Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

Sayıştay Başkanlığından: DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR
2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme!
Adalet Bakanlığı Sınavları

Son İncelenen Ürünler

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Kodu
Bayi Şifre

Trafik Hukuku - Bedrettin Murat

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Trafik Hukuku - Bedrettin Murat

"Trafik Hukuku - Bedrettin Murat"

9786051463193
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 42.75 TL
 • Piyasa Fiyatı
 • 45.00 TL
 • Havale ile
 • 42.32 TL
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Satılan Adet Miktarı
 • 0
 • Yazar
 • Bedrettin Murat
Adet
Trafik Hukuku - Bedrettin Murat


Özellikler
Taksitler
İlgiliÜrünler

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR. TEMEL TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ. 

Değerli okur ve öğrencilerimiz, bir taraftan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili tüm yönetmeliklerdeki değişiklikler paralelinde yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilen Trafik Hukuku kitabının 7. baskısını sizlere sunmanın mutluluğunu yaşarken diğer taraftan da gerekli basit önleyici tedbirleri almamız halinde bile birçoğunu önleyebileceğimiz basit trafik kazalarında her yıl kaybettiğimiz binlerce genç vatandaşımızın üzüntüsünü yaşamaktayız. 
Motorlu kara taşıtlarının günlük yaşantıda kullanım yoğunluğunun artması bireyin yaşamında da trafik kaza riskini arttırmaktadır. Bu bağlamda bireyler üzerindeki olumsuz etkisini her geçen gün giderek arttıran düzensiz ve güvensiz trafik ortamı sonucu ortaya çıkan kaza riski ve riskten de öteye karşı karşıya kaldığı trafik kazaları ve onun yol açtığı sorunlar, bireylerin yaşamayı amaçladığı modern hayatın tam merkezinde, acil çözülmesi gereken önemli ve büyük bir problem olarak yer almaktadır. 
Trafik kazaları sonucu ortaya çıkan maddi ve manevi kayıpları, Dünya üzerinde yaşanmış olan birçok savaştan bile daha fazla zarara sebep olması nedeniyle problemin çözümünde, hem ulusal hem de uluslararası boyutta trafikle ilgili görevli ve gönüllü kuruluşlar arasında ciddi, sürekli ve bilimsel temellere dayalı bir işbirliği gerektirmektedir. Ancak bu işbirliği henüz tam anlamıyla sağlanamamıştır. 
Öncelikle ulusal ve uluslararası ölçekte bir türlü sağlanamayan bu işbirliğini öncelikle ülkemiz ölçeğinde sağladıktan sonra diğer gelişmiş ülkelerle bu işbirliğini sağlama yönünde çalışmalar yapmak zorundayız. Bu bağlamda ülkemizde trafik ve trafik güvenliği probleminin çözüm sorumluluğunun sadece polis ve jandarmada olduğu gibi bir yanlış algıyı süratle ortadan kaldırmamız gerekir. 
Ülkemiz ölçeğinde bu işbirliğini sağlama adına öncelikle, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu’nun bire bir koordinesinde ve takibinde olmak kaydıyla ülkemizde terörden bile daha ağır sonuçlar ortaya çıkarabilen trafik kazalarının önlenebilmesi için konunun uzmanlarınca bilimsel esasa göre bir -Trafik Acil Eylem Planı- hazırlanmalı ve bu plan hedefleri doğrultusunda da, toplumun bütün üyelerinin ve özellikle de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun görev, yetki ve sorumluluk verdiği kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin (meslek odaları, dernekler, sendikalar), karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm kesimlerin; ülkemiz açısından çözümü hayati derecede önemli olan bu problemin çözümünde ciddi bir işbirliği ve güç birliği içerisinde birlikte hareket etmesi sağlanmalıdır.

