Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme!
Adalet Bakanlığı Sınavları

Son İncelenen Ürünler

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Şifre

Kat Mülkiyeti Kanunu - Muzaffer Özer

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Kat Mülkiyeti Kanunu - Muzaffer Özer

"Kat Mülkiyeti Kanunu - Muzaffer Özer"

9786051462370
 • Ürün Fiyatı
 • 65.55 TL
 • Piyasa Fiyatı
 • 69.00 TL
 • Havale ile
 • 64.89 TL
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Satılan Adet Miktarı
 • 3
 • Yazar
 • Muzaffer Özer
Adet
Kat Mülkiyeti Kanunu - Muzaffer Özer


Özellikler
Yorumlar
Taksitler
İlgiliÜrünler

Açıklamalı, Uygulamalı, İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat - Muzaffer ÖZER


-Kat İrtifakı Kat Mülkiyeti Devre Mülk Devre Tatil Kuruluşu ve Yönetimleri
-Maliklerin Oturma Hakkı Sahiplerinin Kiracıların Özürlülerin Yöneticilerin Denetçilerin Hakları ve Borçları
-Maliklerin Kurul KararlarıKararların Bozumu Davaları
-Devre TatilSözleşmelerÖrnek UyarılarÖrnek Dilekçeler Sorunlar ve Çözümleri

Günümüzün sosyal ve ekonomik koşulları, şehre göç ve nüfus artışı, yeni yapıların inşasını, birbirini komşu olarak seçme olanağı olmayan insanların, bir apartmanda, bir sitede oturmasını ya da bir işyerinde birlikte çalışmalarını zorunlu kılmıştır. 
Değişik yerlerden ve kültürlerden gelen insanlarla birlikte yaşamaktayız, hoşgörülü olmalıyız, kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyleri başkalarına yapmamalıyız. Herkes hoş görülü olmayabilir, ama herkes sevse de sevmese de yasalara uymak zorundadır. Haklarımız ve borçlarımız yasalarla belirlenmiştir. Yasalara uymakla huzurlu yaşam yolunda bir adım atmış olacağız. İnsanlar yasalara uyarsa, hakkını bilir haksızlık yapmazsa, hakkını çiğnetmez ve başkalarının da hakkını çiğnemezse şerefiyle yaşar. 
İşlerimizde başarılı olabilmemiz, evimizde, bağımsız bölümümüzde, apartmanımızda, sitemizde ve işyerimizde, her yerde kendimizle, komşularımızla, yönetimle, insanlarla, barış içinde olmamızla doğru orantılıdır. Bunun içinde sorun yaratmamalı, kimseye haksızlık etmemeli ve başkalarının da haksızlık yapmasına fırsat vermemeli, haksızlıklarına göz yummamalıyız. Bu da bizim ve başkalarının haklarının ne olduklarını iyi bilmemizle ve bunları korumakla olur. 
Bu kitap, ekonomik ve sosyal zorlukların ve uyuşmazlıkların giderilmesi için çıkartılmış olan Kat Mülkiyeti Yasası’nın uygulanmasına, hak ve adaleti sevenlere bir katkıda bulunmak için yazılmıştır. Bir apartmanda ya da sitede oturmaktan kaynaklanan haklarımız, Türk Medeni Yasası’nda, Kat Mülkiyeti Yasası’nda, Borçlar Yasası’nda, İş Yasası’nda, Sosyal Güvenlik Yasası’nda ve bazı yasaların bazı hükümlerinde düzenlenmiştir. Bu kitapta yasalarda düzenlenen haklarımızın ve borçlarımızın neler olduğu, bunları nerede ne zaman ve nasıl kullanacağımız, anlatılmış ve örnekler verilmiştir. 
Kitap, sadece hukukçuların değil, irtifak hakkı sahiplerinin ve kat maliklerinin, devre mülk hakkı sahiplerinin, her hangi bir bağımsız bölümden hukuki yaralanma hakkına dayanarak oturanların, kiralayanların, kiracıların, kat malikleri kurulunun, yöneticilerinin, özürlülerin ve yapı görevlilerinin bilmesi gereken konuları içermektedir. 
Kitap, sekiz bölümden ve on üç kısımdan meydana gelmektedir Kitapta kat irtifakı, kat mülkiyeti, devre mülk, kat irtifakının kurulması ve irtifak hakkı sahiplerinin hak ve borçları; kat mülkiyetinin kuruluşu, kat maliklerinin, kiracıların, bağımsız bölümde her hangi bir hukuki nedene dayanarak oturanların, yöneticinin, bina, site ve iş merkezi görevlisinin, devre mülk sahiplerinin hak ve yükümlülükleri, bunlar arsında çıkan sorunların çözümleri, bina, site ve iş merkezi görevlilerinin, yöneticinin işten çıkarılması, kat irtifakının ve kat mülkiyetinin sona ermesi anlatılmış; konularla ilgili kanunlar, yönetmelikler, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları ve Yargıtay Daire Kararları, sorunlar ve çözümleri ile devre tatil eklenmiştir. 
