Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

Sayıştay Başkanlığından: DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR
2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme!
Adalet Bakanlığı Sınavları

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Kodu
Bayi Şifre

Külliyat KPSS Hukuk Soru Bankası Savaş Yayınları 2020

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Külliyat KPSS Hukuk Soru Bankası Savaş Yayınları 2020

"Külliyat KPSS Hukuk Soru Bankası Savaş Yayınları 2020"

9789757197607
Adet
Külliyat KPSS Hukuk Soru Bankası Savaş Yayınları 2020


Özellikler
Taksitler
İlgiliÜrünler
Külliyat
KPSS Hukuk
Soru Bankası
2020

Prof. Dr. Ahmet Nohutçu
Tan Tahsin Zapata
Kaymakam Ahmet Gazi Kaya
Ayşe Sarıca
Sinan Sakin


Konularına Göre Ayrılmış
Tamamı Çözümlü 
2819 Soru
 
Anayasa Hukuku 407 soru
İdare Hukuku 399 soru
İdari Yargı 299 soru
Ceza Hukuku 515 soru
Medeni Hukuk 300 soru
Borçlar Hukuku 249 soru
Ticaret Hukuku 384 soru
İcra ve İflas Hukuku 266 soru

8. Baskıya Önsöz
 
    KÜLLİYAT KPSS Hukuk Soru Bankası’nın kitabımızın 8. Baskısı, başta 2020 yılında yapılacak KPSS dahil diğer tüm kurum sınavlarına hazırlanan adayların sınava hazırlanma sürecine destek olup katkı sağlamak amacıyla güncel mevzuat değişiklikleri çerçevesinde Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ticaret Hukuku olmak üzere TÜM BÖLÜMLERİ GÜNCELLENEREK hazırlanmıştır.

    KÜLLİYAT KPSS Hukuk Soru Bankası kitabımızın güncellenmiş 8. Baskısı, başta 24 Aralık 2019 Tarih ve 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve kamuoyunda Yargı Reformu Paketi olarak adlandırılan 24 Ekim 2019 Tarih ve 7188 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun TCK ve CMK’da yaptığı çok ciddi ve radikal değişiklikler başta olmak üzere, son dönemde kabul edilen mevzuat değişiklikleri ve yeniliklerinin Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatımızı etkileyen mevzuat değişikliklerinden başlayarak, aşağıdaki yenilikler dikkatlice ve detaylı bir şekilde incelenerek, her türlü kelime ve ibare değişikliklerine varıncaya kadar ilgili bölümler, konular, cümleler ve tablolarda gerekli güncellemeler yapılarak hazırlanmıştır:

    14 Şubat 2020 Tarih ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

    17 Ocak 2020 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 56 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 47 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 62 Cumhurbaşkanı Kararı

    24 Aralık 2019 Tarih ve 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

    5 Aralık 2019 Tarih ve 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

    24 Ekim 2019 Tarih ve 7188 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (YARGI REFORMU PAKETİ)

    Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 Tarih ve E.:2018/73; K.:2019/65 Sayılı DMK 48. Maddede yer alan “Güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Yapılmış Olmak” maddesinin İptalİ Kararı

    2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranlarına Göre Güncellenmiş İdari Yargı Harçları

    10 Temmuz 2019 Tarih ve 7181 Sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

    7 Mart 2019 Tarihli Danıştay Başkanlık Kurulu Kararı

    28 Şubat 2019 Tarih ve 7165 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

    17 Ocak 2019 Tarih ve 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

    6 Aralık 2018 Tarih ve 7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun

    10 Aralık 2018 Tarih ve 7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

    9 Ekim 2018 Tarih ve 1200 Sayılı TBMM Kararıyla gerçekleşen TBMM İçtüzüğü Değişiklikleri

    16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu Gereğince 9 Temmuz 2018 Tarihinde Tamamı Yürürlüğe Giren Anayasa Değişiklikleri

    Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanmak Amacıyla Yaklaşık 450 Civarında Kanun ve KHK’yı Değiştiren ya da Kaldıran 2 Temmuz 2018 Tarihli 700, 702 ve 703 Sayılı KHK’lar,

Son dönemde gerçekleşen tüm bu anayasal, siyasal, idari ve yasal güncel düzenleme ve gelişmelerin Ülkemize, Milletimize ve Devletimize başarılar, hayırlar, barış, huzur, maddi manevi güzellikler ve olumlu ilerlemeler getirmesini niyaz eder; kitabımızın başta 2020 yılında yapılacak KPSS’ye ve kurum sınavlarına hazırlanan adaylar olmak üzere tüm okuyucularımıza yeni, çok kapsamlı ve yoğun değişiklikleri anlayıp kavramalarına ve üstün başarılarına vesile olmasını ümit ederim.

Çengelköy / 23 Şubat 2020
Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇUKÜLLİYAT KPSS HUKUK SORU BANKASI

    KPSS sınavında pazar günü sabah yapılan dört temel alan grubundan biri olan Hukuk kısmında (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku) yapılan yeni düzenlemelerle birlikte 40 soru sorulacağı açıklanmıştır.

    Her türlü kamusal ve özel alan, iş, işleyiş ve ilişkileri düzenleyen sistemli kural-işlemler (normlar) bütünü alanı olan hukuk, soyut ve farklı bir mantığı olan akademik bir bilim dalı vehayatımızı çepeçevre kuşatan pratik alandır. Dolayısıyla hukukun kavramsal boyutunun anlaşılıp nevişahsına münhasır mantığının çözülebilmesi farklı yönlerinin titiz, sistemli ve ayrıntılı çalışılmasıyla mümkün olabilmektedir.

    Biz bu çalışmada yukarıda ismi geçen hukuk dallarının temel konularını, kavramlarını,özelliklerini KPSS ve kurum sınavlarında gelen sorular çerçe-vesinde ayrıntılı ancak anlaşılıphazmedilmesini sağlamak amacıyla anlaşılır bir dille sistematik olarak ele aldık. KPSS ve kurum sınavlarında gelmiş ya da gelmesi olası her konuya atlamadan doyurucu örnekler ve cevaplarıyla yerverdik. Bu arada kitabın anlamsız kalınlaşmasının önüne geçmek için hiçbir gereksiz ya da tekrar eden soru koymamaya da özen gösterdik.

     Her ana hukuk dalını alt başlıklarıyla ve sınavlarda gelme ağırlığı ve oranına göre yeterince farklı sorularla zenginleştirdik. Böylelikle bir hukuk alanında çalışan aday, ilgili alanın bir alt başlığının konu anlatımını çalıştıktan ya da dersini dinledikten sonra, dersin tümünün bitmesini beklemeden söz konusu alt başlıkta hemen kendini deneme ve eksikliklerini giderip bilgilerini pekiştirme imkanı bulmuş olacaktır.

     Aday ayrıca kitabı okuduğu zaman her hukuk dalını, sınav formatına göre düzenlenmiş, sıralanmış, sistemli, temel konuları özetleyen ancak gerekli ayrıntıları da ihmal etmeyen düzgün birözetini ve tekrarını da yapmış olacaktır. Bu çerçevede kitabın dönem boyunca çalışılıp konuların hazmında olduğu kadar sınav öncesi 30 soruyu içeren hukuk alanının hızlı ve derli toplu bir özeti olarak da adaylara pratik bir yarar sağlayacağı da kuşkusuzudur. Kitabımızın tüm adayların girecekleri kariyer sınavlarındaki hukuk sorularında katkı sağla-masını temenni ederiz.

YAZARLAR


 
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Mart 2020
 • Baskı Sayısı
 • 8. Baskı
 • Yayınevi
 • Savaş Yayınları
 • Yazar
 • Prof. Dr. Ahmet Nohutçu, Tan Tahsin Zapata, Ahmet Gazi Kaya, Ayşe Sarıca, Sinan Sakin
 • Sayfa Sayısı
 • 1183
 • Ebat
 • 16x24
 • Cilt Tipi
 • Dikişli Flexi