Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre

Ödeme Seçenekeleri

Son Tekrar Soru Bankası

Bilinç6 Kaymakamlık Seti

Hakimlik Kampı

Külliyat Adli Soru

Kaymakamlık Kampı

Konsensus Adli-İdari

İdari Hakimlik Kampı

Konsensus KPSS

KPSS A Hukuk Konu

Adli Hakimlik Seti

İdari Hakimlik Seti

KPSS A Nokta Atış Soru Seti

Eğitim Bilimleri Konu

Adli ve İdari Hakimlik

Ücretsiz Kargo

Haberler

Hakimlik Kampı Adli Hakimlik Konu Anlatımlı Modüler Set Ekim 2017

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Hakimlik Kampı Adli Hakimlik Konu Anlatımlı Modüler Set Ekim 2017

"Hakimlik Kampı Adli Hakimlik Konu Anlatımlı Modüler Set Ekim 2017"

9786052328293
Adet
Hakimlik Kampı Adli Hakimlik Konu Anlatımlı Modüler Set Ekim 2017


Özellikler
Yorumlar
Taksitler
İlgiliÜrünler
Hakimlik Kampı Adli Hakimlik Konu Anlatımlı Modüler Set Ekim 2017 
HÂKİMLİK KAMPI
ADLİ HAKİMLİK


TÜM KONULARI İÇEREN KONU ANLATIMLI MODÜLER SET

DEV YAZAR KADROSU

Koordinatör
Doç. Dr. Ahmet NOHUTÇU
 
YAZARLAR
Ahmet NOHUTÇU
Tan Tahsin ZAPATA
Sinan SAKİN
S. Mehmet YILDIRIM
Ayşe SARICA


Özel Hukuk
MEDENİ HUKUK
BORÇLAR HUKUKU
TİCARET HUKUKU
MEDENİ USUL HUKUKU
İCRA VE İFLAS HUKUKU

Kamu Hukuku
ANAYASA HUKUKU
İDARE HUKUKU
İDARİ YARGI
CEZA HUKUKU
(genel hükümler - özel hükümler - ceza muhakemesi hukuku)
 

- SINAV ODAKLI KONU ANLATIMI,
- ÖNEMLİ NOKTALAR,
- ÖZEL OLARAK VURGULANMIŞ
GÜNCEL MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ,
- SINAV TAKTİKLERİ,
- ÖRNEK OLAYLAR
- GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKMIŞ ÖRNEK SORULAR


- En son 25 Ağustos 2017 tarihinde çıkan MİT Müsteşarlığı’nı Cumhurbaşkanına bağlayan
694 sayılı OHAL KHK’sı dâhil olmak üzere 21 Temmuz 2016’da OHAL İlan Kararından sonra
çıkarılan 667 ila 694 arasındaki tüm OHAL KHK’ları

- 27 Temmuz 2017 tarihli ve 1160 sayılı TBMM Kararıyla gerçekleşen TBMM İçtüzüğü Değişiklikleri

- 20 Temmuz 2017 tarihli ve 7035 sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde
Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun değişiklikleri

- 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylamasıyla kabul edilen 21 Ocak 2017 tarih ve 6771
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un halkoylamasında
kabulüyle birlikte, bu tarihte yürürlüğe giren Anayasa değişiklikleri

- Kamu İhale Kurumu’nun 21 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış
2017/1 sayılı Kamu İhale Tebliği

- Danıştay Başkanlık Kurulu’nun 29 Aralık 2016 tarihli Danıştay Dava Daireleri arasındaki işbölümü
kararında değişiklik yapılmasına dair kararı

- 02 Aralık 2016 Tarih ve 6763 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun değişiklikleri
Dâhil Tüm Güncel Mevzuat Değişiklikleri İşlenerek Hazırlanmıştır.6. BASKIYA ÖNSÖZ

Çok Kıymetli Hâkimlik Sınavı Adayları,

HÂKİMLİK KAMPI-ADLİ HÂKİMLİK kitabımız her biri alanında uzman, tecrübeli ve yetkin bir
kadro tarafından Adli ve İdari Hâkimlik sınavlarında çıkan tüm konuları kapsayacak şekilde büyük bir
titizlikle hazırlanmıştır.

Kitapta her bir alan hazırlanırken sınavın formatı kadar son yıllarda değişen ve genişleyen kapsam
ve içeriği de özellikle göz önünde bulundurulmuştur.

HÂKİMLİK KAMPI-ADLİ HÂKİMLİK kitabımızın elinizde tuttuğunuz 6. Baskısı, bir önceki baskıdan
sonra son derece yoğun ve kritik bir gündemin neticesinde yapılan mevzuat değişikliklerine göre
güncellenmesi ve baştan sona gözden geçirilip yenilenmesi suretiyle hazırlanmıştır.
Bu bağlamda, 6. Baskıda yapılan güncellemelerin temel alındığı mevzuat değişiklikleri şöyle
sıralanabilir:

- En son 25 Ağustos 2017 tarihinde çıkan MİT Müsteşarlığı’nı Cumhurbaşkanlığına bağlayan 694
sayılı OHAL KHK’sı dâhil olmak üzere 21 Temmuz 2016’da OHAL İlan Kararından Sonra Çıkarılan
667 ila 694 arasındaki tüm OHAL KHK’ları

- 27 Temmuz 2017 tarihli ve 1160 sayılı TBMM Kararıyla gerçekleşen TBMM İçtüzüğü değişiklikleri

- 20 Temmuz 2017 tarihli ve 7035 sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde

Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun’un özellikle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanunu ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunlarında getirdiği değişiklikler

- 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylamasıyla kabul edilen 21 Ocak 2017 tarihli ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un halkoylamasında
kabulüyle birlikte, bu tarihte yürürlüğe giren Anayasa değişiklikleri

- Kamu İhale Kurumu’nun 21 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış 2017/1 sayılı Kamu
İhale Tebliği

- Danıştay Başkanlık Kurulu’nun 29 Aralık 2016 tarihli Danıştay Dava Daireleri arasındaki
işbölümü kararında değişiklik yapılmasına dair kararı

- 02 Aralık 2016 Tarih ve 6763 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun

- 1 Temmuz 2016 Tarihinde TBMM’de Kabul Edilen 6723 Sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Ayrıca kitabımızın Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku kitaplarının şu an okumakta olduğunuz
Önsöz’ünün arkasına tarafımca hazırlanmış ve çalışmalarınızda rehberlik edecek 16 Nisan 2017 günü yapılan Anayasa değişikliği halkoylaması ile kabul edilen 21 Ocak 2017 Tarih ve 6771 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Öngördüğü Temel Değişiklik ve
Yenilikler başlıklı bir bilgi notu da eklenmiştir.
Kitabın formatıyla ilgili olarak şu hususu da dikkatlerinize arz etme isterim:


“Kırmızı Kutucuklar”: Kırmızı kutucuklarda daha önceki yıllarda çıkmış ya da önümüzdeki
sınavda çıkma ihtimali en yüksek konu, kavram ve hususlar yer almaktadır.


“Sarı Kutucuklar”: Sarı kutucuklarda, adaylara sınavda akıllarına gelecek tüyolar sunulmakta,
soru çözerken işlerini kolaylaştıracak taktik ve stratejiler bulunmaktadır.


“Yeşil Kutucuklar”: Yeşil kutucuklar, konuların somutlaşmasını sağlayacak örnek ve mahkeme
kararlarını içermektedir.


“Mavi Kutucuklar”: Mavi kutucuklarda ise son dönem içinde baş döndürücü hızla değişen
mevzuatımızdaki en güncel değişikliklere yer verilmekte, böylelikle adayın ülkemiz kamuoyunda
çok hararetli tartışmalara yol açan başta 21 Ocak 2017 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve 16 Nisan
2017 tarihinde halkoylamasıyla kabul edilen 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun olmak üzere, 21 Temmuz 2016’da OHAL ilan kararından sonra çıkarılmaya
başlanan 667 Sayılı KHK’dan 687 Sayılı KHK’ya kadar çıkarılan OHAL KHK’larının idare hukuku, idari
yargı ve ceza muhakemesi hukukunu ilgilendiren ve tarafımızca önemli görülen kısımları, 27 Temmuz
2017 tarih 1160 sayılı TBMM Kararıyla gerçekleşen TBMM İçtüzüğü değişiklikleri, 20 Temmuz
2017 tarihli ve 7035 sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların
Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un özellikle 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunlarında getirdiği değişiklikler, Kamu İhale Kurumu’nun 21 Ocak 2017 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanmış 2017/1 sayılı Kamu İhale Tebliği, Danıştay Başkanlık Kurulu’nun 29 Aralık
2016 tarihli Danıştay Dava Daireleri arasındaki işbölümü kararında değişiklik yapılmasına dair kararı
dâhil, 02 Aralık 2016 Tarih ve 6763 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2016 Tarihinde TBMM’de Kabul Edilen 6723 Sayılı Danıştay Kanunu
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 23.04.2016 Tarih ve 6706 Sayılı Cezaî
Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu İle Gelen Değişiklikler Ve Yeni Düzenleme Sonucunda
Suçluların Geri Verilmesi Hakkında Kanun, 06.04.2016 Tarih ve 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve
Eşitlik Kurumu Kanunu, 24.03.2016 Tarih ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu vb. gibi
tüm güncel mevzuat değişikliklerini kolayca ve hızla takip edebilmesi sağlanmaktadır.
Ayrıca her bölümün sonuna ilgili konu anlatımlarını örneklendiren, ÖSYM’nin o konuda soru
tarzını ve önem verdiği noktaları kavrayıp dikkat ve ilgilerini bu minvalde teksif etmelerini sağlamak
amacıyla çıkmış örnek sorulara yer verilmektedir. Bu bağlamda HÂKİMLİK KAMPI-ADLİ kitabımızda
toplam 1153 adet ÖSYM tarafından sorulmuş soru ve yanıt seçeneği yer almaktadır.
Kitabımızdaki bölümleri hazırlayan yazar kadrosu aşağıda yer almaktadır:

