Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme!
Adalet Bakanlığı Sınavları

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Şifre

Uygulamadan Örnek Hükümlerle Sahtecilik Suçları - Gökhan Taneri

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Uygulamadan Örnek Hükümlerle Sahtecilik Suçları - Gökhan Taneri

"Uygulamadan Örnek Hükümlerle Sahtecilik Suçları - Gökhan Taneri"

9786059414944
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 52.78 TL
 • Piyasa Fiyatı
 • 55.56 TL
 • Havale ile
 • 52.25 TL
 • Stok
 • 197
 • Yayınevi
 • Savaş Yayınevi
 • Satılan Adet Miktarı
 • 3
 • Yazar
 • Gökhan Taneri
Adet
Uygulamadan Örnek Hükümlerle Sahtecilik Suçları - Gökhan Taneri


Özellikler
Yorumlar
Taksitler
İlgiliÜrünler
Uygulamadan Örnek Hükümlerle
Sahtecilik Suçları


Dr. Gökhan Taneri
 

ÖNSÖZ

  5237 sayılı TCK, resmi, özel evrakta, parada, mühürde, kıymetli damgada sahtecilik suçlarını hüküm altına almıştır. Çalışmamızda bu sahtecilikler dışında, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, bedelsiz senedi kullanma, hileli iflas, resmi belgeyi yok etmek veya gizlemek, özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, açığa imzanın kötüye kullanılması hükümleri de incelenmiştir. 

 

İÇİNDEKİLER

TÜRK CEZA KANUNU’NDA BELGE KAVRAMI GEÇEN KANUN MADDELERİ (48 KEZ): ................ 3

TÜRK CEZA KANUNU’NDA EVRAK KAVRAMI GEÇEN KANUN MADDESİ ...... 7

TÜRK CEZA KANUNU’NDA SAHTE KAVRAMI GEÇEN KANUN MADDELERİ (39 KEZ) ................. 7

BİRİNCİ BÖLÜM

BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA ...........................................................................11

 1. A-  GENEL OLARAK ............................................................................................................. 11

 2. B-  SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER........................................................................ 12

 3. C-  SUÇUN UNSURLARI...................................................................................................... 12

 4. D-  HUKUKA AYKIRILIK..................................................................................................... 16

 5. E-  SUÇUN MANEVİ UNSURU .......................................................................................... 16

 6. F-  SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ ...................................................................... 16

 7. G-  KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE
  DAVA ZAMANAŞIMI ..................................................................................................... 18

 8. H-  İSPATA İLİŞKİN ÖZEL HAL........................................................................................ 21

İ- YARGITAY KARARLARI .............................................................................................. 29
J- ÖRNEK MAHKEME KARARLARI ............................................................................. 49

İKİNCİ BÖLÜM

HİLELİ İFLAS.............................................................................................................59

 1. GENELOLARAK.............................................................................................................62

 2. SUÇLAKORUNANHUKUKİDEĞER........................................................................62

 3. SUÇUN MADDİ UNSURLARI ...................................................................................... 62

 4. SUÇUNMANEVİUNSURU..........................................................................................64

 5. SUÇAETKİEDENNEDENLER..................................................................................64

 6. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ ...................................................................... 64

 7. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI-DAVA ZAMANAŞIMI 65

 8. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .............................................................................. 66

   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PARADA SAHTECİLİK ............................................................................................75

 1. A-  GENEL OLARAK ............................................................................................................. 77

 2. B-  SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER........................................................................ 78

 3. C-  SUÇUN MADDİ UNSURLARI...................................................................................... 78

 4. D-  SUÇUN MANEVİ UNSURU .......................................................................................... 84

 5. E-  SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER .................................................................................. 84

 6. F-  SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ...................................................................... 85

 7. G-  KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME,
  SUÇLARIN YAPTIRIMLARI VE DAVA ZAMANAŞIMI ....................................... 85

 8. H-  ÖRNEK MAHKEME KARARI...................................................................................... 87

İ- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ............................................................................108

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KIYMETLİ DAMGADA SAHTECİLİK ................................................................ 119

 1. A-  GENEL OLARAK ...........................................................................................................120

 2. B-  SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER......................................................................121

 3. C-  SUÇUN MADDİ UNSURLARI....................................................................................121

 4. D-  SUÇUN MANEVİ UNSURU ........................................................................................121

 5. E-  SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER ................................................................................121

 6. F-  SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ....................................................................121

 7. G-  SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI-DAVA ZAMANAŞIMI .......122

 8. H-  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ............................................................................124

ÖRNEK MAHKEME KARARLARI .................................................................................128

BEŞİNCİ BÖLÜM
MÜHÜRDE SAHTECİLİK ..................................................................................... 141
A- GENEL OLARAK ...........................................................................................................141
B- SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER......................................................................142
C- SUÇUN MADDİ UNSURLARI....................................................................................142
D- SUÇUN MANEVİ UNSURU ........................................................................................142
E- SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER ................................................................................142

 1. F-  SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ....................................................................143

 2. G-  SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI-DAVA ZAMANAŞIMI ..........................................................................144

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ..................................................................................144

ALTINCI BÖLÜM

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK .......................................................................... 155

 1. A-  GENEL OLARAK ...........................................................................................................158

 2. B-  SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR......................................................................158

 3. C-  SUÇUN MADDİ UNSURLARI....................................................................................159

 4. D-  SUÇUN MANEVİ UNSURU ........................................................................................236

 5. E-  SUÇA ETKİ EDEN HALLER.......................................................................................239

 6. F-  SUÇUN ÖZEL GÖRÜŞÜN HALLERİ........................................................................243

 7. G-  KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI ...244

 8. H-  ÖRNEK HÜKÜMLER ...................................................................................................256

İ- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ............................................................................270

YEDİNCİ BÖLÜM

RESMİ BELGEYİ YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK .......................................... 289

 1. A-  GENEL OLARAK ...........................................................................................................290

 2. B-  KORUNAN HUKUKİ DEĞER.....................................................................................290

 3. C-  SUÇUN KONUSU...........................................................................................................290

 4. D-  SUÇUN FAİL VE MAĞDURU.....................................................................................291

 5. E-  SUÇUN HAREKET UNSURU.....................................................................................291

 6. F-  SUÇUN MANEVİ UNSURU ........................................................................................294

 7. G-  SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ ....................................................................294

 8. H-  SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER ................................................................................296

İ- KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI ..............297

J- ÖRNEK MAHKEME KARARLARI ...........................................................................300
K. ÖRNEKYARGITAYKARARLARI............................................................................305

SEKİZİNCİ BÖLÜM

RESMÎ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN........................... 309

 1. A-  GENEL OLARAK ...........................................................................................................309

 2. B-  SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER......................................................................310

 3. C-  SUÇUN MADDİ UNSURLARI....................................................................................310

 4. D-  SUÇUN MANEVİ UNSURU ........................................................................................311

 5. E-  SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER ................................................................................312

 6. F-  SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ....................................................................312

 7. G-  SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI-DAVA ZAMANAŞIMI ..........................................................................313

H. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ............................................................................314

DOKUZUNCU BÖLÜM

ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ........................................................................... 333

 1. A-  GENEL OLARAK ...........................................................................................................333

 2. B-  KORUNAN HUKUKİ DEĞER.....................................................................................334

 3. C-  SUÇUN KONUSU...........................................................................................................334

 4. D-  SUÇUN FAİL VE MAĞDURU.....................................................................................336

 5. E-  SUÇUN HAREKET UNSURU.....................................................................................336

 6. F-  SUÇUN MANEVİ UNSURU ........................................................................................336

 7. G-  SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ ....................................................................337

 8. H-  SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER ................................................................................342

İ- KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI ................................................................................................................343

 1. J-  ÖRNEK MAHKEME KARARLARI ...........................................................................343

 2. K-  YARGITAY KARARLARI ............................................................................................353

ONUNCU BÖLÜM
ÖZEL BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK......................... 361
A- GENEL OLARAK ...........................................................................................................361
B- KORUNAN HUKUKİ DEĞER.....................................................................................361
C- SUÇUN KONUSU...........................................................................................................362
D- SUÇUN FAİL VE MAĞDURU.....................................................................................362

 1. E-  SUÇUN HAREKET UNSURU.....................................................................................362

 2. F-  SUÇUN MANEVİ UNSURU ........................................................................................363

 3. G-  SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ ....................................................................363

 4. H-  SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER ................................................................................364

İ- KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI ........364

ONBİRİNCİ BÖLÜM

AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI................................................... 369

 1. A-  GENEL OLARAK ...........................................................................................................369

 2. B-  SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER......................................................................370

 3. C-  SUÇUN KONUSU...........................................................................................................371

 4. D-  SUÇUN MADDİ UNSURLARI....................................................................................374

 5. E-  SUÇUN MANEVİ UNSURU ........................................................................................375

 6. F-  HUKUKA AYKIRILIK UNSURU................................................................................375

 7. G-  SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER ................................................................................375

 8. H-  SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ ....................................................................376

İ- KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE
DAVA ZAMANAŞIMI ...................................................................................................378

 1. J-  ÖRNEK MAHKEME KARARLARI ...........................................................................379

 2. K-  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ............................................................................400

KAYNAKÇA ............................................................................................................. 411 

 • Baskı Tarihi
 • 2017
 • Baskı Sayısı
 • 1. Baskı
 • Yayınevi
 • Savaş Yayınevi
 • Yazar
 • Dr. Gökhan Taneri
 • Sayfa Sayısı
 • 432
 • Ebat
 • 16 x 24
 • Cilt
 • Sıvama Cilt

Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi