Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

Sayıştay Başkanlığından: DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR
2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme!
Adalet Bakanlığı Sınavları

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Şifre

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Denizhan Horozgil

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Denizhan Horozgil

"Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Denizhan Horozgil"

9786059527644
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 35.19 TL
 • Piyasa Fiyatı
 • 37.04 TL
 • Havale ile
 • 34.84 TL
 • Stok
 • 500
 • Yayınevi
 • Savaş Yayınevi
 • Satılan Adet Miktarı
 • 2
 • Yazar
 • Denizhan Horozgil
Adet
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Denizhan Horozgil


Özellikler
Yorumlar
Taksitler
İlgiliÜrünler
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Denizhan Horozgil
 

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR
 

  Bu kitap, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ceza ve Ceza Muhakemesi hukuku alanında yüksek lisans tezi olarak 31.10.2016 tarihinde savunulup kabul edilen çalışma esas alınarak hazırlanmış ve güncel Yar- gıtay kararları eklenerek genişletilmiştir.
 

  Bilindiği gibi, hukukumuza ilk kez 2005 yılında giren hükmün açık- lanmasının geri bırakılması kurumu kısaca, kamu davası sonucu sanık hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün hukuk âleminde sonuç doğurmasının belirli şartların gerçekleşmesine bağlı olarak ertelenmesi anlamına gelir. Çalışma konusu olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının seçilmesinin nedeni de, uygulamada en çok uygulanan kurumlardan biri olması, uygulamaya yönelik birçok tereddütlü nokta içermesi, içerdiği konular hakkında farklı içtihatlar bulunması ve kurumla ilgili maddelerde birçok kez kanun değişikliği yapılması sebebiyle bu karışıklığın daha da artması- dır. Bu anlamda bu çalışmanın, kurumun esasına ve uygulanma biçimine dair ortaya koyduğu görüş, öneri ve tespitlerin, bahsi geçen tereddütleri giderme noktasında yardımcı olmasını temenni ediyorum.
 

Bu vesileyle;
 

  Gerek lisans gerekse lisansüstü öğrenimimde ceza hukuku alanındaki bilgi dağarcığımın gelişmesinde ve bu çalışmanın ortaya çıkarılmasında en önemli etkiye sahip olan, bunu yaparken aynı zamanda bana ilkokuldaki sınıf öğretmenimin saf sevgi ve samimiyetini hissettiren, hukuk alanında bir şeyler karalamanın öz güvenini aşılayan ve bu çalışmanın esasını oluşturan yüksek lisans tezimin en başından bu aşamasına kadar her konuda bana yardım eden danışman hocam Sn. Prof. Dr. Türkan Yalçın SANCAR’a;
 

  Okuma hayallerini kurduğum “Ankara Hukuk”un henüz ilk yılında öğ-rencisi olma şerefine nail olduğum ve o andan bugüne kadar bana her anlamda hiçbir desteğini esirgemeyen, “öyle bir meslek seçtiniz ki, kimse size gelip de ‘bugün çok mutluyum, bunun belgelenmesi istiyorum’ demeyecek” sözlerini görev yaptığım süre içerisinde tekrar tekrar andığım ve anladı- ğım, kendimi sadece bir öğrencisi olarak değil bir evladı olarak gördüğüm, üniversite yıllarımdan bugüne kadar daima bana yol gösteren ve en önem- lisi varlığıyla varlığıma güven veren çok değerli hocam Sn. Prof. Dr. Erdal ONAR'a;
 

  Tez jürimde yer alan, değerli zamanlarını ayırıp tezi detaylı bir şekilde inceleyen ve basılması için görüş ve önerilerini esirgemeyen hocalarım Sn. Doç. Dr. Devrim AYDIN ve Sn. Yrd. Doç. Dr. Timuçin KÖPRÜLÜ’ye;
 

  Beni yetiştiren, öğrenimim için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, desteklerini her zaman hissettiğim ve her ne olursa olsun yanımda olacaklarını bildiğim annem Fatma Nilgün HOROZGİL ve babam Mehmet HOROZGİL’e;
 

  Üniversitenin ilk yıllarından itibaren hayatımda olan, sevginin ne demek olduğunu bana her an hissettiren, bu çalışmanın her aşamasında kendisine danıştığım ve değerli fikirlerini aldığım, meslektaşım, hayat ar- kadaşım ve sevgili eşim Yeliz Züleyha HOROZGİL’e; hayatımıza girdiği andan itibaren her şeyi tamamen değiştiren ve odak merkezimiz haline gelen, yalnızca “sevgi” sözcüğünün yetersiz kaldığı hisler uyandıran ve hayatımın tamamını bir güneş gibi aydınlatan, çalışmamı ondan aldığım enerjiyle tamamladığım değerlim, canım kızım Duru HOROZGİL’e;
 

 Bu çalışmanın ortaya çıkarılmasında estetik ve görsel düzenlemeler yönünden sürekli olarak fikirlerine başvurduğum, aynı zamanda kapak tasarımının mimarı olan, yalnızca bir kardeş değil birçok konuda en iyi arkadaşım olan değerli ağabeyim İbrahim HOROZGİL’e;
 

  Son olarak tez çalışmamın böylesine özenli bir kitap haline dönüşmesini sağlayan, basım ve dağıtımını gerçekleştiren Savaş Yayınevi’ne çok teşekkür ediyorum.

