Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

2021 Adli-İdari Hakimlik Sınavı

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Kodu
Bayi Şifre

Savaş WebDErs Adli Hakimlik Tam Set Video Anlatımı 2021

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Savaş WebDErs Adli Hakimlik Tam Set Video Anlatımı 2021

"Savaş WebDErs Adli Hakimlik Tam Set Video Anlatımı 2021"

9786051111201
Adet
Savaş WebDErs Adli Hakimlik Tam Set Video Anlatımı 2021
Favori Ürünlerinize Ekleyin


Özellikler
Taksitler
İlgiliÜrünler

Savaş WebDErs
Adli Hakimlik
Tam Set
PDF + Video Anlatımı

Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
İdari Yargılama Usulü Hukuku

Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU

Medeni Hukuk
Dr. Dağlar EKŞİ

Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Tan Tahsin ZAPATA

Borçlar Hukuku Özel Hükümler
Ebru ÇORBACIOĞLU

Ceza Hukuku Genel ve Özel Hükümler
Ceza Muhakemesi Hukuku

Dr. Recep KAHRAMAN

Ticaret Hukuku
Dr. Ayşe SARICA

İcra ve İflas Hukuku
Medeni Usul Hukuku (HMK)

Ebru ÇORBACIOĞLU

İş Hukuku
Okan YILDIRIM
 

Adli Hakimlik WebDers Dersleri, programı ve içeriği hakkında bilgi almak için aşağıdaki numaraları Hafta İçi Saat 09:00 - 19:00 Saatleri Arasında arayabilirsiniz: 

0 507 643 57 45
0 543 711 52 75

 


 
 

Savaş WebDErs nedir? 

Savaş WebDErs, Savaş Yayınevi’nin sizler için sunmuş olduğu, yazarın birebir basılmış olan kitabının “yazarın bizzat kendisinden, kendi yorumu ve özgün sunumu ile” kitap üzerinden interaktif, daha öğretici, daha açıklayıcı, daha anlaşılır görsel video anlatımıdır.
 
Neden Savaş WebDErs?
 
Yılların hocalık, yazarlık ve yayınevi tecrübesi ile kitaplarımızdan ders çalışmakta olan öğrenci arkadaşlarımızın, okuyucularımızın kendilerinin değil de, eserin asıl sahibi olan yazarının ve hocasının anlatımı, yorumu, uyarıları ve vurguları ile okuyucuya iletilmesinin hedeflerine tam olarak ulaşmaları ve başarılı olmaları için son derece önemli olduğunu düşünmekteyiz.
Şöyle düşünsenize!
Kitap elinizde ve kitabın yazarı, yani hocanız, size birebir eserini anlatıyor, yorumluyor, açıklıyor, tekrar ediyor ve sınavlar için kritik hususları ısrarla vurguluyor. Size de sadece dikkatle dinlemek, izlemek, notlar almak ve öğrenerek hazmetmek düşüyor. Sınavda soruları okurken kitap yazarı hocalarımızın seslerini, uyarılarını ve anlatımlarını beyninizde duyarak soruları yanıtlıyorsunuz.
 
Savaş WebDErs Nasıl Elde Edilir?

Elde etmek çok kolaydır.

İlk aşama:
Ürünü satın almak.
İkinci aşama:
Size gelen e postayı açıp, ilgili linke tıklayıp, kullanıcı adı ve şifrenizi girmek.
Üçünçü aşama:
Satın almış olduğunuz anlatımları izlemek, dinlemek, öğrenmek ve hazmetmek.
Bu kadar kolay.

Savaş WebDErs alanlara, izledikleri ve dinledikleri dersin ya da setin slaytları, e-Kitap olarak sisteme yüklenip yararlanmalarına açılacaktır.
 
Savaş WebDErs kullanım koşulları nedir? 

