Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

Sayıştay Başkanlığından: DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR
2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme!
Adalet Bakanlığı Sınavları

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Kodu
Bayi Şifre

Trafik Kazaları ve Taşımacılıktan Doğan Hukuki Sorumluluk, Tazminat, Sigorta ve Rücu Davaları - Zekeriya Yılmaz

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Trafik Kazaları ve Taşımacılıktan Doğan Hukuki Sorumluluk, Tazminat, Sigorta ve Rücu Davaları - Zekeriya Yılmaz

"Trafik Kazaları ve Taşımacılıktan Doğan Hukuki Sorumluluk, Tazminat, Sigorta ve Rücu Davaları - Zekeriya Yılmaz"

9786051463384
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 178.60 TL
 • Piyasa Fiyatı
 • 188.00 TL
 • Havale ile
 • 176.81 TL
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Satılan Adet Miktarı
 • 4
 • Yazar
 • Zekeriya Yılmaz
Adet
Trafik Kazaları ve Taşımacılıktan Doğan Hukuki Sorumluluk, Tazminat, Sigorta ve Rücu Davaları - Zekeriya Yılmaz


Özellikler
Taksitler
İlgiliÜrünler

-Trafik Kazaları Nedeniyle Hukukî Sorumluluk
-Motorlu Araçların İşletilmesinden Doğan Tehlike Sorumluluğu 
-İşleten Sıfatı ve Gerçek İşletenFarazî İşleten Olarak Sorumlu Bulunanlar
-Hatır Taşımasından Doğan Sorumluluk 
-Trafik Kazaları Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevî Tazminat
-Sorumlular Arasında Rücû Davaları 
-Tazminat Davalarında Zamanaşımı, Müteselsil Sorumluluk 
-Tazminat Davalarında Yargı Yeri, Yetkili ve Görevli Mahkeme 
-Hemzemin Geçitlerde Meydana Gelen Trafik Kazaları 
-Tren Kazalarında Sorumluluk ve Tazminat 
-Satıcının ve İmalâtçının (Yapımcının) Sorumluluğu 
-Karayolu Zorunlu Malî Sorumluluk (Trafik) Sigortası-İhtiyarî Malî Sorumluluk Sigortası ve Karayolu Araçları Kasko Sigortası 
-Güvence Hesabının Sorumluluğu
-Karayolunda Yolcu ve Yük Taşımacılığında Hukukî Sorumluluk 
-Uluslararası Eşya Taşımacılığında Sorumluluk ve CMR 
-Karayolu Taşımacılığı İle İlgili Sigortalar 
-Sigortacılıkta Halefiyet ve Rücû Davaları 
-Zorunlu Sorumluluk Sigortalarında Tedavi Giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca Karşılanması 

(Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu ve Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Göre) TRAFİK KAZALARI VE TAŞIMACILIKTAN DOĞAN HUKUKÎ SORUMLULUK, TAZMİNAT, SİGORTA VE RÜCÛ DAVALARI adlı kitabımızın üçüncü baskısını hazırlamış bulunmaktayım. 
Bilindiği üzere, Ülkemizde, ulaşımın ve taşımacılığın büyük oranda karayolu ile yapılması nedeniyle, tazminat ve sigorta alanındaki davaların çoğu, karayolunda meydana gelen trafik kazalarından ve taşımacılıktan doğmaktadır. 
Keza, demiryollarının karayolu ile kesiştiği hemzemin geçitlerde, tren ile motorlu kara araçlarının çarpışması suretiyle oluşan kazalar da, ülkemizin acı gerçeklerindendir. 
Bu kazalar, çoğu kez ölümle veya yaralanmayla sonuçlanmakta ve hem araçlar ve hem de taşıma konusu emtia açısından çok ciddî rakamlara ulaşan maddî zararlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de, hukukî sorumluluk, tazminat, sigorta ve rücû konularında pek çok ihtilâf çıkmakta ve milyonlarla ifade edilebilecek sayıda davalar açılmaktadır. 
Kitabın ikinci baskısının yapılmasından itibaren arada geçen zamanda, yeni 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiş ve kitabın içeriğiyle ilgili mevzuatta (özellikle sigorta alanında) pek çok değişiklik yapılmış ve 1 Nisan 2013 tarihinde de yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları yürürlüğe girmiş ve uygulanmaya başlanmış, keza zorunlu sorumluluk sigortaları bakımından tedavi giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılandığı yeni bir döneme girilmiştir. 
Kitabın bu baskısı, yukarıda zikredilen yeni kanun hükümleri ve diğer ilgili mevzuattaki son değişikliler nazara alınarak hazırlanmıştır. Ancak, kitabın hacmi genişlediğinden, ekonomik olması ve kullanım kolaylığı gibi hususlar nazara alınarak, daha önceki baskılarda Üçüncü Kısım olarak yer alan -trafik kazaları nedeniyle sigortalılarına kendi mevzuatları uyarınca gerekli yardımları yapan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SSK ve Bağ-Kur’un), bundan dolayı sorumlulara karşı açtıkları rücû davaları- konusu ayrı ve geniş bir çalışma konusu yapılmak üzere bu baskıdan çıkarılmıştır. 
