARASINDA YAPILAN ANLAŞMA)....................... 406

III)BORCUN DIŞ ÜSTLENİLMESİ (ALACAKLI İLE BORCU ÜSTLENECEK KİŞİ ARASINDA YAPILAN ANLAŞMA)....................... 407

1. Kavram........................................................................................ 407

2. Borcun Dış Üstlenilmesinde Öneri ve Kabul................................. 408
A. Öneri........................................................................................ 408
B. Kabul....................................................................................... 409

IV) BORCUN ÜSTLENİLMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI.................. 409

V) BORCUN ÜSTLENİLMESİ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ....... 411

 

3. BORCA KATILMA SÖZLEŞMESİ........................................................... 416

I. Kavram............................................................................................. 416

II. Şartları............................................................................................. 417
1. Bir borç ilişkisinin varlığı.............................................................. 417
2. Alacaklı ile Borca Katılacak Üçüncü Kişi Arasında
Bir Sözleşmenin Varlığı............................................................... 417
3. Borca Katılacak Olan Üçüncü Kişinin İradesi
“Borca Katılmaya” Yönelik Olmalıdır............................................ 417

 

4. SÖZLEŞMENİN DEVRİ  VE SÖZLEŞMEYE KATILMA............................ 417

I. SÖZLEŞMENİN DEVRİ...................................................................... 417

1. Kavram........................................................................................ 417

2. Şartları........................................................................................ 418
A. Geçerli Bir Sözleşmenin Varlığı.................................................. 418
B. Devir Sözleşmesi Bulunmalıdır.................................................. 418
C. Devir Sözleşmesi Bütün Hak ve Borçlar Kapsamalıdır.................. 419
3. Kanundan Doğan Halefiyet Hallerinin Saklı Olması....................... 419
II. SÖZLEŞMEYE KATILMA.................................................................. 419
1. Kavram........................................................................................ 419
2. Şartları........................................................................................ 420
A. Geçerli Bir Borç İlişkisinin Varlığı............................................... 420
B. Katılma Sözleşmesi Yapılmalıdır................................................ 420
3. Hüküm ve Sonuçları..................................................................... 421
 
KAYNAKÇA........................................................................................... 423
 
BORÇLAR HUKUKU TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR                                 445
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Ekim 2016
 • Baskı Sayısı
 • 17. Baskı
 • Yayınevi
 • Savaş Yayınevi
 • Yazar
 • Tan Tahsin Zapata
 • Sayfa Sayısı
 • 570
 • Ebat
 • 16x24
 • Cilt Tipi
 • --

Adınız
E-Posta Adresiniz
Güvenlik Resmi
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
Yorumunuz
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!