Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

Son İncelenen Ürünler

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Kodu
Bayi Şifre

Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat - Abuzer Kendigelen

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat - Abuzer Kendigelen

"Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat - Abuzer Kendigelen"

9786257899987
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 142.50
 • Piyasa Fiyatı
 • 150.00
 • Havale ile
 • 141.08
 • Yayınevi
 • On İki Levha Yayıncılık A. Ş.
 • Satılan Adet Miktarı
 • 28
 • Yazar
 • Abuzer Kendigelen
Adet
Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat - Abuzer Kendigelen
Favori Ürünlerinize Ekleyin


Özellikler
Taksitler
İlgiliÜrünler
Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat - Abuzer Kendigelen

Ticaret hukuku mevzuatını topluca ilgililerine sunabilme amacıyla derlenen bu çalışmanın altıncı basısı tükenince, güncellenmiş yedinci basıyı hazırlamak zorunluluğu doğmuştur. Bu nedenle öncelikle Eylül 2018'den bu yana ilgili tüm kanunlarda ve diğer mevzuatta yapılan değişiklikler yerlerine işlenmiştir. Bu basıda esere bir yeni tebliğ eklenmiş, böylece esere işlenen toplam mevzuat sayısı otuz sekiz olmuştur. Öte yandan bağımsız denetime ilişkin [36 ve 38 numaralı] iki mevzuat tamamen değişmiş; bir önceki basıda mevcut olanlar ise kısmen güncellenmiştir.(ÖNSÖZDEN)

İçindekiler

[1] Türk Ticaret Kanunu
[2] Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
[3] Kooperatifler Kanunu
[4] Sermaye Piyasası Kanunu
[5] Çek Kanunu
[6] Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun
[7] Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
[8] Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
[9] İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
[10] Sınai Mülkiyet Kanunu
[11] Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar
[12] Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar
[13] Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik
 [14] Ticaret Sicili Yönetmeliği
[15] Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
[16] Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
[17] Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
[18] Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
[19] Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik
[20] Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ
[21] Elektronik Defter Genel Tebliği
[22] Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
[23] Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ
[24] Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
[25] 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
[26] Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
[27] Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ
[28] Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ
[29] Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
[30] Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ
[31] Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ
[32] 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
[33] Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı ile İşlettikleri Ticari İşletmelerin Ticaret Sicillerine Tescili Hakkında Tebliğ
[34] Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ
[35] Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
[36] Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar
[37] Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar
[38] Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı
Sistematik Fihrist


 
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Eylül 2020
 • Baskı Sayısı
 • 7. Baskı
 • Yayınevi
 • Oniki Levha Yayıncılık
 • Yazar
 • Abuzer Kendigelen
 • Sayfa Sayısı
 • 1173
 • Ebat
 • 14x20
 • Cilt
 • Sıvama Cilt