 

SUNUŞ

  Sevgili Denizhan HOROZGİL’in “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” adlı eseri, Türk ceza muhakemesi hukuku literatürü ve uygulaması açısından çok değerli bir kazanım niteliğindedir.
 

  Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu; sağlıklı bir ceza siyasetinin oluşturulması ve cezanın bireyselleştirilmesi açısından önemlidir. Ülkemizde uygulanma oranı oldukça yüksek olan kurum, hukuk dünyamıza girdiğinden bu yana teorik açıdan da çok tartışılmış, uygulamada önemli sorunlar yaşanmıştır. Bu sorunların yaşanmaya devam ettiği de bir gerçekliktir.
 

  Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan HOROZGİL, kurumun uygulanmasıyla ilgili olarak sadece ortaya çıkan sorunları değil, çıkması muhtemel sorunları da ele alarak, kendi düşüncelerini isabetle ve cesaretle ortaya koymuştur. Tamamen bilimsel bir yöntemle çalışmış; ulaşabildiği tüm kay- nakları ve yargı kararlarını büyük bir beceriyle değerlendirerek konuyu her yönüyle ele almıştır.
 

  Lisans ve yüksek lisansta öğrencim olan; sabrını, özverisini, çalışkanlığını ve emeğini bu çalışmasında bir kez daha gördüğüm sevgili Deniz- han’la çalışmak benim için büyük bir keyif, başarısı ise gurur vesilesi oldu. Görevinde çok başarılı olduğuna ve olacağına inandığım Denizhan’ın, güzel eserlerle her zaman bizlerle buluşmasını diliyorum.
 

Prof. Dr. Türkan Yalçın SANCAR
 

İÇİNDEKİLER
 

Önsöz ve Teşekkür .............................................................................................. v
Sunuş ..................................................................................................................... vii İçindekiler............................................................................................................. ix
Kısaltmalar .......................................................................................................... xv
GİRİŞ ........................................................................................................................ 1

BİRİNCİ BÖLÜM

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 1. Genel Olarak........................................................................................................................5

 2. Hukuki Niteliği...................................................................................................................8

 3. Kurumun Lehinde ve Aleyhinde Görüşler ve Değerlendirmemiz........13

  1. Kurum Lehine Değerlendirmeler ............................................................... 13

  2. Kurum Aleyhine Değerlendirmeler .......................................................... 14

  3. Görüşümüz ............................................................................................................. 15

 4. Tarihsel Gelişimi ........................................................................................................... 16

 5. Uygulanma Biçimleri ................................................................................................... 18

 6. Mukayeseli Hukuktaki Yeri ...................................................................................... 20

  1. İngiltere .................................................................................................................... 20

  2. Amerika Birleşik Devletleri............................................................................ 21

  3. İsviçre ........................................................................................................................ 21

  4. Fransa........................................................................................................................ 22

  5. Almanya ................................................................................................................... 23

  6. Avusturya ................................................................................................................ 24

  7. Macaristan .............................................................................................................. 24

 7. Türk Hukukunda Durum ........................................................................................... 25

  1. İlk Düzenleme ....................................................................................................... 25

  2. 5560 Sayılı Kanun Değişiklikleri ................................................................. 28

  3. 5728 Sayılı Kanun Değişiklikleri ................................................................. 32

 8. 5739 Sayılı Kanun Değişiklikleri.................................................................33

 9. 6008 Sayılı Kanun Değişikliği .............................................................35

 10. 6545 Sayılı Kanun Değişikliği.......................................................................35

  İKİNCİ BÖLÜM

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ ŞARTLARI

Genel Olarak ...................................................................................................................37
Şartları ................................................................................................................................ 38

A. Suç

 1. Cezaya İlişkin Koşullar............................................................................ 38

 2. Suça İlişkin Koşullar.................................................................................46

  1. Genel Olarak........................................................................................ 46

  2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilemeyecek
   Suçlar...................................................................... 48

 1. (1)  İnkılâp Kanunlarında Yer Alan Suçlar ............................................ 48

