Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

Sayıştay Başkanlığından: DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR
2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme!
Adalet Bakanlığı Sınavları

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Kodu
Bayi Şifre

Trafik Yönetimi ve Denetimi - Bedrettin Murat

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Trafik Yönetimi ve Denetimi - Bedrettin Murat

"Trafik Yönetimi ve Denetimi - Bedrettin Murat"

9786051464794
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 42.75 TL
 • Piyasa Fiyatı
 • 45.00 TL
 • Havale ile
 • 42.32 TL
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Satılan Adet Miktarı
 • 0
 • Yazar
 • Bedrettin Murat
Adet
Trafik Yönetimi ve Denetimi - Bedrettin Murat


Özellikler
Taksitler
İlgiliÜrünler

Trafik Yönetimi ve Denetimi 
Dr. Bedrettin Murat


İnsanoğlunun bireysel yaşamdan toplumsal yaşamama geçmesiyle birlikte, fertleri toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar etrafında toplamak, toplumsal yaşamın devamı için bir zorunluluk haline gelmiştir. Ancak toplumsal yaşamı düzenleyen bu kuralların var olması, kuralların ihlâlini de beraberinde getirmiştir. Toplumsal yaşamı düzenleyen kuralların en önemlisi trafik kurallarıdır.

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, çağdaş insanın yaşamında da önemli değişikliklere yol açmaktadır. Bugünün bireyleri, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin insanoğluna sağladığı olanaklardan azamî ölçüde yararlanabilme gayreti içindedirler. Bu anlayışın doğal bir sonucu olarak pek çok insan, yaşamını kolaylaştıracak teknolojik araç ve gereçlere sahip olma çabası içerisindedir
.İçindekiler

 • Birinci Bölüm
 • ADLÎ KOVUŞTURMA VE CEZALARIN UYGULANMASI
 • 1. -TUTANAK DÜZENLENME-1
 • 2. -TUTANAK ÇEŞİTLERİ-2
 • 2. 1. -Ceza Tutanakları-2
 • 2. 1. 1. -Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı-2
 • 2. 1. 2. -Trafik Para Cezası Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı (Alındı Makbuzu)-3
 • 2. 1. 3. -İhbarname-4
 • 2. 2. -Cumhuriyet Savcılığına Sevk Tutanağı-5
 • 3. -TRAFİK SUÇLARINA BAKACAK MAHKEMELER-5
 • 4. -ALINDI VE TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR VE TUTANAK DÜZENLEYENLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ-6
 • 5. -BİRİM MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDİNİN (BİRİM SAYMAN MUTEMEDİNİN) SORUMLULUKLARI-7
 • 6. -TESCİL PLÂKALARINA GÖRE TUTANAK DÜZENLENMESİ-8
 • 7. -DİPLOMATİK MUAFİYETİ OLANLAR HAKKINDA CUMHURİYET SAVCILIĞINA SEVK TUTANAĞI VEYA CEZA TUTANAĞI DÜZENLENMESİ -10
 • 8. -YABANCI ÜLKEDE KAYITLI (YABANCI PLAKALI) ARAÇLARA UYGULANAN TRAFİK İDARİ PARA CEZALARININ TEBLİĞİ, TAKİBİ VE TAHSİLİ-11
 • 9. -PARA CEZALARININ ÖDEME ŞEKLİ VE SÜRESİ-12
 • 10. -İTİRAZ-14
 • 11. -CEZA PUANI UYGULAMASI VE SÜRÜCÜ BELGELERİNİN GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINMASI-14