Kitabın bu baskısı altışar bölümün yer aldığı İki Kısımdan oluşmaktadır. 
Kitapta, trafik kazaları nedeniyle hukukî sorumluluk, tazminat, sigorta ve rücû davaları; karayolu taşımacılığından ve uluslararası eşya taşımacılığından doğan hukukî sorumluluk, tazminat, sigorta ve rücû davaları; motorlu araçlarla ilgili olarak öngörülen zorunlu malî sorumluluk sigortaları ile isteğe bağlı olarak yapılabilen sigorta türleri; karayoluyla yolcu ve yük taşımacılığında yaptırılması zorunlu olan sigortalar; hemzemin geçitlerde meydana gelen trafik kazaları ve demiryollarında meydana gelen tren kazaları nedeniyle Devlet Demir Yollarının sorumluluğu ve tazminat davaları; trafik kazalarında imalatçının (yapımcının) sorumluluğu, doktrin ve içtihatlar ışığı altında ayrıntılı olarak incelenmeye ve yürürlüğe giren yeni HMK, TBK, TTK ve ilgili mevzuattaki son değişiklikler ve gelişmeler yansıtılmaya çalışılmıştır. İşlenen konularla ilgili olarak, özenle seçilmiş yeni tarihli içtihatlara yer verilmiş, eski tarihli içtihatların büyük çoğunluğu kitaptan çıkarılmıştır. 
Bu çalışmanın ilgililere ve özellikle uygulayıcılara yararlı olması en içten dileğimdir.

 
 • Birinci Kısım
 • KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA GÖREHUKUKÎ SORUMLULUK, TAZMİNAT VERÜCÛ DAVALARI
 • Birinci Bölüm
 • KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA GÖRE HUKUKÎSORUMLULUK VE RÜCÛ
 • I. -GİRİŞ-3
 • II. -GENEL OLARAK HUKUKÎ SORUMLULUK VE KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN HUKUKÎ SORUMLULUK TÜRLERİ-5
 • A. -GENEL OLARAK HUKUKÎ SORUMLULUK -5
 • 1. -Genel Bilgi-5
 • 2. -Sorumluluk Türleri-7
 • a. -Kusur Sorumluluğu-7
 • b. -Sebep Sorumluluğu (Kusursuz Sorumluluk)-19
 • aa. -Genel Olarak-19
 • bb. -Sebep Sorumluluğunun Dayandığı Düşünceler (İlkeler-Esaslar)-20
 • aaa. -Tehlike Düşüncesi-20
 • bbb. -Hakkaniyet Düşüncesi-21
 • ccc. -Hâkimiyet Düşüncesi-21
 • cc. -Sebep Sorumluluğunun Ortak Unsurları -21
 • dd. -Kusursuz Sorumluluğun (Sebep Sorumluluğunun) Türleri -22
 • B. -KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN HUKUKÎ SORUMLULUK TÜRLERİ-24
 • III. -2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN UYGULAMA ALANI-26
 • A. -YER BAKIMINDAN-26
 • B. -KONU BAKIMINDAN-29
 • IV. -İŞLETİLME HÂLİNDEKİ BİR MOTORLU ARACIN SEBEP OLDUĞU KAZALARDAN ARAÇ İŞLETEN İLE ARAÇ İŞLETİCİSİNİN BAĞLI OLDUĞU TEŞEBBÜS SAHİBİNİN SORUMLULUĞU-34
 • A. -GENEL BİLGİ-34-
 • B. -SORUMLULUĞUN ŞARTLARI-35
 • 1. -Şahsa veya Eşyaya İlişkin Bir Zarar Meydana Gelmiş Olmalıdır-35
 • 2. -Zarar Bir Trafik Kazasından Doğmuş Olmalıdır-37
 • 3. -Kaza ve Zarar Motorlu Bir Aracın İşletilmesi Sırasında Meydana Gelmelidir-39
 • a. -Motorlu Araç-39
 • b. -Motorlu Aracın İşletilmesi-39
 • 4. -Kaza ve Zarar İle Aracın İşletilmesi Arasında Uygun İlliyet Bağı Bulunmalıdır-44
 • C. -SORUMLU KİŞİ: İŞLETEN VEYA İŞLETENİN BAĞLI BULUNDUĞU TEŞEBBÜS SAHİBİ-48
 • 1. -Kanunî Düzenleme ve -Teşebbüs Sahibi- Kavramı-48
 • 2. -İşleten Kavramı-49
 • a. -Gerçek İşleten-52
 • aa. -Araç Sahibi (Maliki)-52
 • bb. -Aracı Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Alan Kişi-62
 • cc. -Kiracı, Ariyet Alan veya Rehin Alan Kişi-63
 • dd. -Motorlu Araç İşleten Sayılan Diğer Kişiler-67
 • ee. -Birden Çok İşleten-68
 • b. -Farazi İşleten-68
 • aa. -Motorlu Araçlarla İlgili Meslekî Faaliyette Bulunan Kişiler-69
 • bb. -Yarış Düzenleyicileri-74
 • cc. -Motorlu Aracı Çalan veya Gasbeden Kişiler-76
 • dd. -Devlet ve Diğer Kamu Tüzel Kişileri-82
 • c. -İşleten ve İşletenin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibinin, Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişiler-84
 • aa. -Sürücü-85
 • bb. -Aracın Kullanılmasına Katılan Yardımcı Kişiler-86
 • V. -İŞLETİLME HÂLİNDE OLMAYAN ARACIN SEBEP OLDUĞU ZARARLARDAN SORUMLULUK-88
 • A. -GENEL BİLGİ-88
 • B. -SORUMLULUĞUN ŞARTLARI-90
 • 1. -Kişiye veya Eşyaya İlişkin Bir Zarar Meydana Gelmiş Olmalıdır-90
 • 2. -Zarar, İşletilme Hâlinde Olmayan Motorlu Bir Aracın Sebep Olduğu Trafik Kazasından Doğmalıdır-90
 • 3. -Zarar Gören, Kazaya, İşletenin veya Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilerin Kusurunun ya da Araçtaki Bozukluğun Sebep Olduğunu İspat Etmelidir-91
 • 4. -İlliyet Bağı-97
 • VI. -KAZADAN SONRA YAPILAN YARDIM FAALİYETİNDEN DOĞAN SORUMLULUK-98
 • VII. -İŞLETENİN VEYA TEŞEBBÜS SAHİBİNİN SORUMLULUKTAN KURTULMASI -99
 • A. -GENEL OLARAK-99
 • B. -SORUMLULUKTAN KURTULMA ŞARTLARI-101
 • 1. -İşleten veya Araç İşleticisinin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibi, Kendisinin veya Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilerin Kusursuz Olduğunu İspat Etmelidir-101
 • 2. -İşleten veya Araç İşleticisinin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibi, Araçtaki Bir Bozukluğun Kazayı Etkilemediğini İspat Etmelidir-102
 • 3. -İşleten veya Teşebbüs sahibi, Kazanın, İlliyet Bağını Kesen Sebeplerin Birinden İleri Geldiğini İspat Etmelidir -103
 • a. -Mücbir Sebep-104
 • b. -Zarar Görenin Ağır Kusuru-112
 • c. -Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru-117
 • VIII. -İŞLETENİN VEYA TEŞEBBÜS SAHİBİNİN SORUMLULUĞUNUN AZALTILMASI-120
 • A. -GENEL OLARAK-120
 • B. -KTK. m. 86/2 VE 87/1’DE DÜZENLENMİŞ OLAN SORUMLULUĞUN AZALTILMASI SEBEPLERİ-121
 • 1. -Zarar Görenin Kusuru-121
 • 2. -Hatır İçin Taşıma veya Aracın Hatır İçin Verilmesi (Kullandırılması)-123
 • IX. -GENEL HÜKÜMLERE TÂBİ OLAN SORUMLULUK HÂLLERİ-137
 • A. -MOTORSUZ TAŞITLAR İLE MOTORLU BİSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN SORUMLULUĞU-137
 • B. -ÖLEN VEYA YARALANAN KİŞİNİN HATIR YOLCUSU YA DA HATIR SÜRÜCÜSÜ OLMASI HÂLİNDE İŞLETENİN VEYA TEŞEBBÜS SAHİBİNİN SORUMLULUĞU-138
 • C. -ZARAR GÖREN MOTORLU ARAÇ İŞLETENİNİN MALİKE KARŞI SORUMLULUĞU-139
 • D. -BAGAJ VE BENZERİ EŞYANIN DIŞINDA ARAÇTA TAŞINAN EŞYANIN ZARAR UĞRAMASI HÂLİNDE SORUMLULUK-140
 • E. -ÇALINAN VEYA GASBEDİLEN ARACA BİLEREK BİNEN YOLCUYA KARŞI SORUMLULUK-140
 • F. -KARAYOLUNDA ÇEKİLEN BİR ARACIN UĞRADIĞI ZARARLARDAN SORUMLULUK-141
 • G. -YARIŞTA, YARIŞÇILAR VEYA ONLARLA BİRLİKTE ARAÇTA BULUNANLARIN UĞRAYACAKLARI ARARLARLA, GÖSTERİDE KULLANILAN ARAÇLARIN UĞRADIĞI ZARARLARDAN SORUMLULUK-142
 • H. -TRAFİK KAZALARINDA MANEVÎ TAZMİNAT-142
 • X. -ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI BİRDEN ÇOK ZARAR VERENİN SORUMLULUĞU-143
 • A. -GENEL OLARAK HAKSIZ FİİLLERDE MÜTESELSİL SORUMLULUK-143
 • 1. -Mülga 818 Sayılı Borçlar Kanununun Yürürlükte OlduğuDönem-143
 • a. -Genel Olarak-143
 • b. -Tam Teselsül -149
 • c. -Eksik Teselsül-158
 • 2. -6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Müteselsil Sorumluluk-163
 • B. -BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ZARAR GÖRENE KARŞI SORUMLULUĞUNUN DIŞ İLİŞKİ VE SORUMLULARINKENDİ ARALARINDAKİ İLİŞKİ BAKIMINDAN AYRI AYRI İNCELENMESİ-175
 • 1. -Dış İlişki-175
 • 2. -Müteselsil Sorumluların Birbirine Rücûu (İç İlişki)-180
 • a. -Tehlike Sorumluluklarının Yarışması ve Sorumlular Arasında Rücû İlişkisi-184
 • b. -Tehlike Sorumluluğu İle Olağan Sebep Sorumluluğunun Yarışması ve Sorumlular Arasında Rücû İlişkisi -186