 2. (2)  5739 Sayılı Kanun’la Getirilen Sınırlamalar ................................ 50

 3. (3)  3167 Sayılı Kanun’da Düzenlenen “Karşılıksız Çek
  Keşide Etme” Suçu .................................................................................... 52

 4. (4)  İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu .................................................... 53

 5. (5)  Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak,
  Kabul Etmek veya Bulundurmak Suçları .....................................61

 6. (6)  Disiplin ve Tazyik Hapsini Gerektiren Fiiller.......................................66

 7. (7)  6222 Sayılı Kanun’da Öngörülen Şike ve Teşvik
  Primi Suçları ..............................................................................................................67

 8. (8)  İşkence Suçu................................................................................................. 67

ve Cezaya İlişkin (Objektif) Koşullar ................................................ 38

B. Sanığa İlişkin (Sübjektif) Koşullar .............................................................. 68

 1. Önceki Mahkûmiyet ................................................................................. 68

 2. Sanığın Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda
  Kanaat (Liyakat) ........................................................................................82

 3. Zararın Giderilmesi ................................................................................. 85

 4. Sanık Hakkında Daha Önce Hükmün Açıklanmasının
  Geri Bırakılmasına Karar Verilmemiş Olması ............................93

 5. Sanığın Kabulü ............................................................................................ 95

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI VERİLMESİ USULÜ, KANUN YOLU DENETİMİ VE SONUÇLARI

 1. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilmesi Usulü . 103

 2. Kanun Yolu Denetimi ............................................................................................... 105

  1. İtiraz........................................................................................................................ 105

   1. Genel Olarak İtiraz Kanun Yolu ....................................................... 105

   2. İtiraz İncelemesinin Kapsamı .......................................................... 108

   3. İtirazın Kabulüne Karar Verildikten Sonra
    Yapılacak İşlemler..................................................................................115

   4. Aleyhe Bozma Yasağı ........................................................................... 116

  2. İstinaf – Temyiz ................................................................................................. 118

   1. Genel olarak............................................................................................... 118

   2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve
    “Bozmanın Sirayeti” İlkesi ................................................................. 120

  3. Kanun Yararına Bozma ................................................................................ 124

 1. Yargılamanın Yenilenmesi........................................................................... 126

 2. Bireysel Başvuru............................................................................................... 126

 3. Sonuçları ......................................................................................................................... 136

  1. Genel Olarak........................................................................................................ 136

   1. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve
    Hak Yoksunlukları.................................................................................. 141

   2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Müsadere ... 142

   3. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Yargılama Giderleri ve Vekâlet Ücreti ................................................................ 143

   4. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının
    Dava Zamanaşımına Etkisi ................................................................ 145

   5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Memuriyete Etkisi ................................................................................. 146

   6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının
    Disiplin Hukukuna Etkisi.................................................................... 149

   7. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının
    Hukuk Yargılamasına Etkisi.............................................................. 151

  2. Denetimli Serbestlik Tedbirine Uygun Davranılması ve
   Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Suç İşlenmemesi .............................. 154

  3. Denetimli Serbestlik Tedbirine Uygun Davranılmaması ve Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Suç İşlenmesi ...................................... 155

   1. Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Suç İşlenmesi ............................ 155

   2. Denetimli Serbestlik Tedbirine Uygun Davranılmaması ... 163

 4. Temyiz Aşamasında Bulunan, Kesinleşen veya İnfaz Edilen Hükümlerde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ....................... 167

  1. Temyiz Aşamasında Bulunan Hükümlerde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması.............................................................. 167

  2. Kesinleşen Hükümlerde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Geri Bırakılması ...................................................................... 168

  3. İnfaz Edilen Hükümlerde Hükmün Açıklanmasının ..................... 171

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BAZI KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI

 1. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumu
  (CMK m. 171/2-5) ile Karşılaştırılması .......................................................... 173

 2. Hapis Cezasının Ertelenmesi (TCK m. 51) Kurumu ile Karşılaştırılması.......................................................................................................... 179

 3. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar (TCK m. 50) ile Karşılaştırılması.......................................................................................................... 183

 4. Uzlaşma Kurumu ile Karşılaştırılması............................................................. 186

 5. Af Kurumu ile Karşılaştırılması .......................................................................... 189

SONUÇ................................................................................................................. 192
KAYNAKÇA ........................................................................................................ 195 

 

 • Baskı Tarihi
 • Nisan 2017
 • Baskı Sayısı
 • 1. baskı
 • Yayınevi
 • Savaş Yayınevi
 • Yazar
 • Denizhan Horozgil
 • Sayfa Sayısı
 • 224
 • Ebat
 • 16 x 24
 • Cilt
 • --

Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi