Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

Sayıştay Başkanlığından: DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR
2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme!
Adalet Bakanlığı Sınavları

Son İncelenen Ürünler

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Kodu
Bayi Şifre

Ceza Muhakemesi Hukuku 2 - Hakan Karakehya

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Ceza Muhakemesi Hukuku 2 - Hakan Karakehya

"Ceza Muhakemesi Hukuku 2 - Hakan Karakehya"

9786054974757
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 21.99
 • Piyasa Fiyatı
 • 23.15
 • Havale ile
 • 21.77
 • Stok
 • 200
 • Yayınevi
 • Savaş Yayınevi
 • Satılan Adet Miktarı
 • 30
 • Yazar
 • Hakan Karakehya
Adet
Ceza Muhakemesi Hukuku 2 - Hakan Karakehya


Özellikler
Taksitler
İlgiliÜrünler
Ceza Muhakemesi Hukuku 2
Hakan Karakehya
 
- Soruşturma
- Mahkemelerin Görev ve Yetkisi, Uyuşmazlıklar Arası Bağlantı
- Kovuşturma
- Kanunyolları
 
ÖNSÖZ

  Öğrenciden gelen ders notlarına ilişkin talepleri bir kitap halinde karşılamak ve bu alandaki kişisel birikimimi bir araya toplamak amacıyla kaleme aldığım ceza muhakemesi hukuku kitabının ilk cildi, Ekim-2014’te çıkmıştı. Kitabın birinci cildinin önsözünde, ceza muhakemesine ilişkin söz konusu çalışmanın iki ciltten oluşmasının düşünüldüğü ve ikinci cildin de Mart-2015’e kadar basılmasının planlandığı ifade edilmişti. Biraz gecikmeli de olsa, bahsi geçen ikinci cilde ilişkin çalışmaları tamamlayarak basma imkanına sahip olduk.

  Elinizde bulunan ikinci cildin bu ilk basısında da bir takım eksikliklerin olması muhtemeldir. Zaman içerisinde bu eksikliklerin giderilmesi ve kitabın kapsamının aşırıya kaçmamak üzere genişletilmesi, gerçekleştirmeye gayret edeceğim öncelikli konular olacaklardır. Kitabın hazırlık sürecinde birçok kişinin bu işe önemli emeği geçti. Önsözde onların da isimlerini anmayı kendi adıma bir borç bilmekteyim. Ders notlarının bir araya getirilmesinde, kitabın dilinin sadeleştirilip, yazım yanlışlarının düzeltilmesinde önemli yardımları olan fakültemizdeki meslektaşlarım Ar. Gör. Murat Arabacı’ya, Ar. Gör. Asuman İnce’ye ve Ar. Gör. Asena Kamer Usluadam’a, eski öğrencilerimiz Av. Esra Kılıç Yıldırım’a ve Av. Tansu Er’e içtenlikle teşekkür ederim. Ayrıca Savaş Yayınevinin değerli üyeleri de, kitabın basımını son derece hızlı ve güzel bir şekilde gerçekleştirdiler. Kendilerine gönülden teşekkür ediyorum.

  Muhakeme kitabının bu ikinci cildi de ilk cildinde olduğu üzere, geniş anlamda ceza hukukuna ilişkin kendilerinden çok şeyler öğrendiğim ve öğrenmeye devam ettiğim değerli hocalarım, Prof. Dr. Özcan Uçkan, Prof. Dr. Nevzat Toroslu, Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Prof. Dr. Hamide Zafer’e atfedilmiştir. Emekleri için kendilerine bir kez daha içten şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum.
İyi bir başlangıç olması dileğiyle…