 • 11. 1. -Uygulama Esasları-14
 • 11. 2. -Ceza Puanlarının Hesaplanması, Belgelerin Geri Alınması ile İlgili İşlemler-15
 • 11. 3. -Sürücü Belgesi Alındıktan Sonra Çeşitli Suçlardan Mahkûm Olanların Sürücü Belgelerinin Geri Alınması Esasları-17
 • 11. 3. 1. -Sürücü Belgelerinin Mahkeme Kararı ile Geri Alınması İşlemleri-17
 • 11. 3. 2. -Geri Alma İşlemlerinin Yürütülmesi-17
 •  
 • İkinci Bölüm
 • TRAFİĞİN DÜZENLENMESİ, YÖNETİMİ İLE TRAFİK IŞIK VE İŞARETLERİ
 • 1. -YOL TIKANMALARI VE TIKANAN YOLLARIN YENİDEN TRAFİĞE AÇILMASI-19
 • 1. 1. -Tıkanacağı Önceden Belli Olan Yollar-19
 • 1. 2. -Aniden Tıkanan Yollar ve Yolu Tıkayan Unsurlar-20
 • 1. 2. 1. -Trafik Kazaları-20
 • 1. 2. 2. -Olumsuz İklim Şartları-21
 • 1. 2. 3. -Alt Yapıda Meydana Gelen Ani Olumsuzluklar-22
 • 1. 2. 3. 1. -Sinyalizasyon Bozuklukları-22
 • 1. 2. 3. 2. -Yol Bozuklukları-22
 • 1. 2. 4. -Park Yasağına Uymama-22
 • 1. 2. 5. -Yola Sabit Bir Cismin Düşmesi-23
 • 1. 2. 6. -Korsan (İzinsiz) Gösteri ve Mitingler-23
 • 1. 2. 7. -Diğerleri (Kol ve Grup Halinde Seyreden Araçlar ve Hayvan Sürüleri)-23
 • 2. -TRAFİK İŞARETLERİNE UYMA ZORUNLULUĞU-24
 • 3. -TRAFİĞİN YÖNETİMİ -25
 • 3. 1. -Görevli Kişilerin Trafiği Yönetme Hareketleri -25
 • 3. 1. 1. -Yolun Trafiğe Açılması / Kapatılması-25
 • 3. 1. 2. -Trafiğin Bütün İstikametlere Kapatılması-26
 • 3. 2. -Trafiği Hızlandırma ve Yavaşlatma Hareketleri -27
 • 3. 2. 1. -Trafiği Hızlandırılması-27
 • 3. 2. 2. -Trafiği Yavaşlatılması-27
 • 3. 3. -Gece Trafiği Yönetme Hareketleri -28
 • 3. 3. 1. -İşaret Çubuğu / El Feneri ile -DÖNÜŞ- İşareti Verme-28
 • 3. 3. 2. -İşaret Çubuğu / El Feneri ile -GEÇ- İşareti Verme-28
 • 3. 3. 3. -Gece İşaret Çubuğu / El Feneri ile -DUR- İşareti Verme-29
 • 3. 4. -Yön Tayini Hareketleri -29
 • 3. 4. 1. -Trafiği Durdurma Hareketi-30
 • 3. 4. 2. -Trafiği Çekme Hareketi-31
 • 3. 5. -İlk Geçiş Hakkının İşaret Levhalarıyla Belirlendiği veya Kontrolsüz Kavşaklarda Trafik Yönetimi-32
 • 3. 6. -Görevli Personelin Düdük Kullanmak Suretiyle Trafiği Tanzim ve Yönetimi-32
 • 3. 7. -İşaret ve Yön Tayininde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-32
 • 4. -TRAFİK İŞARETLERİ-33
 • 4. 1. -Trafik İşaretlerinin Önemi ve Gelişimi-33
 • 4. 2. -Trafik İşareti Koymaya Yetkili Kuruluş ve Kişiler-34
 • 4. 3. -Trafik İşaretlerinin Korunması -35
 • 4. 4. -Trafik İşaretlerinin Nitelikleri-35
 • 4. 4. 1. -Işıklı (Sinyalizasyon) ve Sesli Trafik İşaretleri-36
 • 4. 4. 1. 1. -Trafik Sinyalizasyonunun Kara Yolu Trafik Güvenliği Açısından Yararları-37
 • 4. 4. 1. 2. -Trafik Sinyalizasyonunun Kara Yolu Trafik Güvenliği Açısından Sakıncaları-37
 • 4. 4. 2. -Işıklı Trafik İşaretlerinin Anlamları-38
 • 4. 5. -Sinyal Tesisleri-40
 • 4. 6. -Sinyalizasyon Türleri-41
 • 4. 6. 1. -Sabit Zaman Esası-41
 • 4. 6. 2. -Trafik Uyarma Esası-41
 • 4. 6. 2. 1. -Tam Trafik Uyarmalı Sistemler-41
 • 4. 6. 2. 2. -Yarı Trafik Uyarmalı Sistemler-42