Yaşamda en çok karşılaşılan olaylar, davalar şeklinde incelenmiş, yasalar, Yargıtay İçtihadı Birleştirme, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay Dairelerinin Kararları ışığında çözümleri verilmiş, hangi hak ya da olay için hangi yerdeki hangi mahkemeye nasıl başvurulacağı, başvuru zamanları gösterilmiş, dilekçe, sözleşme ve uyarımname örnekleri eklenmiştir. Aranan konunun kolay bulunması için kitaba içindekiler dizini, ilgili yasa maddeleri dizini, anlamdaş deyimler, sözcükler ve kısaltmalar eklenmiştir. 
Herkese hakkını veren ve vermek için çabalayanlara, haksızlık önünde eğildiklerinde haklarıyla birlikte onurlarını ve şereflerini de kaybedecekleri kanısında olanlara saygılarımla.

 
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Kat İrtifakı ve Yönetimi
 • BİRİNCİ KISIM
 • Kat İrtifakı
 • 1--KAT İRTİFAKI HAKKI-3
 • 1. 1--KAT İRTİFAKININ TANIMI-4
 • 1. 2--KAT İRTİFAKININ NİTELİĞİ-5
 • 1. 3--KAT İRTİFAKI SAHİBİ-6
 • 2--KAT İRTİFAKINA GEÇİŞ-7
 • 2. 1--KAT İRTİFAKININ KURULMASI-9
 • 2. 2--KAT İRTİFAKI KURULMASI YASAĞI-14
 • YARGITAY KARARLARI-14
 • HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-14
 • 1--Kat irtifakının kurulması-Taşınmaz satış sözü verme sözleşmesi-14
 • 2--6217 sayılı Yasa’yla ayrılan şahsi irtifak hakkının kat mülkiyetine çevrilmesini isteme-15
 • DAİRE KARARLARI-16
 • 3--Arsa payının değerinin tespiti-16
 • 4--Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlarda irtifak hakkı-16
 • 5--Yerleşim alanı dışında kalan kat irtifakının silinmesini istenme-17
 • 6--Davalının talebi halinde de kat mülkiyetine çevirme istemi nazara alınmalıdır. -18
 • 7--Müşterek mülkün kat mülkiyetine çevrilmesinde ortakların ittifakı-18
 • KAT İRTİFAKININ KURULMASI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ-19
 • 1--KAT İRTİFAKININ PROJEYE AYKIRI OLARAK KURULMASI-19
 • 2--KAT İRTİFAKININ KURULMASINDA BİR KISIM PAYDAŞLARIN YÖNETİM PLANINI İMZALAMAMALARI-21
 • 3--KAT İRTİFAKININ YENİ DURUMA UYDURULMASI-22
 • 3. 1--MEDENİ KANUNDAN ÖNCE KURULAN HAKLARIN KAT İRTİFAKINA VEYA KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMESİ-22
 • 3. 2--MEDENİ YASA’NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA KURULAN İRTİFAKLARDA YENİ DURUMA UYMA-23
 • KAT İRTİFAKININ KAT MÜLKİYETİNE ÇEVERİLMESİ İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ-25
 • 1--ÖNCELİKLE KARŞILIKSIZ ARSA PAYININ BOZUMU-25
 • 2--PAYDAŞLARDAN BİRİNİN TAŞINMAZIN BİR BÖLÜMÜNDEN KAT MALİKİ GİBİ FAYDALANMASI VE K. M. Y’NIN 51. MADDESİNİN UYGULANMASI-26
 • 3--2. 1. 1971 TARİHİNE KADAR KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞİ İSTENMEYEN İRTİFAKLARININ DURUMU-27
 • 4--CEZA KOŞULUNUN İSTENMESİNE KMY’NIN 51 MADDESİNİN ENGEL OLMAYACAĞI-27
 • 5--KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMESİNİ ENGELLEYEN İRTİFAK HAKKI SAHİBİNİN CEZALANDIRILMASI-28
 • 6 --DAVA AÇILDIKTAN SONRA İRTİFAK HAKKI SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİ-29
 • İKİNCİ KISIM
 • 1--KAT İRTİFAKI SAHİBİNİN HAKLARI-31
 • 1. 1--ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURMA-31
 • YARGITAY KARARLARI-33
 • 1--Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi nasıl bir sözleşmedir-33
 • 2--Arsa payı karşılığı tapu bozumu ve yazımı davasında taraflar-33
 • 3--Arsa payının yeniden düzenlenmesi-34
 • 4--Arsa payının düzeltilmesi davasında bilirkişi raporu-34
 • 5--Arsa payının değeri-34
 • 6--Arsa payının düzeltilmesinde vekâlet ücreti-35
 • 7--Arsa payının dağıtımı-35
 • 8--Arsa payının düzeltilmesi isteminde iyi niyet-35