 • c. -Tehlike Sorumluluğu İle Kusur Sorumluluğunun Yarışması ve Sorumlular Arasında Rücû İlişkisi -187
 • d. -Sigortacının Rücûu -189-
 • XI. -BİRDEN ÇOK İŞLETEN VEYA TEŞEBBÜS SAHİBİNİN BİRBİRLERİNE VERDİKLERİ ZARARDAN SORUMLULUKLARI-189
 • A. -GENEL OLARAK-189
 • B. -KİŞİYE İLİŞKİN (BEDENSEL) ZARARLAR BAKIMINDAN İŞLETENLER ARASINDA SORUMLULUKLARIN ÇATIŞMASI-192
 • C. -ŞEYE İLİŞKİN ZARARLAR BAKIMINDAN İŞLETENLER ARASINDA SORUMLULUKLARIN ÇATIŞMASI-196
 • D. -MÜTESELSİL SORUMLULUK-199
 • XII. -SORUMLULUĞA İLİŞKİN ANLAŞMALAR-201
 • XIII. KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-206
 • İkinci Bölüm
 • ZARARIN HESAPLANMASI VE TAZMİNATIN BELİRLENMESİ
 • I. -GENEL OLARAK ZARARIN HESAPLANMASI VE TAZMİNATIN BELİRLENMESİ -341
 • II. -TAZMİNATTA İNDİRİM-350
 • III. -ÖLÜM HÂLİNDE UĞRANILAN ZARARLAR-364
 • A. -GENEL OLARAK-364
 • B. -CENAZE GİDERLERİ-365
 • C. -TEDAVİ GİDERLERİ İLE ÇALIŞMA GÜCÜNÜN AZALMASINDAN VEYA YİTİRİLMESİNDEN DOĞAN KAYIPLAR-366
 • D. -ÖLENİN DESTEĞİNDEN YOKSUN KALAN KİŞİLERİN BU SEBEPLE UĞRADIKLARI KAYIPLAR (DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI) -366
 • E. -TAZMİNAT HESAPLAMALARINDA İNDİRİM YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SIRA-391
 • F. -DESTEK KAYBI ZARARI VE BEDEN GÜCÜ KAYBI ZARARININ HESAPLANMASINDA İSKONTO-394
 • IV. -BEDENSEL (CİSMANÎ - BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLÂLİNDEN DOĞAN) ZARAR-396
 • V. -VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLÂLİ VE ÖLÜM HÂLİNDE MANEVÎ TAZMİNAT-398
 • A. -BEDENSEL (CİSMANÎ) ZARAR KAVRAMI VE KAPSAM-398
 • B. -MADDEDEKİ MANEVÎ TAZMİNATIN NİTELİĞİ VE HÜKMEDİLEBİLMESİNİN TÂBİ BULUNDUĞU ŞARTLAR-405
 • C. -TAZMİNATIN HACZEDİLEMEMESİ-414
 • D. -5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN -TAHRİK- (m. 29), -TAKDİRİ İNDİRİM- (m. 62) VE -TEŞEBBÜS- (m. 35) HÜKÜMLERİNİN UYGULANMIŞ OLMASININ ETKİSİ-415
 • E. -MANEVÎ TAZMİNAT TALEBİNİN DEVRİ VE MİRASÇILARA İNTİKALİ-416
 • F. -KISMÎ DAVA VE MANEVÎ ZARARIN TEKLİĞİ-MANEVÎ TAZMİNAT DAVASININ BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ-418
 • G. -TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN 56. (eBK’nun 47. ) MADDESİNİN KUSURSUZ SORUMLULUK HÂLLERİNDE DE UYGULANMASI-430
 • VI. -TAZMİNAT DAVALARINDA FAİZ-431
 • A. -GENEL OLARAK KANUNÎ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ-431
 • B. -MADDÎ TAZMİNATTA FAİZ-433
 • C. -MANEVÎ TAZMİNATTA FAİZ-440
 • VII. -CEZA HUKUKU İLE MEDENÎ HUKUK ARASINDA İLİŞKİ-441
 • A. -GENEL OLARAK-441
 • B. -TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN 74. MADDESİNİN AYRINTILI OLARAK İNCELENMESİ-443
 • 1. -Kusur Bakımından-443
 • 2. -Ayırt Etme Gücü (Temyiz Kudreti) Bakımından-445
 • 3. -Zararın Miktarının Tayini -445
 • 4. -Beraat Kararı -446
 • 5. -Mahkûmiyet Kararı-446
 • 6. -Kamu Davasının ve Cezanın Düşmesinin Etkisi-449
 • 7. -Önödeme Hâlinde-450
 • 8. -Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması-450
 • VIII. KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-457
 • Üçüncü Bölüm
 • TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI
 • I. -İLGİLİ KANUN MADDELERİ-569
 • A. -GENEL AÇIKLAMA-571
 • B. -TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN 72. VE KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 109. MADDELERİNDEKİ İKİ YILLIK SÜRE-577
 • C. -TÜRK BORÇLAR KANUNU m. 72/1 VE KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU m. 109/1’DEKİ ON YILLIK SÜRE-581
 • II. -FİİLİN SUÇ TEŞKİL ETMESİ HÂLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ-583
 • III. -RÜCÛ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI-593
 • IV. -AF KANUNLARININ ZAMANAŞIMINA ETKİSİ-594
 • V. -ZARAR GÖRENİN DAİMÎ DEF’İ HAKKI-596
 • VI. -KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-597
 • Dördüncü Bölüm
 • TAZMİNAT DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
 • I. -GENEL OLARAK GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMELERİN BELİRLENMESİ USÛLÜ VE BUNUN ÖNEMİ-665
 • II. -2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 110. MADDESİNDE, YARGI YERİ VE YETKİLİ MAHKEME BAKIMINDAN 11/1/2011 TARİHLİ VE 6099 SAYILI KANUNLAYAPILAN DEĞİŞİKLİK-669
 • III. -GÖREVLİ MAHKEME-718
 • A. -ASLİYE HUKUK VE SULH HUKUK MAHKEMELERİ-718
 • 1. -Asliye Hukuk Mahkemeleri-718
 • 2. -Sulh Hukuk Mahkemeleri-721
 • B. -ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ-722
 • 1. -29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlükte Olduğu Dönem-722
 • 2. -13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri-727
 • C. -İŞ MAHKEMELERİ-732
 • D. -GÖREVSİZLİK KARARI VE GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER-744
 • E. -DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI İLE BUNUN HÜKÜM VE SONUÇLARI-751
 • IV. -YETKİLİ MAHKEME -755
 • A. -GENEL OLARAK-755
 • B. -KESİN OLMAYAN YETKİ KURALLARI-755
 • 1. -Genel Yetki Kuralı-755
 • 2. -Özel Yetki Kuralları-766
 • a. -Genel Olarak-766
 • b. -Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme-767
 • c. -Motorlu Araç Kazalarından Dolayı Hukuki Sorumluluğa İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme-770
 • d. -5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. Maddesi Uyarınca Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi-773
 • C. -KESİN YETKİ KURALLARI-774
 • D. -KARŞILIK DAVADA, KEŞİFTE, İHTİYATİ TEDBİRDE VE DELİL TESPİTİNDE YETKİ-775
 • E. -YETKİ SÖZLEŞMESİ-775
 • F. -YETKİ İTİRAZI-780
 • G. -YETKİSİZLİK KARARI VE BU KARAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER-782
 • V. -KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-787
 • A. -YARGI YERİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-787
 • B. -YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-809
 • Beşinci Bölüm
 • HEMZEMİN GEÇİTLERDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARINDAHUKUKÎ SORUMLULUK VE TAZMİNAT
 • I. -GENEL OLARAK-841
 • II. -YARGITAY’A GÖRE, HEMZEMİN GEÇİTLERDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARI İLE TREN KAZALARINDA HUKUKÎ SORUMLULUK-842
 • III. -YARGI YERİ -844
 • IV. -KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-849
 • Altıncı Bölüm
 • MOTORLU ARAÇ SATICISI VE İMALATÇISININ SORUMLULUĞU
 • I. -4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDAN ÖNCEKİ UYGULAMA-865
 • II. -23/2/1995 TARİHLİ VE 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İLE 7/11/2013 TARİHLİ VE 6502 SAYILI (Yeni) TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA İMALATÇININ (YAPIMCININ) SORUMLULUĞU-866
 • III. -KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-873
 • İkinci Kısım
 • SİGORTA VE GÜVENCE HESABI
 • Birinci Bölüm
 • SİGORTA, SİGORTACILIKTA TAHKİM VE BAZI ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
 • I. -SORUMLULUK VE SİGORTA-925
 • II. -6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA SORUMLULUK SİGORTASI-934
 • III. -SİGORTACILIKTA TAHKİM (SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU)-936
 • A. -GENEL OLARAK TAHKİM VE 6100 SAYILI HMK’DA TAHKİME İLİŞKİN DÜZENLEMELERE GENEL BİR BAKIŞ-936
 • B. -GENEL OLARAK SİGORTADA İHTİLÂFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI -945
