Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Hakimlik Kampı
  Son Tekrar Soru Bankası
  Külliyat Adli Soru
  Kaymakamlık Kampı
  Konsensus Adli-İdari
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS
  KPSS A Hukuk Konu
  Adli ve İdari Hakimlik
  Bilinç6 Kaymakamlık Seti
  Ücretsiz Kargo

Uluslararası Nitelikte Olmayan Silahlı Çatışmalar Hukuku - Fatma Taşdemir

Stoğa girdiğinde e-posta ile haber ver
Uluslararası Nitelikte Olmayan Silahlı Çatışmalar Hukuku - Fatma Taşdemir

"Uluslararası Nitelikte Olmayan Silahlı Çatışmalar Hukuku - Fatma Taşdemir"

9786054144327
 • Ürün Fiyatı
 • 33.25 TL
 • Piyasa Fiyatı
 • 35.00 TL
 • Havale ile
 • 32.92 TL
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Satılan Adet Miktarı
 • 1
 • Yazar
 • Fatma Taşdemir
Ürün Stokta Yoktur


Özellikler
Yorumlar
Taksitler
İlgiliÜrünler

Uluslararası İnsancıl Hukukta silahlı çatışmaların uluslararası nitelikte olup olmamasına bağlı olarak farklı hukuk kuralları uygulanmaktadır. Oysa 1991- 1999 tarihleri arasında Eski Yugoslavyada meydana gelen silahlı somutlaştırdığı gibi 21. yy. silahlı çatışmalarının karmaşıklığı asker ve sivil; savaşçı ve savaşçı olmayan uluslararası ve uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar arasındaki ayırımları bulanıklaştırmıştır. Bunun neticesinde verilen bir durumun bir silahlı çatışma olup olmadığı böyle ise çatışmanın Uluslararası İnsancıl Hukukun hangi kuralları tarafından düzenleneceği; daha da önemlisi terörizm, sokak hareketleri, ayrı ayrı ve öngörülmeyen bir biçimde şiddet eylemleri ve benzeri öteki eylemler gibi iç gerginlikler ve karışıklıkların, iç silahlı çatışmalardan nasıl ayırt edileceği ve çatışmalar sırasında sivillerin haklarının nasıl korunacağını önemli meseleler olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası İnsancıl Hukuk, her geçen gün daha da artan bir şekilde Uluslararası İnsancıl Hukukun gri bölgelerini gösteren bu önemli sorunlarla karşılaşmaktadır. 
Bu kitap Uluslararası İnsancıl Hukukun söz konusu gri bölgelerini ele almaktadır. Uluslararası Yargı Organlarının içtihadı çerçevesinde uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmaların parametrelerini açıklığa kavuşturmaktadır. Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmaları terörizm, iç gerginlikler ve karışıklıklardan ayıran esas ve koşullar yanında bir iç silahlı çatışmayı uluslararası nitelikte bir silahlı çatışmaya dönüştüren koşulları incelemektedir. Uluslararası İnsancıl Hukuktaki uluslararası nitelikte silahlı çatışma ile uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma arasında yapılan geleneksel ayırımın muhafaza edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Alanında çok az sayıda eserin bulunduğu bir konuyu ele alan bu kitap, Uluslararası Hukuk literatürüne az da olsa bir katkıda bulunmak ve Türkiyenin ayrılıkçı terörizmle mücadelesinde bir rehber olarak hizmet etmek amacıyla hazırlanmıştır.

 
 • GİRİŞ-1
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKUNKARŞILAŞTIĞI ANA SORUNLAR: İÇ SİLAHLI ÇATIŞMALAR VE BAŞARISIZ DEVLETLER
 • I. -İÇ SİLAHLI ÇATIŞMALARIN TANIMLANMASI, SINIFLANDIRILMASI, TÜRLERİ VE NEDENLERİ-5
 • Giriş-5
 • A. -İç Silahlı Çatışmanın Tanım Sorunu-7
 • B. -İç Silahlı Çatışmaların Sınıflandırılması Sorunu-10
 • C. -İç Silahlı Çatışma Türleri-14
 • 1. -İdeolojik Çatışmalar-14
 • 2. -Liderlik Çatışması-15
 • 3. -Kaynak Çatışması-16
 • 4. -Etnik Çatışmalar-17
 • D. -İç Silahlı Çatışmaların Nedenleri-18
 • 1. -Soğuk Savaş Döneminde İç Silahlı Çatışmaların Kökeninde Yatan Nedenler-19
 • 2. -Soğuk Savaş Sonrası Dönemde İç Silahlı Çatışmaların Kökeninde Yatan Nedenler-21
 • a. -Siyasal Nedenler: Etnisite, Din ve İdeolojinin Rolü-22
 • b. -Ekonomik Nedenler ve Göreli Mahrumiyet Teorisi-27
 • c. -Güvenlik İkilemi-29
 • E. -Yeni İç Savaşların Genel Özellikleri-30
 • II. -BAŞARISIZ DEVLETLER-32
 • Giriş-32
 • A. -Başarısız Devletin Tanım Sorunu ve Karakteristik Unsurları-33
 • 1. -Başarısız Devletin Tanımlanması Sorunu-33
 • 2. -Başarısız Devletlerin Karakteristik Unsurları-35
 • B. -Devlet Başarısızlığının Nedenleri ve Ortaya Çıkardığı Sorunlar-38
 • 1. -Devlet Başarısızlığının Nedenleri-38
 • 2. -Başarısız Devletlerin Ortaya Çıkardığı Sorunlar-40
 • a. -Genel Sorunlar-40
 • b. -Başarısız Devletlerin Uluslararası Hukuk Açısından Ortaya Çıkardığı Sorunlar-42
 • C. -Başarısız Devlet Türleri: Başarısız, Başarısızlık Riski Taşıyan, Zayıf ve Çökmüş Devletler-48
 • D. -Devlet Başarısızlığını Önleme Konusunda Geliştirilen Yaklaşım ve Öneriler-51
 • 1. -Devlet Başarısızlığını Önleme Konusunda BMnin Rolü: Ulus İnşası Projesinden Devlet İnşası Projesine Geçiş-52
 • 2. -Örnek Olayları Çerçevesinde Ulus İnşası Sürecinde BMnin Rolü-57
 • a. -Doğu Timorun Bağımsızlık Sürecinde Birleşmiş Milletlerin Rolü-57
 • i. -Doğu Timor Sorununun Tarihsel Arka Planı-57
 • ii. -Birleşmiş Milletlerin Doğu Timorda Barışı Koruma Misyonu ve Doğu Timor İçin Birleşmiş Milletler Geçici Yönetimi-58
 • b. -Kosovanın Bağımsızlık Sürecinde Birleşmiş Milletlerin Rolü-62
 • i. -Kosova Sorunun Tarihsel Arka Planı-62
 • ii. -Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Öz Yönetimi/UNMIK-66
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKTAULUSLARARASI NİTELİKTE- OLMAYAN SİLAHLIÇATIŞMALARIN TARİHSEL GELİŞİMİ VEHUKUKSAL ÇERÇEVESİ
 • I. -ULUSLARARASI NİTELİKTE OLMAYAN SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ-71
 • Giriş-71
 • A. -Örfi Savaş Hukuku ve İç Silahlı Çatışmalar-72
 • 1. -Savaş Hukukunun Başkaldırı/Rebellion Durumlarına Uygulanmaması-73
 • 2. -Ayaklanan/Insurgency Statüsünün Tanınması-74
 • 3. -Savaşan Taraf Statüsünün Tanınması ve İç Savaşlara İnsancıl Normların Uygulanması-76
 • B. -1949 Cenevre Sözleşmeleri Öncesi Dönemde Uluslararası İnsancıl Hukukun Gelişimi-83
 • 1. -Genel Olarak İnsancıl Hukukun Gelişimi-83
 • 2. -İç Silahlı Çatışmalar Bakımından İnsancıl Hukukun Gelişimi-86
 • II. -İNSANCIL HUKUKTA ULUSLARARASI NİTELİKTE OLMAYAN/ İÇ SİLAHLI ÇATIŞMALARIN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ-91
 • A. -Düşük Düzeyde İç Silahlı Çatışmalar: 1949 Cenevre Sözleşmeleri Ortak Madde 3-91
 • 1. -C. I-IV, Ortak Madde 3ün Uygulamadaki Kapsamı ve İç Silahlı Çatışmanın Unsurları-92
 • a. -Asilerin Teşkilatlanması-94
 • b. -Hükümetin Silahlı Kuvvetlerini Kullanması-96
 • c. -Savaşan Taraf Statüsünün Tanınması-97
 • 2. -Ayaklananlar Bakımından C. I-IV, Ortak Madde 3ün Bağlayıcı Yapısı-99
 • 3. -C. I-IV, Ortak Madde 3ün Hukuksal Niteliği-101
 • 4. -C. I-IV, Ortak Madde 3ün İçeriği-106
 • 5. -C. I-IV, Ortak Madde 3ün Uygulamadaki Durumu-109
 • 6. -C. I-IV Ortak Madde 3e İlişkin Genel Değerlendirme-112
 • B. -Yüksek Düzeyde İç Silahlı Çatışmalar: 1977 Tarihli II Numaralı Ek Protokol-113
 • 1. -1977 Tarihli II Numaralı Ek Protokolün Tasarlanma Süreci-114
 • a. -I Numaralı EK Protokol-117
 • b. -II Numaralı Ek Protokol-122
 • 2. -II Numaralı Ek Protokolün Uygulama Alanı-124
 • 3. -II Numaralı Ek Protokolün İçeriği-131
 • a. -İnsani Suretle/İnsancıl Muamele -Madde 4-6--131
 • b. -Hasta, Yaralı, ve Deniz Kazazedeleri -Madde 7-12--134
 • c. -Sivil Halk -Madde 13-18--134
 • 4. -1977 II Numaralı Protokolün Uygulamadaki Durumu-135
 • a. -Çeçenistandaki Silahlı Çatışmaların Hukuksal Bakımdan Sınıflandırması-136
 • i. -Olayların Gelişimi-136
 • ii. -Uluslararası İnsancıl Hukuk Açısından Çeçenistandaki Durum-140
 • b. -Ruandadaki Silahlı Çatışmaların Hukuksal Bakımdan Sınıflandırması-144
 • i. -Olayların Gelişimi-144
 • ii. -Uluslararası İnsancıl Hukuk Açısından Ruandadaki Durum-150
 • c. -Darfur Krizi-153
 • i. -Olayların Gelişimi-153
 • ii. -Uluslararası İnsancıl Hukuk Açısından Darfur Krizi-157
 • III. -GENEL DEĞERLENDİRME-167
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • ULUSLARARASI YARGI ORGANLARININULUSLARARASI NİTELİKTE OLMAYANSİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNA KATKILARI
 • Giriş-171
 • I. -ULUSLARARASI YARGI ORGANLARININ OLUŞUMU VE YETKİLERİ-173
 • A. -Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi-173
 • B. -Raunda İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi-179
 • C. -Uluslararası Ceza Mahkemesi /ICC-187
 • II. -ULUSLARARASI YARGI ORGANLARININ ULUSLARARASI NİTELİKTE OLMAYAN SİLAHLI ÇATIŞMANIN TANIMLANMASINA KATKILARI-190
 • A. -Prosecutor v. Tadic Davası Çerçevesinde İç Silahlı Çatışmanın Tanımı-190
 • B. -Tadic Formülünün Roma Statüsü Madde 8 -2- -f-ye Uyarlanması-193
 • III. -ULUSLARARASI YARGI ORGANLARININ SİLAHLI ÇATIŞMALARIN SINIFLANDIRILMASINDAKİ KATKILARI-197
 • A. -Silahlı Çatışmaların Sınıflandırılmasının Nedenleri-197
 • B. -Silahlı Çatışmaları Sınıflandırma Zorluğu: Uluslararasılaşan Silahlı Çatışmalar-198
 • C. -Yugoslavya Mahkemesi Tarafından Silahlı Çatışmanın Sınıflandırılmasında Kabul Edilen Yaklaşımlar-202
 • 1. -Bir Devletin Temsilcileri-Ajanları -Agents--203
 • a. -Etkin Denetim Testi-203
 • b. -Bütünsel Denetim Testi-208
 • c. -Uluslararası Hukuk Komisyonunun Uluslararası Nitelikteki Kusurlu Fiillere İlişkin Devletlerin Sorumluluğu Konusundaki Hükümleri-215
 • 2. -Doğrudan Askeri Müdahale-216
 • IV. -ULUSLARARASI ÖRF VE ADET HUKUKU VE ULUSLARARASI NİTELİKTE OLMAYAN SİLAHLI ÇATIŞMALAR-219
 • A. -Uluslararası İnsancıl Hukuk Açısından Uluslararası Örf ve Adet Hukuku-222
 • B. -Uluslararası Nitelikteki Silahlı Çatışma Rejimi İle Uluslararası Nitelikte-Olmayan Silahlı Çatışma Rejimi Arasındaki Farkı Ortadan Kaldırma Yönelimi-224
 • 1. -Yugoslavya ve Ruanda Mahkeme Kararları Çerçevesinde İki Hukuksal Rejim Arasındaki Farkı Ortadan Kaldırma Yönelimi-224
 • a. -Savaş Hukuku ve Örfünün İhlalleri-224
 • b. -İnsanlığa Karşı Suçlar-227
 • c. -1949 Cenevre Sözleşmelerinin Ağır İhlalleri-230
 • 2. -1977den Bu Yana İmzalanan Çok Taraflı Sözleşmeler Çerçevesinde İki Hukuksal Rejim Arasındaki Farkı Ortadan Kaldırma Yönelimi-233
 • a. -Silah Sözleşmeleri-233
 • b. -1998 Roma Statüsü Çerçevesinde Uluslararası Nitelikteki Silahlı Çatışma Rejimi ile Uluslararası Nitelikte Olmayan Silahlı Çatışma Rejimi Arasındaki Farkı Ortadan Kaldırma Yönelimi-235
 • C. -Uluslararası Nitelikte Olmayan Silahlı Çatışma Sırasında İşlenen Suçlar Dolayısıyla Bireysel Cezai Sorumluluk-238
 • V. -GENEL DEĞERLENDİRME-240
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • ULUSLARARASI NİTELİKTE OLMAYANSİLAHLI ÇATIŞMALAR, İNSAN HAKLARI VE TERÖRİZM
 • I. -ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK VE ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU-244
 • A. -Uluslararası İnsancıl Hukuk ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuk Arasındaki İlişki-244
 • B. -Uluslararası Nitelikte Olmayan Silahlı Çatışmalar Sırasında İnsan Hakları Hukuku ve İnsancıl Hukukun Normatif Güvenceleri Arasındaki Boşluklar ve Örtüşmeler-253
 • 1. -İnsan Hakları Hukuku ve C. I-IV, Ortak Madde 3-253
 • 2. -İnsan Hakları Hukuku ve II Numaralı Ek Protokol Hükümleri-256
 • C. -Uluslararası Nitelikte Olmayan Silahlı Çatışmalar Hukukunu Uygulama ve Zorlama Mekanizmaları-263
 • 1. -Bireysel Cezai Sorumluluk-264
 • 2. -Savaşan Taraf Misillemesi/ Belligerent Reprisals-266
 • 3. -Alternatif Zorlama Mekanizmaları-268
 • II. -ULUSLARARASI NİTELİKTE OLMAYAN SİLAHLI ÇATIŞMALAR VE TERÖRİZM-270
 • A. -Uluslararası İnsancıl Hukuku Düzenleyen Kuralların Terörizmi Kavrayışı-270
 • 1. -Uluslararası Nitelikteki Silahlı Çatışmalar ve Terörizm-271
 • 2. -Uluslararası Nitelikte Olmayan Silahlı Çatışmalar ve Terörizm-274
 • 3. -11 Eylül Sonrası Dönemde Terörizmle Mücadelenin İnsan Hakları Hukuku Yerine İnsancıl Hukuk Yaklaşımı Esas Alınarak Yürütülmesi Önerileri-277
 • B. -İnsan Hakları Hukuku ve İnsancıl Hukuk Açısından Türkiyenin Ayrılıkçı Terör Örgütü PKK İle Mücadelesi-282
 • 1. -Türkiyenin Ayrılıkçı Terörle Mücadelesinin Tarihsel Gelişimi-282
 • 2. -Türkiyenin Ayrılıkçı Terörizmle Mücadelede Benimsediği Yaklaşımlar-284
 • a. -Ayrılıkçı Terörizmle Mücadelede İnsan Hakları Hukuku Yaklaşımı-284
 • b. -Ayrılıkçı Terörizmle Mücadelede İnsancıl Hukuk Yaklaşımı-290
 • i. -1949 Cenevre Sözleşmeleri Ortak Madde 3 ve Güneydoğudaki Durum-290
 • ii. -1977 Tarihli II Numaralı Ek Protokol ve Güneydoğudaki Durum-294
 • 3. -Ayrılıkçı Terörizmle Mücadelede İnsan Hakları Hukuku ve İnsancıl Hukuk Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Analizi-296
 • SONUÇ-301
 • KAYNAKÇA-317
 •  
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Ocak 2009
 • Baskı Sayısı
 • 1.Baskı
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Yazar
 • Dr. Fatma Taşdemir
 • Sayfa Sayısı
 • 351
 • Ebat
 • 16x23
 • Cilt
 • --

Adınız
E-Posta Adresiniz
Güvenlik Resmi
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
Yorumunuz
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!