Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

2021 Adli-İdari Hakimlik Sınavı

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Kodu
Bayi Şifre

Ticari Nitelikteki (Tacirler Arasındaki) Satış Sözleşmelerinde Satış Bedelinin Tahsili İçin Açılan İtirazın İptali Davaları

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Ticari Nitelikteki (Tacirler Arasındaki) Satış Sözleşmelerinde Satış Bedelinin Tahsili İçin Açılan İtirazın İptali Davaları

"Ticari Nitelikteki (Tacirler Arasındaki) Satış Sözleşmelerinde Satış Bedelinin Tahsili İçin Açılan İtirazın İptali Davaları"

9786055593902
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 28.50
 • Piyasa Fiyatı
 • 30.00
 • Havale ile
 • 28.22
 • Yayınevi
 • Turhan Kitabevi Yayınları
 • Satılan Adet Miktarı
 • 1
 • Yazar
 • Yasemin Yücesoy Yılmaz
Adet
Ticari Nitelikteki (Tacirler Arasındaki) Satış Sözleşmelerinde Satış Bedelinin Tahsili İçin Açılan İtirazın İptali Davaları
Favori Ürünlerinize Ekleyin


Özellikler
Taksitler
İlgiliÜrünler
Ticari Nitelikteki (Tacirler Arasındaki) Satış Sözleşmelerinde Satış Bedelinin Tahsili İçin Açılan İtirazın İptali Davaları
 

İÇİNDEKİLER

 
ÖNSÖZ................................................................................................... III

KISALTMALAR................................................................................... IX

KAYNAKÇA ......................................................................................... XI

§ 1.    GİRİŞ.............................................................................................. 1

§ 2.    İTİRAZIN İPTALİ DAVASINA GENEL BAKIŞ......................... 2

 1. İtirazın iptali davasının hukuki niteliği...................................... 2
 2. İtirazın iptali davasının şartlan................................................... 5

A- Geçerli bir ilamsız icra takibinin bulunması.................................. 6

B- Süresinde yapılmış geçerli bir itirazın olması................................ 7

C- Davanın bir yıllık hak düşürücü süre içinde açılması.................... 9

 1. Görevli ve yetkili mahkeme.................................................... 13
 2. Yargılama esasları.................................................................... 16
 3. Yargılama sonunda verilebilecek kararlar............................... 19

A- Davanın alacaklı lehine sonuçlanması...................................... 19

B- Davanın borçlu lehine sonuçlanması......................................... 24

C- Davadan feragat.................................................................... 24

D- Davayı kabul......................................................................... 25

E- Sulh....................................................................................... 25

F- Ödeme emrine itirazdan feragat............................................... 25

G- Haciz yoluyla takibin iflas yoluna çevrilmesinin

itirazın iptali davasına etkisi..................................................... 26

§ 3.    SATIŞ SÖZLEŞMESİNE GENEL BAKIŞ................................... 27

I.    Tanım ve kavramların belirlenmesi......................................... 27

A- Satış sözleşmesinin tanımı ve unsurları..................................... 27

 1. Tanımı............................................................................... 27
 2. Unsurları........................................................................... 30
 1. Satılan mal (emtia)......................................................... 30
 2. Bedel (semen)............................................................... 31
 3. Tarafların satılan mal, bedel ve bunların karşılıklı
  değişimi konusunda iradelerinin uyuşması......................... 32

§ 4.    TİCARİ NİTELİKTEKİ (TACİRLER ARASINDAKİ) SATIŞ
SÖZLEŞMELERİNDE SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN
AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI.................................... 33

 1. CISG (Viyana Satım Antlaşması)............................................. 33
 2. Ticari nitelikteki (tacirler arasındaki) satış sözleşmesi.......... 36
 3. Satış bedeli............................................................................... 40

A- Para borcu............................................................................ 40

B- Vade farkı alacağı.................................................................. 44

C- Temerrüt faizi........................................................................ 47

D- Yabancı para borcu................................................................ 51

 1. İlamsız icra takibi..................................................................... 52
 2. İtirazın iptali davası.................................................................. 56

A- Davanın açılması, karşılıklı dilekçelerin verilmesi ve

ön inceleme........................................................................... 56

B- Tahkikat................................................................................ 66

C- İsticvap................................................................................. 68

D- İspat yükü ve davalının savunmasının ispat yüküne etkisi........... 69

 1. Davalının aradaki ticari ilişkiyi inkar etmesi.......................... 71
 2. Davalının satılan malların teslim edilmediği
  savunmasında bulunması..................................................... 85

3.  Davalının ödeme veya takas savunmasında bulunması.......... 85

 1. Davalının ödeme savunmasında bulunması....................... 86
 2. Davalının takas savunmasında bulunması......................... 92

4.  Davalının teslim edilen malların ayıplı olduğu
savunmasında bulunması.................................................... 94

 1. Ayıp ve ayıptan sorumluluk............................................. 94
 2. Alıcının seçimlik hakları................................................ 100
 3. Ayıplı mal teslim edildiğinin ispatı................................... 101
 1. Davalının vade farkı alacağına itiraz etmesi........................ 105
 2. Davalının temerrüt faizine itiraz etmesi............................... 108
§ 5.    HÜKÜM VE HÜKÜM KURMA ESASLARI............................ 111 §6.    SONUÇ......................................................................................... 120
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • 2014
 • Baskı Sayısı
 • 1
 • Yayınevi
 • Turhan Kitabevi
 • Yazar
 • Yasemin Yücesoy Yılmaz
 • Sayfa Sayısı
 • 122
 • Ebat
 • 16x23
 • Cilt
 • --