Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

Sayıştay Başkanlığından: DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR
2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme!
Adalet Bakanlığı Sınavları

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Kodu
Bayi Şifre

Sınıraşan Organize Suçlar - Bahadır Küçükuysal, Oğuzhan Ömer Demir

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Sınıraşan Organize Suçlar - Bahadır Küçükuysal, Oğuzhan Ömer Demir

"Sınıraşan Organize Suçlar - Bahadır Küçükuysal, Oğuzhan Ömer Demir"

9786051460741
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 34.20
 • Piyasa Fiyatı
 • 36.00
 • Havale ile
 • 33.86
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Satılan Adet Miktarı
 • 0
 • Yazar
 • Bahadır Küçükuysal
  Oğuzhan Ömer Demir
Adet
Sınıraşan Organize Suçlar - Bahadır Küçükuysal, Oğuzhan Ömer Demir


Özellikler
Taksitler
İlgiliÜrünler

Kavramlar, Yöntemler, Eğilimler

Küresel suçlar veya uluslararası suçlar olarak da adlandırılan, ancak en yaygın şekilde sınıraşan suçlar şeklinde ifade edilen suç çeşitleri, günümüz dünyasının en önemli politik, sosyoloik ve güvenlik sorunlarındandır. Sadece bir ülkenin değil, birkaç ülkenin, hatta tüm dünyanın ortak sorunu haline gelen bu suçlar, sayıları artan suç grupları ve sayıları artan suç mağdurları ortaya çıkarmaktadır. 
Küresel suçların mağdurları ise çok çeşitlidir. Örneğin, çocuklar ve kadınlar gibi hassas gruplar insan ticaretinde; çeşitli uyuşturucu maddelerle zehirlenen ilköğretim ve lise çağlarındaki gençler uyuşturucu kaçakçılığında; devletler, şirketler, bireyler bilişim suçlarında mağdur olabilmektedir. Bu mağduriyetin çeşitli boyutları kimi zaman fiziksel bütünlüğün zarar görmesi, kimi zaman da milyonlarca dolar veya eşdeğer seviyede maddi kayıplar şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
Bundan 20-30 yıl öncesine kadar ülke içinde yapılanan ve faaliyetlerini sürdüren organize suç grupları, iletişim ve ulaşım kanallarının hızlanması ve kolaylaşması, sınırların şekil değiştirmesi gibi sebeplerle sınırlar ötesine açılmış, ülkeler arasında oluşan yasadışı bağlantıları ile uluslararası örgütler haline dönüşmüşlerdir. Bu dönüşüm, görsel, işitsel, yazılı veya elektronik kitle iletişim araçlarının da sağladığı kolaylıkların etkisiyle, daha önceden bildiğimiz kültürel bağlara dayalı mafya tipi örgütlerden daha farklı yapılanan, şirket mantığıyla çalışan, daha profesyonel ve esnek yapılanma şekilleri ve işbirliği modelleri haline gelmiştir. 
Gün geçtikçe yeni yöntemler ve yeni aktörlerle gün yüzüne çıkan sınıraşan örgütlü grupların faaliyetlerinin, örgütsel yapılarının ve motivasyonlarının daha iyi anlaşılması ve doğru bilinmesi gerekmektedir. Bu bilgi sadece güvenlik güçlerinin ya da bu suçlar üzerine çalışma yapan/yapacak akademisyenlerin duyacağı ihtiyaçla sınırlı olmamalıdır. Yazılı ve görsel medyaya yansıyan yüzüyle organize suçlar ve mafyanın başka ne gibi yüzleri olduğu, medyadaki tariflerin ne derece doğru veya yanlış olduğu da güncel basını takip edenlerce bilinmeli, yorumlanmalı ve tartışılmalıdır. 
Bu kitap, sınıraşan organize suç çeşitleri hakkında Türkçe kaynak sıkıntısı yaşayan ve arayış içinde olan okuyucular için faydalı olacağını düşündüğümüz güncel, kapsamlı ve doyurucu bir çalışmadır. 
Her biri alanında uzman yazarlar tarafından kaleme alınmış bölümler, okuyucuya sınıraşan suçlar alanındaki uluslararası gelişmelerin yanı sıra, Türkiye içindeki eğilimleri de sunmaktadır. Bölümler, her sınıraşan suç çeşidinin kavramsal boyutunu, bu suçlara yol açan/kolaylaştıran etmenleri, suç örgütlerinin yapılarını ve yöntemlerini, ulusal ve uluslararası trendleri ve mücadele stratejilerini sunacak şekilde düzenlenmiştir. Okuyucular, her suç çeşidi için suçun hangi boyutlara ulaştığını görebilecek ve verilen mücadelenin sonuçlarını ortaya koyan istatistikleri de en güncel haliyle bölümler içinde bulabilecektir. 
Kitapta sınıraşan suç çeşitlerinin tamamına yer verilmemiştir. Onun yerine, bu suçlar arasında etkisi, maliyeti ve zararları küresel ve ulusal bazda en fazla ön plana çıkanlar tercih edilmiştir. Bu çerçevede, uyuşturucu kaçakçılığı, bilişim suçları, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, sigara kaçakçılığı, terörizm ve karaparanın aklanması konuları seçilmiştir. Ayrıca, bu kavramların daha doğru ve iyi anlaşılabilmesi için sınıraşan örgütlü suçların gelişimi ve değişimi ile bu suçlarla mücadeleye ilişkin bölümlere de yer verilmiştir. 
Kitap on bölümden oluşmaktadır. -Sınıraşan Suçlar: Tanımı, Ortaya Çıkış Süreci ve Gelişmesi- başlıklı birinci bölümde, sınıraşan suç kavramı ve tanımı üzerine yapılan tartışmalara değinilmekte ve ardından bu suçların nasıl, nerede, ne şekilde ortaya çıktığı, nasıl gelişim ve değişim gösterdiği detaylı biçimde incelenmektedir. 
-Uyuşturucu Maddeler ve Sınıraşan Uyuşturucu Kaçakçılığı- başlıklı ikinci bölümde, çeşitli türleri, kaçakçılık rotaları, yöntemleri ile topluma verdiği zararlar yönüyle günümüzün en onulmaz sorunlarından birisi olan uyuşturucu problemi kaçakçılık boyutuyla irdelenmektedir. 
-Bir Sınıraşan Suç Türü Olarak Bilişim Suçları- adlı üçüncü bölümde, internet ve bilişim teknolojisinin suçlu kişiler ve gruplarca nasıl kötüye kullanıldığı, hangi kişilerin ne tür yöntemlerle bilgisayarlar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları, bu kişilerle nasıl mücadele edilebildiği ve nasıl edilmesi gerektiği konuları üzerinde durulmakta, bilişim teknolojisinin günümüzün bilgi toplumuna verdiği zarar açısından bazı değerlendirmeler yapılmaktadır. 
-Kavramlar, Süreçler ve Mücadele Açısından Dünyada ve Türkiye’de İnsan Ticareti- başlıklı dördüncü bölümde, çeşitli türleriyle günümüz dünyasında insanların hala nasıl ve ne şekilde köleliğe maruz bırakıldıklarını, bu sürecin altyapısının nasıl oluştuğunu, arka planında ne gibi nedenlerin yattığını ve insan ticareti ile mücadele süreçlerini incelemektedir. 
Kitabın beşinci bölümü olan -Göçmen Kaçakçılığı: Teori ve Uygulama Perspektifinde Genel Bir Değerlendirme- başlıklı makalede, göçün ve yasadışı göçün sebeplerine, uluslararası eğilimlere, Türkiye’de yasadışı göç ve göçmen kaçakçılığının çeşitli boyutlarına, özellikle göçmen kaçakçılığı gruplarının organizasyon ve yöntemlerine yer verilmektedir. 
Kitabın üçüncü baskısına, son dönemlerin en hızlı gelişen yasadışı ticaret alanlarından birisi olan sigara kaçakçılığı konusunu ekledik. Altıncı bölümde kapsamlı bir şekilde ele alınan ve editörler olarak kaleme aldığımız -Dumanı Sönmeyen Bir Yasadışı Ticaret Alanı: Sigara Kaçakçılığı- isimli makalede, sigara kaçakçılığının dünya genelinde ulaşmış olduğu boyutlar, sigara kaçakçılığının nedenleri, yasadışı sigara ticaretinde sigara endüstrisinin rolü ve sigara kaçakçılığı ile mücadele alınması gereken tedbirler üzerinde durulmaktadır. Makalenin son bölümünde ise Türkiye’de sigara kaçakçılığının nedenleri ve boyutları üzerine genel bir değerlendirmede bulunulmaktadır. 
Her suç çeşidinin ihtiyaç duyduğu bir yöntem de kazanılan suç gelirlerinin aklanmasıdır. Kitabın yedinci bölümünü oluşturan ve üçüncü baskıda biraz daha genişletilen -Küreselleşme Sürecinde Sınıraşan Suç Olarak Karaparanın Aklanması- isimli makalede, suç gelirlerinin aklanmasında ulusal ve uluslararası alanda kullanılan teknikler incelenmekte ve nasıl mücadele edilebileceği hem küresel hem de Türkiye ölçeğinde açıklanmaktadır. 
Kitabın sekizinci bölümü, çokça tartışılan bir olguyu, -Terörizm ve Sınıraşan Organize Suç İlişkisi-ni incelemektedir. Bu bölümde, örgütlü suçlarla terör gruplarının nasıl iç içe girdiği, bu ilişkiye neden ihtiyaç duyulduğu ve bu ilişkinin nasıl tesis edildiği, çeşitli suçlardan örnekler verilerek analiz edilmektedir. 
Kitabın -Sınıraşan Suç Gruplarına Karşı Küresel ve Ulusal Düzeyde Mücadele Önerileri- başlıklı dokuzuncu bölümünde, sınıraşan örgütlü suçlarla mücadelede edinilen tecrübe, karşılaşılan sorunlar ve zorluklar çerçevesinde neler yapılması gerektiği tartışılmaktadır. 
-Sınıraşan Suçlarla Mücadelede Önemli Köşetaşları: Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri- başlıklı son bölümde, çeşitli sınıraşan suç türleri ile mücadele amacıyla hazırlanan Birleşmiş Milletler sözleşmelerini ve protokolleri tanıtılmakta, devletlerin sözleşmeye karşı tutumları irdelenmeye çalışılmaktadır. 
Bu kitap çalışmasının ilk baskısı 2010 yılında, ikinci baskısı 2012 yılı başında yapılmıştur. İkinci baskısında olduğu gibi, bu baskısında da verileri güncellemeye, yeni suç türlerini veya trendlerini ortaya koymaya dikkat ettik. Böylelikle, hızla gelişen sınıraşan suç olgusunu güncel tutmaya ve tanıtmaya çalıştık.


 • 1. Bölüm
 • Sınıraşan Suçlar: Tanımı, Ortaya Çıkış Süreci ve Gelişmesi
 • Mahmut Cengiz-Bilal Şen
 • 1-35
 •  
 • 2. Bölüm
 • Uyuşturucu Maddeler ve Sınıraşan Uyuşturucu Kaçakçılığı
 • Arif Akgül-İlkay Akyay
 • 37-64
 •  
 • 3. Bölüm
 • Bir Sınıraşan Suç Türü Olarak Bilişim Suçları
 • Bilal Şen-Mahmut Cengiz
 • 65-94
 •  
 • 4. Bölüm
 • Kavramlar, Süreçler ve Mücadele Açısından Dünyada ve Türkiye’de İnsan Ticareti
 • Osman Seyhan
 • 95-129
 •  
 • 5. Bölüm
 • Göçmen Kaçakçılığı: Teori ve Uygulama Perspektifinde Genel Bir Değerlendirme
 • Halil Akbaş
 • 131-168
 • 6. Bölüm
 • Dumanı Sönmeyen Bir Yasadışı Ticaret Alanı: Sigara Kaçakçılığı
 • Bahadır Küçükuysal- Oğuzhan Ömer Demir
 • 169-201
 •  
 • 6. Bölüm
 • Küreselleşme Sürecinde Sınıraşan Suç Olarak Karaparanın Aklanması
 • Süleyman Aydın-Bahadır Küçükuysal
 • 203-230
 •  
 • 7. Bölüm
 • Terörizm ve Sınıraşan Organize Suç İlişkisi
 • Murat Sever
 • 231-269
 •  
 • 8. Bölüm
 • Sınıraşan Suç Gruplarına Karşı Küresel ve Ulusal Düzeyde Mücadele Önerileri
 • Mahmut Cengiz
 • 271-290
 •  
 • 9. Bölüm
 • Sınıraşan Suçlarla Mücadelede Önemli Köşe Taşları:
 • Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri
 • Oğuzhan Ömer Demir-Bahadır Küçükuysal
 • 291-302
 •  
 • Dizin
 • 303-310

 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Şubat 2013
 • Baskı Sayısı
 • 3.Baskı
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Yazar
 • Bahadır KÜÇÜKUYSAL, Oğuzhan Ömer DEMİR
 • Sayfa Sayısı
 • 320
 • Ebat
 • --
 • Cilt Tipi
 • --