Doç. Dr. Hakan KARAKEHYA
Mart 2015; Uluönder/Eskişehir


İÇİNDEKİLER

Giriş 1
 
SORUŞTURMA EVRESİ
 
1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3
 
2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ
 
OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4
 
3. SORUŞTURMA EVRESİNİN BAŞLAMASI 5
 
3.1. Genel Olarak 5
 
3.2. Re’sen Öğrenme 6
 
3.3. İhbar Yoluyla Öğrenme 7
 
3.4. Şikayet Yoluyla Öğrenme 7
 
3.5. Tutanakla Öğrenme 7
 
3.6. Diğer Yollarla Öğrenme 8
 
4. SORUŞTURMAYA HAKİM OLAN İLKELER 8
 
4.1. Genel Olarak 8
 
4.2.Mecburilik 8
 
4.3. Kamusallık 9
 
4.4. Gizlilik 9
 
4.5. Yazılılık 10
 
4.6. Dağınıklık 10
 
4.7. Kurallara Bağlı Olmama 11
 
5. SORUŞTURMANIN YÜRÜYÜŞÜ 11
 
6. BAZI SORUŞTURMA İSLEMLERİ 13
 
6.1. Genel Olarak 13
 
6.2. Fizik Kimliğin Tespiti 14
 
6.3. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 16
 
6.3.1. Genel Olarak 16
 
6.3.2. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve 
 
6.3.3. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücuttan 
 
6.4. Gözlem Altına Alma 22
 
Vücudundan Örnek Alınması 18
 
Örnek Alınması 21
 
7. SORUŞTURMADAN SONUÇ ÇIKARTILMASI 23
 
7.1. Genel Olarak 23
 
7.2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı ve Kovuşturma Davası 24
 
7.2.1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesini 
 
7.2.2. Kovuşturma Davası (Kovuşturmaya Yer Olmadığı
 
7.2.3. C. Savcısının Takdir Yetkisini Kullandığı Hallerde
 
7.2.4. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verildikten 
 
7.3. İddianame Hazırlanarak Mahkemeye Verilmesi 27
 
7.3.1. Genel Olarak 27
 
7.3.2. İddianamenin Unsurları 27
 
7.3.3. İddianamenin Değerlendirilmesi 28
 
7.3.4. İddianamenin İadesinin Sonuçları 29
 
7.4. Diğer Yollarla Sona Erme 29
 
7.4.1. Önödeme 30
 
Gerektiren Haller 24
 
Kararına İtiraz) 25
 
Kovuşturma Davası Açılamaması 25
 
Sonra Yeniden Kovuşturma Yapılması 26
 
7.4.2. Uzlaşma 32
 
7.4.3. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 40
 
7.4.1.1. Kavram ve Hukuki Niteliği 30
 
7.4.1.2. Önödemelik Suçlar 30
 
7.4.1.3. Önödeme Teklifi ve Usulü 31
 
7.4.2.1. Kavram 32
 
7.4.2.2. Uzlaşma Teklifi 33
 
7.4.2.3. Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar 35
 
7.4.2.4. Soruşturmada Uzlaştırma Usulü 35
 
7.4.2.5. Mahkeme Tarafında Uzlaştırma 39
 
7.4.3.1. Kavram 40
 
7.4.3.2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı 
 
Verilebilecek Uyuşmazlıklar 41
 
7.4.3.3. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Koşulları 42
 
7.4.3.4. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Usulü 42
 
MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ, UYUŞMAZLIKLAR ARASI BAĞLANTI
 