 • 4. 6. 2. 3. -Toplu Taşım Uyarmalı Sistemler-42
 • 4. 7. -Işıksız Trafik İşaretleri (Trafik İşaret Levhaları, Tertipleri ve Yer İşaretlemeleri)-42
 • 4. 7. 1. -Düşey İşaretleme-42
 • 4. 7. 1. 1. Tehlike Uyarı İşaretleri (T Grubu)-44
 • 4. 7. 1. 2. Trafik Tanzim İşaretleri (TT Grubu)-54
 • 4. 7. 1. 3. Bilgi İşaretleri (B Grubu)-65
 • 4. 7. 1. 4. Duraklama ve Park Etme Levhaları (P Grubu)-77
 • 4. 7. 2. Yatay İşaretleme-79
 • 4. 7. 2. 1. Yol Eksenine Paralel (Boyuna) Çizgilerle Yapılan Yol Kaplaması İşaretlemesi (Yatay İşaretleme) Şekilleri-80
 • 4. 7. 2. 2. Yol Eksenine Dik Çizilen Çizgilerle Yapılan Yol Kaplaması İşaretleri (Yatay İşaretleme) Şekilleri-83
 • 4. 7. 2. 3. Diğer Yol Kaplaması İşaretleri-85
 •  
 • Üçüncü Bölüm
 • TRAFİK DENETİMİ
 • 1. -TRAFİK DENETİMİNİN ÖNEMİ-89
 • 2. -TRAFİK DENETİMİNİN AMAÇ VE KAPSAMI-90
 • 3. -TRAFİK DENETİMİNİN NİTELİKLERİ-91
 • 3. 1. -Denetim Yoğun Olmalıdır-91
 • 3. 1. 1. -Denetim Sıklığı-92
 • 3. 1. 2. -Geniş Bir Kitleye Yönelme-92
 • 3. 1. 3. -Denetim İçin Değişik ve Tahmin Edilemeyen Zaman ve Mekânların Seçimi-92
 • 3. 1. 4. -Bilgilendirme Kampanyaları-92
 • 3. 2. -Denetimlerde Toplum Desteği Sağlanmalıdır-93
 • 3. 3. -Denetimin Hedefi İyi Belirlenmelidir-93
 • 3. 4. -Denetim Yeterli Personelle Yapılmalıdır-95
 • 3. 5. -Denetim Hukuka Uygun ve Adil Olarak Gerçekleştirilmelidir-95
 • 3. 6. -Denetim Personeli Dikkatli Seçilmelidir-95
 • 3. 7. -Cezalandırma, İhlâli Takip Etmelidir-96
 • 3. 8. -Trafik Denetimlerinde Teknolojiden Mutlaka Faydalanılmalıdır-97
 • 3. 9. -Denetimin Denetimi Mutlaka Yapılmalı ve Elde Edilen Sonuçlar Değerlendirilerek Yeni Yaklaşımlar Belirlenmelidir-98
 • 4. -TRAFİK DENETİM ÇEŞİTLERİ-98
 • 4. 1. -Türkiye’de Kullanılan Trafik Denetim Çeşitleri-99
 • 4. 1. 1. -Seyir Hâlinde Denetim-99
 • 4. 1. 2. -İhbarlı Denetim-102
 • 4. 1. 3. -Sabit Denetim-103
 • 4. 1. 3. 1. -Araçlarda Bulundurulması Mecburi Gereçler-104
 • 4. 1. 3. 2. -Araçlarda Bulundurulması Mecburi Belgeler-105
 • 4. 1. 4. -Elektronik Sistemlerle Denetim-112
 • 4. 2. -Gelişmiş Ülkelerde Kullanılan Trafik Denetim Çeşitleri-112
 • 4. 2. 1. -Açık Denetim-112
 • 4. 2. 2. -Örtülü Denetim-113
 • 4. 2. 3. -Kamufle Edilmiş (Gizli) Denetim-113
 • 5. -ŞERİT DARALTARAK ARAÇ YAVAŞLATMA VE DURDURMA YÖNTEMİ-114
 • 6. -DUR İKAZINA UYMAYAN VE KAÇAN ARAÇLARIN YOL KAPANI İLE DURDURULMASI-115
 • 7. -TRAFİK DENETİMLERİ SIRASINDA İNCELENECEK ORTAK HUSUSLAR-116
 • 8. -DENETİM PERSONELİNİN YOL KULLANICILARIYLA İLETİŞİMİ-118
 • 9. -TRAFİK DENETİMLERİNDE VE ŞERİT DARALTMADA KULLANILACAK EKİPMANLAR-118
 • 10. -ÖZEL DENETİM ŞEKİLLERİ-119
 • 10. 1. -Yük Taşıyan Araçlar ve Sürücülerinin Denetimi-119
 • 10. 2. -Yolcu Taşıyan Araçlar ve Sürücülerinin Denetimi-120
 • 10. 3. -Resmi Araçların Denetimi-120
 • 10. 4. -Okul Servis Araçlarının Denetimi-121
 • 10. 5. -Motosiklet ve Motorlu Bisikletler ile Sürücü ve Yolcularının Denetimi-122
 • 10. 6. -Emniyet Kemeri ve Koruyucu Tertibat Denetimi-122
 • 10. 7. -Trafik Işık ve İşaret İhlallerinin Denetimi-122
 • 10. 8. -Diğer Denetimler-122
 • 11. -TEKNOLOJİK DENETİM ŞEKİLLERİ-123
 • 11. 1. -Radarla Hız Denetimi ve Denetim Yöntemleri -123
 • 11. 1. 1. -Tek Yöne Tek Ekiple Radarla Hız Denetimi-124
 • 11. 1. 2. -İki Yöne İki Ekiple Radarla Hız Denetimi-124
 • 11. 1. 3. -Çevirme Ekibi Olmaksızın Radar Ekibince Bizzat Yapılan Hız Denetimi-124
 • 11. 1. 4. -Gece Yapılacak Radarla Hız Denetimi-125
 • 11. 2. -Takograf ve Takografla Hız Denetimi-127
 • 11. 3. -Alkol Test Cihazı (Alkol Metre) ile Alkol Denetimi-128
 • 11. 3. 1. -Alkol Denetiminin Yeri ve Zamanı-130
 • 11. 3. 2. -Alkol Denetiminde Dikkat Edilecek Hususlar-130
 • 11. 3. 3. -Alkol Almış Sürücülerin Kanlarındaki Alkol Miktarının Tespiti Esasları-131
 • 11. 3. 4. Uyuşturucu veya Keyif Verici Madde Almış Olanların Tespiti Esasları-132
 • 11. 3. 5. Alkol Test Cihazı (Alkolmetre) Kullanımı ve Ölçüm İşlemi-132
 • 11. 3. 6. Alkol Test Cihazlarının (Alkolmetre) Kalibrasyonu ve Kayıtlarının Tutulması-133
 • 11. 4. -MOBESE (Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu) ve EDS (Elektronik Denetleme Sistemi)ile Kırmızı Işık ve Hız Denetimi-134
 • 12. -TRAFİKTEN MEN İŞLEMİNİN UYGULANMASI-135
 • 13. -OLAĞANÜSTÜ HÂLLERDE VE SAVAŞTA KARA YOLU TRAFİĞİNİN DÜZENLENMESİ VE DENETİMİ-140
 • 14. -ESKORT HİZMETLERİ-140
 • 14. 1. -Eskort Tahsis Edilebilecek Makamlar-141
 • 14. 2. -Eskort Tahsis Talepleri ve Görevli Kuruluşlar-142
 • 14. 3. -Eskort Görevlilerinin Yükümlülük ve Davranışları-142
 • 14. 4. -Eskort Hizmetlerine İlişkin Esaslar-143
 •  
 • Dördüncü Bölüm
 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN GÖREV VE YETKİ VERDİĞİ KURULLAR, BAKANLIKLAR, BELEDİYELER, KOMİSYONLAR VE KİŞİLER
 • 1. -GÖREVLİ KURULLAR-145
 • 1. 1. -Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu (KGYK)-145
 • 1. 2. -Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu (KTGK)-146
 • 2. -GÖREVLİ BAKANLIKLAR-147
 • 2. 1. -İçişleri Bakanlığı-147
 • 2. 1. 1. -Emniyet Genel Müdürlüğü (Trafik Hizmetleri Başkanlığı)-147
 • 2. 1. 1. 1. -Teşkilâtlanma-147
 • 2. 1. 1. 1. 1. -Daire Başkanlıklarının Görevleri-155
 • 2. 1. 1. 1. 2. -Şube Müdürlüklerinin Görevleri-156
 • 2. 1. 1. 2. -Görev ve Yetkileri-159
 • 2. 1. 1. 3. -Trafik Zabıtasının Görev ve Yetki Sınırı-160
 • 2. 1. 1. 4. -Trafik Zabıtası Dışındaki Polis Hizmet Birimlerinin Görev ve Yetkileri-160
 • 2. 1. 1. 4. 1. -Trafik Denetleme Birimlerinin Kurulmuş Olduğu Yerlerde-160
 • 2. 1. 1. 4. 2. -Trafik Denetleme Birimlerinin Kurulmamış Olduğu Yerlerde-161
 • 2. 1. 1. 5. -Askerî Mahallerde Trafiğin Düzenlenmesi-161
 • 2. 1. 2. -Jandarma Teşkilâtı Trafik Birimleri-162
 • 2. 1. 3. -Belediyeler-164
 • 2. 1. 3. 1. -Kuruluş-164
 • 2. 1. 3. 2. -Görev ve Yetkileri-165
 • 2. 1. 4. -Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)-166
 • 2. 1. 4. 1. -Kuruluş -167
 • 2. 1. 4. 2. -UKOME’lerin Görev ve Yetkileri-168
