Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

2021 Adli-İdari Hakimlik Sınavı

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Kodu
Bayi Şifre

Kamu Hizmetinin Görülme Usullerinden Ruhsat Usulü ve Elektrik Piyasası Örneği - Atıf Kır

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Kamu Hizmetinin Görülme Usullerinden Ruhsat Usulü ve Elektrik Piyasası Örneği - Atıf Kır

"Kamu Hizmetinin Görülme Usullerinden Ruhsat Usulü ve Elektrik Piyasası Örneği - Atıf Kır"

9789754647266
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 42.00
 • Piyasa Fiyatı
 • Havale ile
 • 41.58
 • Yayınevi
 • Yetkin Yayınları
 • Satılan Adet Miktarı
 • 2
 • Yazar
 • Atıf Kır
Adet
Kamu Hizmetinin Görülme Usullerinden Ruhsat Usulü ve Elektrik Piyasası Örneği - Atıf Kır
Favori Ürünlerinize Ekleyin


Özellikler
Taksitler
İlgiliÜrünler

Kitabımızın amacı elektriğin kamu hizmeti niteliğinde olup olmadığının ve piyasada faaliyet gösterebilmek için alınması zorunlu olan lisansın hukuki niteliğinin incelenmesidir.

Bu amaç doğrultusunda birinci bölümün ilk kısmında, kamu hizmeti kavramının önemi ve tanımı, kamu hizmeti kavramının unsurları, Anayasa Mahkemesinin kamu hizmeti anlayışı, kamu hizmetinin genel ilkeleri, kamu hizmetinin türleri, kamu hizmetinin kurulması ve kaldırılması konuları ele alınacaktır. Aynı bölümün ikinci kısmında ise, kamu hizmetinin görülmesi usulleri konusu ele alınacak ve bu çerçevede müşterek emanet, iltizam, yap-işlet, yap-işlet-devret, imtiyaz ve ruhsat usulleri irdelenecektir.

İkinci ve son bölümde ise, kamu hizmeti ve elektrik piyasası ele alınacaktır. İlk olarak elektriğin mahiyeti konusu irdelenecek ve ardından elektrik piyasasının tarihsel gelişimi ve piyasaya özel kesimi katma çabaları konularına değinilecektir. Son olarak da 4628 sayılı Kanun ele alınarak; bu Kanun'u doğuran nedenler, Kanun'un amacı, kapsamı ve getirdiği piyasa yapısı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK"), elektrik piyasası faaliyetleri, elektrik piyasası faaliyetlerinin lisansla yürütülmesi, lisans kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü ve lisansların hukuki mahiyeti konuları incelenecektir.

 

Kitabın konu başlıkları

BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU HİZMETİ VE KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLME USULLERİ

I. KAMU HİZMETİ 
A. KAMU HİZMETİ KAVRAMININ ÖNEMİ VE TANIMI 
B. KAMU HİZMETİ KAVRAMININ UNSURLARI 
C. ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMU HİZMETİ ANLAYIŞI 
D. KAMU HİZMETİNİN GENEL İLKELERİ 
E. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ 
F. KAMU HİZMETİNİN KURULMASI 
G. KAMU HİZMETİNİN KALDIRILMASI 

II. KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLME USULLERİ 
A. GENEL OLARAK 
B. KAMU HİZMETLERİNİN KAMU TÜZEL KİŞİLERİ TARAFINDAN İŞLETİLMESİ USULÜ (EMANET USULÜ) 
C. KAMU HİZMETLERİNİN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ TARAFINDAN İŞLETİLMESİ USULLERİ 
1. MÜŞTEREK EMANET USULÜ 
2. İLTİZAM USULÜ 
3. YAP-İŞLET-DEVRET USULÜ 
4. YAP-İŞLET USULÜ 
5. İMTİYAZ USULÜ 
6. RUHSAT (LİSANS) USULÜ

İKİNCİ BÖLÜM
KAMU HİZMETİ VE ELEKTRİK PİYASASI

I. ELEKTRİĞİN MAHİYETİ 
A. ELEKTRİĞİN MAL VEYA HİZMET OLMASI 
B. ELEKTRİĞİN KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ 
II. ELEKTRİK PİYASASININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE PİYASAYA ÖZEL KESİMİ KATMA ÇABALARI 
III. 4628 SAYILI KANUN 
A. 4628 SAYILI KANUN'U DOĞURAN NEDENLER 
B. 4628 SAYILI KANUN'UN AMACI VE KAPSAMI 
C. 4628 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN PİYASA YAPISI 
D. EPDK 
E. ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİ 
F. ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNİN LİSANSLA YÜRÜTÜLMESİ 
G. LİSANS KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
H. LİSANSIN HUKUKİ MAHİYETİ 
SONUÇ 
KAYNAKÇA

 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Mart 2013
 • Baskı Sayısı
 • 1.Baskı
 • Yayınevi
 • Yetkin Yayınevi
 • Yazar
 • Atıf Kır
 • Sayfa Sayısı
 • 226
 • Ebat
 • 16x24
 • Cilt
 • --