1. GENEL OLARAK 45
 
2. CEZA MAHKEMELERİNİN GÖREV VE YETKİSİ 46
 
2.1. Genel Olarak Ceza Mahkemeleri 46
 
2.2. Görev (Madde Yönünden Yetki) 48
 
2.2.1. Genel Olarak 48
 
2.2.2. Görev Kurallarının İstisnaları 49
 
2.3. Yetki (Yer Yönünden Yetki) 50
 
2.3.1. Genel Olarak 50
 
2.3.2. Yetki Kurallarının İstisnaları 52
 
3. UYUŞMAZLIKLAR ARASI BAĞLANTI 53
 
3.1. Genel Olarak 53
 
3.2. Bağlantının Sonuçları 54
 
3.2.1. Birleştirme 54
 
3.2.2. Nispi Muhakeme ve Bekletici Mesele 57
 
DAR ANLAMDA KOVUŞTURMA EVRESİ
 
1. KOVUŞTURMA KAVRAMI 61
 
2. KOVUŞTURMAYA GEÇİLMİŞ OLMASININ SONUÇLARI 62
 
3. KAMU DAVASINA KATILMA (MÜDAHALE) 63
 
3.1. Kavram 63
 
3.2. Kamu Davasına Katılabilecekler 64
 
3.3. Kamu Davasına Katılma İstemi ve Süresi 66
 
3.4. Kamu Davasına Katılma Usulü 67
 
3.5. Katılanın Hakları 67
 
3.6. Katılmanın Davaya Etkisi 69
 
3.7. Katılmanın Hükümsüz Kalması 69
 
4. DURUŞMA HAZIRLIĞI DEVRESİ 69
 
4.1. Genel Olarak 69
 
4.2. Duruşmaya Hazırlık Tutanağının (Tensip Zaptının) Düzenlenmesi 70
 
4.3. Genel Olarak İlgililere Çağrı Kağıdı Gönderilmesi 70
 
4.4. Sanık ve Müdafiine Çağrı Kağıdı Gönderilmesi 70
 
4.5. Duruşma Hazırlığında Delil Toplanması İşlemleri 71
 
4.6. Erken Dinleme ve Erken Keşif 72 
 
5. DURUŞMA DEVRESİ 74
 
5.1. Duruşma Kavramı 74
 
5.2. Duruşmanın Amacı 75
 
5.3. Duruşmaya Hakim Olan İlkeler 76
 
5.3.1. Genel Olarak 76
 
5.3.2. Aleniyet İlkesi 77
 
5.3.2.1. Genel Olarak 77
 
5.3.2.2. Duruşmanın Aleni Yapılması İlkesinin İstisnaları 81
 
5.3.3. Sözlülük İlkesi 84
 
5.3.4. Bağlılık İlkesi 84
 
5.3.4. Doğrudan Doğruyalık İlkesi 85
 
5.3.5. Yoğunluk (Kesintisizlik) İlkesi 86
 
5.3.5.1. Genel Olarak 86
 
5.3.5.2. Yoğunluk İlkesi Bağlamında Sanığın Makul Sürede 
 
Yargılanma Hakkı 87
 
5.4. Duruşmada Yargılama, İddia ve Savunma Makamlarının 
 
Oluşturulması 95
 
5.4.1. Genel Olarak 95
 
5.4.2. Yargılama Makamının Oluşturulması 95
 
5.4.3. İddia Makamının Oluşturulması 96
 
5.4.4. Savunma Makamının Oluşturulması 97
 
5.4.4.1. Genel Olarak 97
 
5.4.4.2. Müdafiin Duruşmada Hazır Bulunması 97
 
5.4.4.3. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması 98
 
5.4.4.3.1. Genel Olarak 98
 
5.4.4.3.2. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunmasının 
 
İstisnaları 99
 
5.5. Duruşmanın Akışı 104
 
5.6. Delillerin Tartışılması ve İspat 105
 
5.6.1. Genel Olarak 105
 
5.6.2. Ceza Muhakemesinde İspatın Tarihsel Gelişimi 106
 
5.6.3.Delillerin Tartışılması Suretiyle İspata Ulaşma 
 
5.6.4. Suçluluğun Tek Delille İspat Edilip Edilemeyeceği 
 
5.6.5. Suçluluğun İspatının Tek Delile Dayanmasının Muhakeme 
 
5.7. Duruşmanın Yönetimi, Düzen ve Disiplini 119
 
Zorunluluğu 108
 
Sorunu 111
 
Hukuku Bakımından Ortaya Çıkardığı Önemli Sonuçlar 113
 
5.8. Duruşmanın Tutanağa Bağlanması 120
 
5.8.1. Genel Olarak 120
 
5.8.2. Duruşma Tutanağının İspat Kuvveti 121
 
5.8.3. Duruşma Tutanağının Başlığı ve İçeriği 121
 
6. HÜKÜM DEVRESİ 122
 
6.1. Genel Olarak 122
 
6.2. Hüküm Çeşitleri 122
 
6.3. Müzakere ve Hükmün Belirlenmesi 124
 
6.4. Hükmün ve Gerekçesinin İçereceği Hususlar 126
 
6.5. Hükmün Açıklanması 128
 
6.5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) 129
 
6.5.1. Kavram 129
 
6.5.2. HAGB’nin Önşartları ve Koşulları 131
 
6.5.2.1. Genel Olarak 131
 
6.5.2.2. Önşartlar 131
 
6.5.2.3. HAGB’nin Koşulları 132
 
6.5.3. Erteleme ve Seçenek Yaptırımlara Çevirme Yasağı 134
 
6.5.4.Denetim Süresi, Bu Süre İçerisinde Yeniden HAGB 
 
6.5.5. Denetim Süresinin Kurallara Uygun Geçirilmesi 135
 
6.5.6. Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Suç İşlenmesi veya 
 
6.5.7. HAGB Kararına İtiraz 137
 
7. YARGILAMA SIRASINDA FİİLİN VEYA 
 
FİİLİN HUKUKİ NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ 138
 
7.1. Genel Olarak 138
 
7.2. Sanığın Yargılamadan Önce Neyle Suçlandığını 
 
Bilmesinin Savunma Bakımından Önemi 139
 
7.3.Fiilin veya Fiilin Hukuki Niteliğinin Değişmesi Kavramları 142
 
7.4. Fiilin Hukuki Niteliğinin Değişmesinin Muhakemeye Etkisi 146
 
7.5. Fiilin Değişmesinin Muhakemeye Etkisi 148
 
7.6. Fiilin Aynılığının Değiştiği Durumlarda Yeni İddianame 
 
Düzenlenmesinin Önemi 155
 
Uygulama Yasağı ve Denetimli Serbestlik Tedbirleri 135
 
Yükümlülüklere Aykırı Davranılması 136
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
1. KANUNYOLLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 157
 
1.1. Kanunyolu Kavramı 157
 
1.2. Kanunyollarının Ortak Amacı 159
 
1.3. Kanunyollarının Kavramsal Gelişimi 160
 
1.4. Kanunyolu ve Hakim Bağımsızlığı İlişkisi 161
 
2. KANUNYOLUNA BAŞVURABİLECEK KİŞİLER 163
 
3. ALEYHE DEĞİŞTİRME YASAĞI 163
 
4. KANUNYOLU ÇEŞİTLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 164
 
4.1. Genel Olarak 164
 
4.2. Olağan ve Olağanüstü Kanunyolu Ayrımı 164
 
5. İTİRAZ 165
 
5.1. Genel Olarak 165
 
5.2. İtiraza İlişkin Terim Problemi 166
 
5.3. İtiraz Nedenleri 167
 
5.4. İtiraz Edilebilen Kararlar 167
 
5.5. İtiraz Süresi, Merci ve Usulü 167
 
5.6. İtiraz Başvurusunun Etkisi 167
 
5.7. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler 168
 
5.8. İtiraz Üzerine Verilecek Karar 168
 
6. İSTİNAF 169
 
6.1. Genel Olarak 169
 
6.2. İstinafa Başvurulamayacak Kararlar 169
 
6.3. Otomatik İstinaf 170
 
6.4. İstinaf İstemi ve Süresi 171
 
6.5. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi 172
 
6.6. İstinaf Nedenlerinin Dilekçede Gösterilmesi 173
 
6.7. İstinaf Başvurusunun Etkisi 173
 
6.8. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı 174
 
6.9. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının Görevi 174
 
6.10.Bölge Adliye Mahkemesinin Dosya Üzerinde 
 
Yapacağı Ön İnceleme 175
 
6.11. Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme, İnceleme 
 
Sonucu Verilecek Kararlar 175
 
6.12. İstinaf Yargılamasında Duruşma Hazırlığı 176
 
6.13. İstinaf Duruşması 176
 
6.14. İstinafta Aleyhe Değiştirme Yasağı 177
 
6.15. İstinafta Kovuşturma Sonunda Verilecek Karar 177 
 
6.16. Direnme Yasağı 177
 
7. 5271 SAYILI CMK’YA GÖRE TEMYİZ 178
 
7.1. Genel Olarak 178
 
7.2. Aleyhine Temyize Başvurulamayacak Bölge Adliye 
 
Mahkemesi Kararları 179
 
7.3. Temyiz İstemi ve Süresi 180
 
7.4. Temyiz Başvurusunun İçeriği 180
 
7.5. Temyiz Nedeni 181
 
7.6. Temyiz Başvurusunun Etkisi 181
 
7.7. Ek Temyiz Dilekçesi 182
 
7.8. Nispi ve Mutlak Hukuka Aykırılık Halleri 
 
(Nispi ve Mutlak Temyiz Sebepleri) 183
 
7.9. Temyiz İsteminin Hükmü Veren Mahkemece 
 
Usulden Reddi 185
 
7.10. Temyiz Dilekçesinin Tebliği ve Cevabı 185
 
7.11. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi 185
 
7.12. Temyiz İsteminin Yargıtay İlgili Ceza Dairesince Usulden Reddi 186
 
7.13. Temyiz İncelemesinin Duruşmalı veya Duruşmasız Yapılması 186
 
7.14. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilebilecek Kararlar 
 
7.14.1. Genel Olarak 188
 
7.14.2. Temyiz İsteminin Esastan Reddi (Onama)Kararı 188
 
7.14.3. Temyiz İsteminin Kabulü (Bozma) Kararı 188
 
7.14.4. Islah Kararı 188
 
7.14.5. Düşme Kararı 189
 
7.15. İncelemeden Sonra Verilen Yargıtay Kararının 
 
Gönderileceği Merci 189
 
7.15.1. Onama, Islah ve Düşme Kararlarından Sonra 
 
7.15.2. Bozma Kararından Sonra Kararın Gönderileceği 
 
7.16. Yargıtay’da Hükmün Açıklanması ve Hükmün Temyize 
 
Başvurmayan Sanıklara Etkisi 190
 
7.17. Bozmadan Sonra Davaya Yeniden Bakacak 
 
Mahkemenin İşlemleri 190
 
7.18. Bozmaya Karşı Direnme 191
 
7.19. Aleyhe Değiştirme Yasağı 191
 
8. 1412 SAYILI CMUK’A GÖRE TEMYİZ 192
 
8.1. Genel Olarak 192
 
8.2. Temyiz Edilemeyecek Hükümler 193
 
8.3. Otomatik Temyiz 193 
 
Kararların Gönderileceği Merci 189
 
Merci 190
 
8.4. Temyiz Nedenleri 194
 
8.4.1. Genel Olarak Temyiz Nedeni 194
 
8.4.2. Nispi Temyiz Nedenleri 195
 
8.4.3. Mutlak Temyiz Nedenleri (Hukuka Kesin Aykırılık Halleri) 195
 
8.5. Temyiz İstemi ve Süresi 198
 
8.6. Temyiz Başvurusunun Etkisi 198
 
8.7. Temyiz Dilekçesi (Süre Tutum Dilekçesi) ve İçeriği 199
 
8.8. İhtiyari Temyiz Layihası 200
 
8.9. Temyiz İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Usulden Reddi 202
 
8.10. Temyiz Dilekçesinin Tebliği ve Cevabı 202
 
8.11. Dosyanın Yargıtay’a Gönderilmesi ve Yargıtay 
 
C. Başsavcılığı’nın Tebliğnamesi 202
 
8.12. Temyiz İsteminin Yargıtay İlgili Ceza Dairesince Usulden Reddi 203
 
8.13. Temyiz İncelemesinin Duruşmalı veya Duruşmasız Yapılması 203
 
8.14. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilebilecek Kararlar 205
 
8.14.1. Genel Olarak 205
 
8.14.2. Temyiz İsteminin Esastan Reddi (Onama) 205
 
8.14.3. Temyiz İsteminin Kabulü (Bozma) 205
 
8.14.4. Islah 205
 
8.14.5. Düşme Kararı 206
 
8.15. İncelemeden Sonra Verilen Yargıtay Kararının 
 
Gönderileceği Merci 206
 
8.16. Yargıtay’da Hükmün Açıklanması ve Hükmün Temyize 
 
Başvurmayan Sanıklara Etkisi 207
 
8.17. Bozmadan Sonra Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin 
 
İşlemleri ve Bozmadan Sonra Serbestlik İlkesi 208
 
8.18. Bozmaya Karşı Direnme 208
 
8.19. Aleyhe Değiştirme Yasağı 209
 
9. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI’NIN İTİRAZI
 
(OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ) 209
 
9.1. Genel Olarak 209
 
9.2. Başvuru Yetkisi 209
 
9.3. Başvuru Usulü ve Süresi 210
 
9.4. İtirazı İnceleme Usulü 210
 
10. KANUN YARARINA BOZMA 
 
(YAZILI EMİR / OLAĞANÜSTÜ TEMYİZ) 210
 
10.1. Genel Olarak 210
 
10.2. Başvuru Usulü 211
 
10.3. İnceleme ve Karar 212
 
10.4. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın Kanun Yararına Başvurması 212 
 
10.5. Direnme Yasağı 213
 
11. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 213
 
11.1. Genel Olarak 213
 
11.2. Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi 214
 
11.2.1. Lehe Yenileme Nedenleri 214
 
11.2.2. Lehe Yenilemede İnfazın Geri Bırakılması veya 
 
11.2.3. Hükmün İnfaz Edilmiş Olması veya Hükümlünün 
 
11.3. Sanık veya Hükümlü Aleyhine Yargılamanın 
 
Yenilenmesi ve Aleyhe Yenileme Nedenleri 216
 
11.3.1. Genel Olarak 216
 
11.3.2. Sanık veya Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın 
 
11.4. Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hal 217
 
11.5. Bir Suça Dayanan Yenileme İstemlerinin Kabulü Koşulları 217
 
11.6. Yargılamanın Yenilenmesi İstemi 217
 
11.6.1. Genel Olarak 217
 
11.6.2. Yenileme İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığı 
 
11.7. Yenileme İsteminin Kabulü Üzerine Delillerin 
 
Toplanması 219
 
11.8. Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi, 
 
Aksi Takdirde Kabulü 219
 
11.9. Duruşma Yapılmaksızın Yenileme İsteminin 
 
İncelenmesi 220
 
11.10. Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm 221
 
11.11.Aleyhe Değiştirme Yasağı 221
 
11.12.Yargılamanın Yenilenmesi Sonunda, Önceki Mahkumiyet 
 
Hükmünün Kısmen veya Tamamen İnfazı Nedeniyle Ortaya Çıkan 
 
Zararın Tazmini 222
 
KAYNAKÇA
 
Durdurulması 215
 
Ölümünün Yeniden Yargılamaya Etkisi 215
 
Yenilenmesi Nedenleri 216
 
Kararı ve Mercii 218

 
 • Baskı Tarihi
 • Nisan 2015
 • Baskı Sayısı
 • 1
 • Yayınevi
 • Savaş Yayınları
 • Yazar
 • Hakan Karakehya
 • Sayfa Sayısı
 • 228
 • Ebat
 • 16x24
 • Cilt
 • --