 • 2. 1. 4. 3. -Toplantı ve Toplantı Usulü-169
 • 2. 1. 5. -Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)-170
 • 2. 1. 6. -İl ve İlçe Trafik Komisyonları-170
 • 2. 1. 6. 1. -İl ve İlçe Trafik Komisyonlarının Kuruluşu-170
 • 2. 1. 6. 2. -İl ve İlçe Trafik Komisyonlarının Görev ve Yetkileri-171
 • 2. 1. 7. -İl Özel İdaresi-172
 • 2. 2. -Ulaştırma Bakanlığı-173
 • 2. 2. 1. -Karayolları Genel Müdürlüğü-173
 • 2. 2. 2. -Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü-175
 • 2. 3. -Orman ve Su İşleri Bakanlığı-175
 • 2. 4. -Millî Eğitim Bakanlığı-176
 • 2. 5. -Sağlık Bakanlığı-176
 • 3. -TRAFİKTE GÖREV ALAN GÖNÜLLÜ KİŞİLER-177
 • 3. 1. -Fahrî Trafik Müfettişliği-177
 • 3. 1. 1. -Fahrî Trafik Müfettişi Olacaklarda Aranacak Şartlar-178
 • 3. 1. 2. -Müracaatların Kabulü ve Değerlendirilmesi-179
 • 3. 1. 3. -Fahrî Trafik Müfettişlerinin Eğitimi-179
 • 3. 1. 4. -Fahrî Trafik Müfettişlerinin Görev ve Yetkileri-180
 • 3. 1. 5. -Fahrî Trafik Müfettişlerinin Sorumlulukları-180
 • 3. 1. 6. -Fahrî Trafik Müfettişliği Görevinin Sona Erdirilmesi-180
 • 3. 2. -Okul Geçidi Görevlileri-181
 • 3. 2. 1. -Okul Geçidi Görevlisi Olma Şartları ve Seçilme Esasları-181
 • 3. 2. 2. -Okul Geçidi Görevlisi Olacakların Eğitimi-181
 • 3. 2. 3. -Okul Geçidi Görevlilerinin Kıyafetleri ve Taşıyacakları İşaretler-182
 • 3. 2. 4. -Okul Geçidi Görevlilerinin Çalışma Usul ve Esasları-183
 •  
 • Beşinci Bölüm
 • TRAFİK KAZA ARAŞTIRMASI, DELİLLERİN TESPİTİ VE KUSUR DEĞERLENDİRMESİ
 • 1. -TRAFİK KAZALARINDA GÖREV VE SORUMLULUKLAR-185
 • 1. 1. -Trafik Kazalarına Karışanların Görev ve Sorumlulukları-185
 • 1. 2. -Trafik Kazalarında Yükümlülük-187
 • 1. 3. -Trafik Kazalarına El Koyma-187
 • 1. 3. 1. -Trafik Kazalarında Görevli Birimler ve Görevleri-188
 • 1. 3. 1. 1. -Mahalli Genel Zabıta (Polis ve Jandarma)-188
 • 1. 3. 1. 2. -Mahalli Trafik Zabıtası (Trafik Polisi ve Jandarma Trafik Birimi)-189
 • 1. 3. 1. 3. -Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü-192
 • 1. 3. 1. 4. -Bilirkişiler ve Mahkeme -192
 • 1. 3. 2. -Trafik Kazalarına El Koyanların Görev ve Yetkileri -193
 • 2. -TRAFİK KAZALARINA MÜDAHALE AŞAMALARI VE TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ-194
 • 2. 1. -Trafik Kazasının Bildirimi (Trafik Kazasının Haber Alınması) ve Bildirimde Yapılması Gerekenler-195
 • 2. 2. -Trafik Kazasında Kaza Yerine İntikal ile Kaza Yeri Güvenliğinin Sağlanması ve Kaza Yerinin Korunması-201
 • 2. 3. -Triyaj (Öncelik Belirleme)-204
 • 2. 4. -Treatment (Tedavi)-205
 • 2. 5. -Transport (taşıma)-206
 • 2. 6. -Trafik Kazası Tespit Tutanağının Düzenlenmesi, Kaza Yerinin Temizlenmesi ve Yolun Yeniden Trafiğe Açılması-207
 • 2. 6. 1. -Trafik Kaza Analizi ve Kaza Tespit Tutanağı Niçin Yapılmalı ve Nasıl Düzenlenmelidir?-207
 • 2. 6. 2. -Trafik Kaza Analizi ve Trafik Kazası Tespit Tutanağı Düzenlenmesinin Hukuki Dayanağı-211
 • 2. 6. 3. -Trafik Kaza İncelemesi-211
 • 2. 6. 3. 1. -Kaza Yeri ve Kaza Yerinde Elde Edilebilecek İz ve Deliller-213
 • 2. 6. 3. 1. 1. -Yol Kullanıcılarına Ait İz ve Deliller-214
 • 2. 6. 3. 1. 2. -Araca ve Taşıdığı Yüke Ait İz ve Deliller-214
 • 2. 6. 3. 1. 3. -Yol ve Çevreye Ait İz ve Deliller-215
 • 2. 6. 3. 1. 4. -Kaza Yerinde Bulunan İz ve Delillerin İşaretlenmesi ve Ölçümü-215
 • 2. 6. 3. 2. -Kaza Yerine Geliş, Kazaya Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi ve İncelenmesi-216
 • 2. 6. 3. 2. 1. -Kazaya Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi-217
 • 2. 6. 3. 2. 2. -Kazaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi-217
 • 2. 6. 3. 2. 2. 1. -Kaza Yerinin (Altyapı) İncelenmesi-217
 • 2. 6. 3. 2. 2. 2. -Trafik Kazalarında Kazaya Karışan Araçların İncelenmesi-218
 • 2. 6. 3. 2. 2. 3. -Trafik Kazalarında Mağdur İncelemesi (Sürücü-Yolcu-Yaya)-220
 • 2. 6. 3. 2. 2. 4. -Delillerin Değerlendirilmesi-220
 • 2. 6. 4. -Trafik Kazası Tespit Tutanağının Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar-220
 • 2. 6. 5. -Vurup-Kaçılan Trafik Kazalarının Araştırmasında Dikkat Edilecek Hususlar-222
 • 2. 6. 6. -Vurup-Kaçılan Trafik Kazalarında Şüpheli Sürücünün Tespit Edilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar-223
 • 2. 6. 7. -Trafik Kazası Tespit Tutanağının Düzenlenmesi-224
 • 2. 6. 7. 1. -Trafik Zabıtasının Trafik Kazası Tespit Tutanağı Düzenlemesi-226
 • 2. 6. 7. 2. -Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağının Kazanın Taraflarınca Düzenlenmesi-227
 • 2. 6. 8. -Kaza Yerinin Temizlenmesi ve Yolun Yeniden Trafiğe Açılması-228
 • 2. 6. 9. -Trafik Kazalarına Müdahalenin Çevresel Etkileri-229
 • 3. -KUSUR KAVRAMI, KUSURUN BELİRLENMESİ VE TRAFİK KAZALARINDA KUSURLU SAYILAN HALLER-230
 • 3. 1. -Kusur Kavramı-230
 • 3. 2. -Trafik Kazasında Kusur ve Kusurlu Sayılan Haller-232
 • 3. 2. 1. -Aslî Sürücü Kusurları-232
 • 3. 2. 2. -Trafik Kazalarında Sürücü Dışında Kalan Faktörlerin Kusurlu Sayılan Halleri ve Kusur Durumlarının Tespiti-234
 • 3. 2. 2. 1. -Yaya Kusurları-234
 • 3. 2. 2. 2. -Yolcu Kusurları-234
 • 3. 2. 2. 3. -Araç Kusurları-234
 • 3. 2. 2. 4. -Yol Kusurları-235
 • 4. -İŞLETEN VE ARAÇ İŞLETİCİSİNİN BAĞLI OLDUĞU TEŞEBBÜS SAHİBİNİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU VE TRAFİK KAZALARINDA SİGORTA -235
 • 4. 1. -Zorunlu Sigortalar-236
 • 4. 2. -İsteğe Bağlı Sigortalar-236
 •  
 • Altıncı Bölüm
 • SÜRÜCÜ BELGELERİ
 • 1. -SÜRÜCÜ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU-237
 • 2. -SÜRÜCÜ BELGESİ ALMASI ZORUNLU OLMAYANLAR VE BUNLARDA ARANACAK ŞARTLAR -238
 • 3. -SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI -238
 • 4. -SÜRÜCÜ ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR -239
 • 4. 1. -Yaş Şartı-239
 • 4. 2. -Öğrenim Şartı-239
 • 4. 3. -Sağlık Şartı -240
 • 4. 4. -Eğitim ve Sınav Şartı-240
 • 4. 5. -Hükümlü Olmama Şartı-240
 • 4. 6. -Aynı Sınıf Sürücü Belgesinin Bulunmaması veya Belgelerinin Geri Alınmamış Olması Şartı-241
