Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

Sayıştay Başkanlığından: DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR
2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme!
Adalet Bakanlığı Sınavları

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Kodu
Bayi Şifre

Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Ticari Mevzuat - Hasan Pulaşlı

Stoğa girdiğinde e-posta ile haber ver
Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Ticari Mevzuat - Hasan Pulaşlı

"Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Ticari Mevzuat - Hasan Pulaşlı"

9786051461342
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 71.25
 • Piyasa Fiyatı
 • 75.00
 • Havale ile
 • 70.54
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Satılan Adet Miktarı
 • 1
 • Yazar
 • Hasan Pulaşlı
Stokta Yoktur


Özellikler
Taksitler
İlgiliÜrünler

İkincil Mevzuat Çerçevesinde Çıkarılan Tüm Yönetmelik, Tebliğ ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre Hazırlanmış, 
6455 sayılı Kanunla eklenen fıkralar da işlenmiştir. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu, 26. 6. 2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanunla değiştirilerek 1. 7. 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Son olarak 6455 sayılı Kanunla (RG. 11. 4. 2013, 28615) 64, 359, 397, 400 ve 635. maddelere bir takım fıkralar eklendi. Böylece, yeni Türk Ticaret Kanununu okuyuculara tüm değişiklikleri içeren metinle sunmuş oluyoruz. Ayrıca, 30. 12. 2012 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun her maddesinin yorumunu da madde gerekçesi dikkate alınarak hazırlanmıştır. Öte yandan, Ticaret Kanunu ile ilgili ikincil mevzuat çerçevesinde yayımlanmış bulunan tüm yönetmelik ve tebliğlere kanunlardan sonra yer vererek, kompakt bir ticarî mevzuat hazırlanmış olduk. Bu -kısa şerh- niteliğindeki kitabın hazırlanmasında, daha önce Prof. Dr. Ünal Tekinalp ve Prof. Dr. Ersin Çamoğlu tarafından büyük bir özveri ve emek ile hazırlanmış ve son olarak 14. basısı yayımlanmış bulunan -Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Ticarî Mevzuat- adlı eserin rehberlik ettiğini belirtmek isterim. Bu kitabın hazırlanmasında önümü aydınlatan ve bana yol gösteren eseri için değerleri Hocalarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kitapta izlediğimiz yöntemle yeni bir konsept sunmaya çalıştık şöyle ki, 1) -Öncelikle, TTK’nın yeni maddelerindeki tüm yenilikleri, kısa ve özlü şekilde açıklamaya çalıştık. 
2) -İkinci olarak, Kanunun her maddesinin İsviçre ve Alman Kanunlarındaki karşılayan hükümlerini, söz konusu yasaların son versiyonunu dikkate alarak işlediğimiz gibi, maddelerin kenar başlıklarının ve gereken hallerde üst başlıklarının da Almanca metinlerine yer verdik. Ayrıca, yeni yürürlüğe giren maddelerin yürürlük tarihlerini belirttik ve kaldırılan hükümlere de işaret ettik. Bunun, özellikle akademisyenler ve uygulamacıların yapacakları bilimsel araştırmalarda kolaylık sağlayacağını umuyoruz. 
3) -Üçüncü olarak, TTK’nın ticari işletme, kıymetli evrak ve şirketler hukuku kitaplarındaki maddelere ilişkin olarak Yargıtay’ın en yeni içtihatlarının özetini ve bazı yeni maddelerde de İsviçre öğretisindeki görüşleri ve Federal Mahkemenin ilkesel kararlarını da vererek, okuyucuları mehaz hukuktaki uygulama hakkında aydınlatmak istedik. Özellikle bunu ilerideki basılarda daha da geliştirmek istiyoruz. Aynı şekilde, Markaların Korunması Hakkında KHK ve Kooperatifler Kanunu’nun her maddesinin altına Yargıtay’ın yeni içtihatlarının özetlerini ekledik. Bu hususta, bana yüzlerce Yüksek Mahkemenin yeni kararlarını temin etme zahmetinde bulunan Yargıtay 11. ve 19. Dairesindeki değerli yargıç dostlarıma minnettarım. Ayrıca, Yüksek Mahkemenin uygulamalarını hukukçulara metodik şekilde sunarak büyük bir hizmet veren -Kazancı İçtihat Bankası-ndan bilimsel amaç çerçevesinde yararlanma fırsatını buldum. Bunun için de Kazancı Yayınevinin değerli mensuplarına çok teşekkür ediyorum. 
4) -Son olarak, okuyucuların doğrudan yasalarla temasını sağlayacağı düşüncesiyle İsviçre ve Alman Kanunlarının hem adlarını hem de kısaltmalarını orijinal şekliyle, örneğin -Handelsgesetz= HGB), -Wechselgesetz= WG-, -Aktiengesetz= AktG- vererek, Bu konuda bir hususa daha değinmek istiyorum, Alman -Anonim Şirketler Kanunu- (Aktiengesetz), Türk literatüründe önceleri, -Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu= APOK-, daha sonra -Alman Paylı Şirketler Kanunu= Alm. PŞK- olarak anılıyordur (Bkz. Tekinalp/Çamoğlu’nun yukarıda anılan eseri). Aslında -Aktiengesetz- de, anonim şirketler düzenlenmekte ve ayrıca kanunda ticaret şirketi tipi olarak -paylı ortaklık- diye bir tip de mevcut olmadığından ve giderek, limited şirket ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler de -paylı şirket- olduğundan, bir karışıklığa meydan vermemek ve yasal tipe bağlı kalarak bu yasanın orijinal adı olan -Anonim Şirketler Kanunu- ibaresini kullanmayı yeğledik.

 
 • KANUNLAR
 • 1--6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu-1
 • 2--6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun-795
 • 3--5941 Sayılı Çek Kanunu (6273 sayılı Çek Kanunun da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla birlikte)-819
 • 4--6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu-833
 • 5--3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun-977
 • 6--4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun-983
 • 7--1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu (Tüm Değişikliklerle birlikte)-1017
 • 8--556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname-1083
 •  
 • YÖNETMELİKLER
 • 1--Ticaret Sicili Yönetmeliği-1133
 • 2--Bakanlar Kurulu’nun Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair 2012/4213 Sayılı Kararı-1229
 • 3--Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik-1237
 • 4--Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik-1287
 • 5--Bağımsız Denetim Yönetmeliği-1297
 • 6--Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik-1335
 • 7--Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik-1345
 • TEBLİĞLER
 • 1--Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ-1355
 • 2--Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ-1363
 • 3--Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ-1369
 • 4--Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ-1379
 • 5--Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ-1387
 • 6--Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ-1393
 • 7--Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ-1403
 • 8--Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı İle İşlettikleri Ticari İşletmelerin Ticaret Sicillerine Tescili Hakkında Tebliğ-1411
 • 9--Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ-1415
 • 10--Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56)-1421
 • 11--SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-1445
 •  
 • Karşılaştırmalı Liste-1453
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Mayıs 2013
 • Baskı Sayısı
 • 1.Baskı
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Yazar
 • Hasan Pulaşlı
 • Sayfa Sayısı
 • 1504
 • Ebat
 • --
 • Cilt
 • --