ANAYASA HUKUKU : Ahmet NOHUTÇU
İDARE HUKUKU : Ahmet NOHUTÇU
İDARİ YARGI : Ahmet NOHUTÇU
MEDENİ HUKUK : Tan Tahsin ZAPATA
BORÇLAR HUKUKU : Tan Tahsin ZAPATA
CEZA HUKUKU (GNL&ÖZL) : Sinan SAKİN
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU : Sinan SAKİN
TİCARET HUKUKU : Ayşe SARICA
İCRA İFLAS HUKUKU : S. Mehmet YILDIRIM
MEDENİ USUL HUKUKU : S. Mehmet YILDIRIM

Sınava amacına uygun, hızlı ancak doğru ve emin usulle ve sınav format, pratik ve içeriğine
uygun olarak hazırlanmak isteyen adayların kitabımızdan son derece yarar sağlayacağına eminim.
Unutmayalım: “Usulsüzlük vusulsüzlük doğurur”. Biz on yıllara uzanan emeğimiz, tecrübemiz,
bilgimiz, birikimimizle en isabetli olduğuna kanaat getirdiğimiz “usulü” sizlere sunuyoruz. Daha doğrusu
çok saygın, çok önemli ve prestijli bir meslek olan hâkimlik mesleğine başlamak için usul ve
izleyeceğiniz yol adresini biz gösteriyoruz. Bu adres ile emek çekerek yol almak ve maksadınıza vasıl
olmak size düşüyor. Çok kimse adres ve yol yöntem konusunda fikir sahibi olmadan gece karanlığında
el feneri ile yol ararken size bu konuda katkı sağlayıp yol göstermenin onuru ve mutluluğu bizim
için emsalsiz bir lütuftur.
Başta 24 Aralık 2017 tarihinde yapılacak Adli Hâkimlik ve Savcılık Sınavı olmak üzere tüm adaylara
üstün başarılar ve kolaylıklar dilerim.
Bilvesile, kitabımızın isim ve fikir öncülüğünü yapan başarılı, centilmen, vizyoner ruhlu girişimci
arkadaşımız Barış Gezerkaya’ya ve binbir türlü cefamıza ve nazımıza katlanan son derece maharetli,
sanatkâr ruhlu, zarif ve hanımefendi kardeşimiz Ümmühan Eroğlu’na kalbi şükranlarımızı sunarız.

                             23 Eylül 2017 / Çengelköy
                            Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇUHer türlü soru, görüş, eleştiri ve önerileriniz için irtibat maillerimiz:
Ahmet NOHUTÇU : anohutcu@yahoo.com
Tan Tahsin ZAPATA :tanzapata@hotmail.com
Sinan SAKİN :sinansakin@gmail.com
Ayşe SARICA : aysesarica.herseyguzelolacak@hotmail.com
Mehmet YILDIRIM : yildirim.smehmet@gmail.com


 
 • Baskı Tarihi
 • Ekim 2017
 • Baskı Sayısı
 • 6. Baskı
 • Yayınevi
 • Savaş Yayınevi
 • Yazar
 • Ahmet Nohutçu, Tan Tahsin Zapata, Sinan Sakin, S. Mehmet Yıldırım, Ayşe Sarıca
 • Sayfa Sayısı
 • Modüler Set - 2408 Sayfa
 • Ebat
 • 20x28
 • Cilt
 • Amerikan Bristol

Adınız
E-Posta Adresiniz
Güvenlik Resmi
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
Yorumunuz
1
orhan @ 05 Ağustos 2016
Bu sınava ilk girişim olacak bu kamp setini almayı düşünüyorum alan arkadaşlar bilgi verebilirler mi?
2
Ferit @ 05 Ağustos 2016
Kitaplari bugun teslim aldim. Ilk izlenimim olumlu. Sayfa duzeni oldukca iyi. Gerekli butun bilgilerin mevcut oldugunu ve adli hakimlik sinavi icin yeterli oldugunu dusunuyorum. Ayrica set disinda fazladan bir kitap gonderilmis . Bunun bir hatadan ziyade hediye amacli gonderildigini kabul ederek incelikleri icin de tesekkur ederim. Herkese basarilar :)
3
Cem Kaan @ 27 Şubat 2016
bu sınava ilk girişim yani ilk hazırlanışım olacak bu ürün ve bol miktarda soru çözümü sınav kazandırabilir mi ?
4
yasin @ 08 Aralık 2015
Kullananlar soler mı kıtap Nasıl ayrıntı mı ozet mı ?