 • 5. -SÜRÜCÜLERİN SINAVLARI, SÜRÜCÜ BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ VE VERİLMESİ ESASLARI-241
 • 5. 1. -Sürücülerin Sınavları-241
 • 5. 2. -Müracaatların Kabulü ve Değerlendirilmesi-242
 • 5. 3. -Sürücü Belgelerinin Düzenlenmesi ve Verilmesi Esasları-244
 • 5. 4. --K- Sınıfı Sürücü Aday Belgesi-245
 • 5. 5. -Zayi Edilen veya Yıpranan Sürücü Belgelerinin Değiştirilmesi-245
 • 5. 6. -Askerî Araç Sürücülerinin Sınavları ve Belgelerinin Verilmesi-246
 • 6. -SÜRÜCÜ BELGELERİNE DAİR ESASLAR-246
 • 6. 1. -Araçların Sürülmesinde Yetki Durumu-246
 • 6. 2. -Römork Takarak Araç Kullanma-247
 • 6. 3. -Üst Sınıf veya Başka Sınıf Sürücü Belgesi Alınması-247
 • 6. 4. -Sürücü Belgelerinin Geçerlilik Süresi ve Değiştirilmesi-249
 • 7. -DIŞ ÜLKELERDEN ALINMIŞ OLAN SÜRÜCÜ BELGELERİ-249
 • 8. -YABANCI KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE TESCİLLİ ARAÇLARI KULLANMA YETKİSİ -250
 • 9. -ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNİN BİLDİRİLMESİ VE SÜRÜCÜ BELGELERİNİN BULUNDURULMASI ZORUNLULUĞU-251
 • 10. -SÜRÜCÜ BELGELERİNİN TRAFİK ZABITASINCA GERİ ALINMASI HÂLLERİ VE ŞARTLARI-251
 • 11. -SÜRÜCÜ BELGELERİNİN YETKİLİLERCE İNCELENMEK ÜZERE GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINMASI HÂLLERİ VE ŞARTLARI-253
 • 12. -SÜRÜCÜLERİN KONTROL MUAYENESİ-254
 •  
 • Yedinci Bölüm
 • TESCİL İŞLEMLERİ
 • 1. -MOTORLU ARAÇLARIN TESCİLİ-255
 • 1. 1. -Araçların Tescil Edilmesi Zorunluluğu-255
 • 1. 2. -Tescil İşleminin Zorunlu Olmadığı Hâller-256
 • 1. 3. -Araçların Tescil Süreleri -256
 • 1. 4. -Trafik Belgesi ve Tescil Plâkası Alma Zorunluluğu-257
 • 1. 5. -Tescil Belgesi ve Geçerliliği-257
 • 1. 6. -Trafik Belgesi ve Geçerliliği-258
 • 1. 7. -Tescil İşlemine Yetkili Kuruluşlar ve Tescil Edilecek Araçlar-259
 • 1. 8. -Tescil İşleminin Yapılması-259
 • 1. 8. 1. -Tescil İşlemleri Müşterek Hükümleri-259
 • 1. 8. 2. -Yeni Kayıt (İlk Tescil)İşlemleri-262
 • 1. 9. -İş Makinelerinin Tescili ve Trafik Belgeleri ile Tescil Plâkaları-266
 • 1. 9. 1. -Resmî Kuruluşlara Ait İş Makineleri-266
 • 1. 9. 2. -Özel ve Tüzel Kişilere Ait İş Makineleri-267
 • 1. 10. -Çekici ve Römorkların Tescili-267
 • 1. 11. -Motorsuz Taşıtların Tescili-268
 • 1. 12. -Malul, Sakat ve Engellilere Mahsus Özel Tertibatlı Araçların Tescili-268
 • 2. -TESCİLE DAİR DİĞER İŞLEMLER-270
 • 2. 1. -Satış ve Devirler-270
 • 2. 2. -Satış ve Devir İşlemi Yapılan Araçların Tescil İşlemleri-271
 • 2. 3. -Yabancılara İkinci El Araç Satışı, Devri ve İhracı-272
 • 3. -ARAÇLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI-274
 • 3. 1. -Özel Araçların Hurdaya Çıkarılması-274
 • 3. 2. -Resmî Araçların Hurdaya Çıkarılması, Satılması veya Devredilmesi-276
 • 4. -ARAÇLARIN TRAFİKTEN ÇEKİLMESİ-277
 • 5. -TRAFİKTEN ÇEKİLEN ARAÇLARIN YENİDEN TRAFİĞE ÇIKARILMASI-277
 • 6. -HIRSIZLIK VEYA EMNİYETİ SUİİSTİMAL SURETİYLE ÇALINAN ARAÇLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER-278
 • 7. -ÇALINAN, KAYBEDİLEN, KULLANILMAZ HÂLE GELEN, BİLGİLERİ DEĞİŞEN BELGE VE PLÂKALAR-279
 • 8. -MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA ARAÇLARIN SATIŞ VE TESCİLLERİ-280
 • 9. -HACİZ, REHİN VE İHTİYATİ TEDBİR (TAKYİDAT) ŞERHLERİ-280
 • 10. -TOPLU İTHAL EDİLEN ARAÇLARIN SATILDIKTAN SONRAKİ TESCİL İŞLEMLERİ-281
 • 11. -TANITICI İŞARETLERLE İLGİLİ OLARAK ADLÎ MAKAMLARA İNTİKAL ETTİRİLEN KİŞİLERİN ARAÇLARI HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER -281
 • 12. -ZAPT, MÜSADERE VEYA TASFİYE KARARI ALINAN ARAÇLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER -282
 • 13. -ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLER İLE REŞİT OLMAYAN KÜÇÜKLER ADINA ARAÇ TESCİLİ -282
 • 14. -GEÇİCİ TRAFİK BELGELERİ VE PLÂKALARI-282
 • 14. 1. --A- Geçici Trafik Belgesi ve Plâkalar-283
 • 14. 2. --B- Geçici Trafik Belgesi ve Plâkalar-284
 • 14. 3. --C- Geçici Trafik Belgesi ve Plâkalar-285
 • 14. 4. --D- Geçici Trafik Belgesi ve Plâkalar-285
 • 14. 5. --E- Geçici Trafik Belgesi ve Plâkalar-286
 • 14. 6. --F- Geçici Trafik Belgesi ve Plâkalar-286
 • 14. 7. -Günlü ve Saatli Olarak Trafiğe Geçici Çıkış İzni Verilmesi-286
 • 15. -TESCİL PLÂKALARI-287
 • 15. 1. -Tescil Plâkalarının Nitelikleri ve Ölçüleri-287
 • 15. 1. 1. -Tescil Plâkalarının Nitelikleri-287
 • 15. 1. 2. -Tescil Plâkalarının Ölçüleri-287
 • 15. 2. -Tescil Plâkalarının Takılma Yerleri ve Sayıları-287
 • 15. 3. -Tescil Plâkalarının Harf ve Rakam Grupları-289
 • 15. 4. -Plâka Zemini ile Harf ve Rakam Gruplarının Renkleri-289
 • 15. 5. -Tescil Plâka Sıra Numarası Verilmesi ve Bu Numarayı Taşıyan Tescil Plâkalarının Kullanılması-290
 • 15. 6. -Özel Tahsisli Plâka Verilecekler-291
 • 15. 7. -Ad, Soyadı veya Ticarî Unvana Göre Verilecek Plâkalar-294
 • 16. -ARAÇLARA AİT AYIRIM VE TANINMA İŞARETLERİ-294
 • 16. 1. -Ayırım İşaretleri-294
 • 16. 1. 1. -Taksi Otomobiller-295
 • 16. 1. 2. -Dolmuş Otomobiller-295
 • 16. 1. 3. -Okul Taşıtları-295
 • 16. 1. 4. -Devlet Malı Araçlar-295
 • 16. 1. 5. -Sürücü Adayı Belgesi ile Kullanılacak Araçlar-296
 • 16. 1. 6. -Diğer Ayırım İşaretleri-296
 • 16. 2. -Araç Tanıtım Numaraları-296
 • 17. -ARAÇLARA AİT TEKNİK ŞARTLAR VE ARAÇLARIN KARA YOLUNA UYGUNLUĞU -297
 • 18. -ARAÇLARDA BULUNDURULMASI MECBURÎ GEREÇLER VE BELGELER-298
 • 18. 1. -Gereçler-298
 • 18. 2. -Belgeler-299
 • 19. -ARAÇLARIN ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ VE ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNİ BİLDİRME-301
 • 20. -ARAÇLARIN MUAYENELERİNE İLİŞKİN ESASLAR VE MUAYENE SÜRELERİ-301
 • 21. -MUAYENEYE YETKİLİ KURULUŞLAR-303
 •  
 • EKLER-305
 • KAYNAKÇA-427
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Eylül 2014
 • Baskı Sayısı
 • 6.Baskı
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Yazar
 • Dr. Bedrettin Murat
 • Sayfa Sayısı
 • 435
 • Ebat
 • 16x24
 • Cilt Tipi
 • --