 • C. -TAHKİM KOMİSYONUNUN KURULMASI VE KİMLERDEN OLUŞACAĞI-948
 • D. -TAHKİM KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ-949
 • E. -KOMİSYONUN BÜRO AÇMASI VE KOMİSYONDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL-950
 • F. -UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ-950
 • 1. -Uyuşmazlıklar Sigorta Hakemleri ve Raportörler Aracılığıyla Çözülür-950
 • 2. -Komisyona Başvurulabilmesi İçin Gerekli Şartlar-950
 • 3. -Sigorta Tahkim Sistemine Başvuru, Başvurunun İncelenmesi ve İhtilâfın Çözümü-951
 • 4. -Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolu-954
 • G. -HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK TAHKİM İÇİN SEÇİLECEK HAKEMLERLE İLGİLİ HÜKÜM-975
 • IV. -MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARINDA SİGORTAEKSPERLERİNİN -KAZA VE ZARARA İLİŞKİN TESPİT TUTANAĞI- HÜKMÜNDE RAPOR DÜZENLEYEBİLMELERİ-975
 • V. -MOTORLU KARA ARAÇLARIYLA İLGİLİ SORUMLULUK SİGORTALARI, KASGO SİGORTASI VE GÜVENCE HESABI-975
 • VI. -SİGORTA BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ İLE TRAFİK SİGORTALARI BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ (TRAMER)-977
 • VII. -SİGORTA HASAR TAKİP VE GÖZETİM MERKEZİ -981
 • VIII. -MOTORLU ARAÇ SİGORTALARI HASAR İHBARLARININYAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ-983
 • İkinci Bölüm
 • KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALÎ SORUMLULUK SİGORTASI
 • I. -TANIM-987
 • II. -SİGORTA YAPTIRMA ZORUNLULUĞU-988
 • III. -ULUSLARARASI YEŞİL KART (GREEN CARD) SİSTEMİ-993
 • A. -SİSTEMİN KURULUŞU VE BUNUNLA İLGİLİ ANLAŞMALAR-993
 • B. -YEŞİL KART (GREEN CARD) SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ-998
 • IV. -ZORUNLU MALÎ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASININ KAPSAMI-1001
 • A. -GENEL OLARAK-1001
 • B. -HATIR TAŞIMASI VEYA ARACIN HATIR İÇİN VERİLİPKULLANDIRILMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN ZARARLAR-1003
 • C. -MALİK OLMAYAN SÜRÜCÜNÜN UĞRADIĞI ZARAR-1010
 • D. -SİGORTA KAPSAMI DIŞINDA KALAN HUSUSLAR-1020
 • V. -ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ-1024
 • A. -SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ-1024
 • 1. -Prim Ödeme Yükümlülüğü-1024
 • 2. -Bildirim (Beyan-İhbar) Yükümlülüğü -1035
 • a. -Sigorta Ettirenin Sözleşmenin Yapılması Sırasındaki Bildirim (Beyan-İhbar) Yükümlülüğü-1035
 • b. -Sigorta Ettirenin Sigorta (Sözleşme) Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü-1036
 • c. -Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin Bildirim (Beyan-İhbar) ve Diğer Yükümlülükleri-1038
 • d. -Tebliğ ve İhbarlarda Usul-1040
 • B. -SİGORTACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ-1040
 • 1. -Sigorta Poliçesi Düzenleme Yükümlülüğü-1040
 • 2. -Sigortacının Bilgilendirme Yükümlülüğü-1044
 • 3. -Zararı Tazmin Yükümlülüğü-1047
 • a. -Genel Olarak-1047
 • b. -Sigortacının Tazminle Yükümlü Olduğu Zararın Kapsamı ve Niteliği-1054
 • aa. -Genel Olarak-1054
 • bb. -Tedavi Giderleri Yönünden 13/2/2011 Tarihli ve 6111 Sayılı Kanunla Başlayan Yeni Dönem-1059
 • 1. -13/2/2011 Tarihli ve 6111 Sayılı Kanunla Getirilen Hükümler-1059
 • 2. -İlgili Yönetmelik-1061
 • 3. -SGK Başkanlığının Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderleri Hakkında 2012/5 Sayılı Genelgesi-1071
 • 4. -Açıklama-1075
 • c. -Zarar Görenin Doğrudan Sigortacıya Başvurması veya Dava Açması-1081
 • d. -Tazminata Esas Alınacak Kusur Oranının Tespiti -1086
 • e. -Trafik Kazalarında Sigorta Açısından Temini Gereken Belgeler-1087
 • 4. -Sır Saklama Yükümlülüğü-1088
 • VI. -İŞLETENİN DEĞİŞMESİ-1091
 • VII. -SİGORTACININ SORUMLULUKTAN KURTULMASI VEYASORUMLULUĞUNUN AZALTILMASI -1094
 • VIII. -GARAMETEN (ORANLAMA YOLUYLA-EŞİT PAYLAŞTIRMA ESASINA GÖRE) SORUMLULUK -1098
 • IX. -MÜTESELSİLEN SORUMLULUK -1101
 • X. -ZORUNLU MALÎ SORUMLULUK SİGORTASINDA SİGORTACININ HALEFİYETİ VE RÜCÛ HAKKI-1106
 • A. -GENEL OLARAK HALEFİYET VE RÜCÛ-1106
 • B. -SİGORTACININ HALEFİYETİ VE RÜCÛ HAKKI-1110
 • 1. -Tanım-1110
 • 2. -6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Dönemi ve Uygulama-1110
 • 3. -6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Sigortacının Halefiyeti-1122
 • C. -SİGORTACININ SİGORTA ETTİRENE RÜCÛU-1125
 • 1. -İşletenin veya Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilerin Kasdî Bir Eylemi veya Ağır Kusuru-1129
 • 2. -Oto Yarışına Katılma-1136
 • 3. -Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak-1136
 • 4. -Uyuşturucu Madde veya Alkollü İçki Almış Olarak Aracı Sevk ve İdare Etme-1139
 • 5. -İstiab Haddinden Fazla Yolcu veya Yük Taşınması vs. Hâller-1150
 • 6. -Sigorta Ettirenin, Rizikonun Gerçekleşmesinden Sonra Bildirim (İhbar-Beyan) ve Diğer Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Zararın Artması-1153
 • 7. -Tazminatı Gerektiren Olayın Aracın Çalınması veya Gaspedilmesi Sonucunda Meydana Gelmesi ve Kusur-1154
 • XI. -SİGORTA ALACAĞINDA İCRA TAKİBİ VE İCRA İNKÂR TAZMİNATI-1154
 • XII. -ZORUNLU MALÎ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI -1158
 • XIII. -GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME-1165
 • A. -GÖREVLİ MAHKEME-1165
 • B. -YETKİLİ MAHKEME -1181
 • XIV. -YARGILAMA GİDERLERİ-1198
 • XV. -FAİZ, TEMERRÜT VE TEMERRÜT FAİZİ-1202
 • XVI. -KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1214
 • A. -YEŞİLKART SİGORTASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1214
 • B. -ZORUNLU MALÎ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1223
 • Üçüncü Bölüm
 • MOTORLU KARA ARAÇLARIİHTİYARÎ MALÎ SORUMLULUK SİGORTASI
 • I. -GENEL OLARAK-1289
 • II. -KİMSS TEMİNATI DIŞINDA KALAN HÂLLER-1297
 • III. -TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ-1298
 • A. -SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ-1298
 • 1. -Prim Ödeme Yükümlülüğü-1298
 • 2. -Bildirim (Beyan-İhbar) ve Diğer Yükümlülükleri-1301
 • a. -Sigorta Ettirenin Sözleşmenin Yapılması Sırasındaki Bildirim (Beyan-İhbar) Yükümlülüğü-1301
 • b. -Sigorta Ettirenin Sözleşme Süresi İçindeki Bildirim (Beyan-İhbar) Yükümlülüğü-1302
 • c. -Sigorta Ettirenin, Riziko Gerçekleştikten Sonraki Bildirim (Beyan-İhbar) ve Diğer Yükümlülükleri-1303
 • d. -Tebliğ ve Bildirimlerde (İhbarlarda) Usul-1305
 • B. -SİGORTACININ YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI-1305
 • 1. -Sigortacının Poliçe Düzenleme ve Zararı Tazmin Yükümlülüğü-1305
 • 2. -Yargılama Giderlerinden Sorumluluk -1311
 • 3. -Sır Saklama Yükümlülüğü-1313
 • IV. -İŞLETENİN DEĞİŞMESİ-1313
 • V. -SİGORTACININ HALEFİYET VE RÜCÛ HAKLARI-1314
 • VI. -SİGORTACININ SİGORTA BEDELİNİ ÖDEME BORCUNUN MUACCEL HALE GELMESİ, TEMERRÜT VE FAİZ-1317
 • VII. -İCRA İNKÂR TAZMİNATI-1319
 • VIII. ZAMANAŞIMI-1319
 • IX. -GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME-1322
 • A. -GÖREVLİ MAHKEME-1322
 • B. -YETKİLİ MAHKEME -1324
 • X. -KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1333
 • Dördüncü Bölüm
 • KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI
 • I. -GENEL OLARAK-1351
 • II. -KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASININ KONUSU VE KAPSAMI-1362
 • III. -KASKO SİGORTASINDA TEMİNAT DIŞI KALAN HÂLLER-1367