 

 • GİRİŞ-1
 •  
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • TRAFİK VE ULAŞTIRMA
 •  
 • 1. -TRAFİK KAVRAMI-7
 • 1. 1. -Trafiğin Tanımı-7
 • 1. 2. -Trafiğin Unsurları-8
 • 1. 2. 1. -İnsan Unsuru-8
 • 1. 2. 2. -Araç Unsuru-9
 • 1. 2. 3. -Çevre ve Yol Unsuru-9
 • 1. 3. -Trafiğin Tarihçesi-9
 • 1. 4. -Trafiğin Önemi-15
 • 2. -ULAŞTIRMA VE ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ-16
 • 2. 1. -Ulaştırmanın Gelişimi ve Etkileri-16
 • 2. 2. -Türkiye’nin Ulaştırma Politikaları-18
 • 2. 2. 1. -Osmanlı Döneminde Ulaştırma Politikaları-18
 • 2. 2. 2. -Cumhuriyetin İlk Yıllarından Plânlı Döneme (1923-1963) Kadar Ulaştırma Politikaları-20
 • 2. 2. 3. -Plânlı Dönemde Ulaştırma Politikaları (1963 Yılı Sonrası)-23
 • 2. 2. 3. 1. -İlk Dört Beş Yıllık Kalkınma Dönemi(1963 - 1980) Ulaştırma Politikaları-23
 • 2. 2. 3. 2. -1980-2000 Yılları Arası Ulaştırma Politikaları-25
 • 2. 2. 3. 3. -2000 Yılı Sonrası Ulaştırma Politikaları ve Bugünkü Durum-27
 • 3. -ULAŞTIRMANIN TEMEL İLKELERİ-31
 • 3. 1. -Kişi Açısından Ulaştırmanın Temel İlkeleri-31
 • 3. 1. 1. -Güvenlik-31
 • 3. 1. 2. -Ekonomi-32
 • 3. 1. 3. -Konfor-32
 • 3. 1. 4. -Hız-32
 • 3. 2. -Ülke Açısından Ulaştırmanın Temel İlkeleri-32
 • 3. 2. 1. -Ulaştırma Hizmetlerinde Güvenlik, Ekonomi, Konfor ve Hız-32
 • 3. 2. 2. -Ulaştırma Süresinin Azaltılması-33
 • 3. 2. 3. -Ulaştırma Maliyetlerinin Azaltılması-33
 • 3. 2. 4. -Ulaştırma Hizmetlerinde Eşitlik-33
 • 3. 2. 5. -Ulaştırma Hizmetlerinin Çevreye Olumsuz Etkilerinin Azaltılması-33
 • 3. 2. 6. -Ulaştırmada Hizmetlerinde Dışa Bağımlılığın Azaltılması-33
 • 3. 3. -Ülkelerin Ulaştırma Sistemlerinin Belirlenmesine Etki Eden Faktörler-34
 • 4. -TEMEL ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ-35
 • 4. 1. -Kara Ulaştırması-35
 • 4. 1. 1. -Kara Yolu-35
 • 4. 1. 2. -Demir Yolu-35
 • 4. 1. 3. -Boru Hattı-35
 • 4. 2. -Su Yolu Ulaştırması-35
 • 4. 2. 1. -Deniz Yolu (Kıyı, Açık Deniz)-35
 • 4. 2. 2. -İç Su Yolu (Göl, Nehir, Kanal vb. )-35
 • 4. 3. -Hava Ulaştırması-35
 • 4. 3. 1. -Hava Yolu-35
 • 4. 3. 2. -Hava Balonu (Zeplin)-35
 • 5. -ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ-35
 • 5. 1. -Kara Yolu Ulaştırması-36
 • 5. 2. -Demir Yolu Ulaştırması-36
 • 5. 3. -Boru Hattı Ulaştırması-36
 • 5. 4. -Deniz Yolu Ulaştırması-37
 • 5. 5. -Hava Yolu Ulaştırması-37
 • 6. -ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI-37
 • 6. 1. -Yol Yapım Maliyetleri Açısından-37
 • 6. 2. -Güvenlik Açısından-38
 • 6. 3. -Enerji Tüketimi Açısından-39
 • 6. 4. -Alan Kullanımı Açısından-40
 • 6. 5. -Hava Kirliliği Açısından-40
 • 6. 6. -Gürültü Kirliliği Açısından-41
 • 6. 7. -Tıkanıklık Açısından-42
 • 7. -TEMEL TAŞIMA SİSTEMLERİ VE ÜLKE TAŞIMACILIĞI-42
 • 7. 1. -Kara Yolu Taşımacılığı-42
 • 7. 2. -Demir Yolu Taşımacılığı-46
 • 7. 3. -Boru Hattı Taşımacılığı-50
 • 7. 4. -Deniz Yolu Taşımacılığı-52
 • 7. 5. -Hava Yolu Taşımacılığı-54
 • 7. 6. -Kombine Taşımacılık-56
 • 7. 6. 1. -Kombine Taşımacılığın Amacı-56
 • 7. 6. 2. -Kombine Taşımacılıkta Kullanılan Ulaştırma Türleri Bireşimleri-56
 • 7. 6. 3. -Kombine Taşımacılık Türleri-56
 • 7. 6. 3. 1. -Konteyner Taşımacılığı-57
 • 7. 6. 3. 2. -Swap Body (Ayaklı Konteyner) Taşımacılığı-58
 • 7. 6. 3. 3. -Piggy Back / Ro-La (Sırtta) Taşımacılık-59
 • 7. 6. 3. 4. -Bi-Modal (Road Railer) Taşımacılık-60
 • 7. 6. 4. -Türkiye’de Kombine Taşımacılık-60
 • 8. -ÜLKEMİZİN TRAFİK PROBLEMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER-62
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • TRAFİKLE İLGİLİ TANIMLAR
 •  
 • 1. -GENEL TANIMLAR-67
 • 2. -KARA YOLUNA, KARA YOLU ÜZERİNDE VE KENARINDAKİ TESİSLERE İLİŞKİN TANIMLAR-69
 • 3. -ARAÇLARA İLİŞKİN TANIMLAR-72
 • 4. -ARAÇ SINIFLARI-75
 • 4. 1. -L Sınıfı-75
 • 4. 2. -M Sınıfı-75
 • 4. 3. -N Sınıfı-76
 • 4. 4. -O Sınıfı-76
 • 4. 5. -Özel Amaçlı Taşıt-76
 • 4. 6. -T Sınıfı: Tarım ve Ormancılık Traktörleri-77
 • 4. 7. -G Sınıfı: Arazi Taşıtları-77
 • 4. 8. -Üst Yapı (Gövde) Tanımları (Sadece Tam/Tamamlanmış Araçlar İçin)-77
 •  
 •  
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • TRAFİK KAZALARI VE TRAFİK KAZALARININGENEL DEĞERLENDİRMESİ
 •  
 • 1. -KAZA KAVRAMI, TRAFİK KAZASI VE UNSURLARI-79
 • 1. 1. -Trafik Kazası ve Trafik Kazasının Unsurları-80
 • 1. 2. -Trafik Kazalarının Meydana Geliş Şekilleri-81
 • 2. -TRAFİK KAZALARININ NEDENLERİ, ÖNLENMESİ VE MALİYETİ-82
 • 2. 1. -Trafik Kazalarını Etkileyen Faktörler-82
 • 2. 1. 1. -İnsan Faktörü-82
 • 2. 1. 2. -Araç Faktörü-83
 • 2. 1. 3. -Çevre Faktörü-84
 • 2. 2. -Trafik Kazalarının Nedenleri-84
 • 2. 2. 1. -Eğitim Eksikliği-85
 • 2. 2. 2. -Alt Yapı Eksikliği-88
 • 2. 2. 3. -Denetim Eksikliği-91
 • 2. 2. 4. -Sürücü Sağlığı, İlk ve Acil Yardım Hizmetlerindeki Eksiklikler-100
 • 2. 2. 5. -Diğer Nedenler-103
 • 2. 3. -Trafik Kazalarının Ekonomik Analizi ve Trafik Kazaları Sonucu Oluşan Ekonomik ve Sosyal Maliyetler-103
 • 3. -TRAFİK VE TRAFİK KAZALARI İLE İLGİLİ İSTATİSTİKLER-106
 • 3. 1. -Ülkemizde ve Gelişmiş Ülkelerdeki Trafik ve Trafik Kazaları ile İlgili İstatistikler-106
 • 3. 2. -Ülkemizin ve Gelişmiş Ülkelerin Kara Yolu Uzunlukları-115
 • 3. 3. -Türkiye’deki Diğer Trafik Kaza İstatistikleri-116
 •  
 •  
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • SORUMLULUK KAVRAMI VE TRAFİK KAZALARINDANDOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK
 •  
 • 1. -SORUMLULUK KAVRAMI VE TRAFİK KAZASI-119
 • 2. -HUKUKİ SORUMLULUK-121
 • 2. 1. -Kusur Sorumluluğu-121
 • 2. 2. -Objektif Sorumluluk (Kusursuz Sorumluluk veya Sebep Sorumluluğu)-122
 • 2. 2. 1. -Olağan Sebep Sorumluluğu-123
 • 2. 2. 2. -Tehlike Sorumluluğu-124
 • 3. -MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU-125
 • 3. 1. -İşleten ve İşletenin Sorumluluktan Kurtulma Şartları-126
 • 3. 1. 1. -Gerçek İşletenler-127
 • 3. 1. 2. -Farazi işletenler-129
 • 3. 2. -İşletenin Sorumluluğunun Çeşitleri-130
 • 3. 2. 1. -Tehlike Sorumluluğu (Motorlu Aracın İşletilmesi Durumunda)-130
 • 3. 2. 2. -İşletilme Durumunda Olmayan Araçlarda Sorumluluk-131
 • 3. 2. 3. -İşletenin Kazaya Yardım Edenlere Karşı Sorumluluğu-132
 • 3. 2. 4. -İşletenler Arasında Sorumluluk-132
 • 3. 3. -Trafik Kazalarında İşleten Dışındaki Sorumlular-133
 • 3. 3. 1. -İşleten Olmayan Sürücünün Sorumluluğu-133
 • 3. 3. 2. -Sigortacının Sorumluluğu-134
 • 3. 3. 3. -Devletin (Kamu Tüzel Kişi ve Kuruluşları) Sorumluluğu-134
 • 3. 3. 4. -Diğer Kişilerin Sorumluluğu-135
 • 4. -KUSUR KAVRAMI VE KUSURUN BELİRLENMESİ-136
 • 4. 1. -Kusur Kavramı-136
 • 4. 2. -Kusurun Belirlenmesi-138
 • 4. 2. 1. -Kusurun Objektif Yönünün Belirlenmesi-138
 • 4. 2. 2. -Kusurun Sübjektif Yönünün Belirlenmesi-139
 • 4. 3. -Kusurun Derecelendirilmesi-140
 • 4. 3. 1. -Ağır Kusur-140
 • 4. 3. 2. -Hafif Kusur-141
 • 4. 4. -Trafik Kazalarında Kusur-142
 • 4. 4. 1. -Trafik Kazalarında Kusur ve Kusur Sayılan Haller-142
 • 4. 4. 1. 1. -Aslî Sürücü Kusurları-143
 • 4. 4. 1. 2. -Trafik Kazalarında Sürücü Dışında Kalan Faktörlerin Kusurlu Sayılan Halleri ve Kusur Durumlarının Tespiti-144
 • 4. 4. 1. 2. 1. -Yaya Kusurları-145
 • 4. 4. 1. 2. 2. -Yolcu Kusurları-145
 • 4. 4. 1. 2. 3. -Araç Kusurları-145
 • 4. 4. 1. 2. 4. -Yol Kusurları-146
 • 5. -ZARAR KAVRAMI VE ZARARIN BELİRLENMESİ-146
 • 5. 1. -Zararın Türleri-147
 • 5. 1. 1. -Eşyaya (Nesneye) ve Hayvanlara İlişkin Zararlar-147
 • 5. 1. 2. -Sağlıkla İlgili Bedensel Zararlar-148
 • 5. 1. 3. -Yaşamın Yitiminden (Ölüm) Doğan Zararlar-148
 • 5. 2. -Zararın Giderilmesi-149
 • 6. -TAZMİNAT-150
 • 6. 1. -Tazminat Türleri-150
 • 6. 1. 1. -Maddi Tazminat-150
 • 6. 1. 2. -Manevi Tazminat-150
 • 6. 2. -Trafik Kazalarında Tazminat-151
 • 6. 2. 1. -Trafik Kazalarından Doğan Tazminat Davalarında Görev-152
 • 6. 2. 2. -Trafik Kazalarından Doğan Tazminat Davalarında Yetki-152
 • 6. 2. 3. -Trafik Kazalarından Doğan Tazminat Davalarında Zaman Aşımı-153
 • 7. -SİGORTA KAVRAMI VE TRAFİK KAZALARINDA SİGORTA-153
 • 7. 1. -Zorunlu Sigortalar-155
 • 7. 1. 1. -Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortası (Zmss)-155
 • 7. 1. 1. 1. -Zmss’nin Taşıt Yönünden Kapsamı-156
 • 7. 1. 1. 2. -Zmss’nin Kaza Yeri Yönünden Kapsamı-156
 • 7. 1. 1. 3. -Zmss’nin Sorumluluğun Türü Yönünden Kapsamı-156
 • 7. 1. 1. 4. -Zmss Kapsamında Olan Zararlar-157
 • 7. 1. 1. 5. -Zmss Kapsamı Dışında Olan Zararlar-157
 • 7. 1. 1. 6. -Zmss’den Faydalanma Şartları-158
 • 7. 1. 2. -Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası-158
 • 7. 1. 3. -Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası-158
 • 7. 1. 4. -Motorlu Araçlarla İlgili Meslekî Faaliyette Bulunanların Sigortası-159
 • 7. 1. 5. -Yarış Düzenleyenlerin Sigortası-159
 • 7. 1. 6. -Tüp Gaz ve Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası-159
 • 7. 1. 7. -Yeşil Kart (Green Kart) Sigortası-160
 • 7. 2. -İsteğe Bağlı Sigortalar-161
 • 7. 2. 1. -İhtiyarî Malî Sorumluluk Sigortası (İmss)-161
 • 7. 2. 2. -Kasko Sigortası-162
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • TRAFİK KAZALARINDAN DOĞANCEZAİ SORUMLULUK
 •  
 • 1. -CEZAİ SORUMLULUK AÇISINDAN TRAFİK KAZALARI-163
 • 2. -TRAFİK SUÇLARI VE CEZALARI-164
 • 2. 1. -Trafik Suçu Kavramı-164
 • 2. 2. -Trafik Suçlarının Hukuki Niteliği-165
 • 2. 3. -Karayolları Trafik Kanunu'nda Düzenlenen Trafik Suçları-167
 • 2. 3. 1. -Sürücü Belgesine İlişkin Suçlar-170
 • 2. 3. 2. -Alkol, Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Etkisi Altında Araç Sürme Suçu-171
 • 2. 3. 3. -Hız Sınırlamalarına İlişkin Suçlar-175
 • 2. 4. -Karayolları Trafik Kanunu'nda Düzenlenen Trafik Suçlarında Ceza Uygulaması-176
 • 2. 4. 1. -Trafik Suçlarının Kovuşturulması-177
 • 2. 4. 2. -Trafik Suçlarına Bakacak Mahkemeler-178
 • 2. 4. 3. -Trafik Suçlarında Tekerrür-178
 • 2. 4. 4. -Trafik Cezalarının Uygulanması-179
 • 2. 4. 4. 1. -Sürücü Belgelerinin Geçici veya Süresiz Olarak Geri Alınması Uygulaması-182
 • 2. 4. 4. 2. -Ceza Puanı Uygulaması-185
 • 3. -TÜRK CEZA KANUNU'NDA DÜZENLENEN TRAFIĞE İLİŞKİN SUÇLAR-187
 • 3. 1. -Genel Düzenleme-187
 • 3. 2. -Kusur (Taksir) Kavramı-188
 • 3. 2. 1. -Kusurun (Taksirin) Belirlenmesi-188
 • 3. 2. 2. -Kusurun (Taksirin) Derecelendirmesi ve Derecelendirilmesinde Bilirkişi Uygulaması-190
 • 3. 3. -Trafik Kazası Taksir İlişkisi ve Taksirin Unsurları-192
 • 3. 4. -Taksirle Adam Öldürme-194
 • 3. 4. 1. -Suçun Maddi Unsuru-196
 • 3. 4. 2. -Suçun Manevi Unsuru-197
 • 3. 5. -Taksirle Yaralama-197
 • 3. 5. 1. -Suçun Maddi Unsuru-198
 • 3. 5. 2. -Suçun Manevi Unsuru-198
 • 3. 6. -Karayolunda Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu-198
 • 3. 7. -Uygulanacak Cezaların Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi-199
 • 3. 8. -Cezanın Verilemeyeceği Durum ve Cezanın İndirilmesi-201
 • 3. 9. -Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma-202
 • 3. 10. -Hapis Cezasının Ertelenmesi-202
 • 3. 11. -Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar-203
 • 3. 12. -Trafik Suçlarında Kovuşturma ve Takip Şartları-204
 • 3. 12. 1. -Şikâyet-205
 • 3. 12. 2. -Davaya Katılma-205
 •  
 •  
 • ALTINCI BÖLÜM
 • TRAFİĞİN YÖNETİMİ VETRAFİK IŞIK VE İŞARETLERİ
 •  
 • 1. -TRAFİK İŞARETLERİNE UYMA ZORUNLULUĞU-209
 • 2. -TRAFİĞİN YÖNETİMİ-210
 • 2. 1. -Görevli Kişilerin Trafiği Yönetme Hareketleri-210
 • 2. 1. 1. -Yolun Trafiğe Açılması / Kapatılması-210
 • 2. 1. 2. -Trafiğin Bütün İstikametlere Kapatılması-211
 • 2. 1. 3. -Trafiği Hızlandırma ve Yavaşlatma Hareketleri-212
 • 2. 1. 3. 1. -Trafiğin Hızlandırılması-212
 • 2. 1. 3. 2. -Trafiğin Yavaşlatılması-212
 • 2. 1. 4. -Yön Tayin Hareketleri-213
 • 2. 2. -Görevli Personelin Düdük Kullanmak Suretiyle Trafiği Tanzim ve Yönetimi-214
 • 3. -TRAFİK İŞARETLERİ-214
 • 3. 1. -Işıklı (Sinyalizasyon) ve Sesli Trafik İşaretleri-215
 • 3. 2. -Işıklı Trafik İşaretlerinin Anlamları-215
 • 3. 3. -Düşey İşaretleme ve Trafik İşaret Levhaları-218
 • 3. 3. 1. -Tehlike Uyarı İşaretleri (T Grubu)-219
 • 3. 3. 2. -Trafik Tanzim İşaretleri (TT Grubu)-229
 • 3. 3. 3. -Bilgi İşaretleri (B Grubu)-240
 • 3. 3. 4. -Duraklama ve Park Etme İşaretleri (P Grubu)-252
 • 3. 4. -Yatay İşaretleme (Yol Çizgileri)-254
 • 3. 4. 1. -Yol Eksenine Paralel (Boyuna) Çizgilerle Yapılan Yol Kaplaması İşaretlemesi (Yatay İşaretleme) Şekilleri-255
 • 3. 4. 2. -Yol Eksenine Dik Çizilen Çizgilerle Yapılan Yol Kaplaması İşaretleri (Yatay İşaretleme) Şekilleri-258
 • 3. 4. 3. -Diğer Yol Kaplama İşaretleri-260
 •  
 •  
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • TRAFİK KURALLARI
 •  
 • 1. -GENEL KURALLAR-265
 • 1. 1. -Kara Yollarında Trafiğin Akışı ve Kara Yolunun Kullanılması-265
 • 1. 2. -Araç Kullanma Süreleri ve Esasları-266
 • 2. -ALKOL, UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELERİN ETKİSİ ALTINDA ARAÇ SÜRME YASAĞI-268
 • 3. -HIZ KAVRAMI VE HIZ KURALLARI-274
 • 3. 1. -Hız Kavramı-274
 • 3. 2. -Hız Sınırları-275
 • 3. 3. -Hız Sınırlarına Uyma-276
 • 3. 4. -Hızın Gerekli Şartlara Uygunluğunu Sağlama-277
 • 3. 5. -İntikal, Fren ve Durma Mesafeleri ve Bu Mesafeleri Etkileyen Faktörler-278
 • 4. -SÜRÜCÜLERİN UYACAĞI DİĞER KURALLAR-279
 • 4. 1. -Dönüş (Doğrultu Değiştirme) Kuralları-279
 • 4. 1. 1. -Sağa Dönüş Kuralları-279
 • 4. 1. 2. -Sola Dönüş Kuralları-279
 • 4. 1. 3. -Dönel Kavşaklarda Dönüş Kuralları-280
 • 4. 2. -Geçme ve Geçilme Kural ve Yasakları-281
 • 4. 2. 1. -Geçme (Sollama) Kuralları-281
 • 4. 2. 2. -Geçmenin (Sollamanın) Yasak Olduğu Yerler-282
 • 4. 2. 3. -Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar-282
 • 4. 2. 4. -Gelen Trafikle Karşılaşma ve Geçiş Kolaylığı Sağlama-282
 • 4. 3. -Takip Mesafesi-283
 • 4. 4. -Yavaş Sürme, Yavaşlama-284
 • 4. 5. -Kavşaklarda Geçiş Hakkı-284
 • 4. 6. -Geçiş Üstünlüğü ve Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar ile Geçiş Üstünlüğü Kuralları-285
 • 4. 6. 1. -Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar-285
 • 4. 6. 2. -Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesine İlişkin Esas ve Kurallar-286
 • 4. 6. 3. -Geçiş Üstünlüğü Hakkının Kullanılması Esasları-286
 • 4. 6. 4. -Geçiş Üstünlüğü Olan Araçların Uyarı İşaretleri-287
 • 4. 6. 4. 1. -Işıklı Uyarı İşareti-287
 • 4. 6. 4. 2. -Sesli Uyarı İşareti-287
 • 4. 6. 5. -Geçiş Üstünlüğü İşaretini Alan Araç Sürücülerinin Uyacağı Kurallar-287
 • 4. 6. 6. -Gördükleri Hizmet Bakımından Özel Hükümler Uygulanacak Araçlar-288
 • 4. 7. -Yolcu İndirme ve Bindirme Kuralları-288
 • 4. 8. -Durma, Duraklama ve Park Etme Kuralları-288
 • 4. 8. 1. -Durma-288
 • 4. 8. 2. -Duraklama-289
 • 4. 8. 2. 1. -Duraklamanın Yasak Olduğu Yerler-289
 • 4. 8. 2. 2. -Duraklamada Alınacak Önlemler-289
 • 4. 8. 3. -Park Etme-290
 • 4. 8. 3. 1. -Park Etmenin Yasak Olduğu Yerler-290
 • 4. 8. 3. 2. -Park Etmenin Yasak Olduğu Hâller-291
 • 4. 8. 3. 3. -Park Etmede Alınacak Tedbirler-291
 • 4. 8. 4. -Yerleşim Birimleri Dışında, Arızî Hâllerde Durma ve Park Etmede Alınacak Tedbirler-291
 • 4. 8. 5. -Yerleşim Birimleri İçindeki Kara Yollarında Park Edemeyecek Araçlar-292
 • 4. 8. 6. -Park Etme Yasaklarına Uymayan Araçların Kaldırılması Esas ve Usulleri-292
 • 4. 8. 7. -Kara Yolu Üzeri Park Yerleri ve Bu Park Yerlerinden Ücret Alınması Kuralları ile Ücret Almaya Yetkili Olanlar-293
 • 4. 9. -Araçların Işıklandırılması ve Araç Işıklarının Kullanılması-294
 • 4. 9. 1. -Araçların Işıklandırılması-295
 • 4. 9. 2. -Araç Işıklarının Kullanılması-295
 • 4. 9. 2. 1. -Uzağı Gösteren Işıklar (Uzun Huzmeli Farlar)-295
 • 4. 9. 2. 2. -Yakını Gösteren Işıklar (Kısa Huzmeli Farlar)-295
 • 4. 9. 2. 3. -Kuyruk Işıkları (Arka Park Lâmbaları)-295
 • 4. 9. 2. 4. -Işıkların Kullanılmasına İlişkin Diğer Esaslar-296
 • 5. -ARAÇLARIN BOYUTLARI VE AĞIRLIKLARI-296
 • 6. -ARAÇLARLA YÜK VE YOLCU TAŞIMA İLE ARAÇLARIN YÜKLENMESİ KURALLARI-300
 • 6. 1. -Kamyon, Kamyonet ve Römorklarla Yolcu Taşıyabilme Esasları-301
 • 6. 2. -Lâstik Tekerlekli Traktörlerle Yük ve Yolcu Taşıyabilme Esasları-302
 • 6. 3. -Tehlikeli Maddelerin Taşınması-302
 • 6. 3. 1. -Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar İçin Alınması Gereken Tedbirler-304
 • 6. 3. 2. -Tehlikeli Madde Taşımacılığında İzlenecek Güzergâhlar ve Park Yerleri-305
 • 6. 3. 3. -Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetimi-305
 • 6. 3. 4. -Tehlikeli Atık Taşıyan Araçların Üzerinde Bulundurulması Gereken Belge, İşaret ve Malzemeler-305
 • 6. 4. -Araçların Yüklenmesi Kuralları-306
 • 7. -KARA YOLUNDA BOZULUP KALAN ARAÇLAR-307
 • 8. -TERKEDİLEN, HASARA UĞRAYAN VEYA UZUN SÜRE PARK EDİLEN ARAÇLAR-308
 • 9. -ÇEKEN VE ÇEKİLEN ARAÇLAR-309
 • 10. -BİSİKLET, MOTORLU BİSİKLET VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR-310
 • 11. -ARAÇLARIN MANEVRALARINI DÜZENLEYEN KURALLAR-310
 • 11. 1. -Araç Sürücülerinin İşaret Verme Usul ve Esasları-311
 • 11. 2. -Geri Gitme ve Geri Dönüşler-311
 • 11. 3. -Duraklanan ve Park Edilen Yerden Çıkışlar-311
 • 11. 4. -Kamu Hizmeti Yapan Yolcu Taşıtlarının Hareketlerinin Kolaylaştırılması-312
 • 12. -YAYALAR, HAYVANLA ÇEKİLEN VE ELLE SÜRÜLEN ARAÇLAR, HAYVAN SÜRÜCÜLERİ VE YARIŞLAR-312
 • 12. 1. -Yayaların Uyacağı Kurallar-312
 • 12. 2. -Hayvanla Çekilen ve Elle Sürülen Araçları Sürenler ile Hayvan Sürücülerinin Uyacağı Kurallar-314
 • 12. 3. -Kara Yollarında Yapılacak Yarış ve Koşular-314
 • 13. -ARAÇ SÜRÜCÜLERİ VE YAYALARLA İLGİLİ DİĞER KURALLAR-315
 • 13. 1. -Ses, Müzik, Görüntü ve Haberleşme Cihazları-315
 • 13. 2. -Tedbirsiz ve Saygısızca Araç Sürme-316
 • 13. 3. -Yavaş Sürme ve Yavaşlama Yasağı-316
 • 13. 4. -Araçların Trafiğe Çıkarılmalarında Kısıtlama ve Yasaklamalar-317
 • 13. 5. -Yaya ve Okul Geçitleri-317
 • 13. 6. -Demir Yolu Geçitleri-317
 • 13. 7. -Okul Taşıtları-318
 • 13. 8. -Koruyucu Tertibat Kullanma Zorunluluğu-318
 • 13. 9. -Çocuk, Özürlü, Hasta ve Sakat Taşıtları, Gözleri Görmeyen Yayalar ve Yürüyüş Kolları-321
 •  
 •  
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ
 •  
 • 1. -ÇEVREYLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER-323
 • 2. -TRAFİK ÇEVRE İLİŞKİSİ-324
 • 3. -ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN İNSAN, HAYVAN VE BİTKİ SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ-325
 • 4. -ÇEVREYLE İLGİLİ TANIMLAR-325
 • 5. -TAŞIT VE SÜRÜCÜLERİN ETKİSİYLE ÇEVREDE MEYDANA GELEN KİRLİLİK VE KİRLİLİĞE KARŞI ALINACAK TEDBİRLER-327
 • 5. 1. -Hava Kirliliği-327
 • 5. 1. 1. -Hava Kalitesini Bozan Kirlilik Sebepleri-327
 • 5. 1. 2. -Motorlu Taşıtlar Yönünden Hava Kirliliği-327
 • 5. 1. 3. -Temiz Olmayan Yakıt Kullanılmasının Zararları-328
 • 5. 1. 4. -Trafik Yoğunluğunun Kirliliğe Etkileri-329
 • 5. 1. 5. -Zaruri Olmayan Durumlarda Araç Kullanmanın Çevreye Etkileri-329
 • 5. 1. 6. -Egzoz Gazlarındaki Emisyonları Azaltan Cihazlar-330
 • 5. 1. 6. 1. -Benzinli Araçlarda Hava Kirleticilerin Azaltılması-330
 • 5. 1. 6. 2. -Dizel Araçlarda Partikül Tutucu-330
 • 5. 2. -Toprak Kirliliği-331
 • 5. 3. -Su Kirliliği-332
 • 5. 4. -Gürültü Kirliliği-333
 • 5. 4. 1. -Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri-333
 • 5. 4. 2. -Motorlu Araçlarda Gürültü Kaynakları-333
 • 5. 4. 3. -Motorlu Araçlarda Gürültü Nedenleri-333
 • 5. 4. 4. -Sürücülerin Kasıtlı Davranışlarıyla Meydana Getirdikleri Gürültü-334
 • 6. -GÜRÜLTÜ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER-334
 • 6. 1. -Gürültü Kirliliğini Önlemeye Yönelik Yasal Düzenlemeler-334
 • 6. 2. -Çevreyle İlgili Yasal Düzenlemeler ve Çevre Kanunu-335
 • 7. -ŞEHİR BİLGİSİ VE SÜRÜCÜLERİN DAVRANIŞLARI-336
 •  
 •  
 • EKLER-337
 •  
 • KAYNAKÇA-383
 •  
 •  
 •  
 •  
 • GRAFİKLER LİSTESİ
 •  
 • GRAFİK NO-GRAFİK ADI-SAYFA
 • GRAFİK 1-Karayolu Güvenliğinde Etkili Olan Güvenlik Elemanlarının Oransal Ağırlıkları-85
 • GRAFİK 2-Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye’de Motorlu Araç Sayısı-2010 Yılı-108
 • GRAFİK 3-Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye’de 1000 Kişiye Düşen Otomobil Sayısı - 2010 Yılı-109
 • GRAFİK 4-Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye’de 10 Milyon Taşıt-Km’ye Düşen Ölümlü ve Yaralamalı Kaza ile Yaralı Sayısı 2006 Yılı-114
 • GRAFİK 5-Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye’de 10 Milyon Taşıt-Km’ye Düşen Ölü Sayısı 2006 Yılı-114
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ŞEKİLLER LİSTESİ
 •  
 • ŞEKİL NO-ŞEKİL ADI-SAYFA
 • Şekil 1-Trafik Kazasına Etki Eden Faktörlerin Kusur Oranı-81
 •  
 •  
 •  
 • TABLOLAR LİSTESİ
 •  
 • TABLO NO-TABLO ADI-SAYFA
 • TABLO 1-1983 - 1993 Yılı Ulaştırma Ana Plânı Ulaştırma Sektör Hedefleri-26
 • TABLO 2-Yol Yapım Maliyetleri Açısından Kara Yolu-Demir Yolu Karşılaştırılması-38
 • TABLO 3-Toplu Taşıma Sistemlerinin Enerji Tüketimi Yönünden Karşılaştırılması-39
 • TABLO 4-Yıllar İtibarıyla Ülkemizde Kara Yoluyla Yapılan Yolcu ve Yük Taşıması-45
 • TABLO 5-Ülkemizin ve Gelişmiş Ülkelerin Tahminî Taşıt-Km. / Yolcu-Km. / Ton-Km Değerleri (2007 Yılı - Milyon)-45
 • TABLO 6-Türkiye’de Yıllar İtibarıyla Demir Yolu Ana Hat Uzunluğu (Km)-46
 • TABLO 7-Yıllar İtibarıyla Ülkemizde Demir Yoluyla Yapılan Yolcu ve Yük Taşımaları-47
 • TABLO 8-Uluslararası Demir Yolu İstatistikleri (2011 Yılı)-48
 • TABLO 9-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının (TCDD) Son Beş Yıllık Gelir-Gider Tablosu-48
 • TABLO 10-Yıllar İtib
  • Genel Özellikler
  • Baskı Tarihi
  • Ocak 2014
  • Baskı Sayısı
  • 7.Baskı
  • Yayınevi
  • Adalet Yayınevi
  • Yazar
  • Bedrettin MURAT
  • Sayfa Sayısı
  • 436
  • Ebat
  • --
  • Cilt Tipi
  • --