Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

Sayıştay Başkanlığından: DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR
2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme!
Adalet Bakanlığı Sınavları

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Şifre

Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Yer Alan Suçlar Ve Yaptırımları - Mustafa ÖZEN

Stoğa girdiğinde e-posta ile haber ver
Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Yer Alan Suçlar Ve Yaptırımları - Mustafa ÖZEN

"Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Yer Alan Suçlar Ve Yaptırımları - Mustafa ÖZEN"

9786051460949
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 25.65 TL
 • Piyasa Fiyatı
 • 27.00 TL
 • Havale ile
 • 25.39 TL
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Satılan Adet Miktarı
 • 0
 • Yazar
 • Mustafa Özen
Stokta Yoktur


Özellikler
Yorumlar
Taksitler
İlgiliÜrünler

Spor, günümüzde gerek ekonomik değer olarak gerekse sosyal yaşamın bir parçası olarak önemini gittikçe artırmaktadır. Spor, kendi içinde birçok alt unsurlara ayrılmaktadır. Ancak, gerek ülkemizde gerekse dünyada spor denilince akla ilk gelen spor çeşidi futbol olmaktadır. 
Genelde spor özelde ise futbol, kişilerin dürüstlük ve karşılıklı sayı (centilmen) ilkesi çerçevesinde icra edilen bir etkinliktir. Bu etkinlik, sadece sağlıklı yaşam bakımından değil, gerek ülke içinde gerekse uluslar arası alanda siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ve diğer alanlarda önemli bir yere sahiptir. 
Genelde spor özelde ise futbolun bu önemi, kanun koyucu tarafından dikkate alınarak, sporun ruhuna uygun bir şekilde icra edilebilmesi için bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerde amaç, sporun ruhuna uygun bir şekilde icra edilebilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda, toplumda yaşayan bireylerin güven ve huzur içinde spor karşılaşmalarını izlemelerini sağlamak adına bu amacı gerçekleştirmeye engel olabilecek hareketleri cezalandırıcı düzenlemelere yer verilmiştir. 
Bu çalışmada, toplumda yaşayan bireylerin güven ve huzur içinde spor karşılaşmalarını izlemelerini engelleyici hareketleri cezalandırıcı düzenlemeleri içeren 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da yer alan suçlar ve bu suçlar için öngörülen yaptırımları incelenecektir.

 
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • 6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA YER ALAN SUÇLAR
 • I. -GENEL OLARAK-1
 • II. -ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ SUÇU (SŞDÖDK m. 11)-6
 • A. -Genel Olarak-6
 • B. -Suç İle Korunan Hukuki Değer-8
 • C. -Suçun Hukuki Konusu-9
 • D. -Suçun Maddi Konusu-10
 • 1. -Kazanç, Menfaat ve Yarar Kelimelerinin Anlamı-10
 • a. -Kazanç Kelimesinin Anlamı-10
 • b. -Menfaat Kelimesinin Anlamı-12
 • c. -Yarar Kelimesinin Anlamı-15
 • E. -Fail-17
 • F. -Mağdur-23
 • G. -Suçun Maddi Unsuru-23
 • 1. -Hareket-23
 • a. -Şike Suçunda Hareket Unsuru-23
 • i. -Kazanç veya Sair Menfaat Temini Hususunda Anlaşmaya Varma (SŞDÖDK m. 11/1)-24
 • ii. -Kazanç Veya Sair Menfaat Temin Etme-28
 • iii. -Spor Müsabakasının Anlaşma Doğrultusunda Sonuçlanmasına Katkıda Bulunma (SŞDÖDK m. 11/2)-29
 • iv. -Kazanç Veya Sair Menfaat Vaat Veya Teklifinde Bulunulma (SŞDÖDK m. 11/3)-30
 • (a)-Vaatte Bulunma Kelimesinin Anlamı-31
 • (b) -Teklifte Bulunma Kelimesinin Anlamı (SŞDÖDK m. 11/3)-31
 • b. -Teşvik Primi Verme Suçunda Hareket Unsuru-34
 • 2. -Netice-39
 • 3. -Nedensellik Bağı-39
 • H. -Suçun Manevi Unsuru-40
 • I. -Hukuka Uygunluk Ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler-41
 • İ. -Suçun Tamamlanması-42
 • J. -Suçun Özel Görünüş Şekilleri-44
 • 1. -Teşebbüs-44
 • a. -Gönüllü Vazgeçme-49
 • i. -SŞDÖDK m. 11/8, SŞDÖDK m. 11/1-Son ve TCK m. 36 Arasındaki İlişki Bakımından-51
 • ii. -SŞDÖDK m. 11/8’deki Düzenlemenin Hukuki Niteliği Bakımından-51
 • 2. -İştirak-53
 • 3. -İçtima-58
 • a. -Bileşik Suç-58
 • b. -Zincirleme Suç-58
 • c. -Fikri İçtima-61
 • K. -Cezaya Etki Eden Haller-62
 • 1. -Cezayı Artıran Nitelikli Haller-62
 • a. -Kamu Görevinin Sağladığı Güven Veya Nüfuzun Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi-62
 • b. -Spor Kulübünün Yönetim Kurulu Başkan Veya Üyeleri Tarafından İşlenmesi-63
 • c. -Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi-65
 • d. -Bahis Oyunlarının Sonuçlarını Etkilemek Amacıyla İşlenmesi-66
 • 2. -Cezayı Azaltan Nitelikli Haller-66
 • 3. -Cezasızlık Nedenleri-68
 • a. -SŞDÖDK m. 11/6’te Yer Alan Hüküm-68
 • b. -SŞDÖDK m. 11/8’te Yer Alan Hüküm-69
 • III. -SPOR ALANLARINA YASAK MADDE SOKULMASI VE MÜSABAKA DÜZENİNİN BOZULMASI SUÇU (SŞDÖDK m. 13)-70
 • A. -Genel Olarak-70
 • B. -Suç İle Korunan Hukuki Değer-71
 • C. -Suçun Hukuki Konusu-71
 • D. -Suçun Maddi Konusu-71
 • E. -Fail-73
 • F. -Mağdur-73
 • G. -Suçun Maddi Unsuru-73
 • 1. -Hareket-76
 • a. -Sokmak Kelimesinin Anlamı-76
 • b. -Temin Etmek Kelimesinin Anlamı-77
 • c. -Kullanma Kelimesinin Anlamı-77
 • 2. -Netice-78
 • 3. -Nedensellik Bağı-78
 • H. -Suçun Manevi Unsuru-79
 • I. -Hukuka Uygunluk Nedenleri-79
 • 1. -Meşru Savunma-79
 • 2. -Kanun Hükmünü İcra-79
 • 3. -Hakkın Kullanılması-79
 • 4. -İlgilinin Rızası-80
 • İ. -Suçun Tamamlanması-80
 • J. -Suçun Özel Görünüş Şekilleri-80
 • 1. -Teşebbüs-80
 • 2. -İştirak-80
 • 3. -İçtima-81
 • a. -Bileşik Suç-81
 • b. -Zincirleme Suç-81
 • c. -Fikri İçtima-81
 • K. -Cezaya Etki Eden Haller-81
 • 1. -Cezayı Artıran Haller-81
 • 2. -Cezayı Azaltan Haller-81
 • IV. -HAKARET İÇEREN TEZAHÜRATTA BULUNMA VE HAKARET SUÇU (SŞDÖDK m. 14)-81
 • A. -Genel Olarak-81
 • B. -Suç İle Korunan Hukuki Değer-82
 • C. -Suçun Hukuki Konusu-82
 • D. -Suçun Maddi Konusu-83
 • E. -Fail-83
 • F. -Mağdur-84
 • G. -Suçun Maddi Unsuru-84
 • 1. -Hareket-85
 • a. -SŞDÖDK m. 14/1’de Düzenlenen Suç Bakımından-85
 • i. -Söz ve Davranış ile İşlenmesi-85
 • ii. -Aleni Olarak İşlenmesi-86
 • iii. -Grup Halinde Veya Münferiden İşlenmesi-86
 • b. -SŞDÖDK m. 14/2’de Düzenlenen Suç Bakımından-87
 • 2. -Netice-88
 • 3. -Nedensellik Bağı-88
 • H. -Suçun Manevi Unsuru-88
 • I. -Hukuka Uygunluk Nedenleri-89
 • İ. -Suçun Tamamlanması-89
 • J. -Suçun Özel Görünüş Şekilleri-89
 • 1. -Teşebbüs-89
 • 2. -İştirak-90
 • 3. -İçtima-90
 • a. -Bileşik Suç-90
 • b. -Zincirleme Suç-90
 • c. -Fikri İçtima-90
 • 4. -Normların Görünüşte İçtimaı-90
 • K. -Cezaya Etki Eden Haller-91
 • 1. -Cezayı Artıran Haller-91
 • 2. -Cezayı Azaltan Haller-92
 • V. -SPOR ALANLARINA USULSÜZ SEYİRCİ GİRMESİ SUÇU (SŞDÖDK m. 15)-92
 • A. -Genel Olarak-92
 • B. -Suç İle Korunan Hukuki Değer-93
 • C. -Suçun Hukuki Konusu-93
 • D. -Suçun Maddi Konusu-93
 • E. -Fail-93
 • F. -Mağdur-96
 • G. -Suçun Maddi Unsuru-96
 • 1. -Hareket-96
 • a. -SŞDÖDK m. 15/1’de Düzenlenen Suçu Oluşturan Hareket-96
 • b. -SŞDÖDK m. 15/2’de Düzenlenen Suçu Oluşturan Hareket-98
 • c. -SŞDÖDK m. 15/3’te Düzenlenen Suçu Oluşturan Hareket-99
 • d. -SŞDÖDK m. 15/4’te Düzenlenen Suçu Oluşturan Hareket-99
 • e. -SŞDÖDK m. 15/5’te Düzenlenen Suçu Oluşturan Hareket-100
 • 2. -Netice-101
 • 3. -Nedensellik Bağı-101
 • H. -Suçun Manevi Unsuru-101
 • I. -Hukuka Uygunluk Nedenleri-102
 • 1. -Meşru Savunma-102
 • 2. -Kanun Hükmünü Yerine Getirme-102
 • 3. -Hakkın Kullanılması-102
 • 4. -İlgilinin Rızası-102
 • İ. -Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler-102
 • 1. -Zorunluluk Hali-102
 • 2. -Yetkili Amirin Emrini İfa-103
 • 3. -Cebir ve Tehdit-103
 • 4. -Hata-103
 • J. -Suçun Tamamlanması-103
 • K. -Suçun Özel Görünüş Şekilleri-103
 • 1. -Teşebbüs-103
 • 2. -İştirak-104
 • 3. -İçtima-106
 • a. -Bileşik Suç-106
 • b. -Zincirleme Suç-106
 • c. -Fikri İçtima-106
 • L. -Cezaya Etki Eden Haller-107
 • 1. -Cezayı Artıran Haller-107
 • a. -Güvenlik Tedbiri Olarak Seyirden Yasaklanma-107
 • b. -Koruma Tedbiri Olarak Seyirden Yasaklanma-108
 • c. -İdari Tedbir Olarak Seyirden Yasaklanma-108
 • 2. -Cezayı Azaltan Haller-108
 • VI. -YASAK ALANLARA GİRME SUÇU (SŞDÖDK m. 16)-109
 • A. -Genel Olarak-109
 • B. -Suç İle Korunan Hukuki Değer-109
 • C. -Suçun Hukuki Konusu-109
 • D. -Suçun Maddi Konusu-110
 • E. -Fail-110
 • F. -Mağdur-110
 • G. -Suçun Maddi Unsuru-110
 • 1. -Hareket-110
 • 2. -Netice-111
 • 3. -Nedensellik Bağı-111
 • H. -Suçun Manevi Unsuru-112
 • I. -Hukuka Uygunluk Nedenleri-112
 • 1. -Meşru Savunma-112
 • 2. -Kanun Hükmünü Yerine Getirme-112
 • 3. -Hakkın Kullanılması-112
 • 4. -İlgilinin Rızası-112
 • İ. -Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler-113
 • 1. -Zorunluluk Hali-113
 • 2. -Yetkili Amirin Emrini İfa-113
 • 3. -Cebir veya tehdit-113
 • 4. -Hata-113
 • J. -Suçun Tamamlanması-113
 • K. -Suçun Özel Görünüş Şekilleri-114
 • 1. -Teşebbüs-114
 • 2. -İştirak-114
 • 3. -İçtima-114
 • a. -Bileşik Suç-114
 • b. -Zincirleme Suç-114
 • c. -Fikri İçtima-114
 • L. -Cezaya Etki Eden Haller-115
 • 1. -Cezayı Artıran Haller-115
 • 2. -Cezayı Azaltan Haller-115
 • M. -Netice Sebebiyle Ağırlaşan Hal-115
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • SUÇLARA İLİŞKİN YAPTIRIM VE TCK’NDAKİ BAZI KURUMLARIN UYGULANMASI
 • I. -SUÇLARA İLİŞKİN YAPTIRIM-117
 • A. -Genel Olarak-117
 • 1. -TCK’ndaki Yaptırımlar-117
 • a. -Genel Olarak-117
 • b. -Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar-118
 • c. -Adlî Para Cezası-121
 • i. -Şike Ve Teşvik Primi Suçu (SŞDÖDK m. 11)-122
 • ii. -Spor Alanlarına Yasak Madde Sokulması Ve Müsabaka Düzeninin Bozulması Suçu (SŞDÖDK m. 13)-122
 • iii. -Hakaret İçeren Tezahüratta Bulunma ve Hakaret Suçu (SŞDÖDK m. 14)-122
 • iv. -Spor Alanlarına Usulsüz Seyirci Girmesi Suçu (SŞDÖDK m. 15)-122
 • v. -Yasak Alanlara Girme Suçu (SŞDÖDK m. 16)-123
 • d. -Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma-123
 • e. -Eşya Ve Kazanç Müsaderesi-124
 • f. -Güvenlik Tedbiri-125
 • i. -Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri-125
 • B. -Suç Teşkil Eden Harekete Birden Fazla Farklı Yaptırımın Uygulanması-139
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • SUÇLARA İLİŞKİN CEZA MUHAKEMESİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
 • I. -SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA KOŞULLARININ UYGULANMASI-141
 • A. -Şikâyet-141
 • B. -İzin-142
 • II. -YETKİLİ MAHKEME-142
 • III. -GÖREVLİ MAHKEME-142
 • IV. -KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ-143
 • V. -HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI-143
 • VI. -UZLAŞMA-144
 • VII. -KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANMASI-145
 •  
 • SONUÇ-147
 • KAYNAKÇA-153
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Mart 2013
 • Baskı Sayısı
 • 1.Baskı
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Yazar
 • Mustafa Özen
 • Sayfa Sayısı
 • 172
 • Ebat
 • --
 • Cilt
 • --

Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi