Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Hakimlik Kampı
  Son Tekrar Soru Bankası
  Külliyat Adli Soru
  Kaymakamlık Kampı
  Konsensus Adli-İdari
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS
  KPSS A Hukuk Konu
  Adli ve İdari Hakimlik
  Bilinç6 Kaymakamlık Seti
  Ücretsiz Kargo

Son İncelenen Ürünler

Türk Yabancılar Hukuku - Vahit Doğan

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Türk Yabancılar Hukuku - Vahit Doğan

"Türk Yabancılar Hukuku - Vahit Doğan"

9786052328088
 • Ürün Fiyatı
 • 42.75 TL
 • Piyasa Fiyatı
 • 45.00 TL
 • Havale ile
 • 42.32 TL
 • Stok
 • 429
 • Yayınevi
 • Savaş Yayınevi
 • Satılan Adet Miktarı
 • 110
 • Yazar
 • Vahit Doğan
Adet
Türk Yabancılar Hukuku - Vahit Doğan


Özellikler
Yorumlar
Taksitler
İlgiliÜrünler
Türk Yabancılar Hukuku

Prof. Dr. Vahit Doğan
 

  Yaşadığımız çağda, ulaşım ve iletişim teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak, insanların da uluslararası alanda her geçen gün artan oranda hareketliliği gözlemlenmektedir. Vatandaşlık bağı ile bağlı oldukları ülkeden diğer ülkelere giden kişilerin, yabancı olarak bulundukları ülkede hangi hak ve mükellefiyetlerle karşılaşacakları bir problem olarak ortaya çıkmaktadır.
 

  Yabancılar hukuku, vatandaşlık bağı ile bağlı olunan ülkeden, diğer ülkeye giden kişilerin, bu ülkedeki hukukî durumunu inceleme konusu yapan hukuk dalıdır. Ülkesel egemenliğinin bir sonucu olarak devletler, ülkelerine hangi yabancıları kabul edeceklerini ve bunlara hangi tür hak tanıyacaklarını düzenleme serbestisine sahiptirler. Ancak günümüzde, devletlerin bir kısım haklar bakımından egemenlikten doğan yetkilerine, insan hakları ile ilgili olarak uluslararası alanda yapılmış antlaşmalarla sınırlamalar getirildiği görülmektedir.
 

  Türkiye, bir taraftan vatandaşlarının yabancı ülkelere gitmesi, diğer taraftan özellikle son yıllarda, bulunduğumuz coğrafi bölgede yaşanılan olaylara bağlı olarak yoğun bir şekilde yabancı kabul eden ülkelerden birisi olması sebebi ile yabancılar hukukunun önem arz ettiği ülkelerden birisi hâline gelmiştir.
 

  Kanunkoyucu, yaşanılan gelişmeleri nazara alarak yabancıların ülkedeki hukukî durumu ile ilgili olarak mevzuatı, günün ihtiyaçlarını nazara alarak sürekli güncelleme gereğini duymaktadır. Bu durum, yabancılar hu- kuku alanında yapılacak çalışmaları da etkilemektedir.
 

  Kitapta, son yıllarda yabancılar hukukunu ilgilendiren konulara ilişkin yapılan pozitif düzenlemeleri ele almaya çalıştık. Kitabın kapsamını geniş- letmemek düşüncesi ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara, ancak yeri geldikçe değindik. 

 

İÇİNDEKİLER
 

GİRİŞ..................................................................................................................................... 1

 1. YABANCI KAVRAMI ................................................................................................ 2

  1. Gerçek Kişiler ................................................................................................................ 3

   1. Yabancı Ülke Vatandaşları ................................................................................ 3

   2. Vatansızlar (Heimatlos) ..................................................................................... 4

   3. Mülteciler (Refugees).......................................................................................... 5

   4. Göçmenler (Muhacirler) .................................................................................... 7

   5. Özel Statülü Yabancılar .................................................................................. 11

   6. Azınlıkların Yabancı Olmadığının Tespiti................................................ 14

  2. Tüzel Kişiler................................................................................................................ 16

 2. YABANCILAR HUKUKUNUN NİTELİĞİ............................................................17

 3. YABANCILAR HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ......18

  1. Devletler Özel Hukuku İle İlişkisi ...................................................................... 18

   1. Vatandaşlık Hukuku İle İlişki........................................................................ 18

   2. Kanunlar İhtilafı Ve Milletlerarası Usul Hukuku İle İlişki ................ 19

  2. Devletler Hukuku İle İlişkisi ................................................................................ 20

II. YABANCILAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI...................................................20

 1. Milli Kaynaklar .......................................................................................................... 20

  1. Anayasa .................................................................................................................. 20

  2. Kanunlar ................................................................................................................ 22

  3. Mahkeme Kararları ........................................................................................... 23

 2. Milletlerarası Kaynaklar........................................................................................ 23

 3. Doktrin.......................................................................................................................... 24

  I. Bölüm YABANCILARA TANINACAK HAKLAR KONUSUNDA KABUL EDİLEN ESASLAR

I. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA KABUL EDİLEN ESASLAR........................26

 1. Tebaayı Temsil (Eşitlik) Esası............................................................................. 26

 2. Asgari Had Esası ....................................................................................................... 27

 3. Karşılıklı İşlem Esası ............................................................................................... 29

 4. En Fazla Gözetilen Millet Kaydı.......................................................................... 31

 5. Kazanılmış Haklara Saygı...................................................................................... 32

 6. Sınırlama (Tahdit) Esası........................................................................................ 33

 1. İzin Esası ...................................................................................................................... 33

 2. Kontenjan Esası......................................................................................................... 34

 1. TANINAN HAKLARIN TEDBİR AMAÇLI KISITLANMASI
  (MUKABELEİ BİLMİSİL-KARŞI İŞLEM YAPMA)...........................................34

 2. TÜRK HUKUKUNDA YABANCILARA TANINAN HAKLARIN KAPSAMI .35

  II. Bölüm
  ÜLKEYE GİRİŞ VE ÜLKEDEN ÇIKIŞ

 1. YABANCILARIN ÜLKEYE GİRİŞ .........................................................................37

  1. Pasaport Veya Belge Gösterme Mecburiyeti ................................................ 38

  2. Vize Alma Mecburiyeti .......................................................................................... 41

   1. Vize Zorunluluğu Ve Başvuru Makamları................................................ 42

   2. Vize Verilmeyecek Yabancılar ...................................................................... 43

   3. Vize İptali .............................................................................................................. 44

   4. Vize Muafiyeti...................................................................................................... 45
    a) İçHukuktaKabulEdilenVizeMuafiyetiHâlleri.............................45
    b) Milletlerarası Anlaşmalarla Vize Muafiyeti Tanınması............... 46

  3. Giriş Yasağı- Ülkeye Kabul Edilmeyecek Kişiler ......................................... 48

 2. TÜRK VATANDAŞLARININ ÜLKEDEN ÇIKIŞI ...............................................50

A. Pasaport Ve Belge Zorunluluğu.......................................................................... 50

 1. Türk Hukukuna Kabul Edilen Pasaport Türleri.................................... 51
  a) DiplomatikPasaportlar(KırmızıPasaport).....................................51
  b) Hususî Damgalı Pasaportlar (Yeşil Pasaport)................................. 53
  c) HizmetDamgalıPasaportlar(GriPasaport)....................................56
  d) Umuma Mahsus Pasaportlar (Mavi Pasaport)................................ 57 e) YabancılaraMahsusPasaport................................................................58

 2. Pasaport Yerine Geçen Belgeler .................................................................. 59

III. TÜRK VATANDAŞLARININ ÜLKEDEN ÇIKIŞIN YASAKLANMASI ...........60
1. Pasaport Verilmesi Yasak Olan Kişiler ..................................................... 60
2. Yurt Dışına Çıkışın Yasaklanması ............................................................... 62

III. Bölüm
YABANCILARIN ÜLKEDE İKAMET VE SEYAHATLERİ

 1. İKAMET İZNİ (TEZKERESİ) ALMA ZORUNLULUĞU ...................................66

 2. İKAMET İZNİ (TEZKERESİ) ALMAKTAN MUAFİYET ................................67

 3. İKAMET İZNİ (TEZKERESİ) MÜRACAATLARI ..............................................68

 4. İKAMET İZNİNİN (TEZKERESİ) UZATILMASI ..............................................69

 5. ÖZEL KANUNLARDA YER ALAN SINIRLAMA VE YASAKLAMALAR.......70

  1. Köy Kanunu ................................................................................................................ 70

  2. Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu .............................. 70

VI. İKAMET TEZKERESİ (İZNİ) TÜRLERİ .............................................................72

 1. Kısa Dönem İkamet İzni ........................................................................................ 72

 2. Aile İkamet İzni ......................................................................................................... 74

 3. Öğrenci İkamet İzni ................................................................................................. 78

 4. Uzun Dönem İkamet İzni....................................................................................... 80

  1. Uzun Dönem İkamet İzni Şartları ............................................................... 81

  2. Uzun Dönem İkamet İznin Sağladığı Haklar........................................... 82

  3. Uzun dönem İkamet İznin İptali.................................................................. 83

 5. İnsani Gerekçelerle Verilen İkamet İzinleri .................................................. 83

 6. Çalışma İzninin İkamet Tezkeresi(İzni) Yerine Geçmesi ........................ 85

 7. Kesintisiz İkamet Sürelerinin Hesaplanması ............................................... 85

 8. Türkiye’de İkamet Tezkeresi Sahibi Yabancıların Nüfus
  Kayıtlarının Tutulması ........................................................................................... 86

  IV. Bölüm ULUSLARARASI KORUMA

 1. KAVRAMSAL BOYUT ............................................................................................87

  1. Mülteci .......................................................................................................................... 88

  2. Şartlı Mülteci .............................................................................................................. 90

  3. İkincil Koruma ........................................................................................................... 92

  4. Geçici Koruma............................................................................................................ 93

 2. GEÇİCİ KORUMANIN KAPSAM VE UYGULAMA ALANI ..............................95

  1. Geçici Korumadan Yararlanabilecek Kişiler ................................................. 96

  2. Geçici Koruma Altına Alınma Usulü ................................................................. 98

  3. Geçici Koruma Altına Alınanların Yaralanabilecekleri Haklar.............. 99

   1. Sağlık Hizmetleri ................................................................................................ 99

   2. Eğitim Hizmetleri............................................................................................ 100

   3. Sosyal Yardım................................................................................................... 100

   4. Gümrük İşlemleri ............................................................................................ 100

   5. Geçici Koruma Altına Alınanların İş Piyasasına Erişimi................. 100

  4. Geçici Korumanın Sona Ermesi ....................................................................... 102

  5. Sone Ermenin Hüküm Ve Sonuçları .............................................................. 103

 3. ULUSLARARASI KORUMA ............................................................................... 104

  1. Uluslararası Koruma Başvuru Usulü............................................................. 105

  2. Refakatsiz Çocuklar Ve Özel İhtiyaç Sahibi Kişiler.................................. 106

  3. Uluslararası Koruma Başvurusunun Kaydedilmesi Ve

   İdari Gözetim........................................................................................................... 107

  4. Uluslararası Koruma Başvurusunun Kabul Edilmeyeceği Hâller ..... 109

  5. Uluslararası Koruma Kararlarına Karşı Başvuru Yolları...................... 111

  6. Uluslararası Korumadan Yararlananların Hak Ve Yükümlülükleri . 112

  7. Uluslararası Koruma Statüsünün Sona Ermesi Ve İptali...................... 114

 1. V. Bölüm YABANCILARIN KİŞİ DOKUNULMAZLIĞI

 2. SINIR DIŞI ETME ................................................................................................. 118

  1. Milletlerarası Sözleşmelerde Sınır Dışı Etme ........................................... 119

   1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ............................................................ 119

   2. Avrupa İkamet Sözleşmesi.......................................................................... 120

   3. Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair Sözleşme ................................. 121

  2. Milli Hukukta Yer Alan Düzenlemeler .......................................................... 121

   1. Sınır Dışı Etme Nedenleri ............................................................................ 121

   2. Sınır Dışı Edilemeyecek Yabancılar ........................................................ 123

   3. Sınır Dışı Etme Usulü..................................................................................... 124

   4. Sınır Dışı Kararını Vermeye Yetkili Makam......................................... 125

   5. Sınır Dışı Kararının İcrası ............................................................................ 125

   6. Yargı Yolu ........................................................................................................... 127

   7. Sınır Dışı Etmenin Sonuçları ...................................................................... 128

 3. SUÇLULARIN İADESİ.......................................................................................... 129

  1. Vatandaşın Geri Verilmeyeceği İlkesi ........................................................... 132

  2. Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi ............................................. 133

  3. Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi

   Hakkında Sözleşme .............................................................................................. 135

  4. İç Hukukta Yer Alan Düzenleme ..................................................................... 135

  5. Geri Verme Usulü .................................................................................................. 137

 4. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ........................................................................................... 139

 5. MATBAA KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ ..................................................................... 140

 6. RADYO-TELEVİZYON KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ.............................................. 140

  VII. Bölüm

C. Türkiye’de Kurulan Derneklerin Uluslararası Faaliyette Bulunabilmeleri....................... 146

VI. Bölüm BASIN-YAYIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ

 1. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME HAKKI .................... 143

 2. DERNEK KURMA VE ÜYE OLMA HAKKI ...................................................... 144

 1. Yabancıların Dernek Kurması Ve Üye Olması........................................... 145

 2. Yurtdışında Kurulmuş Derneklerin Türkiye’de Şube Açmaları ........ 145

 1. VAKIF KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ........................................................................... 146

 2. SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER.............................................................. 148

 

VIII. Bölüm
YABANCILARIN EĞİTİM ÖĞRETİM ÖZGÜRLÜĞÜ

 1. TÜRK OKULLARINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM ............................................. 151

 2. YABANCILARIN ÖĞRETİM ÖZGÜRLÜĞÜ..................................................... 152

A. B. Öğretmenlik Yapma.............................................................................................. 152
Öğretim Kurumu Açma ...................................................................................... 154

 1. Milletlerarası Özel Öğretim Kurumları.................................................. 155

 2. Yabancı Okullar ............................................................................................... 155

  IX. Bölüm

YABANCILARIN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI

I. YABANCILARIN ÇALIŞMA HAKLARI ............................................................ 157

A. Yabancıların Türkiye’de Çalışmalarının Şartları ..................................... 159

 1. Çalışma İzni ....................................................................................................... 160
  a) ÇalışmaİzniBaşvuruları.......................................................................161
  b) Ön İzin........................................................................................................... 163

 2. Çalışma İzni Türleri ....................................................................................... 164

  1. a)  SüreliÇalışmaİzni...................................................................................164

  2. b)  SüresizÇalışmaİzni................................................................................164

  3. c)  BağımsızÇalışmaİzni.............................................................................165

  4. d)  Turkuaz Kart Sahiplerinin Çalışması............................................... 166

aa) Turkuaz Kart .................................................................................... 166
bb) TurkuazKartınSağladığıİmkânlar.........................................167

 1. Çalışma İzni Muafiyeti .................................................................................. 168

  1. a)  MilletlerarasıAnlaşmalaraDayalıOlarakÇalışma İzninden Muaf Olanlar ............................ 168

  2. b)  İç Hukuk Kurallarına Dayalı Olarak Çalışma İzninden Muaf Olanlar............................... 169

  3. c)  ÇalışmaİzniMuafiyetBelgesiAlmaUsulü....................................170

 2. Çalışma İzni Ve Muafiyet Belgesinin Geçerliliği Ve İptali .............. 170

 3. Çalışma İzni İstisnaları ................................................................................. 172
  a) İstisnaîÇalışmaİzni................................................................................172
  b) Uluslararası Koruma Kapsamındaki Yabancılar......................... 173
  c) SerbestBölgelerdeÇalışacakYabancılar.......................................175
  d) YabancıÖğrenciler..................................................................................176
  e) YabancıMühendisVeMimarlar........................................................178
  6) Çalışma İzni-İkamet Tezkeresi (İzni) İlişkisi................................ 178

B. Yabancıların Çalışma Hakkına İlişkin Kısıtlamalar................................. 178

 1. Sağlık Hizmetleri ............................................................................................. 179

 2. Avukatlık Ve Noterlik .................................................................................... 181

 3. Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Çalışması .................................. 182

 4. Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Çalışacak Yabancı Personel...... 183

II. YABANCILARIN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI ......................................... 185

 1. Zorunlu Sigorta ...................................................................................................... 185

 2. İsteğe Bağlı Sigorta ............................................................................................... 186

  X. Bölüm
  YABANCILARIN MÜLKİYET VE MİRAS HAKLARI

 1. MENKUL MALLAR ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET VE MİRAS HAKKI .......... 188

 2. YABANCILARIN GAYRİMENKUL MALLAR ÜZERİNDEKİ
  MÜLKİYET VE MİRAS HAKLARI .................................................................... 188

  1. Tarihi Süreç.............................................................................................................. 189

   1. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi .............................................................. 189

   2. Lozan Antlaşması Ve Antlaşmaya Ekli “İkamet Ve

    Salahiyeti Adliye Hakkında Mukavelename” ...................................... 194

   3. Cumhuriyet Dönemi ...................................................................................... 195

    1. a)  03.03.1924TarihVe431SayılıHilafetinİlgasınaVe
     Hanedanı Osmanlının Türkiye Cumhuriyeti Memaliki
     Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun ................................................. 196

    2. b)  442 Sayılı Köy Kanunu........................................................................... 197

    3. c)  ÖzelAfKanunları.....................................................................................197

    1. e)  2644SayılıTapuKanunu......................................................................198

    2. f)  1961 Ve 1982 Anayasalarında Yabancıların Gayrımenkul

     Mal Edinme Hakkı.................................................................................... 198

  2. Günümüz Düzenlemelerine Genel Bakış ..................................................... 199

   Birinci Kısım
   YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN GAYRIMENKUL MALLAR ÜZERİNDEKİ HAKLARI

 1. KARŞILIKLI İŞLEM ŞARTININ BERTARAF EDİLMESİ ............................. 203

  1. Gayrımenkul Mal Mülkiyetinde Karşılıklılık.............................................. 203

  2. Gayrımenkul Mallar Üzerindeki Miras Hakkı Bakımından

   Karşılıklılık .............................................................................................................. 206

 2. BAKANLAR KURULUNUN TAKDİR YETKİSİ .............................................. 208

 3. SINIRLAYICI KANUNÎ HÜKÜMLER................................................................ 214

A. Miktar Olarak Getirilen Sınırlama .................................................................. 216
1. Yabancının Edinebileceği Gayrimenkul Mal Mülkiyetinin

Miktarı ................................................................................................................. 216
C. Kullanım Amacı Bakımından Getirilen Sınırlama.................................... 223

d) İkamet Mukavelenamesi Akdedilmeyen Devletlerle
Yapılacak Muvakkat Mukavelename Hakkında Kanun ........... 197

2. Yabancının Edinebileceği Gayrimenkul Terekenin Miktarı.......... 219

B. Oransal Sınırlama.................................................................................................. 221

 

D. Coğrafi Alan Bakımından Getirilen Sınırlama ........................................... 224

 1. Tapu Kanununda Arazinin Özelliği Sebebi İle

  Yapılan Sınırlama............................................................................................ 225

  1. a)  Ekonomik,KültürelVeÖzelKorumaAlanları

   Bakımından Sınırlama............................................................................ 225

  2. b)  Yapısız Taşınmaz Bakımından Getirilen Sınırlama ................... 226

 2. Askeri Yasak Bölgeler-Güvenlik Bölgeleri............................................ 227

a) AskeriYasakBölgeler.............................................................................228
aa) Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeler .................................... 229
bb) İkinciDereceKaraAskeriYasakBölgeler............................232
b) Güvenlik Bölgeleri.................................................................................... 233
aa) Askeri Güvenlik Bölgeleri .......................................................... 233
bb) ÖzelGüvenlikBölgeleri...............................................................234

cc) Yabancıların Güvenlik Bölgelerinde Gayrımenkul
Mal Mülkiyetini İktisabı............................................................... 235
E. Mukabele Bilmisil Tedbiri ................................................................................. 236

İkinci Kısım
YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN GAYRİMENKUL MALLAR ÜZERİNDEKİ HAKLARI

 1. YABANCI TİCARET ŞİRKETLERİNİN GAYRİMENKUL MALLAR ÜZERİNDEKİ HAKLARDAN YARARLANABİLMELERİ ............................. 240

  1. Tapu Kanununda Yer Alan Düzenleme ........................................................ 240

  2. Özel Kanunlarda Yer Alan Düzenlemeler.................................................... 241

   1. Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun...................................... 242

   2. Serbest Bölgeler Kanunu ............................................................................. 243

    1. a)  KavramsalBoyut......................................................................................244

    2. b)  Yabancı Ticaret Şirketlerinin Serbest Bölgelerde
     Gayrımenkul Mal Edinimi..................................................................... 245

   3. Turizmi Teşvik Kanunu................................................................................ 247

 2. TİCARET ŞİRKETLERİ DIŞINDAKİ YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN GAYRİMENKUL MALLAR ÜZERİNDEKİ HAKLARDAN YARARLANABİLMELERİ .................................................................................. 249

  1. Yabancı Kamu Hukuku Tüzel Kişileri-Yabancı Devlet........................... 250

   1. İç Hukuk Kuralları .......................................................................................... 250

   2. Uluslararası Kurallar ..................................................................................... 251
    a) TeamülKuralları-ÇokTaraflıAnlaşmalar.....................................252
    b) İki Taraflı Anlaşmalar............................................................................. 253

  2. Yabancı Dernekler ................................................................................................ 253

1. 2.Tapu Kanunu Çerçevesinde Derneklerin Gayrımenkul Mal Edinimi ...................... 254

Dernek Kanunu Çerçevesinde Derneklerin Gayrımenkul Mal Edinimi .............. 255

C. Yabancı Vakıflar ..................................................................................................... 256

 1. Yabancılar Tarafından Kurulan Vakıflar ............................................... 257

 2. Yabancı Vakıfların Gayrımenkul Mal Edinimi .................................... 257

 3. Cemaat Vakıfları .............................................................................................. 258

  Üçüncü Kısım
  YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN GAYRIMENKUL MALLAR ÜZERİNDEKİ HAKLARI

 1. YABANCI SERMAYELİ TİCARET ŞİRKETLERİNİN
  GAYRIMENKUL MAL EDİNİMLERİ ................................................................ 260

 2. GAYRIMENKUL MAL EDİNEMEYECEKLERİ ALANLARIN TESPİTİ...... 262

  1. Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri ........................................... 262

  2. Özel Güvenlik Bölgeleri ..................................................................................... 263

 3. TASFİYE ................................................................................................................. 263

 4. ANTLAŞMALARLA YABANCILARA GAYRİMENKUL MAL ÜZERİNDE MÜLKİYET HAKKININ TANINMASI ....... 265

  1. Yabancı Devletlere Gayrımenkuller Üzerinde Hak Tanıyan Anlaşmalar ....................................... 265

   1. Diplomatik Temsilcilikler Ve Konsolosluklar...................................2696

   2. Askeri Tesisler ................................................................................................. 266

  2. Yatırım Anlaşmaları ............................................................................................. 266

 5. MÜKTESEP HAKLAR ......................................................................................... 268

  XI. Bölüm YABANCILARIN HAK ARAMA HÜRRİYETİ GENEL ÇERÇEVE ......................................... 269

 1. DAVA HAKKI-TEMİNAT YÜKÜMÜ ................................................................ 269

  1. MÖHUK’a Göre Teminat Yükümlülüğü.................................................. 270

  2. HMK’ya Göre Teminat Yükümü ................................................................ 273

   XII. Bölüm
   SİYASAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

 1. KAMU HİZMETLERİNE GİRME ....................................................................... 279

 2. VATAN HİZMETİ (YURT SAVUNMASINA KATILMA) .............................. 276

 3. DİLEKÇE HAKKI .................................................................................................. 277

KAYNAKÇA .................................................................................................................... 279 

 • Baskı Tarihi
 • Ekim 2017
 • Baskı Sayısı
 • 2. Baskı
 • Yayınevi
 • Savaş Yayınevi
 • Yazar
 • Prof. Dr. Vahit Doğan
 • Sayfa Sayısı
 • 337
 • Ebat
 • 16 x 24
 • Cilt
 • --

Adınız
E-Posta Adresiniz
Güvenlik Resmi
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
Yorumunuz
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!