 • ÖRNEK-35
 • 1. 2--ÖNCELİKLE SATIN ALMA HAKKI-42
 • 1. 3--BORÇLARIN YERİNE GETİRİLMESİNİ DAVA ETME-43
 • 1. 4--KAT İRTİFAKINA GEÇİŞE KARŞI ÇIKANLARIN PAYLARININ BOZUMUNU İSTEME-46
 • 1. 5--KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞİ ENGELLEYEN İRTİFAK HAKKI SAHİBİNİN OLUR VERMİŞ SAYILMASINI İSTEME-47
 • 1. 6--YÖNETİM PLANINI İMZALAMAYAN PAYDAŞLARIN İMZALAMIŞ SAYILMALARINI İSTEME-48
 • YARGITAY KARARLARI-49
 • İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURURLU KARARI-49
 • 1--Kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulmadan önce bağımsız bölümün satış sözü verilmesi-49
 • DAİRE KARARLARI-51
 • 2--Kat irtifaklı yapıların tapuya yazımı-51
 • 3--Kat irtifaklı ana yapılarda genel gider alacağı davası-52
 • 4--Sığınağa el atmanın önlenmesi ve yolsuz yazımın bozumu davası-52
 • 5--2981 sayılı yasanın 16. maddesine eklenen ek fıkra sadece kat irtifaklı yapılar için geçerlidir. -53
 • 6--Kat irtifakı kayıtlarının bozumu-53
 • 7--İnşaatı tamamlanan bir yapıda kat irtifakı kurulamaz-53
 • 8--Tapu kütüğü görevlisi huzurunda olur verdikten ve kat irtifakının tapu kütüğüne yazımından sonra sözleşmeye dayanılamaz-54
 • 2--KAT İRTİFAKI SAHİBİİNİN BORÇLARI-55
 • 2. 1--ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNİ İSTEMEME-55
 • 2. 2--KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN DİĞER BORÇLARI-55
 • 2. 3--KAT MÜLKİYETİ KURMA ZORUNLULUĞU-57
 • YARGITAY KARARI-58
 • 1--Kat irtifaklı apartmanda kat mülkiyetinin hükmen kurulmasını isteme-58
 • ÜÇÜNCÜ KISIM
 • 1--KAT İRTİFAKINDA YÖNETİM-59
 • 1. 1--TOPLU OLMAYAN YAPILARDA YÖNETİM-59
 • 1. 2--TOPLU YAPILARDA GEÇİCİ YÖNETİM-60
 • 2--YÖNETİM PLANI VE İÇERİĞİ-60
 • 2. 1--YÖNETİM PLANININ YAPILIŞI-62
 • 3--TOPLU YAPILARDA YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ-64
 • 3. 1--İLK DEĞİŞİKLİK VE SONRAKİ DEĞİŞİKLİK-64
 • 3. 2--GEÇİCİ TOPLU YAPI YÖNETİMİ-64
 • YÖNETİM PLANI ÖRNEĞİ-64
 • 4--GENEL GİDERLERE KATILMA-66
 • YARGITAY KARARI-67
 • 1--Kat irtifaklı yerin yöneticisinin pasif husumet yetkisi-67
 • 2--Kat irtifakında yönetim giderleri-68
 • SORUNLAR VE ÖÇZÜMLERİ-68
 • 1--İRTİFAKLI YERLERDE OTURANLARIN GENEL GİDERLERDEN SORUMLULUĞU-68
 • DÖRDÜNCÜ KISIM
 • Kat İrtifakının Sona Ermesi
 • YARGITAY KARARI-70
 • 1--Eksik kalan katın tamamlanması için inşaat ruhsatı alınmasına olur vermeyen davalının olur vermiş sayılması-70
 • ÖRNEK UYARIMNAME VE DİLEKÇELER-71
 • 1--BORCUNU ÖDEMEYEN KAT İRTİFAK SAHİBİNİN UYARILMASI-71
 • 2--ALACAĞIN İSTENMESİ-72
 • 3--ARSA PAYI VE KAT İRTİFAK HAKKININ DEVRİNİ İSTEME-73
 • 4--YÜKLENİCİDEN ZARAR GİDERİMİ İSTEME-74
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Kat Mülkiyeti ve Yönetimi
 • BİRİNCİ KISIM
 • Kat Mülkiyeti
 • 1. -KAT MÜLKİYETİ İLE İLGİLİ TANIMLAR-78
 • 1. 1--Anataşınmaz-79
 • 1. 2--Anayapı-79
 • 1. 3--Arsa payı-79
 • 1. 4--Bağımsız bölüm-80
 • 1. 5--Eklenti-82
 • 1. 6--Kat maliki-82
 • 1. 7--Kat mülkiyeti-82
 • 1. 8--Kullanma hakkı-83
 • 1. 9--Ortak yer-83
 • 1. 10--Sözleşme-83
 • 2--BAĞLANTILAR-84
 • 2. 1--BAĞIMSIZ BÖLÜM İLE ARSA PAYI ARASINDAKİ BAĞLANTI-84
 • 2. 2--BAĞIMSIZ BÖLÜMLERLE EKLENTİLER VE ORTAK YERLER ARASINDAKI BAĞLANTI-86
 • 3--DEPOLAR-89
 • 3. 1--BAĞIMSIZ DEPOLAR-89
 • 3. 2--EKLENTİ DEPOLAR-90
 • 3. 3--ORTAK DEPOLAR-90
 • BAĞLANTIILARLA İLGİLİ SORUNLARIN ÇÖZÜMLERİ-91
 • 1--DEPONUN BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK TAPU KÜTÜĞÜNE YAZIMI-91
 • 2--DEPONUN KONUT HALİNE GETİRİLMESİ-92
 • 3--BİR BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT OLAN EKLENTİNİN BAŞKA BİR BAĞIMSIZBÖLÜME BAĞLANMASI-93
 • 4--EKLENTİYE EL ATILMASI-94
 • ÖRNEK DİLEKÇE-95
 • 1--EKLENTİNİN TAPUYA YAZIMI-95
 • 4--ORTAK YERLER-96
 • 4. 1--BAĞISIZ BÖLÜMLERLE, EKLENTILER VE ORTAK YERLER ARASINDAKI BAĞLANTI-96
 • 4. 2--KAT MÜLKİYETİ YASASI’NIN 4. MADDESİNDE SAYILAN ORTAK YERLER-98
 • 4. 3--KAT MALİKLERİNİN SÖZLEŞME İLE TAYİN EDEBİLECEKLERİ ORTAK YERLER-100
 • 4. 4--BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİNDE BULUNAN ORTAK YÖNETİME TABİ YERLER-100
 • 4. 5--TOPLU YAPILARDA ORTAK YERLER-101
 • İKİNCİ KISIM
 • 1--KAT MÜLKİYETİNİN KURULUŞU-103
 • 1. 1--GENEL OLARAK-103
 • 1. 2--YASAKLAR-104
 • 1. 3--KAT MÜLKİYETİNİN NİTELIĞİ-104
 • 1. 4--KAT MÜLKİYETİ KURMA ZORUNLULUĞU-108
 • 1. 5--KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASINDA GENEL KURAL-110
 • 1. 6--KAT MÜLKİYETİNİN KURULABİLMESİ İÇİN ANATAŞINMAZDA VE ANAYAPIDA BULUNMASI GEREKENLER-111
 • 6. 1--Tek parselde bulunan tek anataşınmazda-111
 • 6. 2--Bir anataşınmazda birden fazla blok varsa-112
 • 6. 3--Toplu yapılarda kat mülkiyetine geçiş-113
 • 2--BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TAPUYA YAZIMI-114
 • 2. 1--BİRDEN FAZLA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BİR KİŞİ ADINA YAZILMASI-114
 • 2. 2--GELİRİ ORTAK YERLERE ÖZGÜLENEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TAPU KÜTÜĞÜNE YAZIMI-115
 • 1--KAT MÜLKİYETİNİN RESMİ SENETLE KURULMASI-115
 • 2--KAT MÜLKİYETİNİN MAHKEME KARARI İLE KURULMASI-115
 • 3--TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI-116
 • 4--VAZİYET PLANI VE PROJELERİ-120
 • 5--KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜ-121
 • 6--KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER-122
 • 7--SÖZLEŞME VE TAPU KÜTÜĞÜNE YAZIM-123
 • 8--KAT MALİKLERİNİN KAT MÜLKİYETİNİ SENETLE KURMAK İSTEMELERİ-125
 • 9--KAT MÜLKİYETİNİN MAHKEME KARARIYLA KURULMASI-130
 • YARGITAY KARARLARI-131
 • HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-131
 • 1--Karşılıksız arsa payı bozulmadan kat mülkiyetine geçilemez. -131
 • 2--Arsa payının denkleştirilmesinde karşılık istenmesi, objektif iyi niyet kuralı ile bağdaşmaz-131
 • DAİRE KARARLARI-132
 • 3--Ortaklığın giderilmesi davalarında yargılama masrafları-132
 • 4--Bodruma oturma izninin alınamamasında anayapıdaki ortaklığın kat mülkiyetine dönüştürülerek giderilmesi-132
 • 5--Ortaklığın kat mülkiyeti kurulmak suretiyle giderilmesinin mahkemeden istenmesi-133
 • 6--Ortaklığın kat mülkiyeti kurularak giderilemeyeceği-134
 • 7--Anataşınmaz üzerindeki yapının cinsinin tespiti kat mülkiyetine geçişte resen nazara alınan bir husustur. Bu nedenle söz konusu hususun önceden çözümlenmesi için mahkemece taraflara süre verilemez. -135
 • 8--Tarafların paydaş oldukları taşınmaz üzerindeki yapının mülkiyetine ilişkin uyuşmazlık, ortaklığın giderilmesi davası içinde çözümlenemez. -136
 • 9--Paydaşların karşılık ilavesini kabul etmemeleri-136
 • 10--Kat mülkiyetine dönüştürmede paydaşlardan birinin payı hacizli ise-138
 • 11--Kat Mülkiyeti Yasası’nın 12. maddesindeki belgeleri tamamlattırıma zamanı-138
 • 12--Projesine aykırı inşa edilen anayapıdaki paydaşlığın kat mülkiyetine dönüştürülerek giderilmesi-139
 • 13--Paydaş alacaklısının dava açması-139
 • 14--Birden fazla taşınmazlardaki paydaşlığın giderilmesi-139
 • 15--El atmanın giderilmesi, eski hale getirme ve kullanma karşılığı davalarında görevli mahkeme-140
 • 16--Kat mülkiyetinin kurulması için gerekli belgelerin toplanması-140
 • 17--Ortaklığın giderilmesi davalarında maddi hataların düzeltilmesinin istenmesi-141
 • 18--Kat mülkiyetinin kurulması için hakimin KMY’nın 12. M. sindeki belgeleri görevi gereği toplatması-141
 • 19--Ortaklığın giderilmesi-141
 • 20--Ortaklığın bölüşme suretiyle giderilmesi davalarında öncelikle taşınmazda kat mülkiyetinin kurulup kurulamayacağı husus araştırılmalı-142
 • 21--Bölüşme suretiyle ortaklığın giderilmesi istemi, taşınmazın kat mülkiyetine dönüştürülmesini de içerir. -142
 • 22--Ortaklığın taşınmazın satışı yoluyla giderilmesi davasında imar affına başvurunun neticesi beklenmelidir-142
 • 23--Kat irtifaklı apartmanda kat mülkiyetinin hükmen kurulmasını isteme-143
 • 24--Kat mülkiyeti kurulmasına olanak bulunmayan durumlarda ortaklık satış yoluyla giderilmelidir. -144
 • 25--Mahkemece kat mülkiyetine çevirmede KMY’nın 12. m. sindeki belgeler tamamlatılmalıdır. -144
 • 26--İmar affına giren kaçak yapıya arsa payı verilmesi-145
 • 27--Bağımsız bölümlerden birinin paylı bırakılarak ortaklığın giderilmesi-145
 • 28--KMY’nın 10. maddesi, bağımsız bölümler için noterlerin satış sözü verme sözleşmesi yapmalarına engel değildir. -145
 • KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI İLE İLGİLİ SORUNLARIN ÇÖZÜMLERİ-146
 • 1--YAPI KULLANMA İZNİ ALMANIN KOŞULLARI-146
 • 2--KAT MÜLKİYETİ KURULMASININ KOŞULLARI-147
 • 3--KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMESİNE ENGEL TEŞKİL EDEN AÇIKLAMANIN KALDIRILMASI DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME-149
 • 4--BİRDEN ÇOK YAPILARDA KAT MÜLKİYETİNE DÖNÜŞ NE ZAMAN İSTENEBİLİR-149
 • 5--HEM MÜŞTEREK HEM DE İŞTİRAKLİ OLAN YAPILARDA ORTAKLIĞIN KAT MÜLKİYETİNE DÖNÜŞTÜRÜLEREK GİDERİLMESİ-151
 • 6--ANAYAPI ÜZERİNDEKİ HACİZ KAT MÜLKİYETİNE DÖNÜŞTÜRMEYİ ENGELLER Mİ?-151
 • 7--TAPUDA KAYITLI OLMAYAN ANA YAPIDAKİ ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ-152
 • 8--ÇATI KATINA OTURMA İZNİ VERİLMEYEN ANAYAPIDAKİ ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ-153
 • 9--MAHKEME KARARINDA ARSA PAYININ KESİRLİ GÖSTERİLMESİ-153
 • 10--BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEN BİRİNİN ÜZERİNDE YARARLANMA HAKKININ BULUNMASI ORTAKLIĞI KAT MÜLKİYETİNE DÖNÜŞTÜRMEYİ ENGELLER Mİ?-155
 • 11--ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ KAT MÜLKİYETİNE DÖNÜŞTÜRMEYİ DE KAPSAR MI?-155
 • 12--TARAFLARIN RIZASINA BAĞLI OLMAYAN BELGELERİN TEMİNİ-156
 • 13--ZITLIĞIN BEKLETİCİ MESELE OLMASI-157
 • 14--PAYDAŞLARDAN BİRİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ OLMAMASI HALİNDE PAYDAŞLIĞIN KAT MÜLKİYETİ KURULARAK GİDERİLMESİ-158
 • 15--İMARA AYKIRI İNŞA EDİLEN VE OTURMA İZNİ ALINAMAYAN YAPILARDA KAT MÜLKİYETİNİN KURULAMAYACAĞI-159
 • 16--HAKİM PAYDAŞLARIN OLURUNA GEREK DUYMADAN GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASI VE BELGELERİN HAZIRLANMASINA YETKİ VE ÖNEL VERMELİ-160
 • 17--ANAYAPIDA PROJEYE AYKIRI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞ OLMASI KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASINA TEK BAŞINA ENGEL DEĞİLDİR-162
 • 18--ORTAKLIĞIN KAT MÜLKİYETİNE DÖNÜŞTÜRÜLEREK GİDERİLMESİ DAVASI AÇILDIKTAN SONRA PAYDAŞLARDAN BİRİNİN ÖLMESİ-163
 • 19--ANAYAPININ BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNÜN İKİ VEYA DAHA FAZLA PAYDAŞININ OLMASI-164
 • 20--PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARINDA KAT MÜLKİYETİ KURULMASI İSTEMİ VARSA ASIL OLAN AYNEN TAKSİMDİR-165
 • 21--ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİ İSTENEN YAPININ PROJESİ VE RUHSATIYLA İLGİLİ BELEDİYEDEN GELEN YAZILARDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ-167
 • 22--PAYDAŞLARI ARASINDA TAKSİMİ YAPILMIŞ FAKAT İZİN VERİLDİĞİ HALDE İKİ KATI YAPILMAYAN YAPIDAKİ PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ-168
 • 23--KAT MÜLKİYETİ KURULABİLECEK YAPININ SATIŞINA KARAR VERİLMESİNDE DAVAYA GELMEYEN DAVALININ TEMYİZİ-169
 • ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ-171
 • 1--ORTAKLIĞIN KAT MÜLKİYETİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ-171
 • 2--HEM MÜŞTEREK HEM DE İŞTİRAKLİ ANAYAPIDAKİ ORTAKLIĞIN KAT ÜLKİYETİNE DÖNÜŞTÜRÜLEREK GİDERİLMESİ-172
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Bağımsız Bölümlerde Oturan Kat MaliklerininHakları ve Borçları
 • BİRİNCİ KISIM
 • 1--BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDE OTURAN KAT MALİKLERİNİN HAKLARI-175
 • 1. 1--KAT MALİKİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ ÜZERİNDEKİ HAKLARI-176
 • YARGITAY KARARLARI-179
 • 1--Kat malikinin kat maliki olmadan önceki zamana ait genel gider borcundan sorumlu olmayacağını savunma hakkı-179
 • 2--Sonraki maliknin kapıcı için ödediği kıdem tazminatını önceki malikden istemesi-180
 • 3--Ölü malike tebligat-180
 • 4--Betonarme çatının değiştirilmesi-180
 • 5--Doğal gaza dönüşüm-180
 • 6--Kat maliki kiralayanla kiracısı arasındaki uyuşmazlık-181
 • 7--El atmanın önlenmesi ve eski hale getirme ile kullanma karşılığı davalarında görevli mahkeme-181
 • 8--Bağımsız bölümün değeri-181
 • 9--Kat mülkiyeti kurulmasına dayanak olan sözleşmeye ve onaylı projeye aykırılık-181
 • KAT MALİKLERİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ ÜZERİNDEKİ HAKLARINDAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMLERİ-182
 • 1--SATIŞ SÖZÜ VERME SENEDİ İLE ALINAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YAZIMINI İSTEME-182
 • 2--ANAYAPIDA MÜŞTEREKLİĞİN VEYA İŞTİRAKLİĞİN GİDERİLMESİ-183
 • 3--BODRUMUN KİRALANMASI-184
 • 4--DEPOYA VAKİ EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE DEPONUN YAZIMI DAVASI-185
 • 5--EKLENTİLERİN YAZIMI DAVASINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME-185
 • 6--EKLENTİSİ OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN MALİKİ BU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNE YENİ BİR EKLENTİ SATIN ALABİLİR Mİ?-188
 • 7--ORTAK YERİN SONRADAN EKLENTİ YAPILMASI-189
 • 8--(A) ADINA YAZILI DEPONUN (B) ADINA YAZIMI-190
 • 9--DEPONUN KONUT HALİNE GETİRİLMESİ-191
 • 10--EKLENTİ VE TAMAMLAYICI PARÇA ÖLÇÜTÜ SORUN-192
 • 11--DEPONUN İMALATHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ-192
 • 12--TERASA HAVUZ VE ÇİÇEKLİK YAPMAK-193
 • 13--BAĞIMSIZ BÖLÜMDE HAYVAN BESLEMEK-194
 • 14--KAT MALİKİNİN MAHKEME KARARINA UYMAMASININ MÜEYYİDESİ-195
 • 15--BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KANUNA VE AHLAKA AYKIRI OLARAK KULLANILMASI-196
 • 16--DİSKOTEĞİN AÇILMASINA OLUMLU OY KULLANAN KAT MALİKİNİN DİSKOTEK GÜRÜLTÜSÜNÜN ÖNLENMESİ İSTEMESİ-197
 • 17--PRES GÜRÜLTÜSÜNÜN DURDURULMASI-198
 • 18--KONUTUN TERZİ ATÖLYESİ OLARAK KULLANLMASI-199
 • 19--KONUTUN KLİNİK OLARAK KULLANILMASI-200
 • 20--KAHVENİN FAALİYETİNİN DURUDURULMASINI İSTEME-202
 • 21--PASTANE OLARAK KULLANILAN İKİ KONUTTAN BİRİNİN KAPATILMASININ İSTENMESİ-202
 • 22--DEPONUN FIRINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ-204
 • 23--KONUTUN BÜRO OLARAK KULLANILMASI-205
 • 24--KONUTUN PANSİYON OLARAK KİRALANMASI-206
 • 25--KONUTUN SENDİKA BÜROSU- DERNEK MERKEZİ OLARAK KULLANILMASI-207
 • 26--KONUTUN DOKTOR MUAYENEHANESİ OLARAK KULLANILMASI-208
 • 27--KONUTUN ŞİRKET İŞYERİ OLARAK KULLANILMASI-209
 • 28--KONUTUN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE BÜRO OLARAK KİRALANMASI-210
 • 29--BODRUMUN KONUT DURUMUNA GETİRİLMESİ-211
 • 30--BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DIŞ KISMININ ANAYAPININKİNDEN AYRI BOYANMASI-211
 • 31--SABİT BALKONUN AÇILIR KAPANIR HALE GETİRİLMESİ-212
 • 32--PROJEYE AYKIRI OLARAK BALKONUN CAMLA KAPATILMASI-213
 • 33--DÜKKÂNIN GARAJ OLARAK KULLANILMASI-213
 • 34--BALKONUN YATAK ODASINA KATILMASI-214
 • 35--KAT MALİKİNİN ANAYAPIYA VERİLEN ZARARI İSTEMESİ-215
 • 36--İMAR AFFINDAN SONRA YAZIM-216
 • 37--ARSA PAYINDAKİ YANLIŞLIĞIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEME-217
 • 38--KARŞILIKSIZ ARSA PAYININ BOZUMU-218
 • 39--KARŞILIKSIZ ARSA PAYININ BOZUMUNDA GÖREVLİ MAHKEME-219
 • 40--KARŞILIKSIZ ARSA PAYININ BOZUMU DAVASINDA TARAFLAR VE İSTEMLER-220
 • 41--YÜKLENİCİDEN ADİ SENETLE ALINAN DAİRENİN YAZIMINI İSTEME-221
 • 42--ARSA PAYININ AYIRIMINDA VE BOZUMUNDA İYİ NİYET-221
 • DİLEKÇE ÖRNEKLERİ-223
 • 1--BAĞIMSIZ BÖLÜMDE HAYVAN BESLEYENİN UYARILMASI-223
 • 2--DURUMUN ESKİ HALİNE GETİRİLMESİNİ İSTEME-224
 • 3--KALORİFER KURUMLARININ ESKİ HALE GETİRİLMESİ-225
 • 4--BAHÇEYE OTOMOBİL PARK ETMENİN ÖNLENMESİ-226
 • 5--KAT MÜLKİYETİ HAKKININ DEVRİNİ İSTEME-227
 • 6--LOKANTAYA DÖNÜŞTÜRÜLEN KONUTUN ESKİ DURUMUNA GETİRİLMESİNİ İSTEME-228
 • 7--BAĞIMSIZ BÖLÜME BALKON YAPILMASINA İZİN VERMEYENLERE UYARI-229
 • 8--ANAYAPIYA VERİLEN ZARARIN PAY NİSPETİNDE TAZMİNİ-230
 • 9--BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BOYASININ ESKİ HALİNE GETİRİLMESİ-231
 • 10--EKLENTİNİN YAZIMI-232
 • 11--ARSA PAYININ GERÇEK DEĞERİNE GÖRE DÜZELTİLMESİ-233
 • 12--ORTAK YERE AYRILAN ARSA PAYININ BOZUMU-234
 • 13--YÜKLENİCİ ADINA YAZILAN KARŞILIKSIZ ARSA PAYININ BOZUMU İLE BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNE DAĞITILMASI-235
 • 14--HAKSIZ KARAR ALAN BLOK KAT İYELERİ KURULUNUN UYARILMASI-236
 • 1. 2--KAT MALİKLERİNİN ORTAK YERLER ÜZERİNDEKİ HAKLARI-237
 • 2. 1--KAT MALİKLERİNİN ORTAK YERLER ÜZERİNDEKİ HAKLARI-237
 • 2. 2--ORTAK YERLERE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN EL ATMASINDA KAT MALİKLERİNİN HAKLARI-238
 • 2. 3--ORTAK YER ÜZERİNDEKİ YARARLANMA HAKKININ KISITLANMASI-239
 • YARGITAY KARARLARI-240
 • HUKUK GENEL KURULU KARARI-240
 • 1--Teras ortak yerlerdendir-240
 • DAİRE KARARLARI-240
 • 2--Balkon demirlerinin dışına klima monte edilmesi-240
 • 3--Ortak yerlerin kiralanması ve ecri misil-241
 • 4--Açık terastan sızan suların, zarar verdiği bağımsız bölüm malikinin, kat maliklerinin olurunu almadan açık terasa çatı yaptırması-241
 • 5--Çatıya güneş enerjisi sisteminin kurulması ve anten dikilmesi-243
 • 6--Bağımsız bölümlere özgülenmeyen bodrum ve depolar-244
 • 7--Çatı arasını kullanandan kullanma karşılığı istenemez. -244
 • 8--Kat maliklerinin ortak yerlerden yararlanma hakkı-244
 • 9--Ortak yerin satılması-245
 • 10--Daire kapısına çelik kafes monte edilmesi, kapı önündeki sahanlığa ayakkabı konulması-245
 • 11--Ortak yerden yararlanmayı engelleyenlere karşı dava hakkı olanlar-245
 • 12--Ortak yeri kullanandan kullanım bedeli isteme-245
 • 13--Tanıtıcı levha ve panolar-246
 • 14--Kablolu TV. den yararlanma olanağının olduğu yerde ortak yere uydu anteni tesisi. -246
 • 15--Dubleks konutlar arasında kalan boşluğa oda yapılması-247
 • 16--Üçüncü şahısların anataşınmaza veya ortak yere zarar vermelerinden kaynaklanan davalarda görevli mahkeme. -247
 • 17--Bağımsız bölümüne su çıkmayan kat malikinin merdiven altına su deposu ve motor koydurmasında araştırılacak hususlar-247
 • 18--Kapıcı dairesinin sonradan yapılması-248
 • 19--Ortak yerden su borusu geçirme-248
 • 20--Ortak yere el atmanın önlenmesi davasında harç-248
 • 21--Ortak yerler yönetim planında gösterilebilir-249
 • 22--Ortak yerlerin belirtilmesinde nazara alınacak proje-249
 • 23--Kiracının tabelanın ortak yerden kaldırılmasını istemesi-249
 • 24--Yöneticinin kusurundan kaynaklanan zarar gidrimi davasına kat maliklerinin katılmasına gerek yoktur. -249
 • 25--Ortak yerin niteliğinin değiştirilmesi-250
 • 26--Ortak yerin KMY’nın 16. m. sine aykırı kullanılması, yönetim planına konacak yargıyla sağlanamaz-250
 • 27--Kiraya verme olanağı bulunmayan ortak yere el atandan kira karşılığı istenemez. -250
 • 28--Banyodan geçen pis su borusunun onarım gideri-251
 • 29--Ortak yerlerin onarımında kat maliklerinin yararı düşünülmelidir. -251
 • 30--Bağımsız bölüm içinde kalan ve ortak kurum niteliği kazanmayan yerlerin onarım gideri-252
 • 31--Ortak yerlerden yararlanma hakkı-252
 • 32--Kat maliklerinin ortak yerden yaralanması engellenemez-252
 • 33--Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemeden kaynaklanan çekişme ayni nitelikte değildir. -253
 • 34--Asıl olan tapuya verilen projedir-254
 • 35--Ortak yerler için arsa payı ayrılamaz. -254
 • 36--Yüklenicinin ortak yerlerdeki ayıplardan sorumluluğu davacının arsa payı oranındadır. -254
 • 37--Kat malikleri tesisattaki bozukluğun giderlerine yönetim planındaki usule göre katılmalıdırlar-254
 • 38--Ortak yerde projeye aykırı vitrin ve tadilat yapılamaz-255
 • 39--Bağımsız bölüm olmayan bodrum, ortak yerdir. -255
 • 40--Yönetim kurulu asansörün ayıplı olması nedeniyle zarar giderim davası açamaz-255
 • KAT MALİKLERİNİN ORTAK YERLER ÜZERİNDEKİ HAKLARI İLE İLGİLİ SORUNLARIN ÇÖZÜMLERİ-257
 • 1--ASANSÖRÜN AYIPLI OLMASI NEDENİYLE YÖNETİCİNİN KAT MALİKLERİ ADINA ZARAR GİDERİM DAVASI AÇMASI-257
 • 2--KAT MALİKİNİN YÜKLENİCİYE KARŞI ALACAK DAVASI AÇMASI-258
 • 3--BAHÇENİN BELLİ BİR KISMININ KULLANILMASININ BİR BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNE VERİLMESİ-259
 • 4--YÖNETİM PLANINDAKİ ORTAK YERİN KULLANILMASINI İÇERİK YARGININ DEĞİŞTİRİLMESİ-260
 • 5--DAM TERASINDAN YARARLANMANIN ENGELLENMESİ-261
 • 6--ÇEKME KAT ÖNÜNDEKİ VE ÇEVRESİNDEKİ BOŞLUKLAR İLE DÜKKÂN ÖNÜNDEKİ BOŞLUKLARDAN YARARLANMA-262
 • 7--TERAS KATA CAM BÖLMELİ İLAVE YAPILMASININ ÖNLENMESİ-263
 • 8--KALORİFERİN YAKILMASINA KARŞI ÇIKMA-264
 • 9--PİS SU BORUSUNUN VERDİĞİ ZARARIN TAZMİNİ-265
 • 10--ÇATIYA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITMA KURUMU YAPTIRMA-266
 • 11--BAHÇENİN OTOPARK OLARAK KULLANILMASI-267
 • 12--ANATAŞINMAZLA KOMŞU TAŞINMAZ ARASINDAKİ İHTİLAFLARDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME-268
 • 13--MERDİVEN ALTINDAKİ BOŞLUĞUN DURUMU-269
 • 14--BAHÇEYE KÖMÜRLÜK YAPILMASI-270
 • 15--KAT KALORİFERİ BACASININ APARTMANIN AYDINLIĞINA VERİLMESİ-271
 • 16--ANA DUVARIN YIKILARAK HOL İLE SALONUN BİRLEŞTİRİLMESİ-272
 • 17--ORTAK YERE PENCERE AÇILMASINA OLUR VEREN KAT KATMALİKİNİN DAVA AÇMASI-273
 • 18--DAMIN BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN AYRI AYRI GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISITMA KURUMU KURULMASINA YETMEMESİ-274
 • 19--BODRUMA EL ATMANIN ÖNLENMESİ-275
 • 20--ÇATIYA ANTEN DİKİLMESİNE ENGEL OLMA-276
 • 21--ÇATI ARASINA SU BİDONLARININ
  • Genel Özellikler
  • Baskı Tarihi
  • Ekim 2013
  • Baskı Sayısı
  • 1.Baskı
  • Yayınevi
  • Adalet Yayınevi
  • Yazar
  • Muzaffer ÖZER
  • Sayfa Sayısı
  • 934
  • Ebat
  • 16x23
  • Cilt
  • --

Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi