Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Ödeme Seçenekeleri

Üye Girişi

E-Posta
Şifre

Son Tekrar Soru Bankası

Hakimlik Kampı

Külliyat Adli Soru

Kaymakamlık Kampı

Konsensus Adli-İdari

İdari Hakimlik Kampı

Konsensus KPSS

KPSS A Hukuk Konu

Beşi Bir Yerde Kaymakamlık

Adli Hakimlik Seti

İdari Hakimlik Seti

KPSS A Nokta Atış Soru Seti

Bankacılık Soru Seti

Eğitim Bilimleri Konu

Son İncelenen Ürünler

Adli ve İdari Hakimlik28 MART 2015 KAYMAKAMLIK SINAVINA GÖRE YENİLENİP GÜNCELLENMİŞ VE
228 ADET AÇIK UÇLU SORU EKLENMİŞ
YENİ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME KİTABININ
ŞUBAT 2015’TE YAYINLANACAK 2. BASKISININ ÖNSÖZÜ
           
  28 Mart 2015 tarihinde yapılacak Kaymakamlık Sınavı önemli yenilikler getiriyor: Sınavın ilk kez açık uçlu formatta yapılacak olmasının yanı sıra “Türkiye’de demokratikleşme ve insan hakları” alanındaki soruların oranı da artmaktadır. Geçmişteki kaymakamlık sınavlarında “Türkiye’de demokratikleşme ve insan hakları” alanının sınavdaki ağırlığı %5’ken, 28 Mart 2015’te yapılacak sınavda bu oran ilk kez %10 olacaktır.

            Daha önce kaymakamlık sınavı deneyimi olan tüm adaylar da çok net biliyordur ki, sınavı kazanan adayların büyük çoğunluğu 1-2 soruyla kazanmakta, kaybedenlerin çoğu da 1-2 soruyla sınavı kaybetmektedir. Çünkü sınava ciddiyetle hazırlanan adayların baskın çoğunluğu Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Türkiye’nin İdari Yapısı ve Mahalli İdareler alanındaki soruların tamamına yakınını yapabilmektedir. Dolayısıyla ağırlığı %10’a çıkmış olan “Türkiye’de demokratikleşme ve insan hakları” alanındaki soruların tamamının başarıyla yanıtlanabilmesi sınavı kazanmada son derece kritik bir önem kazanmıştır.

     Kitabımızın 1. Baskısından sonra 2012 ve 2015 yıllarında yapılan iki kaymakamlık sınavında “demokratikleşme ve insan hakları” alanındaki sorularda kitabımızın hiç soru kaçırmadığını gördük.

   Ancak yine de elinizde tuttuğunuz 2. Baskıyı hazırlarken son dönemde gerçekleşen ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde konuları güncelledik. Piyasada sınavlara yönelik “insan hakları ve demokratikleşme” ismiyle var olan kaynaklarda, “demokratikleşme” kısmının ya hiç olmaması ya da son derece cılız olması dikkat çekmektedir. Hatta bu tür kitaplar Anayasa Hukukunun bir bölümü olan “temel haklar ve özgürlüklerin” biraz daha genişletilmiş ve mevzuat eklenmiş halinden ibarettir. Oysa sınavda insan hakları kadar “Türkiye’de demokratikleşme” konusunda da soru gelmektedir, çünkü İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında alanın başlığı “Türkiye’de demokratikleşme ve insan hakları” olarak ilan edilmektedir. Biz kitabımızda “demokratikleşme” kısmını da, işbu Önsöz’ün yazıldığı tarihe kadar olan en güncel haliyle, gerektiği ve yeteri kadar detaylı olarak ele almış bulunuyoruz.

   Hepsinden önemlisi, konu anlatımı ve ulusal/uluslararası mevzuat kısımlarında, pek çok kısmı “önemli kutularına” alarak, koyu harfle yazıp altını çizerek ilk defa uygulanacak açık uçlu sınav formatında adayların kolaylık ve rahatlıkla cevap verebilmelerini sağlayacak vurgulamalar yaptık. Kitabı okuyan adayların bu tür vurgulanmış yerleri sınavda sorulduğunda yazabilecek şekilde okuyup hazmetmeleri yeterli olacaktır.

   Ayrıca ilk kez uygulanacak açık uçlu sınav formatının tüm teknik ve tarzlarını kullanarak tüm konuların en önemli noktalarını kapsayan 228 adet açık uçlu sorular hazırladık. Adayların konu kısmı ve test sorularını çalıştıktan sonra kendilerini sınavdaymış gibi bu açık uçlu sorularla denemeleri, hem konuları ne kadar hazmettiklerini hem de açık uçlu sınav formatına ne kadar hazırlıklı olduklarını ölçmeleri açısından son derece önemli olacaktır. 228 adet sorunun cevabı soruların hemen altında yer almayıp, tüm soruların bitiminde ayrı bir bölümde yer almaktadır.

   Bu arada çoktan seçmeli soruların çoğunu da güncelleyerek kitabımızda bırakmaya karar verdik. Her ne kadar sınav çoktan seçmeli usulüyle yapılmayacak olsa da, bu tür test sorularında adaylar, nokta atışı olarak konulardaki önemli ve kritik hususların farkına varıp öğreneceklerdir. Aslında çoktan seçmeli sorularda beş seçenekten tespit ederek işaretleyecekleri doğru cevabı açık uçlu sınav sisteminde adaylardan, kendilerinin hatırlayarak yazmaları beklenmektedir. Dolayısıyla bu kitaptaki veya ellerindeki diğer kitaplardaki test sorularının sadece doğru yanıtlarını öğrenerek bilgilerini artırmaları ve sağlamlaştırmaları adayların son derece lehine olacaktır.
Kitabımızın 1. Baskısından sonra kabul edilen ve güncellenen mevzuat ve konular çerçevesinde 2. Baskımıza eklediğimiz kısımların önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:


-  Ocak 2015 AB Katılım Eylem Planları (I. Plan: 2015 Haziran; II. Plan: 2015-2019)

- 2014 Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi

-  İnsan Hakları İhlali İddialarına İlişkin Başvuruların İncelenmesine Dair Usul ve Esaslar ile ilgili 17.05.2014 tarihli yönetmelik

-  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödemek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun

-  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki haklarla 1982 Anayasasında karşılığı olan hakların özel sınırlama nedenleri açısından karşılaştırılması

-  228 ADET AÇIK UÇLU SORU VE CEVABI

 
  Son olarak kitabımızın İkinci Bölümünde 1982 Anayasasında yer alan temel hak ve hürriyetlere yer verilerek her hak detaylı şekilde anlatılmıştır. Geçen süreç içinde görülmüştür ki merkezi sınav sistemi tarafından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan bir hakkın içeriği ile 1982 Anayasasında yer alan bir hakkın içeriğini mukayese edilmesine yönelik sorular yöneltmiştir.

     Ancak burada şu hususa dikkat edilmelidir: Bu gün popüler olabilecek bu soru yarın nasıl yöneltilecektir? İşte tam bu noktada bu tip soruların paydası 1982 anayasasında yer alan temel hak ve hürriyetler iken pay değişecektir. Bu nedenle kitabımızın Altıncı Bölümünde salt AİHS değil Avrupa Konseyi tarafından çıkarılan diğer sözleşmeler ve BM tarafından Uluslararası sözleşmeler ele alınmıştır.

   Kitaptaki konuların kaymakamlık sınavını kazandıktan sonra mülakat aşamasında da adayların karşısına çıkacağını da önemle hatırlatmak isteriz.

   Kitabımızın tüm adaylarımızın başarısına katkı sağlamasını dileriz.
12 Şubat 2015
Doç. Dr. Ahmet Nohutçu
Kaymakam Ahmet Gazi Kaya
 

 


Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.