Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

Son İncelenen Ürünler

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Kodu
Bayi Şifre

Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu - Nuri Doğan

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu - Nuri Doğan

"Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu - Nuri Doğan"

9786053279259
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 142.50
 • Piyasa Fiyatı
 • 150.00
 • Havale ile
 • 141.08
 • Yayınevi
 • Ekin Yayınevi
 • Satılan Adet Miktarı
 • 1
 • Yazar
 • Nuri Doğan
Adet
Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu - Nuri Doğan
Favori Ürünlerinize Ekleyin


Özellikler
Taksitler
İlgiliÜrünler
Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu - Nuri Doğan
 
 1. 1. Bölüm - Türk Ticaret Kanununun Uygulama Alanı

- Türk Ticaret Kanununun Uygulama Alanı, Hükümler Ve Ticari İşler
- Ticari Davaların Konusunu Teşkil Eden Hukuk Davaları
- Ticari Davalarda Ticari Defterlerin İbrazı Ve Delil Olması İle İlgili Bilinmesi Gerekenler
- Ticari Davaların Ve Çekişmesiz Yargı İşlerinin Görüleceği Mahkemeler Ve Dava Şartı Olarak Arabuluculuk
- Ticari Davalarda Zaman Aşımı Süresi İle İlgili Bilinmesi Gerekenler
- Ticari İşlerde Faiz Ve Faize İlişkin Bilinmesi Gerekenler
- Yargıtay Kararları

2. Bölüm - Ticari İşletme

1.Kısım
Ticari İşletme - Tacir

- Ticari İşletme Tanımı, Ticari İşletme Devrinin Kapsamı Ve Genel Unsurları
- Ticari İşletme Devrinde Marka, Patent Ve Sınaî Hakların Durumu Ve Bilinmesi Gerekenler
- Tacir Tanımı, Gerçek Ve Tüzel Kişilerde Tacirlik, Tüzel Kişi Olan Ama Tacir Sayılmayanlar
- Tacir Olmanın Genel Hükümleri Ve Yükümlülükleri, Tacirlerde İhbar Ve İhtarların Hangi Hallerde Geçerli Sayılacağı
- Hangi Durumlarda Ticari Borç Adi Borca Dönüşür Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Tacirlerde Ücret İsteme, Fatura Ve Teyit Mektubu İle İlgili Bilinmesi Gerekenler Ve İtiraz Süresi
- Tacirler Arasındaki Ticari Satış, Mal Değişimi Ve Sözleşme Hükümlerinde Bilinmesi Gereken Özellikli Konular
- Yargıtay Kararları

2.Kısım
Ticaret Sicili

- Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Ticaret Siciline Tescil Ve Vergi Dairesine Bildirimde Bilinmesi Gerekenler
- Tescil Talebinde Kimler İlgilidir Ve Tescil Talep Şekli
- Ticaret Sicilinde Tescil Süresi Ve Değişikliklerde Bilinmesi Gerekenler
- Ticaret Sicil Müdürünün Görevleri, Geçici Tescil, Tescile Davet Ve Ceza
- Yargıtay Kararları

3.Kısım
Ticaret Unvanı Ve İşletme Adı

- Tacirin Ticaret Unvanı Kullanma Zorunluluğu Ve Ticari İşletmesine Ait Yerine Getirmesi Gereken Zorunluluklar (7099 Sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler)
- Merkezi Türkiye'de Bulunan Ticari İşletmelerde Şubelere İlişkin Bilinmesi Gereken Özellikli Konular
- Merkezleri Türkiye Dışında Bulunan Ticari İşletmelerin Türkiye'deki Şubelerinde Tescil Ve Yapılacak İşlemler
- Gerçek Ve Tüzel Kişilerde Ticaret Unvanının Şekli
- Ticaret Unvanının Korunması Ve Devrine Dair Önemli Hususlar
- Ticaret Unvanı İle İşletme Adına Tecavüz Edilen Kimsenin Hakları Ve İşletme Adında Tescil

4.Kısım
Haksız Rekabet

- Haksız Rekabet Ve Haksız Rekabet Sayılan Haller
- Haksız Rekabetin Hukuki Sorumlulukları, Çeşitli Davalar Ve Zamanaşımı
- Haksız Rekabette İhtiyati Tedbirler Ve Ceza Sorumluluğu
- Yargıtay Kararları

5.Kısım
Ticari Defterler

- Tacirlerin Ticari Defter Tutma Yükümlülüğü, E-Defter Veya Kâğıt Ortamında Tutulan Defterlerde Onay Zamanları
- Envanter, Envanteri Kolaylaştırıcı Yöntemler İle Açılış Bilançosu Ve Yılsonu Finansal Tablolara Dair Hükümler
- Tacirlerin Bilançolarında Göstermesi Gereken Sorumluluk İlişkileri Ve Değerleme İlkeleri
- Tacirlerin Saklamakla Yükümlü Oldukları Belgeler, Saklama Süresi, İbraz Ve Belgelerin Zıyaa Uğraması Halinde Yapılması Gerekenler
- Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumunun Yetkisi Ve Finansal Tabloların Düzeninde Uyulması Gereken Zorunluluklar
- Yargıtay Kararları

6.Kısım
Cari Hesaplar

- Cari Hesabın Geçerli Olma Şekli, Genel Hükümler Ve Tacirler İçin Önemi
- Cari Hesap Sözleşmelerinde Bakiye Kapanışı, Kabul Ve Faiz İle İlgili Bilinmesi Gerekenler
- Cari Hesabın Sona Ermesi, Bakiyenin Haczi Durumları Ve Zaman Aşımı
- Yargıtay Kararları

7.Kısım
Acentelik

- Acentelik, Uygulama Alanı Ve Yetkileri
- Acentenin Borç Ve Yükümlülükleri
- Acentenin Hakları Ve Acenteliğin Sona Ermesi
- Yargıtay Kararları

3. Bölüm - Ticaret Şirketleri

1. Kısım
Şirket Türleri Ve Uygulanacak Hükümler

- Ticaret Şirket Türleri Ve Uygulanacak Kanun Hükümleri 
- Ticaret Şirketlerinde Neler Sermaye Olarak Konulabilir Ve Sermaye Hükümleri
- Şahıs Şirketlerinde Ortakların Kişisel Alacaklarının, Sermaye Şirketlerinde Alacaklıların Hakları Ve Haczi

2.Kısım
Kollektif Şirket

- Kollektif Şirketin Niteliği Kuruluşu, Zorunlu Kayıtlar Ve Noksanlıkların Sonuçları
- Kollektif Şirkette Yükümlülükler Ve Yerine Getirilmemesi Halinde Sorumluluklar
- Kollektif Şirket Ortaklarının Sorumlulukları, Ortaklar Arasındaki İlişkiler Ve Yönetim
- Kollektif Şirketlerde Şirketin Ve Ortaklarının Üçüncü Kişilerle İlişkileri Ve Alacaklıların Durumu
- Kollektif Şirketin Sona Ermesi, İstisnalar, Ortakların Şirketten Ayrılması Ve Tasfiye İşlemleri
- Kollektif Şirket
- Yargıtay Kararları

3.Kısım
Komandit Şirket

- Komandit Şirket Niteliği, Ortaklar Arasındaki İlişkiler
- Komandit Şirketlerde Şirketin Ve Ortaklarının Üçüncü Kişilerle İlişkileri 211
- Komandit Şirketlerde Sermayenin Azaltılması Ve Şirketin İflası Halinde Sorumluluklar
- Yargıtay Kararları

4.Kısım
Anonim Şirket

- Anonim Şirketlerde Genel Hükümler, Kuruluş Ve Temel İlkeler
- Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu, Görev Süresi, Belirli Grupların Yönetim Kurulunda Temsil Edilmesi Ve Sigorta Konusu
- Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Görev Süresi, Görevden Alma, Görev Dağılımı Ve Yönetim Kurulundaki Tüzel Kişilerin Durumu
- Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisine Dair Kapsam Ve Sınırlar
- Anonim Şirketlerde Görevler, Yetkilerin Kapsamı, Devredilemez Görev Ve Yetkiler
- Anonim Şirketlerde Sermaye Kaybı, Borca Batık Olma Durumu, Çağrı Ve Bildirim Yükümü
- Anonim Şirketlerde İflas Erteleme Veya Yeni Adıyla Konkordato
- Pay Senetleri Borsada İşlem Gören Anonim Şirketlerde Yönetimin Risk Saptaması Yükümlülüğü
- Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Toplantılarına Dair Bilinmesi Gerekenler
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları Nelerdir Ve Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağıyla İlgili Hususlar
- Anonim Şirketlerde Denetimin Kapsamı Ve Denetimini Yaptırmayanların Durumu
- Anonim Şirketlerde Denetçi, Denetçi Seçimi, Görevden Alma Ve Sözleşmenin Fesh
- Anonim Şirketlerde Kimler Denetçi Olabilir
- Anonim Şirketlerde Denetim Raporu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Ve Görüş Yazıları
- Anonim Şirketlerde Genel Kurul Şekilleri Ve Genel Kurullar Hakkında Bilinmesi Gereken Önemli Hususlar
- Anonim Şirkerlerde Pay Sahibinin Kişisel Hakları
- Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptaline İlişkin Bilinmesi Gerekenler
- Butlan
- Anonim Şirketlerde Esas Sözleşmenin Değiştirilmesine Dair Özellikli Konular
- Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi
- Anonim Şirketlerde Sermayenin Artırılması Ve Esas Sermayenin Azaltılması
- Anonim Şirketlerde Pay Ve Sermaye Koyma Borcu
- Pay Bedelini İfa Borcu Ve İfa Etmemenin Sonuçları
- Menkul Kıymetler Ve Pay İle İntifa Senetlerine Dair Özellikli Hususlar
- Menkul Kıymetler/Borçlanma Senetleriyle Alma Ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler
- Menkul Kıymetler/ Kâr-Kazanç Ve Tasfiye Payı
- Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Finansal Tablolar Ve Yıllık Faaliyet Raporlarını Hazırlama Yükümlülüğü
- Yedek Akçelere İlişkin Bilinmesi Gereken Özellikli Konular
- Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiyesi İle İlgili Bilinmesi Gerekenler
- Anonim Şirketlerde Hukuki Sorumluluklar, Şirket Zararının Tazmini, Zamanaşımı Ve Yetkili Mahkeme
- Anonim Şirket
- Yargıtay Kararları

5.Kısım
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

- Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Ve İlgili Hükümler

6.Kısım
Limited Şirket - Şirketler Topluluğu - Şirketlere Dair Son Yapılan Değişiklikler

- Limited Şirketler Tanım Ve Kuruluş Hükümleri
- Tanım Ve Kuruluş
- Limited Şirketlerde Sermaye, Kuruluş Ve Bağlayıcı Hükümler
- Sermaye
- Limited Şirketlerde Sözleşme Değişikliği, Sermaye Artırımı Ve Sermaye Azaltılması
- Limited Şirketlerde Ortakların Hak Ve Borçları (Miras, Eşler Arasındaki Mal Rejimi Ve İcra)
- Limited Şirketin Organları Ve Organların Yetkileri
- Şirketin Organları
- Limited Şirketlerde Temsil, Yönetim, Görev, Yetkiler Ve Yükümlülükler
- Limited Şirketlerde Sona Erme Sebepleri Ve Sona Ermenin Sonuçları
- Şirketler Topluluğu Hükümleri, Bağlı Ve Hakim Şirketlerde Pay Oranları, Hükümler Ve Sorumluluklar
- Şirketler Topluluğu
- Denetime Tabi Sermaye Şirketlerinde İnternet Sitesi Zorunluluğu
- Şirketlerde Elektronik Ortamda Genel Kurul, Yönetim Ve Müdürler Kurulu Toplantısı Yapılması Hükmü Ve Bilinmesi Gerekenler
- Yargıtay Kararları

4.Bölüm - Şirketlerde Birleşme - Bölünme Ve Tür Değişikliği

- Şirketlerde Birleşme, Bölünme Ve Tür Değiştirme Uygulama Alanı Ve Kavramlar
- Şirketlerde Birleşme, Birleşme Hükümleri Ve Ortaklık Paylarına Dair Bilinmesi Gerekenler
- Şirketlerde Bölünme Ve Özellikli Konular
- Şirketlerde Tür Değiştirme Ve Bilinmesi Gereken Özellikli
- Konular
- Yargıtay Kararları


5.Bölüm - Kıymetli Evrak Hukuku

1.Kısım
Poliçe - Nama Yazılı Senetler - Hamile Yazılı Senetler - Bono Veya Emre Yazılı Senetler

- Kıymetli Evrakın Tanımı, Genel Hükümler Ve Devrine Dair Bilinmesi Gerekenler
- Nama Yazılı Senetler Tanımı Ve Alacaklının Hakkını İspatı Tanımı
- Hamile Yazılı Senetler Tanımı, İptal Kararı, Ödeme Yasağı Ve Hükümlerine İlişkin Hususlar
- Kambiyo Senetleri, Poliçenin Düzenlenmesi, Şekli Ve Ciro
- Poliçede Kabul Şekli, Aval Ve Ödemeye İlişkin Hükümler
- Poliçede Kabul Etmeme Ve Ödememe Hallerinde Hamilin Başvurma Hakları Ve Poliçede Suret
- Poliçe Senet Metni Değişikliği - Zaman Aşımı Ve Çeşitli Hükümler
- Bono Veya Emre Yazılı Senedin Unsurları, Uygulanacak Hükümler Ve Sorumluluklar
- Yargıtay Kararları

2.Kısım
Çek

- Çeklerin Düzenlenmesi, Şekli Ve Karekod İle Çek Bilgi Erişimi
- Çekte Münferit Unsurlar Ve Çek Kanununda Öngörülen Şartlar
- Çekte Devredilebilirlik, Ciro Ve Elden Çıkan Çekin Durumu
- Çekte Aval, Muacceliyet, Ödeme İçin İbraz Unsurları Ve Çekten Cayma
- Çekte Özel Haller, Ciroların İncelenmesi Ve Yabancı Ülke Parasıyla Ödenecek Çekte Bilinmesi Gerekenler
- Çizgili Çekin Hükümleri Ve Hesaba Geçirilmek Üzere Düzenlenen Çek
- Çek Hamilinin Bilmesi Gereken Hakları Ve Ödememe Halinde İzlenecek Yol
- Sahte Ve Tahrif Edilmiş Çek, Çekin Birden Fazla Nüsha Olarak Düzenlenmesi Ve Zamanaşımı
- Çekte Sürelerin Hesaplama Biçimi, Uygulanacak Hükümle Ve Kanunlar İhtilafı

3.Kısım
Diğer Emre Yazılı Senetler - Umumi Mağazalar

- Diğer Emre Yazılı Senetlerde Kabul Ve Genel Hükümler
- Umumi Mağazalar, Makbuz Senedi Ve Varantta Bilinmesi Gerekenler
- Yargıtay Kararları

6.Bölüm - Taşıma İşleri

- Taşıma İşlerinde Genel Hükümler Ve Zamanaşımı Hükümleri
- Eşya Taşıma Sözleşmelerinde Bilinmesi Gerekenler
- Taşıma Senetlerinin İspat Gücü, Yük Senedi, Tehlikeli Eşya, Ambalaj Ve İşaretlerin Önemi
- Eşya Taşıma İşlerinde Yükleme-Boşaltma Yükümlülüğü, Sorumluluklar Ve Özel Çekme Hakkı (Sdr)
- Gönderenin Kısmi Taşımayı İstem Hakkı Ve Yükleme Süresine Uyulmaması Halinde Taşıyıcının Hakları
- Taşıma Ve Teslim Engelleri Durumunda Yapılması Gerekenler
- Taşıma Ücretinin Hesaplanması-Gönderilenin Hakları Ve Ödeme Borcu
- Ödemeli Teslim, Taşıma Süresi Ve Zıya Karinesi
- Taşıyıcının Sorumlulukları, Zıya Ve Hasar Durumlarında Bilinmesi Gerekenler
- Taşınma Eşyası Taşımasında Hükümler Ve Yükümlülükler
- Gönderenin Özel Hâllerde Sorumluluğu Ve Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulma Sebepleri
- Değişik Tür Araçla Taşımada Uygulanacak Hükümler
- Yolcu Taşımada Bilinmesi Gerekenler Ve Yolcuların Hakları
- Yolcu Taşımada Bagaja Dair Bilinmesi Gereken Hak Ve Yükümlülükler
- Taşıma İşleri Komisyonculuğunda Hükümler, Yükümlülükler Ve Diğer Bilinmesi Gerekenler
- Yargıtay Kararları

 
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Temmuz 2019
 • Baskı Sayısı
 • 1. Baskı
 • Yayınevi
 • Ekin Yayınevi
 • Yazar
 • Nuri Doğan
 • Sayfa Sayısı
 • 633
 • Ebat
 • 16x24
 • Cilt
 • --