 • Ürünü satın aldığınız günden başlayarak, sınav yapıldıktan sonraki hafta (erişime kapatılır) bitiş gününe kadar dersleri isterseniz defalarca, ezberleyinceye kadar izleyebilirsiniz.
 • (Not: 31 Aralık 2021 Tarihinde Kapatılacaktır.)

Sınavda amacınıza ulaşamadığınız takdirde, bir daha ki dönemde yeniden kayıt olmak isteyen öğrencilerimize özel indirimler uygulanacaktır.

İade ve iptal işlemi Savaş WebDErs video erişim izni verildikten sonra yapılmayacaktır.
 • Savaş WebDErs örnek video 
 •  

 
Video Ders Saatleri

Anayasa Hukuku

AH 0 Giriş: Anayasa Hukukuna Genel Bakış
AH 00 Anayasa Hukukunun Önemi ve Kapsamı 14:48 Dakika

AH 1. Bölüm: Temel Kavramlar & Devlet ve Hükümet Sistemleri
AH 1-1 Anayasa Kavramı ve Tarihçesi 15:23 Dakika
AH 1-2 1982 Anayasasına Genel Bakış 34:03 Dakika
AH 1-3 Anayasal Kavram ve Tipolojiler 28:06 Dakika
AH 1-4 Devlet ve Hükümet Sistemleri 26:10 Dakika

AH 2. Bölüm: Osmanlı-Türk Anayasa Gelişmeleri
AH 2-1 Osmanlı İmparatorluğunda Anayasal Gelişmeler ve Belgeler 09:50 Dakika
AH 2-2 1876 Kanuni Esasi 25:15 Dakika
AH 2-3 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 13:50 Dakika
AH 2-4 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 21:29 Dakika
AH 2-5 1961 Anayasası 19:57 Dakika
AH 2-6 1982 Anayasası 21:10 Dakika
AH 2-7 1982 Anayasasında 2017-2018 Değişiklikleri 23:18 Dakika

AH 3. Bölüm: 1982 Anayasasında Genel Esaslar ve Devletin Temel Nitelikleri
AH 3-1 Değiştirilemeyecek Hükümler 11:36 Dakika
AH 3-2 Başlangıç, Cumhuriyetçilik, Atatürk Milliyetçiliği 15:50 Dakika
AH 3-3 Laiklik 15:19 Dakika
AH 3-4 Demokratik Devlet 26:46 Dakika
AH 3-5 Hukuk Devleti 26:43 Dakika
AH 3-6 Üniter, İnsan Haklarına Saygılı, Sosyal Devlet 10:34 Dakika

AH 4. Bölüm: Cumhuriyetin Temel Organları: Yasama
AH 4-1 Yasama Kavramı ve İlkeleri 10:37 Dakika
AH 4-2 TBMM'nin Görev ve Yetkileri 08:24 Dakika
AH 4-3 Yasama İşlemleri 13:50 Dakika
AH 4-4 Kanun Yapma 36:15 Dakika
AH 4-5 Parlamento / TBMM Kararları 08:11 Dakika
AH 4-6 İçtüzük, Savaş İlanı, Af İlanı 15:19 Dakika
AH 4-7 TBMM'nin Yapısı, Seçim Dönemi 13:43 Dakika
AH 4-8 Seçimlerin Yenilenmesi, Geriye Bırakılması, Ara Seçim 27:42 Dakika
AH 4-9 Seçimlerin Denetimi, Seçim Sistemi ve Çevresi 25:12 Dakika 
AH 4-10 Milletvekili Seçilme Yeterliliği, Adaylık, Temsil, Andiçme 19:32 Dakika
AH 4-11 Yasama Ayrıcalıkları: Sorumsuzluk ve Dokunulmazlık 31:22 Dakika
AH 4-12 Milletvekilinin Düşmesi, Denetimi, Bağdaşmayan İşler 20:22 Dakika
AH 4-13 TBMM'nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni 31:45 Dakika
AH 4-14 TBMM'nin Toplantı ve Karar Yeter Sayıları, Usulleri 22:11 Dakika
AH 4-15 TBMM'nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 19:54 Dakika
AH 4-16 Özel Yöntemlere Tabi Kanunlar 18:38 Dakika

AH 5. Bölüm: Cumhuriyetin Temel Organları: Yürütme
AH 5-1 Yürütme Erki 09:48 Dakika
AH 5-2 Cumhurbaşkanının Konumu, Seçimi ve Görevleri 20:46 Dakika
AH 5-3 Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Cezai Sorumluluk 25:34 Dakika
AH 5-4 Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik 16:04 Dakika
AH 5-5 OHAL 14:27 Dakika
AH 5-6 İdarenin Esasları ve Kuruluşu 38.13 Dakika
AH 5-7 Anayasal İdareler 21:42 Dakika

AH 6. Bölüm: Cumhuriyetin Temel Organları: Yargı 
AH 6-1 Yargı Erki: Genel Hükümler 13:33 Dakika
AH 6-2 Yargı Organları 24:37 Dakika
AH 6-3 HSK 28:59 Dakika
AH 6-4 Anayasa Mahkemesi: Kuruluş ve Görevler 41:55 Dakika
AH 6-5 Norm Denetimi: İptal Davası ve İtiraz Yolu 28:57 Dakika
AH 6-6 Anayasa Mahkemesi Kararları 14:42 Dakika

AH 7. Bölüm: Anayasanın Değiştirilmesi
AH 7 Anayasanın Değiştirilmesi 25:27 Dakika

AH 8. Bölüm: Temel Hak ve Özgürlükler
AH 8-1 THÖ: Genel Hükümler 62 Dakika
AH 8-2 THÖ: Kişinin Hakları ve Ödevleri 43:26 Dakika
AH 8-3 THÖ: Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler 29:02 Dakika
AH 8-4 THÖ: Siyasi Haklar ve Ödevler 57:46 Dakika


TOPLAM: 1182 DAKİKA

 
İdare Hukuku


İH 0 Giriş: İdare Hukuku: Kapsam ve Konular
İH 0 İdare Hukuku: Kapsam ve Konular 61 Dakika

İH 1. Bölüm: İdare Hukukunun Genel Esasları
İH 1-1 İdare Hukukunun Genel Esasları-1 46 Dakika
İH 1-2 İdare Hukukunun Genel Esasları-2 54 Dakika
İH 1-3 İdare Hukukunun Özellikleri, Kaynakları ve Tüzelkişilik 69 Dakika

İH 2. Bölüm: İdari İşlemler
İH 2-1 İdari İşlemler-1 65 Dakika
İH 2-2 İdari İşlemler-2 53 Dakika
İH 2-3 İdari İşlemler-3 44 Dakika

İH 3. Bölüm: İdarenin Sözleşmeleri
İH 3-1 İdari Sözleşmeler 54 Dakika
İH 3-2 İhale Sözleşmeleri-1 47 Dakika
İH 3-3 İhale Sözleşmeleri-2 51 Dakika

İH 4. Bölüm: Kamu Hizmeti, Kamu Malları, Mali Sorumluluk
İH 4-1 Kamu Hizmeti 44 Dakika
İH 4-2 Kamu Malları 28 Dakika
İH 4-3 İdarenin Mali Sorumluluğu 46 Dakika

İH 5. Bölüm: İdarenin Yetkileri
İH 5-1 Kamulaştırma 63 Dakika
İH 5-2 Kolluk Hizmeti 66 Dakika

6. Bölüm: Memurlar (DMK)
İH 6-1 Memurlar (DMK)-1 65 Dakika
İH 6-2 Memurlar (DMK)-2 70 Dakika

7. Bölüm: İdare Hukuku Önemli Kanunlar                                                                      
İH 7-1 İdare Hukuku Önemli Kanunlar-1 75 Dakika
İH 7-2 İdare Hukuku Önemli Kanunlar-2 67 Dakika
İH 7-3 İdare Hukuku Önemli Kanunlar-3 59 Dakika
İH 7-4 İdare Hukuku Önemli Kanunlar-4 48 Dakika

8. Bölüm: T.C. İdari Teşkilatı                                                                                                
İH 8 -1 T.C. Merkezi İdaresi ???
İH 8-2 Mahalli İdareler ???
                                                                                                    

Toplam 1977 Dakika


İdari Yargılama Usulü Hukuku

İY 0 Giriş: İdari Yargı Giriş ve Tanıtım
İY 0 İdari Yargı Giriş ve Tanıtım 30 Dakika

İY 1. Bölüm: İdari Yargı Genel Esas ve Hükümler
İY 1-1 Genel Esas ve Hükümler-1 50 Dakika
İY 1-2 Genel Esas ve Hükümler-2 50 Dakika

İY 2. Bölüm: İdari Yargı Teşkilatı
İY 2-1 İdari Yargı Teşkilatı-1 Danıştay 76 Dakika
İY 2-2 İdari Yargı Teşkilatı-2 Danıştay Mensupları 31 Dakika
İY 2-3 İdari Yargı Teşkilatı-3 BİM, İM, VM, Sayıştay 33 Dakika

İY 3. Bölüm: İdari Yargının Görev Alanı
İY 3-1 İdari Yargının Görev Alanı 53 Dakika
İY 3-2 Uyuşmazlık Mahkemesi & Uyuşmazlık Yargısı 41 Dakika

İY 4. Bölüm: İdari Davalar
İY 4-1 İdari Davalar 1 - İptal Davası 66 Dakika
İY 4-2 İdari Davalar 2 - Tam Yargı Davası 35 Dakika

İY 5. Bölüm: İdari Yargıda Görev ve Yetki
İY 5-1 İdari Yargıda Görev 38 Dakika
İY 5-2 İdari Yargıda Yetki 41 Dakika

İY 6. Bölüm: İdari Yargılama Usulü Hukuku
İY 6-1 İYUK’un Özellikleri 35 Dakika
İY 6-2 İYUK 31. Md.’nin HMK’ya Atıfları 17 Dakika

İY 7. Bölüm: Dava Dilekçesi ve Davanın Açmanın Sonuçları
İY 7-1 Dava Dilekçeleri 49 Dakika
İY 7-2 Dava Açmanın Sonuçları 43 Dakika

İY 8. Bölüm: İdari Yargıda Süreler
İY 8 Süreler 56 Dakika

İY 9. Bölüm: İdari Yargıda Dava Süreci
İY 9 Davaların İncelenmesi ve Yürütülmesi 57 Dakika

İY 10. Bölüm: İdari Yargıda Kanun Yolları
İY 10 Kanun Yolları 62 Dakika
 

Toplam 863 Dakika

 
Medeni Hukuk


MH 1.Bölüm: 
MH 1-1 Hukukun Kaynakları 49 Dakika
MH 1-2 Hâkimin Yarattığı Hukuk 30 Dakika
                                                                                                                                                      
MH 2.Bölüm: Başlangıç Hükümleri
MH 2-1 Hukuk Kurallarının Nitelikleri 43 Dakika
MH 2-2 Boşluk Türleri 62 Dakika
MH 2-3 İyiniyet 68 Dakika
MH 2-4 Dürüst Davranma 31 Dakika
                                                                                                                                                      
MH 3.Bölüm: Gerçek Kişiler
MH 3-1 Kişiliğin Başlangıcı Sona Ermesi 60 Dakika
MH 3-2 Hak Ehliyeti 48 Dakika
MH 3-3 Fiil Ehliyeti 83 Dakika
MH 3-4 Hısımlık 51 Dakika
MH 3-5 Yerleşim Yeri 26 Dakika
MH 3-6 Ad Kişisel Durum Sicili 20 Dakika
                                                                                                                                                      
MH 4.Bölüm: Tüzel Kişilik
MH 4-1 Tüzel Kişi Kavramı 16 Dakika
MH 4-2 Dernekler 44 Dakika
MH 4-3 Vakıflar 13 Dakika
                                                                                                                                                      
MH 5.Bölüm: Aile Hukuku
MH 5-1 Aile Kavramı Nişanlanma 24 Dakika
MH 5-2 Evlenmenin Şartları 33 Dakika
MH 5-3 Evlenmenin Sonuçları 24 Dakika
MH 5-4 Mal Rejimleri 79 Dakika
MH 5-5 Yok Evlenme- Evlenmenin Butlanı 25 Dakika
MH 5-6 Boşanma 53 Dakika
MH 5-7 Soybağı 34 Dakika
MH 5-8 Evlat Edinme 25 Dakika
MH 5-9 Velayet - Vesayet 26 Dakika
                                                                                                                                                      
MH 6.Bölüm: Miras Hukuku
MH 6-1 Yasal Mirasçılar 59 Dakika
MH 6-2 Atanmış Mirasçılar 32 Dakika
MH 6-3 Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruf 37 Dakika
MH 6-4 İptal Davası 38 Dakika
MH 6-5 Mirasın Geçmesi 33 Dakika
MH 6-6 Mirasın Kazanılması 33 Dakika
MH 6-7 Mirasın Paylaşılması 27 Dakika
                                                                                                                                                      
MH 7.Bölüm: Eşya Hukuku
MH 7-1 Ayni Haklar 35 Dakika
MH 7-2 Zilyetlik Türleri 24 Dakika
MH 7-3 Zilyetliğin Kazanılması 27 Dakika
MH 7-4 Zilyetliğin Korunması 72 Dakika
MH 7-5 Tapu Siciline Egemen Olan İlkeler 41 Dakika
MH 7-6 Tapu Siciline Yapılan İşlemler 50 Dakika
MH 7-7 Mülkiyet Kavramı 47 Dakika
MH 7-8 Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması 33 Dakika
MH 7-9 Mülkiyet Hakkının Sınırlamaları 45 Dakika
MH 7-10 Kat Mülkiyeti 17 Dakika
MH 7-11 İrtifak Hakları 37 Dakika

MH 7-12 Rehin Hakları 40 Dakika

Toplam 1694 Dakika


Ceza Hukuku Genel Hükümler

CHG 1.Bölüm: Ceza Hukukunun İlkeleri-1 32 Dakika
CHG 2.Bölüm: Ceza Hukukunun İlkeleri-2 26 Dakika
CHG 3.Bölüm: Ceza Yasalarının Yer Bakımından Uygulaması 62 Dakika
CHG 4.Bölüm: Suçluların Geri Verilmesi 21 Dakika
CHG 5.Bölüm: Suçun Maddi Unsurları 45 Dakika
CHG 6.Bölüm: Suçun Manevi Unsurları 79 Dakika
CHG 7.Bölüm: Kusur Ve Suç Genel Teorisinde Özel Durumlar 16 Dakika
CHG 8.Bölüm: Suç Ayrımları 30 Dakika
CHG 9.Bölüm: Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar 25 Dakika
CHG 10.Bölüm: Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Ve Azaltan Haller 113 Dakika
CHG 11.Bölüm: Suçun Özel İşleniş Biçimleri 1 38 Dakika
CHG 12.Bölüm: Suçun Özel İşleniş Biçimleri 2 64 Dakika
CHG 13.Bölüm: Suçun Özel İşleniş Biçimleri 3 41 Dakika


 
 • Baskı Tarihi
 • 2021
 • Baskı Sayısı
 • --
 • Yayınevi
 • Savaş Yayınevi
 • Yazar
 • ​Prof. Dr. Ahmet Nohutçu, Dr. Dağlar Ekşi, Dr. Recep Kahraman, Dr. Ayşe Sarıca, Ebru Çorbacıoğlu, Tan Tahsin Zapata
 • Sayfa Sayısı
 • --
 • Süre
 • --