Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Bilinç6 Kaymakamlık Seti
  Son Tekrar Soru Bankası
  Hakimlik Kampı
  Külliyat Adli Soru
  Kaymakamlık Kampı
  Konsensus Adli-İdari
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS
  KPSS A Hukuk Konu
  Eğitim Bilimleri Konu
  Adli ve İdari Hakimlik
  Ücretsiz Kargo

KÜLLİYAT Adli Hakimlik Modüler Soru Bankası Seti Savaş Yayınları Eylül 2017

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
KÜLLİYAT Adli Hakimlik Modüler Soru Bankası Seti Savaş Yayınları Eylül 2017

"KÜLLİYAT Adli Hakimlik Modüler Soru Bankası Seti Savaş Yayınları Eylül 2017"

9786052328149
Adet
KÜLLİYAT Adli Hakimlik Modüler Soru Bankası Seti Savaş Yayınları Eylül 2017


Özellikler
Yorumlar
Taksitler
İlgiliÜrünler
KÜLLİYAT 

Adli Hakimlik 
Hukuk Soru Bankası

Eylül 2017 - 8. BASKI

TÜM ALT KONU BAŞLIKLARI,
AÇIKLAMALI CEVAPLARI,
HER TÜRLÜ DETAYI İÇEREN ÖSYM FORMAT VE İÇERİĞİYLE UYUMLU SOMUT VE ÖZGÜN SORULARI,
EN GÜNCEL MEVZUAT DEĞŞİKLİKLEİNİ İÇEREN KONU TEKRARI MAHİYETİNDE
HAKİMLİK SORU BANKASI


KÜLLİYAT HAKİMLİK SORU BANKAMIZ İLE GÖRMEDİĞİNİZ KONU VE GÜNCEL MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ, ÇÖZMEDİĞİNİZ SORU KALMAYACAK!

Modüler Set 2017
 
Anayasa Hukukundan 1013 soru,
 İdare Hukukundan 1908 soru,
İdari Yargılama Hukukundan 746 soru,
 İcra ve İflas Hukukundan 269 soru,
Medeni Usul Hukukundan 262 soru,
Ceza Hukukundan 792 soru,
Medeni Hukuktan 825 soru,
Borçlar Hukukundan 572 soru,
Ticaret Hukukundan 668 soru
,
 
olmak üzere toplam 7055 soru
 

NEDEN KÜLLİYAT ?

Son dönemde mevzuat dünyamızda başta Anayasa olmak üzere birçok kanunda baş döndürücü radikal değişim
ve dönüşüm sürecinde bulunmaktayız. Külliyat Hukuk Soru Bankası ekibi olarak tarafımızca tüm bu değişiklikler
çok titiz ve özenli bir şekilde takip edilmekte, merkezi sınav sistemi tarafından sorulma ihtimali olan konularda
güncel sorular hazırlanmaktadır.
Bu bağlamda, aşağıdaki yasal düzenlemelere göre kitapta yer alan sorular güncellenmiş ve yeni sorular eklenmiştir.
- 15.08.2017 tarihli 694 sayılı KHK
- 16.04.2017 tarihinde yapılan halkoylamasıyla kabul edilen 21.01.2017 tarih ve 6771 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 27 Temmuz 2017 tarih 1160 sayılı TBMM Kararıyla gerçekleşen TBMM İçtüzüğü değişiklikleri
- 21 Temmuz 2016’da OHAL İlan Kararından Sonra Çıkarılan, 667 ila 694 arasındaki diğer tüm OHAL KHK’ları
- 20.07.2017 tarih 7035 sayılı “Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan
Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu
- 6085 sayılı Sayıştay Kanununa: 14/1/2016 tarihinde eklenen ek paragraf (6661/19 md.)
- 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kanunu
- 6701 sayılı Kanun ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu
- 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Kanunu
- Anayasa Mahkemesi 13.11.2014 tarihinde (E.:2014/172, K.:2014/170) kararı
- 6639 Sayılı bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- Kamuoyunda İç Güvenlik Yasası olarak bilinen 6638 Sayılı Kanun
- 6637 Sayılı bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 6572 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
- 6570 Sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu
- 6569 Sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun
- 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı KHK’larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun
- 6545 Sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 6532 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri Ve Milli İstihbarat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 6529 Sayılı Temel Hak ve Hürriyetlerin geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun
- 6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun
- 6527 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 6526 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun
- 6525 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 6519 Sayılı Askerlik Kanunun İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 6518 Sayılı aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 6514 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 6504 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 6496 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
XII
- 6495 sayılı Bazı Kanun ve kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 6494 sayılı Yargı Hizmetleri ile ilgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 6460 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 6459 sayılı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 6447 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun
- 6427 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunu İle Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
- 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 6332 sayılı İnsan Hakları Kurumu Kanunu
- 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
- 6284 sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun
- 6360 sayılı Ondört ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun
- 6487 sayılı “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 4.4.2012 sayılı ve 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Toplu Sözleşme Kanunu
- 19.01.2012 tarih ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu
- 17.3.2011 tarih ve 6214 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu
- 30.03.2011 tarih ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
- 31.3.2011 tarih ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun
- 9.2.2011 tarih ve 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun (Torba Kanun) (657 sayılı DMK’ya getirdiği değişiklikler çerçevesinde)
- 11.12.2010 tarih ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu
- 7.5.2010 tarih ve 5982 sayılı ve 2010 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun
- 8.4.2010 tarih ve 5980 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili
Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 633-641 sayılı yeni bakanlıkların kurulmasına ilişkin KHK’lar
- 03.6.2011 tarihli ve 643 sayılı 3046 Sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair KHK ile 03.06.2011 tarihli ve 633-642 sayılı KHK'lar
- 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK
- 643 sayılı 3046 Sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
KHK
- 26.8.2011 tarih ve 28037 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 8.8.2011 tarih ve 350 sayılı Danıştay Kanunu’na
Getirilen Değişikliklere İlişkin KHK
- 07.07.2011 Tarihli İkili Kararname
- 4721 sayılı TMK’nın 303. Maddesinin ikinci fıkrasının iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi 27.10.2011 tarihli
kararı
- 2525 sayılı Soyadı Kanununun 4. Maddesinin ikinci fıkrasının iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin
8.12.2011 tarihli kararı
- 12.1.2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
- 22.7.2010 tarih ve 6008 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun
- 8.12.2010 tarih ve 6086 sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,


8. BASKIYA ÖNSÖZ

KÜLLİYAT Adli Hâkimlik Hukuk Soru Bankası’nın elinizde tuttuğunuz 8. Baskısı, bir önceki baskıdan
sonra son derece yoğun ve kritik bir gündemin neticesinde yapılan mevzuat değişikliklerine
göre güncellenmesi ve baştan sona gözden geçirilip yenilenmesi suretiyle hazırlanmıştır.
Bu bağlamda, 8. Baskıda yapılan güncellemelerin temel alındığı mevzuat değişiklikleri şöyle sıralanabilir:

- En son 25 Ağustos 2017 tarihinde çıkan MİT Müsteşarlığı’nı Cumhurbaşkanlığına bağlayan 694
sayılı OHAL KHK’sı dâhil olmak üzere 21 Temmuz 2016’da OHAL İlan Kararından Sonra Çıkarılan
667 ila 694 arasındaki tüm OHAL KHK’ları

- 27 Temmuz 2017 tarih 1160 sayılı TBMM Kararıyla gerçekleşen TBMM İçtüzüğü değişiklikleri

- 20.07.2017 tarih 7035 sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya
Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un
özellikle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunlarında
getirdiği değişiklikler

- 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan 21.01.2017 tarih ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un halkoylamasında kabulüyle birlikte, bu tarihte yürürlüğe
giren Anayasa değişiklikleri

- Kamu İhale Kurumu’nun 21/01/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış 2017/1 sayılı
Kamu İhale Tebliği

- Danıştay Başkanlık Kurulu’nun 29/12/2016 tarihli Danıştay Dava Daireleri arasındaki işbölümü
kararında değişiklik yapılmasına dair kararı.

- 02.12.2016 Tarih ve 6763 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun

- 1 Temmuz 2016 Tarihinde TBMM’de Kabul Edilen 6723 Sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kitabın güncel baskısı hazırlanırken özellikle 16 Nisan 2017 günü yapılan Anayasa değişikliği
halkoylamasının getirdiği çok önemli yeniliklerin sırasıyla en çok etkilediği Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı bölümlerindeki 4.000’e yakın soru teker teker ele alınarak gözden geçirilmiş, halkoylamasının kabulüyle aynı gün yürürlüğe giren değişiklikler kapsamında:

- Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, askeri mahkemeler gibi güncellenme imkânı
kalmayan yüzlerce soru çıkarılmış;

- Milletvekili seçilme şartlarındaki ve Anayasa Mahkemesindeki değişiklikler ile Hâkimler ve
Savcılar Kurulu (HSK) ile ilgili radikal yenilikler çerçevesinde daha önce çıkan yüzlerce soru
mezkûr hükümlerin ve kurumların güncel haline uyarlanmış ve bu bağlamda yüzlerce yeni soru da ilave edilmiştir.
Ayrıca Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku kitaplarının şu an okumakta olduğunuz Önsöz’ün arkasına tarafımca hazırlanmış ve çalışmalarınızda rehberlik edecek 21 Ocak 2017 Tarih ve 6771 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Öngördüğü Temel
Değişiklik ve Yenilikler başlıklı bir bilgi notu da eklenmiştir.

Başta 24 Aralık 2017 tarihinde yapılacak Adli Hâkimlik ve Savcılık Sınavı olmak üzere tüm adaylara üstün başarılar ve kolaylıklar dilerim.

                             Avşa / 11 Eylül 2017
                         Prof. Dr. Ahmet Nohutçu


 
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Eylül 2017
 • Baskı Sayısı
 • 8. Baskı
 • Yayınevi
 • Savaş Yayınevi
 • Yazar
 • Ahmet Nohutçu, Tan Tahsin Zapata, Ahmet Gazi Kaya, Ayşe Sarıca
 • Sayfa Sayısı
 • 2400
 • Ebat
 • 20x28
 • Cilt
 • Modüler Set 10 Kitap Çanta İçeisinde

Adınız
E-Posta Adresiniz
Güvenlik Resmi
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
Yorumunuz
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!