 • A. -SÖZLEŞMEDE AKSİ KARARLAŞTIRILMAMIŞSA TEMİNAT DIŞINDA KALACAK HÂLLER-1367
 • B. -KESİN OLARAK TEMİNAT DIŞI KALAN HÂLLER-1368
 • 1. -Genel Olarak-1368
 • 2. -Kasko Sigortası Teminat Kapsamı Dışında Kalan ve Uygulamada Sık Karşılaşılan Hâllerden Bazılarının Özel Olarak İncelenmesi -1370
 • a. -Sürücü Belgesi Olmaksızın Araç Kullanılması-1370
 • b. -Alkol veya Uyuşturucu Madde Kullanımından Kaynaklanan Hasarlar-1375
 • c. -İstiab Haddinden Fazla Yolcu veya Yük Taşınması-1384
 • d. -Sigortalı veya Fiillerinden Sorumlu Bulunduğu Kimseler ya da Birlikte Yaşadığı Kişiler Tarafından Kasten Verilen Zararlar-1386
 • e. -Sürücünün Güvenli Şekilde Araç Kullanma Yeteneğini Geçici veya Daimî Olarak Kaybetmesi-1387
 • IV. -SİGORTA PRİMİNİN ÖDENMESİ, SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN BAŞLAMASI VE SİGORTA ETTİRENİN TEMERRÜDÜ-1387
 • V. -SİGORTALI VE/VEYA SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ-1391
 • A. -SİGORTALI VE/VEYA SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞME YAPILDIĞI SIRADA BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ-1391
 • B. -SİGORTALI VE/VEYA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTA SÜRESİ İÇİNDE İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SONUÇLARI-1393
 • C. -RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE SİGORTALI VE/VEYA SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ -1394
 • D. -DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER-1395
 • VI. -TEBLİĞ VE İHBARLARDA USÛL-1395
 • VII. -SİGORTACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ-1396
 • A. -BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ-1396
 • B. -ZARARI GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ-1396
 • 1. -Zararın Tespiti ve Sigorta Bedeli-1397
 • a. -Genel Olarak-1397
 • b. -Kasko Sigortasında Eksik Sigorta, Aşkın Sigorta ve Muafiyetler-1398
 • aa. -Eksik Sigorta-1398
 • bb. -Aşkın Sigorta-1402
 • cc. -Muafiyetler-1403
 • 2. -Tazminatın Hesabı ve Ödenmesi-1403
 • a. -Tazminatın Belirlenmesi-1403
 • b. -Tazminattan İndirim ve Tazminat Hakkının Düşmesi-1407
 • c. -Tazminatın Ödenmesi -1408
 • 3. -Tazminat Ödenmesinin Sonuçları-1419
 • C. -SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-1419
 • VIII. BİRDEN ÇOK SİGORTA-1422
 • IX. -MENFAAT SAHİBİNİN DEĞİŞMESİ-1425
 • X. -KASKO SİGORTASINDA SİGORTACININ HALEFİYETİ VE RÜCÛ HAKKI-1426
 • XI. -GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME İLE TAHKİM-1441
 • A. -GÖREVLİ MAHKEME-1441
 • B. -YETKİLİ MAHKEME -1443
 • C. -TAHKİM-1457
 • XII. -ZAMANAŞIMI-1458
 • XIII. TEMERRÜT VE TEMERRÜT FAİZİ-1463
 • XIV. İCRA İNKÂR TAZMİNATI-1472
 • XV. -KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1473
 •  
 • Beşinci Bölüm
 • GÜVENCE HESABI
 • I. -KARAYOLU TRAFİK GARANTİ SİGORTASI HESABI İLE İLGİLİ DÜZENLEME VE 3/6/2007 TARİHLİ VE 5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNU’YLA OLUŞTURULAN GÜVENCE HESABI-1511
 • II. -GÜVENCE HESABINA BAŞVURULABİLECEK HÂLLER-1516
 • A. -GENEL OLARAK-1516
 • B. -TEDAVİ GİDERLERİ YÖNÜNDEN 13/2/2011 TARİHLİ VE 6111 SAYILI KANUNLA BAŞLAYAN YENİ DÖNEM-1518
 • C. -GÜVENCE HESABINA BAŞVURULABİLECEK HÂLLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA-1520
 • 1. -Kazaya Neden Olan Motorlu Aracın (Sigortalının veya Sigortayı Yaptırmakla Sorumlu Olanın) Tespit Edilememesi H&
  • Genel Özellikler
  • Baskı Tarihi
  • Mart 2014
  • Baskı Sayısı
  • 3.Baskı
  • Yayınevi
  • Adalet Yayınevi
  • Yazar
  • Zekeriya Yılmaz
  • Sayfa Sayısı
  • 1768
  • Ebat
  • 17x25
  • Cilt
  • --